Wetenschap

Wetenschappelijke onderbouw van hulpverlening

Eén van de doelstellingen van Sig bestaat erin het professionele (revalidatie)werk wetenschappelijk te onderbouwen. In de schoot van Sig functioneert een wetenschappelijke werking (bestaande uit een Wetenschappelijk Platform en een Wetenschappelijk Netwerk) die zich tot doel stelt de samenwerking tussen onderzoekers en veldwerkers te stimuleren. In de praktijk is er namelijk wel nood aan, maar geen tijd voor dergelijk onderzoek en in researchprogramma's is de praktijkbetrokkenheid soms onderbelicht.

De wetenschappelijke werking van Sig wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

Om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en om permanent kwalitatieve vorming op te zetten werken het Wetenschappelijk Platform en de Adviesraad vorming en opleiding samen.

>> Visietekst over vorming en wetenschappelijk onderzoek
 

Doel, werking en samenstelling

Het Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk Netwerk zoeken en organiseren samenwerking tussen de praktijk in de gezondheids- en welzijnszorg en professionele wetenschappers van universiteiten en hogescholen. Sig vond tal van onderzoekers en professoren bereid om mee te bouwen aan de wetenschappelijke onderbouw van de hulpverlening. Het Wetenschappelijk Netwerk is ruim samengesteld. Zowat alle disciplines, universiteiten en hogescholen zijn vertegenwoordigd.

>> Meer over doel, werking en samenstelling
 

Onderzoeksprojecten

Momenteel lopen diverse onderzoeksprojecten in samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen.

>> Overzicht van onderzoeksprojecten
 

Onderzoeksproject indienen?

Hebt u interesse om een onderzoeksproject in te dienen?

>> Alle info over de indienprocedure
 

Meer info?

Voor meer info kunt u terecht bij de wetenschappelijk medewerker.
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140