images

Vorming Professionelen

  • nog plaats beschikbaar
  • laatste plaatsen
  • wachtlijst
Status Datum Vorming Thema Type Locatie Code
Nog plaats beschikbaar 23/02/2024 Basiscursus Excel Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 083
Nog plaats beschikbaar 26/02/2024 Mensen met autisme motiveren Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
019
Laatste plaatsen 29/02/2024 De rol van psycho-educatie in de praktijk: wat, waarom, hoe? Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
034
Laatste plaatsen 01/03/2024 GMS - Gebarensysteem voor Morfo-Syntaxis Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
020
Nog plaats beschikbaar 04/03/2024 Hoe kan je negativiteit en frustraties vermijden en doorbreken in je organisatie? Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
078
Wachtlijst 05/03/2024 Wat kan AI betekenen in mijn communicatie als hulpverlener? Nieuw Online
Algemeen
Webinar Online 094
Nog plaats beschikbaar 06/03/2024 Vroegdiagnostiek van autismespectrumstoornissen Nieuw
Autisme (ASS)
Studiedag UCLL Heverlee
084
Nog plaats beschikbaar 07/03/2024 Slaapproblemen bij het jonge kind Herneming
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
022
Wachtlijst 07/03/2024 Handvaten voor logopedisten om motivatie bij kinderen te versterken Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 077
Nog plaats beschikbaar 08/03/2024 Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
181
Nog plaats beschikbaar 08/03/2024 Oog voor visuele problemen ten gevolge van NAH bij volwassenen Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
050
Nog plaats beschikbaar 08/03/2024 Hoe ziet psychomotorisch onderzoek er vandaag uit? Screenen en testen Herneming
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
023
Laatste plaatsen 11/03/2024 Masterclass Slissende Slangen Nieuw Online
Spraak en taal
Workshop Online 035
Nog plaats beschikbaar 11/03/2024 Suïcidepreventie voor logistieke medewerkers in de CAR Herneming Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 039
Nog plaats beschikbaar 12/03/2024 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
055
Nog plaats beschikbaar 14/03/2024 Basiscursus RESTART DCM Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 113
Nog plaats beschikbaar 14/03/2024 Basistraining Trauma-informed Practice Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
011
Nog plaats beschikbaar 14/03/2024 ACT bij kinderen: help kinderen om met meer veerkracht in het leven te staan Herneming
Geestelijke gezondheid
Studiedag Thomas More Campus Geel
057
Nog plaats beschikbaar 15/03/2024 Gezinnen begeleiden is maatwerk: drempels en kansen als samenwerking niet evident is Herneming
Werken met de context
Workshop Sig Gijzegem
026
Nog plaats beschikbaar 15/03/2024 Aangepaste ondersteuning voor kleuters met autisme Herneming Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 064
Nog plaats beschikbaar 18/03/2024 Grip op begrijpen - autisme en ernstig tot diep verstandelijke beperking Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
024
Wachtlijst 18/03/2024 Project ImPACT - Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
059
Nog plaats beschikbaar 18/03/2024 Signaal Digitaal Webinar - Neurodiversiteit en autisme Nieuw Online
Autisme (ASS)
Webinar Online 101
Nog plaats beschikbaar 19/03/2024 Eet-, drink- en slikproblemen bij kinderen met CP of neuromusculaire aandoeningen Herneming
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
038
Nog plaats beschikbaar 19/03/2024 Het belang van spel voor baby's, peuters en kleuters Nieuw
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
025
Nog plaats beschikbaar 21/03/2024 Suïcidepreventie voor paramedici in de CAR Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
040
Nog plaats beschikbaar 21/03/2024 Gedragstherapie bij tics en tourette Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
072
Nog plaats beschikbaar 22/03/2024 EuREKA - Train de trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Oude Abdij Drongen
006
Nog plaats beschikbaar 25/03/2024 Suïcidepreventie voor psychologen en artsen in de CAR Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
041
Nog plaats beschikbaar 29/03/2024 Toolkit - Mijn draadjes 'doen zien' en 'zien doen' Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
052
Nog plaats beschikbaar 08/04/2024 Behandeling van dysfagie bij personen met NAH Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
073
Wachtlijst 09/04/2024 Vorming voor buschauffeurs en busbegeleiders - Dag 2: Communicatie, regels en afspraken op de bus Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
047
Nog plaats beschikbaar 10/04/2024 De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie van kinderen met ASS Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
066
Nog plaats beschikbaar 11/04/2024 Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
111
Nog plaats beschikbaar 11/04/2024 Traumasensitief lichaamsgericht werken bij autisme (normale begaafdheid) Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
042
Nog plaats beschikbaar 12/04/2024 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
112
Nog plaats beschikbaar 16/04/2024 Oplossingsgerichte gespreksvoering met mensen met autisme Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
027
Nog plaats beschikbaar 16/04/2024 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext Herneming
Cognitie en gedrag
Studiedag Thomas More Campus Geel
056
Nog plaats beschikbaar 17/04/2024 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
004
Nog plaats beschikbaar 18/04/2024 Basis-cognitieve functies die de aandacht moeten krijgen tussen 3 & 8 jaar Nieuw
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
028
Nog plaats beschikbaar 18/04/2024 Logopedische begeleiding na een totale laryngectomie Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
074
Nog plaats beschikbaar 19/04/2024 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
001
Nog plaats beschikbaar 22/04/2024 Leren interprofessioneel samenwerken - Vijf bouwstenen voor professionals in de zorg Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
051
Wachtlijst 23/04/2024 Handvaten voor logopedisten om motivatie bij kinderen te versterken Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 079
Nog plaats beschikbaar 23/04/2024 WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool In Context) Herneming
(Psycho) motoriek
Studiedag Thomas More Campus Geel
069
Laatste plaatsen 26/04/2024 Praktijkcongres 'Ontwar de draad naar een ontwarde draad' Nieuw
Geestelijke gezondheid
Praktijkdag Sig Gijzegem
070
Nog plaats beschikbaar 29/04/2024 Logopedie voor kinderen met een normale begaafdheid en autisme Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
065
Nog plaats beschikbaar 29/04/2024 Psycho-educatie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming
Spraak en taal
Workshop Online
Sig Gijzegem
030
Nog plaats beschikbaar 02/05/2024 Ondersteunend tekenen bij kinderen en jongeren met TOS (en zonder) Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 060
Nog plaats beschikbaar 03/05/2024 Vroegbegeleiding aan huis bij kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
075
Nog plaats beschikbaar 06/05/2024 Masterclass Slissende Slangen Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
036
Nog plaats beschikbaar 07/05/2024 Hulpverlenerssyndromen Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 012
Nog plaats beschikbaar 07/05/2024 Masterclass Dynamische Principes van Motorisch Leren Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
037
Nog plaats beschikbaar 14/05/2024 Symposium Insigt - Van (ab)normaliteit naar neurodiversiteit Nieuw Online
Algemeen
Symposium Online 085
Nog plaats beschikbaar 17/05/2024 Zelfregulering en werkgeheugen als basis van leren: wat en hoe te trainen bij jonge kinderen? Herneming
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
031
Nog plaats beschikbaar 17/05/2024 Excel draaitabellen Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 021
Wachtlijst 21/05/2024 Masterclass DTTC en ReST Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 029
Nog plaats beschikbaar 22/05/2024 Hypotonie en hypermobiliteit bij kinderen tussen 0 en 2 jaar Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Webinar Online 053
Nog plaats beschikbaar 23/05/2024 Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van kinderen en jongeren met autisme Herneming Online
(Psycho) motoriek
Studiedag Online 032
Nog plaats beschikbaar 23/05/2024 ADHD – Wetenschap en Praktijk 2024 Nieuw
ADHD
Studiedag Vormingscentrum Guislain Gent
087
Nog plaats beschikbaar 31/05/2024 Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
082
Nog plaats beschikbaar 06/06/2024 Cognitief begaafde leerlingen - Wat weten we en wat betekent dit voor diagnostiek en begeleiding? Nieuw
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
076
Nog plaats beschikbaar 11/06/2024 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) Herneming
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
033
Nog plaats beschikbaar 14/06/2024 Hoe kunnen we mensen met autisme ondersteunen in het omgaan met emoties? Herneming Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 043
Nog plaats beschikbaar 02/07/2024 Puberteit bij jongeren met autisme met een normale begaafdheid Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
080
Nog plaats beschikbaar 03/07/2024 Assertiviteitstrainingen a.d.h.v. het PrOP-model Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
096
Nog plaats beschikbaar 03/07/2024 Cognitieve communicatieklachten na long COVID Nieuw Online
Spraak en taal
Webinar Online 103
Nog plaats beschikbaar 04/07/2024 U zegt…? Broddelen! Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
061
Nog plaats beschikbaar 04/07/2024 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 097
Nog plaats beschikbaar 05/07/2024 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
002
Nog plaats beschikbaar 11/07/2024 Cognitieve communicatiestoornissen na rechterhemisfeerschade Nieuw
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
104
Nog plaats beschikbaar 12/07/2024 Selectief mutisme - Behandeling aan de hand van cognitieve gedragstherapie Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 105
Nog plaats beschikbaar 03/10/2024 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters - Introductie Herneming Online
Spraak en taal
Webinar Online 098
Nog plaats beschikbaar 14/10/2024 "Mensen zijn niet lastig, het verschil tussen mensen is lastig!" Hoe kan je het verschil in teams inzetten als hefboom om tot samenwerking te komen? Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
081
Nog plaats beschikbaar 25/10/2024 EuREKA - Train de trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
007
Nog plaats beschikbaar 25/10/2024 Versterken van executieve functies bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
Nog plaats beschikbaar 29/10/2024 Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken Herneming
Autisme (ASS)
Studiedag Sig Gijzegem
095
Nog plaats beschikbaar 30/10/2024 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 088
Nog plaats beschikbaar 31/10/2024 Basisworkshop Leespraat Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
089
Nog plaats beschikbaar 07/11/2024 Een sleutelrol voor executieve functies bij kinderen en jongeren: effectieve hulpverlening en onderwijs Nieuw
Algemeen
Studiedag Crowne Plaza
086
Nog plaats beschikbaar 14/11/2024 ‘Toolkit Gedragsproblemen’ voor paramedici Herneming
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
090
Nog plaats beschikbaar 14/11/2024 Gehoorrevalidatie voor volwassenen: theoretische update en praktische tips Nieuw
Gehoor - Zien
Studiedag Sig Gijzegem
100
Nog plaats beschikbaar 20/11/2024 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
005
Nog plaats beschikbaar 22/11/2024 OMFT-2 Verdiepingscursus A Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
003
Nog plaats beschikbaar 22/11/2024 Basiscursus NAH voor Oost-Vlaanderen Herneming
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
Nog plaats beschikbaar 26/11/2024 Masterclass DTTC en ReST Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 099
CONTACTEER ONS