images

Doneren

Sig wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Ministerie van Cultuur (decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk), maar moet veel eigen middelen verwerven om de werkingskosten te financieren.

Een gift is daarom altijd welkom!

Rekeningnummer: BE98 3900 9570 4093

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Attesten worden opgemaakt en verstuurd in het jaar nadat je gift werd gestort. Je krijgt van Sig vzw het attest thuisbezorgd in de loop van de maand maart.

Wij investeren je gift in ons Steunfonds NAH-werking Sig*

Met dit Steunfonds NAH-werking Sig willen we de cursussen op maat van mensen met NAH betaalbaar maken voor iedereen. We organiseren hersenletsel-cafés, infomomenten, lotgenotencontacten en cursussen. Daarnaast willen we het aanbod van meerdaagse cursussen verder uitbreiden. Momenteel organiseren we de NAH-fotogroep, mindfulness, Kop Op-cursus en de cursus voor mantelzorgers. Graag willen we meer organiseren en ook op andere plaatsen.

De reguliere prijzen van deze cursussen zijn onbetaalbaar voor mensen met een vervangingsinkomen of grote medische kosten. Via giften wil Sig deze cursussen en lotgenotencontacten kunnen aanbieden tegen lage prijzen.

We danken je bij voorbaat voor je medewerking! Meer informatie? sabine.willaert@sig-net.be

Een schenking is ook mogelijk

Via een schenking of door een deel van uw erfenis te besteden aan onze werking kan je ons ook steunen. Sinds 1 juli 2021 heeft de overheid hiervoor een 0% belastingtarief ingevoerd (na afschaffing van het duo-legaat).

We danken je bij voorbaat voor uw medewerking! Meer informatie? viviane.vermeiren@sig-net.be

*Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) (hersenschade door een ongeval, beroerte, een operatie, een coma, …) worden van de ene dag op de andere geconfronteerd met heel wat beperkingen waardoor hun oude leven niet (helemaal) meer hetzelfde is. Naast de fysieke beperkingen zijn er vaak ook andere moeilijkheden met o.a. het geheugen, planning, concentratie, energie. Het vraagt enorm veel tijd om na de revalidatie de draad op te pikken in het gewone maatschappelijke leven. Sig wil mensen met NAH hier zo veel mogelijk in ondersteunen.

Steunfonds Sig - Vorming NAH

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (hersenschade door een ongeval, een beroerte, een operatie, een coma, …) worden van de ene dag op de andere geconfronteerd met heel wat beperkingen waardoor zij hun oude leven niet (helemaal) meer hetzelfde is. Naast de fysieke beperkingen zijn er vaak ook andere moeilijkheden met o.a. het geheugen, planning, concentratie, energie, … Het vraagt enorm veel tijd om na de revalidatie de draad op te pikken in het gewone maatschappelijke leven. Sig wil mensen met een NAH hier zo veel mogelijk in ondersteunen.

De cursussen van Sig zijn op maat van mensen met NAH. In kleine groepen worden verschillende thema’s aangepakt. We houden rekening met specifieke aspecten zoals geheugen, vermoeidheid, planning en laten hen dit concreet toepassen. De deelnemers krijgen enerzijds inzichten mee en anderzijds wisselen zij veel ervaringen uit met lotgenoten.

Sig heeft al een aantrekkelijk, meestal gratis, aanbod voor personen met een NAH (informatiesessies, lezingen, hersenletselcafés, …). Toch willen we ons aanbod verder uitbreiden met meerdaagse cursussen zoals de NAH-fotogroep, Mindfulness, Kop Op (verwerking van NAH), … Deze cursussen kunnen écht wat betekenen in het leven van een persoon met een NAH.

De reguliere prijzen van deze cursussen zijn onbetaalbaar voor mensen met een vervangingsinkomen. Via donaties willen we deze cursussen en lotgenotencontacten aanbieden tegen zeer lage prijzen of, indien mogelijk, zelfs helemaal gratis.

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Attesten worden opgemaakt en verstuurd in het jaar nadat uw gift werd gestort. U krijgt van Sig vzw het attest thuisbezorgd in de loop van de maand maart.

Wees vrij om te doneren voor dit goede doel!

Doneren kan op IBAN: BE98 3900 9570 4093 - BIC: BBRUBEBB

Vermelding: Steunfonds Sig
CONTACTEER ONS