images

Vorming Professionelen

  • nog plaats beschikbaar
  • laatste plaatsen
  • wachtlijst
Status Datum Vorming Thema Type Locatie Code
Nog plaats beschikbaar 10/02/2023 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
029
Nog plaats beschikbaar 13/02/2023 Het 'draadverhaal' en leergedrag Herneming
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
023
Wachtlijst 13/02/2023 SpraakKlankOnderzoek (SKO) voor beginners (volzet, herneming op 2/3/23) Nieuw Online
Spraak en taal
Webinar Online 065
Nog plaats beschikbaar 20/02/2023 De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie van kinderen met ASS Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
038
Laatste plaatsen 20/02/2023 ACT bij kinderen: help kinderen om met meer veerkracht in het leven te staan Nieuw
Geestelijke gezondheid
Studiedag Sig Gijzegem
025
Nog plaats beschikbaar 21/02/2023 Hoe coach ik kinderen en jongeren met faalangst naar meer zelfvertrouwen? Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
001
Nog plaats beschikbaar 21/02/2023 Kinderen en jongeren met ASS begrijpen en begeleiden vanuit prikkelverwerking, lichaamsgevoel en dyspraxie Herneming Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 020
Nog plaats beschikbaar 21/02/2023 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
039
Nog plaats beschikbaar 22/02/2023 Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) Herneming
Spraak en taal
Workshop Online
Sig Gijzegem
045
Nog plaats beschikbaar 23/02/2023 Ervaar TOS: ervaringscircuit over taalontwikkelingsstoornis Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
047
Nog plaats beschikbaar 23/02/2023 Behandeling van volwassenen met dysartrie - Aan de slag met DYSAMIX Herneming
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
046
Nog plaats beschikbaar 23/02/2023 Laat de duplo popjes spreken! Werken met de duplo methodiek vanuit het contextuele hulpverleningskader Nieuw
Werken met de context
Workshop Sig Gijzegem
036
Wachtlijst 24/02/2023 De motorische ontwikkeling ondersteunen bij kinderen en jongeren met DCD Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Studiedag Online 118
Nog plaats beschikbaar 27/02/2023 Logopedie voor kinderen met een normale begaafdheid en autisme Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
021
Nog plaats beschikbaar 28/02/2023 Muziek beweegt mij! Neurologische muziektherapie inzetten bij de behandeling of begeleiding van volwassen personen met NAH Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
048
Wachtlijst 02/03/2023 Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
210
Nog plaats beschikbaar 02/03/2023 SpraakKlankOnderzoek (SKO) voor beginners Herneming Online
Spraak en taal
Webinar Online 081
Wachtlijst 03/03/2023 GMS - Gebarensysteem voor Morfo-Syntaxis Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
049
Nog plaats beschikbaar 06/03/2023 Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking Herneming
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
024
Nog plaats beschikbaar 06/03/2023 Grafomotorische vaardigheden Herneming Online
(Psycho) motoriek
Webinar Online 002
Nog plaats beschikbaar 06/03/2023 Hoe kan je negativiteit en frustraties vermijden en doorbreken in je organisatie? Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
078
Nog plaats beschikbaar 07/03/2023 Communicatie met ouders in het hulpverleningsproces Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
004
Nog plaats beschikbaar 07/03/2023 De verkennende fase, het kennismakings- en intakegesprek Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
005
Nog plaats beschikbaar 07/03/2023 Autisme en games Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
003
Nog plaats beschikbaar 08/03/2023 Werken met FonoLog: een programma voor de fonologische therapie Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
050
Nog plaats beschikbaar 14/03/2023 Zelfstandigheid stimuleren bij autisme Nieuw Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 008
Nog plaats beschikbaar 17/03/2023 Breuken zetten de rekenwereld op z'n kop Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 030
Nog plaats beschikbaar 20/03/2023 Gezins- en schoolgericht handelen bij opvoedings- en gedragsproblemen Nieuw
Werken met de context
Workshop Sig Gijzegem
009
Nog plaats beschikbaar 21/03/2023 Vergaderhygiëne: zo efficiënt mogelijk vergaderen Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
051
Nog plaats beschikbaar 24/03/2023 Gedrag en emotie bij mensen met cerebrale parese, een (v)erkenning Nieuw
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
040
Nog plaats beschikbaar 27/03/2023 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
041
Nog plaats beschikbaar 27/03/2023 Lichaamsgerichte aanpak van trauma's bij autisme Nieuw Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 010
Nog plaats beschikbaar 03/04/2023 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
031
Nog plaats beschikbaar 03/04/2023 Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische spraakklankstoornissen Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 035
Nog plaats beschikbaar 04/04/2023 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
032
Nog plaats beschikbaar 04/04/2023 Masterclass DTTC en ReST Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
067
Nog plaats beschikbaar 04/04/2023 Masterclass Klinkklare Klinkers Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
066
Wachtlijst 05/04/2023 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
068
Nog plaats beschikbaar 05/04/2023 De kracht van de denkdieren - aan de slag met de executieve functies Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
043
Nog plaats beschikbaar 06/04/2023 (N)iemand naast mij - Eenzaamheid bij personen met NAH en hun naasten Nieuw Online
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Online 060
Nog plaats beschikbaar 06/04/2023 Mijn lichaam wil niet meer mee - Functioneel Neurologische Symptoomstoornis bij kinderen en jongeren Nieuw
Algemeen
Symposium DPC Mechelen
084
Nog plaats beschikbaar 07/04/2023 Medicatie bij ontwikkelingsstoornissen: feiten en fictie in een emotioneel debat Herneming
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
052
Nog plaats beschikbaar 07/04/2023 In balans - het meten en trainen van evenwichtsvaardigheden bij kinderen Nieuw
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
011
Nog plaats beschikbaar 07/04/2023 Lezen en spellen met Taal in Blokjes Herneming
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
064
Nog plaats beschikbaar 13/04/2023 Taaltherapie bij kinderen met afasie Nieuw
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
061
Nog plaats beschikbaar 17/04/2023 Nieuwe Autoriteit (NVR) - Waakzame zorg als benadering in aanpak van probleemgedrag Nieuw
Werken met de context
Workshop Sig Gijzegem
012
Nog plaats beschikbaar 17/04/2023 Komen tot een onderhandeld therapieplan en de therapeutische fase Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
006
Nog plaats beschikbaar 18/04/2023 Positieve psychologie inzetten in de hulpverlening Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
058
Nog plaats beschikbaar 21/04/2023 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 156
Nog plaats beschikbaar 21/04/2023 Partnertraining bij afasie Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
062
Nog plaats beschikbaar 21/04/2023 Gezinnen begeleiden is maatwerk: drempels en kansen als samenwerking niet evident is Herneming
Werken met de context
Workshop Sig Gijzegem
073
Nog plaats beschikbaar 24/04/2023 Opmaak sensorisch profiel vanuit observatie en vragenlijsten: klasprikkels van leerlingen in kaart brengen Herneming
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
022
Nog plaats beschikbaar 24/04/2023 Autisme en het voorspellende brein Nieuw Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 013
Nog plaats beschikbaar 24/04/2023 Lichaams(on)tevredenheid bij kinderen en adolescenten Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Webinar Online 026
Nog plaats beschikbaar 24/04/2023 SpraakKlankOnderzoek (SKO) voor gebruikers met (enige) ervaring Nieuw Online
Spraak en taal
Webinar Online 069
Nog plaats beschikbaar 24/04/2023 Het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model - Inleidende studiedag Herneming
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
080
Nog plaats beschikbaar 27/04/2023 Voeding en prematuriteit - Logopedische aanpak van voeding(sproblemen) in de eerste levensjaren Herneming
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
053
Nog plaats beschikbaar 28/04/2023 Tinnitus, hyperacusis en misofonie: een up-to-date theoretisch kader over diagnostiek en behandelmogelijkheden Nieuw
Gehoor - Zien
Studiedag Sig Gijzegem
015
Nog plaats beschikbaar 28/04/2023 Tinnitus, hyperacusis en misofonie: van diagnostiek tot huidige behandelingsmogelijkheden Nieuw
Gehoor - Zien
Studiedag Sig Gijzegem
014
Nog plaats beschikbaar 04/05/2023 Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
027
Nog plaats beschikbaar 05/05/2023 Zelfregulering en werkgeheugen als basis van leren: wat en hoe te trainen bij jonge kinderen? Herneming
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
057
Nog plaats beschikbaar 08/05/2023 Psycho-educatie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming
Spraak en taal
Workshop Online
Sig Gijzegem
070
Nog plaats beschikbaar 09/05/2023 Op speelse wijze! Speel-elementen creatief inzetten in je therapie Nieuw
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
077
Wachtlijst 11/05/2023 Het slechtnieuwsgesprek en de afrondingsfase Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
007
Nog plaats beschikbaar 11/05/2023 Introductie positieve psychologie in de logopedie Herneming
Algemeen
Workshop De Casteleer
054
Nog plaats beschikbaar 12/05/2023 De impact van meertaligheid op het rekenen Nieuw
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
033
Nog plaats beschikbaar 17/05/2023 Ondersteunend tekenen bij kinderen en jongeren met TOS (en zonder) Nieuw Online
Spraak en taal
Workshop Online 071
Nog plaats beschikbaar 22/05/2023 Hoe kunnen we mensen met autisme ondersteunen in het omgaan met emoties? Nieuw Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 016
Nog plaats beschikbaar 25/05/2023 Vertrouw ik jou? Over hersenletsel en argwaan Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
063
Nog plaats beschikbaar 25/05/2023 Zo lukt het! Tien praktijktips voor goed basisonderwijs aan kinderen in kansarmoede (en alle anderen) Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
055
Nog plaats beschikbaar 26/05/2023 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 028
Nog plaats beschikbaar 01/06/2023 Terugkomdag PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
072
Nog plaats beschikbaar 05/06/2023 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 082
Nog plaats beschikbaar 08/06/2023 Slaapproblemen bij het jonge kind Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
018
Nog plaats beschikbaar 13/06/2023 Het Cognitive Disabilities Model (CDM), praktische toepassing in het dagelijks leven van cliënten met cognitieve moeilijkheden Herneming Online
Hersenletsel (NAH)
Workshop Online 079
Nog plaats beschikbaar 15/06/2023 Aan de slag met mindset - Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
056
Nog plaats beschikbaar 03/07/2023 Intensieve bijscholingscyclus - Therapeutische begeleiding van kinderen met rekenmoeilijkheden Herneming
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
074
Nog plaats beschikbaar 05/07/2023 Mini-KIDS - Directe stottertherapie bij jonge stotterende kinderen (2 tot 6 jaar): basisideeën, werkwijze en materialen Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
075
Nog plaats beschikbaar 07/07/2023 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
206
Nog plaats beschikbaar 07/07/2023 EuREKA - Train de trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Oude Abdij Drongen
076
Nog plaats beschikbaar 03/11/2023 OMFT-2 Verdiepingscursus A Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
207
Nog plaats beschikbaar 13/11/2023 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 083
CONTACTEER ONS