images

Vorming Professionelen

  • nog plaats beschikbaar
  • laatste plaatsen
  • wachtlijst
Status Datum Vorming Thema Type Locatie Code
Nog plaats beschikbaar 28/01/2022 Het 'draadverhaal' en leergedrag Herneming Online
Cognitie en gedrag
Workshop Online 036
Wachtlijst 31/01/2022 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 037
Nog plaats beschikbaar 03/02/2022 Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model Herneming Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 001
Wachtlijst 04/02/2022 OMFT-2 Verdiepingscursus A - UITGESTELD Nieuw
Spraak en taal
Workshop 122
Nog plaats beschikbaar 07/02/2022 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext Herneming Online
Cognitie en gedrag
Studiedag Online 038
Nog plaats beschikbaar 08/02/2022 Zorg(en)kinderen in de school Nieuw Online
Algemeen
Workshop Online 016
Nog plaats beschikbaar 11/02/2022 Aan de slag met mindset - Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? Herneming Online
Cognitie en gedrag
Workshop Online 039
Wachtlijst 14/02/2022 Hodson & Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 040
Nog plaats beschikbaar 15/02/2022 Veel voorkomende orthopedische afwijkingen en musculoskeletale klachten bij kinderen Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Webinar Online 017
Nog plaats beschikbaar 17/02/2022 MISC: ontwikkeling stimuleren bij baby’s, peuters en kleuters Herneming Online
Cognitie en gedrag
Studiedag Online 041
Nog plaats beschikbaar 18/02/2022 Hoe coach ik kinderen en jongeren met faalangst naar meer zelfvertrouwen? Herneming Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 042
Nog plaats beschikbaar 21/02/2022 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 043
Nog plaats beschikbaar 22/02/2022 Signaal Digitaal Webinar - Nabijheid in de persoonlijk-professionele relatie Nieuw Online
Algemeen
Webinar Online 083
Nog plaats beschikbaar 28/02/2022 De impact van negatieve ervaringen en verstoorde relaties in de kindertijd op de ontwikkeling Nieuw
Geestelijke gezondheid
Studiedag Sig Gijzegem
002
Nog plaats beschikbaar 28/02/2022 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 045
Nog plaats beschikbaar 01/03/2022 Motorische problemen als gevolg van prematuriteit Nieuw
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
018
Nog plaats beschikbaar 01/03/2022 Kinderen en jongeren met ASS begrijpen en begeleiden vanuit prikkelverwerking, lichaamsgevoel en dyspraxie Nieuw Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 004
Nog plaats beschikbaar 01/03/2022 Diagnostiek en behandeling van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een gehoorverlies Nieuw
Gehoor - Zien
Studiedag Sig Gijzegem
003
Nog plaats beschikbaar 01/03/2022 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 046
Nog plaats beschikbaar 02/03/2022 Oplossingsgericht coachen inzetten in het begeleidingstraject: een introductie Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
019
Nog plaats beschikbaar 02/03/2022 Kinderen en adolescenten met DCD, differentiële diagnostiek Nieuw
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
020
Nog plaats beschikbaar 03/03/2022 ACT-interventies bij autisme Nieuw Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 005
Wachtlijst 07/03/2022 Project ImPACT - Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
172
Nog plaats beschikbaar 07/03/2022 Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten Herneming
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
047
Nog plaats beschikbaar 08/03/2022 Assertiviteitstrainingen volgens het PrOP-model Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
021
Nog plaats beschikbaar 10/03/2022 De taal van moeilijk gedrag Nieuw
ADHD
Workshop Sig Gijzegem
022
Nog plaats beschikbaar 11/03/2022 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
048
Nog plaats beschikbaar 11/03/2022 Versterken van motivatie bij kinderen Nieuw
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
049
Nog plaats beschikbaar 14/03/2022 Het zeer lage IQ: een meet- en werkwijze Nieuw
Verstandelijke beperking
Workshop Sig Gijzegem
079
Nog plaats beschikbaar 15/03/2022 Psychotherapeutische begeleiding van personen met NAH Herneming
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
082
Nog plaats beschikbaar 17/03/2022 Motorische problemen en fysieke activiteit bij kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Studiedag Online 006
Wachtlijst 21/03/2022 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Online
Spraak en taal
Workshop Online 173
Nog plaats beschikbaar 22/03/2022 Frans in un deux trois - Kant-en-klaar oefenprogramma voor kinderen en jongeren met dyslexie Herneming Online
Leerstoornis
Webinar Online 050
Nog plaats beschikbaar 24/03/2022 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
163
Nog plaats beschikbaar 24/03/2022 Taal- en/of autismespectrumstoornis? Aanknopingspunten voor differentiële diagnostiek Nieuw Online
Spraak en taal
Studiedag Online 052
Nog plaats beschikbaar 24/03/2022 De leidinggevende rol als complementaire rol Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
051
Wachtlijst 28/03/2022 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Online
Spraak en taal
Workshop Online 171
Nog plaats beschikbaar 29/03/2022 Kaatje Klank 2.0: werken met klanken en letters in de volledige kleuterschool Nieuw
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
053
Nog plaats beschikbaar 04/04/2022 De verkennende fase, het kennismakings- en intakegesprek Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
008
Nog plaats beschikbaar 04/04/2022 Communicatie met ouders in het hulpverleningsproces Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
007
Nog plaats beschikbaar 04/04/2022 Theorie, Therapie en de Transfer naar de Thuissituatie: 4 T's in het domein van de fijne motoriek! Nieuw
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
073
Nog plaats beschikbaar 04/04/2022 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 054
Nog plaats beschikbaar 04/04/2022 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 084
Nog plaats beschikbaar 05/04/2022 Angsten allerlei bij kinderen en jongeren: Waar komen ze vandaan? Hoe krijgen we ze klein(er)? Nieuw
Geestelijke gezondheid
Studiedag UCLL Heverlee
012
Nog plaats beschikbaar 05/04/2022 Probleemgedrag bij kinderen en jongeren met autisme Nieuw
Autisme (ASS)
Studiedag UCLL Heverlee
011
Nog plaats beschikbaar 06/04/2022 Intercultureel communiceren en begeleiden bij autisme Nieuw
Interculturaliteit
Studiedag Sig Gijzegem
024
Nog plaats beschikbaar 06/04/2022 Emotieregulatie via onze inwendige zintuigen Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
072
Nog plaats beschikbaar 06/04/2022 Thuis in Taal: met ouders werken aan de ontluikende geletterdheid van kinderen Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
055
Nog plaats beschikbaar 07/04/2022 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
174
Nog plaats beschikbaar 07/04/2022 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten (voor leden van Ergotherapie Vlaanderen) Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
174
Nog plaats beschikbaar 07/04/2022 Het brein in actie Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
025
Nog plaats beschikbaar 07/04/2022 Een eerlijke kans: ontwikkeling stimuleren bij kinderen in kansarmoede Herneming
Algemeen
Studiedag VIVES Brugge
057
Nog plaats beschikbaar 07/04/2022 Introductie positieve psychologie in de logopedie Nieuw
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
056
Nog plaats beschikbaar 08/04/2022 Pijn en het brein Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
026
Nog plaats beschikbaar 08/04/2022 EuREKA - Train de Trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
085
Nog plaats beschikbaar 14/04/2022 Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? Herneming
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
035
Nog plaats beschikbaar 19/04/2022 Hoe omgaan met (een vermoeden van) kindermishandeling? - Inleidende studiedag Herneming
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
058
Nog plaats beschikbaar 21/04/2022 Spontane Theory of Mind en zelf/ander-onderscheid bij kinderen met ASS Nieuw Online
Autisme (ASS)
Webinar Online 027
Nog plaats beschikbaar 21/04/2022 Gedragsstoornissen bij jonge kinderen Herneming
ADHD
Studiedag Sig Gijzegem
074
Nog plaats beschikbaar 22/04/2022 Toepassing van psychomotorische therapie en relaxatietherapie in impulscontroletherapie Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
013
Nog plaats beschikbaar 25/04/2022 Workshop - Lidcombe Programma Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
061
Nog plaats beschikbaar 25/04/2022 Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking Herneming
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
059
Nog plaats beschikbaar 26/04/2022 Hoe omgaan met (een vermoeden van) kindermishandeling? - Verdiepingsworkshop Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
060
Nog plaats beschikbaar 28/04/2022 Symposium TOS - Wanneer taalontwikkeling niet vanzelfsprekend is Nieuw Online
Spraak en taal
Symposium Online 062
Wachtlijst 29/04/2022 Terugkomdag PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
084
Nog plaats beschikbaar 29/04/2022 Lees je honger - Eten en drinken als basis voor functioneel en voorbereidend lezen Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
063
Nog plaats beschikbaar 02/05/2022 Basiscursus RESTART DCM Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
176
Nog plaats beschikbaar 02/05/2022 Ouder zijn van een kind met een beperking: een zoektocht naar evenwichten Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
028
Nog plaats beschikbaar 03/05/2022 Circomotoriek als psychomotorische vaardigheid Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
029
Nog plaats beschikbaar 05/05/2022 Zelfregulering en werkgeheugen als basis van leren: wat en hoe te trainen bij jonge kinderen? Nieuw
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
044
Nog plaats beschikbaar 06/05/2022 Praktijkdag ICF in de CAR Nieuw
ICF
Praktijkdag Sig Gijzegem
080
Nog plaats beschikbaar 10/05/2022 Komen tot een onderhandeld therapieplan en de therapeutische fase Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
009
Nog plaats beschikbaar 10/05/2022 Overprikkeling en hooggevoeligheid bij kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor kinderen met ADHD en ASS Nieuw Online
Autisme (ASS)
Webinar Online 030
Nog plaats beschikbaar 10/05/2022 Smartphones inzetten om de zelfstandigheid van personen met NAH te vergroten Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
064
Nog plaats beschikbaar 11/05/2022 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop PXL-Congress
086
Nog plaats beschikbaar 12/05/2022 MusicaMova: gebruik van muziekinstrumenten in de revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
076
Nog plaats beschikbaar 12/05/2022 Vergaderhygiëne - Zo efficiënt mogelijk vergaderen Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
065
Nog plaats beschikbaar 12/05/2022 Depressieve symptomen bij kinderen en jongeren Nieuw
Geestelijke gezondheid
Studiedag Sig Gijzegem
075
Nog plaats beschikbaar 12/05/2022 Kennismaking met het logopedisch ouderbegeleidingsprogramma TAALMAATJES Herneming Online
Spraak en taal
Webinar Online 087
Nog plaats beschikbaar 13/05/2022 Spraakontwikkelingsdyspraxie - Bekend of gekend? Herneming
Spraak en taal
Studiedag VIVES Brugge
066
Nog plaats beschikbaar 13/05/2022 Spraakontwikkelingsdyspraxie - Bekend of gekend? (voor studenten van Hogeschool VIVES) Herneming
Spraak en taal
Studiedag VIVES Brugge
066
Nog plaats beschikbaar 13/05/2022 Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?! Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
067
Nog plaats beschikbaar 13/05/2022 Kwaliteitsvol werken en armoede: een zaak van ons allemaal Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
077
Nog plaats beschikbaar 17/05/2022 Praktijkdag autisme - het kind centraal Nieuw
Autisme (ASS)
Praktijkdag Sig Gijzegem
031
Nog plaats beschikbaar 20/05/2022 Narratieve Taal-Teken-Therapie® (NTTT®) Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
068
Nog plaats beschikbaar 23/05/2022 "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills Herneming
(Psycho) motoriek
Studiedag VIVES Brugge
078
Nog plaats beschikbaar 23/05/2022 "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills (voor studenten van Hogeschool VIVES) Herneming
(Psycho) motoriek
Studiedag VIVES Brugge
078
Nog plaats beschikbaar 24/05/2022 De meest voorkomende opvoedings- en gedragsproblemen… en de aanpak Nieuw
ADHD
Workshop Sig Gijzegem
032
Nog plaats beschikbaar 24/05/2022 Kaatje Klank 2.0: werken met klanken en letters in de volledige kleuterschool - terugkomsessie Nieuw
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
069
Nog plaats beschikbaar 31/05/2022 Bouw! Preventie van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie Nieuw
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
070
Nog plaats beschikbaar 02/06/2022 De Infant Mental Health-visie: implementatie in de praktijk Nieuw
Geestelijke gezondheid
Workshop Sig Gijzegem
015
Nog plaats beschikbaar 07/06/2022 Logopedische begeleiding bij kinderen met schisis Nieuw
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
071
Nog plaats beschikbaar 09/06/2022 Het slechtnieuwsgesprek en de afrondingsfase Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
010
Nog plaats beschikbaar 09/06/2022 De emotionele ontwikkeling bij autisme en verstandelijke beperking Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
014
Wachtlijst 10/06/2022 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
125
Nog plaats beschikbaar 13/06/2022 Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen Herneming
Spraak en taal
Studiedag VIVES Brugge
033
Nog plaats beschikbaar 13/06/2022 Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen (voor studenten van Hogeschool VIVES) Herneming
Spraak en taal
Studiedag VIVES Brugge
033
Nog plaats beschikbaar 14/06/2022 Aanvaarding en verwerking van doof- en slechthorendheid bij (jong)adolescenten Nieuw Online
Gehoor - Zien
Webinar Online 034
Nog plaats beschikbaar 05/07/2022 Inspiratiedag MusicaMova Nieuw
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
164
Nog plaats beschikbaar 27/09/2022 Handelingsgerichte diagnostiek en hulpverlening Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
170
Nog plaats beschikbaar 18/11/2022 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
126
CONTACTEER ONS