images

Vorming Professionelen

  • nog plaats beschikbaar
  • laatste plaatsen
  • wachtlijst
Status Datum Vorming Thema Type Locatie Code
Wachtlijst 25/09/2023 Project ImPACT - Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
100
Wachtlijst 27/09/2023 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
149
Nog plaats beschikbaar 29/09/2023 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 104
Nog plaats beschikbaar 02/10/2023 Webinar Villa Babbelmond - Extra Housewarming (2) (incl. publicatie) Online
Spraak en taal
Webinar Online 141
Nog plaats beschikbaar 03/10/2023 Intervisiewerkgroep Hanen Oudercursus
Algemeen
Werkgroep Sig Gijzegem
402
Nog plaats beschikbaar 05/10/2023 Succesvol communiceren bij autisme Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
176
Nog plaats beschikbaar 05/10/2023 Intervisiewerkgroep Revalidatie na een NAH
Hersenletsel (NAH)
Werkgroep Sig Gijzegem
405
Nog plaats beschikbaar 05/10/2023 Introductie positieve psychologie in de logopedie Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 150
Wachtlijst 10/10/2023 EuREKA - Train de trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Oude Abdij Drongen
101
Wachtlijst 12/10/2023 Vormingstraject suïcidepreventiebeleid in de CAR Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 128
Nog plaats beschikbaar 16/10/2023 SpraakKlankOnderzoek (SKO) voor gebruikers met (enige) ervaring Nieuw Online
Spraak en taal
Webinar Online 069
Nog plaats beschikbaar 16/10/2023 Autisme uitleggen aan mensen met autisme Herneming Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 151
Nog plaats beschikbaar 16/10/2023 De leidinggevende rol als complementaire rol Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
114
Wachtlijst 19/10/2023 It Takes Two to Talk® Hanen Certificeringsworkshop Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 099
Nog plaats beschikbaar 19/10/2023 Ontdek je talent als logopedist(e) Nieuw Online
Algemeen
Workshop Online 152
Nog plaats beschikbaar 20/10/2023 Boost Camp - Train de trainer Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
131
Nog plaats beschikbaar 20/10/2023 Opfrissingscursus EHBO Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
153
Nog plaats beschikbaar 20/10/2023 ICF en het biopsychosociale model: Afstemming tussen ouders en team: 1 kind, 1 team, 1 plan Nieuw Online
ICF
Webinar Online 147
Nog plaats beschikbaar 23/10/2023 Suïcidaliteit en autisme Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
154
Nog plaats beschikbaar 26/10/2023 Het SMART formuleren van doelen op basis van diagnostische informatie geordend in het ICF-model Herneming
ICF
Workshop Sig Gijzegem
148
Nog plaats beschikbaar 27/10/2023 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 105
Nog plaats beschikbaar 30/10/2023 Assessment & behandeling ernstige afasie - Aan de slag met GLOBAMIX Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 117
Nog plaats beschikbaar 30/10/2023 Divers-sensitief hulpverlenen Herneming
Interculturaliteit
Workshop Sig Gijzegem
138
Nog plaats beschikbaar 30/10/2023 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Hof Van Commerce Izegem
139
Nog plaats beschikbaar 31/10/2023 Probleemgedrag bij matig, ernstig en diep verstandelijk beperkte mensen met autisme Nieuw
Autisme (ASS)
Studiedag Sig Gijzegem
157
Nog plaats beschikbaar 31/10/2023 Overprikkeling na een hersenletsel - informatie voor professionals Nieuw Online
Hersenletsel (NAH)
Webinar Online 158
Nog plaats beschikbaar 02/11/2023 De impact van zwakke executieve functies op het leervermogen via spel mediëren Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
106
Nog plaats beschikbaar 02/11/2023 Cognitief-gedragstherapeutisch werken met cliënten met NAH Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
159
Wachtlijst 03/11/2023 OMFT-2 Verdiepingscursus A Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
207
Nog plaats beschikbaar 03/11/2023 De impact van meertaligheid op het rekenen Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
107
Nog plaats beschikbaar 07/11/2023 Inspiratietool ICF-CY: van een integratief beeld naar doelen en behoeften Nieuw Online
ICF
Webinar Online 183
Nog plaats beschikbaar 08/11/2023 PROMPT 2: van techniek naar interventie Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
103
Nog plaats beschikbaar 09/11/2023 Autisme en hoogbegaafdheid Herneming Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 177
Wachtlijst 09/11/2023 "Mensen zijn niet lastig, het verschil tussen mensen is lastig!" Hoe kan je het verschil in teams inzetten als hefboom om tot samenwerking te komen? Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
137
Nog plaats beschikbaar 10/11/2023 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
160
Wachtlijst 13/11/2023 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 083
Nog plaats beschikbaar 13/11/2023 SpraakKlankOnderzoek (SKO) voor beginners Herneming Online
Spraak en taal
Webinar Online 143
Nog plaats beschikbaar 14/11/2023 ACT bij kinderen: help kinderen om met meer veerkracht in het leven te staan Herneming
Geestelijke gezondheid
Studiedag Sig Gijzegem
161
Nog plaats beschikbaar 14/11/2023 Aan de slag met STAPP! (Speech Therapy App) bij spraakapraxie en afasie Nieuw Online
Spraak en taal
E-learning + webinar Online 186
Wachtlijst 15/11/2023 Suïcidepreventie voor logistieke medewerkers in de CAR Herneming Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 129
Wachtlijst 16/11/2023 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 133
Nog plaats beschikbaar 16/11/2023 Handvatten voor logopedisten om motivatie bij kinderen te versterken Nieuw Online
Algemeen
Workshop Online 144
Nog plaats beschikbaar 16/11/2023 Autisme en emotieregulatie: de rol van de interne zintuigen Nieuw
Autisme (ASS)
Studiedag Sig Gijzegem
162
Nog plaats beschikbaar 17/11/2023 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 108
Nog plaats beschikbaar 17/11/2023 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext Herneming Online
Cognitie en gedrag
Studiedag Online 164
Nog plaats beschikbaar 17/11/2023 Sociale cognitie bij neurologische aandoeningen - Diagnostiek en behandeling Herneming Online
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Online 163
Nog plaats beschikbaar 21/11/2023 Kinderdysfonie in de praktijk Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
165
Nog plaats beschikbaar 23/11/2023 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters Herneming Online
Spraak en taal
Webinar Online 132
Nog plaats beschikbaar 23/11/2023 (Psycho)motorische diagnostiek bij jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Studiedag Online 166
Nog plaats beschikbaar 23/11/2023 Werken na hersenletsel: aan de slag met ICF Nieuw Online
ICF
Webinar Online 180
Nog plaats beschikbaar 24/11/2023 Aan de slag met het model van 'de draad'. Hoe vertaal je sociaal-emotionele ontwikkelingsthema's naar je cliënt of je leerling? Herneming
Geestelijke gezondheid
Studiedag Sig Gijzegem
167
Nog plaats beschikbaar 24/11/2023 Dove/slechthorende kinderen tot lezen brengen blijft een hele uitdaging Nieuw
Gehoor - Zien
Studiedag Sig Gijzegem
145
Nog plaats beschikbaar 24/11/2023 Basiscursus NAH voor Oost-Vlaanderen Herneming
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
142
Nog plaats beschikbaar 24/11/2023 SP-2-NL, over- en onderprikkeling en zelfregulatie bij ADHD Nieuw
ADHD
Workshop Sig Gijzegem
155
Nog plaats beschikbaar 24/11/2023 De motorische ontwikkeling ondersteunen bij kinderen en jongeren met DCD Herneming Online
(Psycho) motoriek
Studiedag Online 168
Nog plaats beschikbaar 30/11/2023 Symposium Autisme Nieuw
Autisme (ASS)
Symposium Concertgebouw Brugge
088
Nog plaats beschikbaar 04/12/2023 Eetproblemen en autisme Herneming Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 169
Nog plaats beschikbaar 05/12/2023 Faalangst bij kinderen en jongeren - Op weg naar meer zelfvertrouwen! Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
146
Nog plaats beschikbaar 05/12/2023 Praten met kinderen Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
170
Nog plaats beschikbaar 07/12/2023 Schoolgesprekken over autisme: handvatten voor therapeuten Herneming Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 178
Nog plaats beschikbaar 07/12/2023 EuREKA - Train de trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
182
Nog plaats beschikbaar 08/12/2023 Versterken van executieve functies bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis Nieuw Online
Spraak en taal
Workshop Online 184
Nog plaats beschikbaar 11/12/2023 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 134
Nog plaats beschikbaar 13/12/2023 De ontwikkeling van een ICF core set voor blinden en slechtzienden Nieuw Online
ICF
Webinar Online 179
Nog plaats beschikbaar 14/12/2023 SIESTA - Sleep IntervEntion as Symptom Treatment for ADHD Nieuw
ADHD
Workshop Sig Gijzegem
172
Laatste plaatsen 14/12/2023 Aan de slag met mindset - Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 173
Nog plaats beschikbaar 14/12/2023 Autisme en zintuiglijke problemen Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
171
Nog plaats beschikbaar 15/12/2023 Spontane Taalanalyses van Kindertaal - Het belang van spontane taalanalyses voor diagnostiek en behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
174
Nog plaats beschikbaar 18/12/2023 Zingevingsvragen in de hulpverlening Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
175
Nog plaats beschikbaar 18/12/2023 De kracht van spel in de logopedische therapie bij jonge kinderen Nieuw Online
Spraak en taal
Workshop Online 185
Nog plaats beschikbaar 12/02/2024 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 109
Nog plaats beschikbaar 13/02/2024 Breuken zetten de rekenwereld op z'n kop Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 110
Nog plaats beschikbaar 08/03/2024 Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
181
Nog plaats beschikbaar 14/03/2024 Basiscursus RESTART DCM Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 113
Nog plaats beschikbaar 11/04/2024 Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
111
Nog plaats beschikbaar 12/04/2024 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
112
CONTACTEER ONS