images

Vorming Professionelen

  • nog plaats beschikbaar
  • laatste plaatsen
  • wachtlijst
Status Datum Vorming Thema Type Locatie Code
Nog plaats beschikbaar 26/09/2022 Diagnostiek en behandeling van de dwangstoornis bij kinderen en jongeren (incl. autisme) Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Studiedag Online 112
Nog plaats beschikbaar 26/09/2022 Klasprikkels en breinvriendelijk leren Herneming
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
135
Nog plaats beschikbaar 27/09/2022 Handelingsgerichte diagnostiek en hulpverlening Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
170
Nog plaats beschikbaar 27/09/2022 Puberteit bij jongeren met autisme met een normale begaafdheid Nieuw Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 113
Nog plaats beschikbaar 29/09/2022 Ondersteuning van leerlingen met ADHD vanaf het hoger middelbaar: aandachtspunten Nieuw Online
ADHD
Workshop Online 194
Nog plaats beschikbaar 04/10/2022 Het slechtnieuwsgesprek en de afrondingsfase Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
010
Nog plaats beschikbaar 04/10/2022 Het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden in de klas (8-12 jaar) Nieuw Online
Algemeen
Webinar Online 134
Nog plaats beschikbaar 04/10/2022 Lezen en spellen met Taal in Blokjes - Een fonologische en evidence-based methode Nieuw
Leerstoornis
Workshop De Casteleer
201
Wachtlijst 06/10/2022 Door het lint: wat te doen bij een meltdown Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
116
Nog plaats beschikbaar 07/10/2022 Succesvol praten met een kind/jongere met autisme Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
178
Nog plaats beschikbaar 07/10/2022 Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
209
Nog plaats beschikbaar 10/10/2022 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext Herneming
Cognitie en gedrag
Studiedag VIVES Brugge
136
Nog plaats beschikbaar 10/10/2022 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext (voor studenten van Hogeschool VIVES) Herneming
Cognitie en gedrag
Studiedag VIVES Brugge
136
Wachtlijst 11/10/2022 NAH-congres: niet-aangeboren hersenletsel in Vlaanderen vandaag Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Congres Van der Valk Hotel Beveren
081
Laatste plaatsen 11/10/2022 Standenbeurs en informatiemarkt - NAH-congres
Hersenletsel (NAH)
Stand Van der Valk Hotel Beveren
169
Nog plaats beschikbaar 13/10/2022 Het model en de methode ‘de draad’ en de aanpak van ontwikkelingsproblemen Nieuw
Verstandelijke beperking
Studiedag Sig Gijzegem
103
Nog plaats beschikbaar 13/10/2022 Interactief webinar over nieuwe publicatie "Draaiboek ICF in CAR" Online
ICF
Webinar Online 211
Nog plaats beschikbaar 14/10/2022 De motorische ontwikkeling ondersteunen bij kinderen en jongeren met DCD Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Studiedag Online 118
Nog plaats beschikbaar 14/10/2022 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 138
Wachtlijst 14/10/2022 Hedendaagse ontwikkelingspsychologische inzichten Nieuw Online
Algemeen
Studiedag Online 182
Nog plaats beschikbaar 17/10/2022 Basiscursus Sensory Profile (SP) Nieuw Online
Cognitie en gedrag
Workshop Online 139
Nog plaats beschikbaar 18/10/2022 Participatie als basishouding: de gelijkwaardigheidsreflex Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
119
Wachtlijst 18/10/2022 Opfrissingscursus EHBO Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
140
Nog plaats beschikbaar 20/10/2022 Motiverende gespreksvoering bij kinderen en ouders/verzorgers Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
120
Nog plaats beschikbaar 20/10/2022 Symposium - Gehoorverlies bij kinderen: van impact tot aanpak Nieuw
Gehoor - Zien
Symposium Arteveldehogeschool campus Kantienberg
133
Wachtlijst 24/10/2022 EuREKA - Train de trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Oude Abdij Drongen
141
Nog plaats beschikbaar 24/10/2022 Het biopsychosociaal model en ICF in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag Herneming Online
ICF
Studiedag Online 142
Nog plaats beschikbaar 27/10/2022 Autisme en pijn Nieuw Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 117
Nog plaats beschikbaar 27/10/2022 Introductie positieve psychologie in de logopedie Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
143
Nog plaats beschikbaar 27/10/2022 Toepassing van het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model bij personen met dementie Nieuw Online
Hersenletsel (NAH)
Webinar Online 192
Nog plaats beschikbaar 27/10/2022 Divers-sensitief hulpverlenen Nieuw
Interculturaliteit
Workshop Sig Gijzegem
195
Wachtlijst 27/10/2022 It Takes Two to Talk® Hanen Certificeringsworkshop Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 199
Nog plaats beschikbaar 28/10/2022 Klinische toepassingen van yoga-houdingen en flows in de pediatrie Nieuw
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
175
Nog plaats beschikbaar 02/11/2022 Selectief mutisme, handvatten bij extreme praatangst Nieuw
Geestelijke gezondheid
Studiedag Sig Gijzegem
183
Nog plaats beschikbaar 02/11/2022 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 123
Nog plaats beschikbaar 02/11/2022 Rekenvoorbereiding van de Rekenlijn Nieuw Online
Leerstoornis
Workshop Online 144
Nog plaats beschikbaar 03/11/2022 Een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen Herneming
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
146
Nog plaats beschikbaar 03/11/2022 Ouderbegeleiding bij autismespectrumstoornissen Herneming
Autisme (ASS)
Studiedag Sig Gijzegem
121
Nog plaats beschikbaar 03/11/2022 Creatief en actief aan de slag rond het welbevinden van kinderen, met bijzondere aandacht voor leer- en ontwikkelingsstoornissen Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
131
Nog plaats beschikbaar 03/11/2022 De Rekenlijn tot 10 Nieuw Online
Leerstoornis
Workshop Online 145
Nog plaats beschikbaar 03/11/2022 Assessment en behandeling van ernstige afasie - Aan de slag met GLOBAMIX Herneming
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
147
Nog plaats beschikbaar 04/11/2022 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 148
Nog plaats beschikbaar 07/11/2022 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext Herneming Online
Cognitie en gedrag
Studiedag Online 149
Wachtlijst 07/11/2022 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 204
Wachtlijst 08/11/2022 Eetproblemen en autisme Herneming Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 114
Nog plaats beschikbaar 10/11/2022 Symposium - Samen sterk in de ondersteuning van taalproblemen bij meertalige kinderen Nieuw
Spraak en taal
Symposium Auditorium De Schelde Gent
150
Nog plaats beschikbaar 14/11/2022 Verdiepende cursus positieve logopedie - Module 1 t.e.m. 4 Nieuw
Algemeen
Workshop De Stal Ranst
152
Nog plaats beschikbaar 14/11/2022 Verdiepende cursus positieve logopedie - Module 1: Sterke punten en talent Nieuw
Algemeen
Workshop De Stal Ranst
153
Nog plaats beschikbaar 14/11/2022 Persoonlijkheidsproblemen en NAH Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
151
Nog plaats beschikbaar 15/11/2022 Ondersteunde communicatie met visualisaties bij kinderen met een communicatieve beperking Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
154
Nog plaats beschikbaar 15/11/2022 Het Cognitive Disabilities Model (CDM), praktische toepassing in het dagelijks leven van cliënten met cognitieve moeilijkheden Herneming
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
155
Nog plaats beschikbaar 17/11/2022 Ouderverstoting bij (v)echtscheiding Nieuw Online
Algemeen
Studiedag Online 193
Nog plaats beschikbaar 17/11/2022 De meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemen… en de aanpak Herneming
ADHD
Workshop Sig Gijzegem
197
Nog plaats beschikbaar 17/11/2022 Hoe kan je negativiteit en frustraties vermijden en doorbreken in je organisatie?
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
208
Wachtlijst 18/11/2022 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
126
Nog plaats beschikbaar 18/11/2022 De invloed van slaap op de gedrags- en emotieregulatie bij kinderen tot 6 jaar Herneming Online
Algemeen
Webinar Online 185
Nog plaats beschikbaar 18/11/2022 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 156
Nog plaats beschikbaar 18/11/2022 Training Foto-interview (inclusief aankoop instrument) Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
179
Nog plaats beschikbaar 18/11/2022 Training Foto-interview (exclusief aankoop instrument) Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
180
Nog plaats beschikbaar 21/11/2022 Sensory Profile Schoolvragenlijst Nieuw Online
Cognitie en gedrag
Workshop Online 158
Nog plaats beschikbaar 21/11/2022 De romp als ankerpunt voor selectieve beweging - Core business bij personen met NAH Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
157
Nog plaats beschikbaar 21/11/2022 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 205
Wachtlijst 23/11/2022 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
159
Nog plaats beschikbaar 24/11/2022 Hoe ziet psychomotorisch onderzoek er vandaag uit? Screenen en testen Nieuw
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
184
Wachtlijst 25/11/2022 Het belang van genetisch onderzoek bij de diagnose en behandeling van ontwikkelingsstoornissen Nieuw Online
Algemeen
Studiedag Online 132
Nog plaats beschikbaar 25/11/2022 Basiscursus NAH - Wat is een hersenletsel? Oorzaken, gevolgen en hoe ga je ermee om? Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
160
Nog plaats beschikbaar 28/11/2022 Suicidepreventie, een zaak van iedereen in de CAR Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Studiedag Online 189
Nog plaats beschikbaar 28/11/2022 Suicidepreventie, een zaak van iedereen in de CAR (groepsinschrijving) Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Studiedag Online 189
Nog plaats beschikbaar 29/11/2022 Eet-, drink- en slikproblemen bij kinderen met CP of neuromusculaire aandoeningen Nieuw Online
Spraak en taal
Studiedag Online 196
Nog plaats beschikbaar 01/12/2022 International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop Herneming
ICF
Workshop Sig Gijzegem
161
Nog plaats beschikbaar 01/12/2022 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD Herneming
ADHD
Workshop Sig Gijzegem
181
Nog plaats beschikbaar 02/12/2022 Verdiepende cursus positieve logopedie - Module 2 Nieuw
Algemeen
Workshop De Stal Ranst
162
Nog plaats beschikbaar 02/12/2022 Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar terecht Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 124
Nog plaats beschikbaar 05/12/2022 Participatiegerichte doelstellingen SMART formuleren: toepassing in de pediatrische kinesitherapie Nieuw
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
188
Nog plaats beschikbaar 05/12/2022 Suicidepreventie, een zaak van iedereen in de CAR Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Studiedag Online 190
Nog plaats beschikbaar 05/12/2022 Suicidepreventie, een zaak van iedereen in de CAR (groepsinschrijving) Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Studiedag Online 190
Nog plaats beschikbaar 06/12/2022 Schoolgesprekken over autisme: handvatten voor therapeuten Nieuw Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 177
Nog plaats beschikbaar 06/12/2022 Intranet via Sharepoint in de CAR Nieuw
Algemeen
Praktijkdag Sig Gijzegem
212
Nog plaats beschikbaar 07/12/2022 Semantisch grammaticaonderwijs Nieuw Online
Spraak en taal
Webinar Online 203
Nog plaats beschikbaar 09/12/2022 Eerste Hulp aan Getraumatiseerde Kinderen Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
165
Nog plaats beschikbaar 12/12/2022 Verdiepende cursus positieve logopedie - Module 3 Nieuw
Algemeen
Workshop De Stal Ranst
166
Nog plaats beschikbaar 13/12/2022 Autisme uitleggen aan mensen met autisme Nieuw Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 115
Nog plaats beschikbaar 14/12/2022 Klankenpad-Letterweg Nieuw Online
Spraak en taal
Webinar Online 202
Nog plaats beschikbaar 16/12/2022 De impact van zwakke executieve functies op het leervermogen via spel mediëren Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
167
Nog plaats beschikbaar 19/12/2022 Verdiepende cursus positieve logopedie - Module 4 Nieuw
Algemeen
Workshop De Stal Ranst
168
Nog plaats beschikbaar 02/03/2023 Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
210
Nog plaats beschikbaar 07/07/2023 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
206
Nog plaats beschikbaar 03/11/2023 OMFT-2 Verdiepingscursus A Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
207
CONTACTEER ONS