Accreditatie

  • Artsen (revalidatieartsen)
  • Kinesitherapeuten (Pro-Q-Kiné)
Dit staat altijd vermeld op de pagina van de vorming bij de praktische informatie. Indien een vorming bij Pro-Q-Kiné geaccrediteerd is, staat het PQK-logo op de pagina van de vorming.
Onderteken voor aanvang van een live vorming de aanwezigheidslijst aan het onthaal en schrijf uw RIZIV-nummer in de kolom ernaast. In geval van een online vorming kunt u uw RIZIV-nummer invullen in het online evaluatieformulier op het einde van de vorming.
Dat zijn de vijf middelste cijfers van uw RIZIV-nummer.

Bereikbaarheid

Sig vzw
Pachthofstraat 1
9308 Gijzegem (Aalst) (België)

Dit kan zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. Bekijk alle mogelijkheden op de bereikbaarheidspagina via deze link (link pagina bereikbaarheid: nog toe te voegen).

Betalingen

Ja, na inschrijving of na betaling krijgt u een factuur en dit vormt het betalingsbewijs. Wanneer wij de betaling binnenkrijgen, krijgt u een automatische e-mail met het bericht dat de betaling goed ontvangen is.

Ja, dat kan. In stap 3 van het inschrijvingsproces kunt u kiezen om online te betalen. Nadien kunt u de factuur downloaden. Betaalt u niet via een QR-code? Vul de gestructureerde mededeling zeker correct in.

Ja, dat kan. Kies in stap 3 van het inschrijvingsproces om de factuur via e-mail te ontvangen. Die kunt u dan later betalen. Vul de gestructureerde mededeling correct in.

Dan betaalt u niet rechtstreeks aan Sig maar wel aan de KMO-portefeuille. Meer info in deze handleiding.

Inschrijving annuleren

Normale annulatievoorwaarden (vanaf 1/1/2021):

De annulatievoorwaarden gelden vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling. Wie een inschrijving wil annuleren, doet dat schriftelijk (Sig vzw, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem) of per e-mail (info@sig-net.be) en houdt hierbij rekening met onze annulatievoorwaarden:

  • Bij annulatie wordt 13 euro administratiekosten per ingeschreven deelnemer aangerekend.
  • Annulaties van inschrijvingen die we minder dan tien werkdagen vóór aanvang van de activiteit ontvangen, worden niet meer terugbetaald.
  • Kunt u door overmacht niet deelnemen aan de activiteit ? Dan kan iemand anders uw plaats innemen.Gelieve dit tijdig door te geven.

Laat ons via e-mail weten dat u uw inschrijving wilt annuleren. De vorming wordt door ons geannuleerd bij de KMO-portefeuille. Van zodra dit in orde is, storten wij het bedrag terug naar de KMO-portefeuille en storten zij uw deel terug.

Inschrijvingen

Inschrijven voor een vorming doet u steeds via onze website. Gelieve eerst in te loggen. Ga bij vorming professionelen of vorming breed publiek naar aanbod en ontdek het vormingsaanbod.

Wanneer u het inschrijvingsproces heeft doorlopen en een factuur hebt ontvangen. Pas dan is uw inschrijving in orde. Ontving u nog geen factuur? Kijk zeker eerst in uw spambox. Niets te zien? Neem contact op via info@sig-net.be. Gelieve de factuur zo snel mogelijk te betalen indien u geen online betaling deed.

Het is mogelijk om u in te schrijven op de reservelijst van een vorming op de activiteitenpagina. Als er genoeg deelnemers op deze lijst staan, is er een grote kans dat de vorming hernomen wordt. U wordt dan voor de algemene bekendmaking op de hoogte gebracht.

KMO-portefeuille

Vormingen voor professionelen waarvan de inschrijvingsprijs € 100 of meer bedraagt, kunt u voortaan gebruikmaken van de KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer van Sig is DV.O 214110. Meer info in deze handleiding.

Laat ons via e-mail (info@sig-net.be) weten dat u uw inschrijving wilt annuleren. De vorming wordt door ons geannuleerd bij de KMO-portefeuille. Van zodra dit in orde is, storten wij het bedrag terug naar de KMO-portefeuille en storten zij uw deel terug. De geannuleerde projectaanvragen worden wekelijks terugbetaald.

Gelieve in te loggen in uw profiel op de KMO-portefeuille en geef uw goedkeuring tot betaling. Van zodra dit gebeurd is zal de KMO het bedrag storten aan Sig vzw.

Participantschap

Alle vzw's uit de welzijns-, onderwijs- en gehandicaptensector kunnen jaarlijks participant worden. In ruil voor een vast bedrag (voor 2021 bedraagt dit 648 euro) krijgen ze een aantal voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen, twee gratis webinars in Signaal Digitaal, reductie bij huur van lokalen in Sig).

Neemt uw personeel regelmatig deel aan Sig-activiteiten? Bent u vertrouwd met de doelstelling en het vormingsaanbod? Dan komt uw organisatie in aanmerking om participant te worden. Neem dan contact op met het Sig-secretariaat. U kunt ook bellen naar 053 38 28 18.

Publicaties

  • Online bestellingen plaatsen is mogelijk via publicaties > aanbod. Gebruik de filter om een publicatie te zoeken. Druk op bestellen (onderaan en bovenaan op elke detailpagina). U krijgt een overzicht van uw bestellingen en kunt hier nog wijzigingen in aanbrengen.
  • De vermelde prijzen zijn exclusief verzendings- en handlingkosten. Deze worden automatisch verrekend tijdens de online bestelling en worden op de factuur apart vermeld.
  • U kunt online betalen en dan ontvangt u direct een factuur. U kunt ook kiezen om een factuur via e-mail te ontvangen. In dat geval maakt u het bedrag handmatig over en vult u een gestructureerde mededeling correct in. Zodra Sig de betaling van uw factuur heeft ontvangen, krijgt u het bestelde pakket zo snel mogelijk per post toegestuurd

Een publicatie wordt pas verstuurd nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Geen factuur gekregen? Kijk eerst in uw spambox. Indien er geen e-mail te bespeuren is, neem dan contact op via bestellingen@sig-net.be

Dit duurt tussen de 4 – 12 dagen. Pas na uw betaling wordt het pakket gemaakt en verstuurd via Bpost.

Ja. Vanaf het moment dat het pakket verzonden is, krijgt u een e-mail van Bpost om uw pakket te volgen.

Ja. U mag langskomen op het secretariaat om een publicatie aan te kopen. U kan de publicatie cash betalen of via de applicatie Payconiq. Uiteraard vallen de verzendingskosten dan weg. Er kan ook een factuur opgemaakt worden zodat u deze nadien kan betalen.

Neem enkele foto’s van de beschadigde publicatie én van de verpakking. Stuur deze door naar bestellingen@sig-net.be. Een Sig-medewerker bekijkt het probleem en stuurt eventueel een nieuwe publicatie op.

Sig-bib

Er is geen verschil. Sig-bib is de nieuwe naam van de docudienst.

Iedereen kan er terecht. Gratis lid worden is voldoende. De ontlener verklaart zich akkoord met het reglement.

De Sig-bib is elke werkdag, behalve op woensdag, geopend van 09:00 tot 12:00 uur, behalve in periodes van collectieve sluiting.

De catalogus kan u helpen in uw zoektocht. Daarnaast helpt een Sig-medewerker u graag verder.

Het ontlenen van materialen is kosteloos, indien het werk binnen de termijn wordt binnengebracht. Zo niet volgt er uiteraard een boete conform het regelement.

U kunt kosteloos vijf materialen ontlenen voor drie weken.

Bij verlies of beschadiging van een materiaal wordt er een vergoeding aangerekend a rato van de waarde van het werk die in de catalogus vermeld staat.

Verhuur

Nee, dit is niet toegelaten

Als u tot een VZW behoort en 10 dagdelen per jaar huurt

Normaal gezien niet, enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg

Bij annulatie minder dan 5 werkdagen vooraf worden de huurkosten van de zalen betaald door de aanvrager, exclusief catering als deze bestelling nog kan geannuleerd worden.

Sig vzw staat in voor het poetsen van de zalen, uw eigen gerief (afval) moet u wel terug meenemen.

Zeker, u kan in de buurt parkeren, er is ook een ondergrondse parking (zie website).

U mag zeker uw eigen AV-materiaal meebrengen, er zijn overal aansluitingen voorzien.

Nee, dat niet. Vergaderingen, lezingen, voorstellingen, workshops en studiedagen mogen wel.

Vorming Breed Publiek

Personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun netwerk. Professionele hulpverleners mogen niet deelnemen aan een vorming van breed publiek

Neen, tenzij uitdrukkelijk vermeld staat dat de vorming gericht is naar studenten.

Voorstel: Indien u dit uiterlijk 2 werkdagen voor de start van de vorming laat weten aan het secretariaat en hierbij kan aantonen dat u niet enkel op professioneel vlak, maar ook zelf op privévlak als patiënt/cliënt ouder, partner, mantelzorger,… betrokken bent bij het onderwerp dat wordt besproken tijdens de vorming (bv. hersenletsel), dan kan u in principe aansluiten bij deze vorming voor breed publiek of omgekeerd. In dat geval ontvangt u ook een attest.

Neen, een aanwezigheidsattest krijgt u niet.

Vorming professionelen

Via de onderstaande link kan u uw contactgegevens achterlaten en aangeven welke reeds bestaande vorming u graag wenst te volgen. U ontvangt van ons een mail wanneer de betreffende vorming opnieuw wordt georganiseerd.

Via de contactpagina u een suggestie geven over vorming professionelen. U kunt uw contactgegevens achterlaten en aangeven rond welk onderwerp u graag een vorming voor professionelen wenst te volgen. U ontvangt van ons een mail wanneer er rond het door u aangegeven onderwerp een vorming wordt georganiseerd.

Ja. Na deelname krijgt u aan het einde van de vorming een certificaat via e-mail.

Er wordt enkel een studententarief gehanteerd voor studenten van Hogeschool VIVES voor de studiedagen voor professionelen die Sig vzw samen met VIVES Brugge organiseert.

CONTACTEER ONS