images

Vorming Professionelen

  • nog plaats beschikbaar
  • laatste plaatsen
  • wachtlijst
Status Datum Vorming Thema Type Locatie Code
Nog plaats beschikbaar 24/09/2021 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 144
Nog plaats beschikbaar 27/09/2021 Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
060
Nog plaats beschikbaar 28/09/2021 Frans in un, deux, trois - Kant-en-klaar oefenprogramma voor kinderen en jongeren met dyslexie Nieuw Online
Leerstoornis
Webinar Online 145
Nog plaats beschikbaar 30/09/2021 Adhoc intervisiewerkgroep Musicamova
(Psycho) motoriek
Werkgroep Sig Gijzegem
415
Wachtlijst 30/09/2021 Basiscursus RESTART DCM Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 080
Nog plaats beschikbaar 30/09/2021 Indienen van een VIPA-dossier (klassieke financiering) Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
128
Nog plaats beschikbaar 30/09/2021 Signaal Digitaal Webinar - Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD): vuistregels voor diagnostiek en therapie Nieuw Online
Spraak en taal
Webinar Online 169
Nog plaats beschikbaar 01/10/2021 Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?! Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
120
Wachtlijst 04/10/2021 Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis Herneming Online
Autisme (ASS)
Workshop Online 071
Nog plaats beschikbaar 05/10/2021 Muziek en brein: onvermoede mogelijkheden in de zorg Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
139
Wachtlijst 08/10/2021 Klasprikkels en breinvriendelijk leren Herneming
Cognitie en gedrag
Workshop Sig Gijzegem
065
Nog plaats beschikbaar 08/10/2021 Bewegingsprogramma’s op kindermaat Nieuw
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
119
Wachtlijst 08/10/2021 Privacybewust en informatieveilig gedrag op de werkvloer Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
121
Nog plaats beschikbaar 08/10/2021 Vestibulaire revalidatie: blikstabilisatietraining in de (pediatrische) praktijk Nieuw Online
Gehoor - Zien
Webinar Online 162
Nog plaats beschikbaar 14/10/2021 Cliënt- en activiteitgerichte doelbepaling met kinderen en jongeren Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Webinar Online 166
Nog plaats beschikbaar 14/10/2021 Cliënt- en activiteitgerichte doelbepaling met kinderen en jongeren (voor leden van Ergotherapie Vlaanderen) Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Webinar Online 166
Wachtlijst 15/10/2021 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD Herneming
ADHD
Workshop Sig Gijzegem
195
Nog plaats beschikbaar 15/10/2021 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 146
Nog plaats beschikbaar 15/10/2021 Handelingsgerichte diagnostiek en hulpverlening Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
170
Wachtlijst 18/10/2021 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs Herneming
(Psycho) motoriek
Studiedag VIVES Brugge
095
Wachtlijst 18/10/2021 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs (voor studenten van Hogeschool VIVES) Herneming
(Psycho) motoriek
Studiedag VIVES Brugge
095
Nog plaats beschikbaar 18/10/2021 StAPPenplan - tips voor het inzetten van apps bij mensen met autisme Nieuw
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
108
Nog plaats beschikbaar 18/10/2021 Klankenpad - Letterweg Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
155
Nog plaats beschikbaar 18/10/2021 Verdiepend lezen en verdiepend denken: vanaf de kleutertijd tot altijd! Nieuw
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
161
Nog plaats beschikbaar 19/10/2021 EHBO-opfrissingscursus Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
129
Wachtlijst 21/10/2021 De leidinggevende rol als complementaire rol Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
044
Nog plaats beschikbaar 22/10/2021 Het biopsychosociaal model en ICF in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag Herneming
ICF
Studiedag Sig Gijzegem
124
Nog plaats beschikbaar 22/10/2021 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 148
Wachtlijst 25/10/2021 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 093
Nog plaats beschikbaar 25/10/2021 Webinar - Faalangst in de klas Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Webinar Online 111
Nog plaats beschikbaar 26/10/2021 Intervisiewerkgroep Sociaal Werk
Algemeen
Werkgroep Sig Gijzegem
412
Nog plaats beschikbaar 26/10/2021 PROMPT 2: van techniek naar interventie Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
156
Nog plaats beschikbaar 26/10/2021 Het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model - Inleidende studiedag Herneming
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
140
Nog plaats beschikbaar 26/10/2021 Het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model - Inleidende studiedag (voor leden van Ergotherapie Vlaanderen) Herneming
Hersenletsel (NAH)
Studiedag 140
Nog plaats beschikbaar 28/10/2021 Ontwikkelingsstimulering bij kinderen met autisme Nieuw Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 112
Nog plaats beschikbaar 29/10/2021 Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs terecht… Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 149
Nog plaats beschikbaar 02/11/2021 DCD: alles wat je moet weten Nieuw
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
113
Nog plaats beschikbaar 02/11/2021 Jongeren, sociale media en games Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
114
Nog plaats beschikbaar 02/11/2021 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 157
Nog plaats beschikbaar 02/11/2021 Coachen op de werkvloer - Hoe laat je plezier aan je eigen leren en dat van de mensen om je heen groeien? Herneming
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
130
Nog plaats beschikbaar 02/11/2021 Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren met autisme Nieuw
Geestelijke gezondheid
Studiedag Sig Gijzegem
127
Wachtlijst 03/11/2021 Diagnostiek bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen uit gezinnen met een migratie-achtergrond Herneming
Interculturaliteit
Studiedag Sig Gijzegem
194
Nog plaats beschikbaar 03/11/2021 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 150
Nog plaats beschikbaar 03/11/2021 ASS bij meisjes en vrouwen Herneming Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 135
Nog plaats beschikbaar 04/11/2021 Sociale cognitie bij neurologische aandoeningen - Diagnostiek en behandeling Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
077
Nog plaats beschikbaar 04/11/2021 Basisworkshop Leespraat Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
105
Wachtlijst 04/11/2021 Selectief mutisme of autisme? Verschillen en universele oplossingen Nieuw Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 115
Nog plaats beschikbaar 04/11/2021 Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 151
Nog plaats beschikbaar 08/11/2021 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
163
Nog plaats beschikbaar 09/11/2021 Eet- en drinkproblemen in de logopedische zelfstandige praktijk Herneming
Spraak en taal
Studiedag VIVES Brugge
062
Nog plaats beschikbaar 09/11/2021 Eet- en drinkproblemen in de logopedische zelfstandige praktijk (voor studenten van Hogeschool VIVES) Herneming
Spraak en taal
Studiedag VIVES Brugge
062
Nog plaats beschikbaar 09/11/2021 Symposium Insigt: vroegbegeleiding Nieuw Online
Algemeen
Symposium Online 116
Nog plaats beschikbaar 15/11/2021 Kennismaking met Functional Analytical Psychotherapy (FAP) - Leer hoe je de werkrelatie bewust kan inzetten om tot gedragsverandering te komen Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
131
Nog plaats beschikbaar 15/11/2021 Nieuwe talen leren met bijkomende uitdagingen zoals dyslexie en TOS Nieuw
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
152
Nog plaats beschikbaar 16/11/2021 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 096
Wachtlijst 16/11/2021 CVI en de differentiaaldiagnostiek met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en DCD Herneming
Autisme (ASS)
Studiedag Sig Gijzegem
106
Nog plaats beschikbaar 16/11/2021 Inzicht in de werking van de boekhouding en de financiële rapportering van een CAR Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
134
Nog plaats beschikbaar 16/11/2021 EuREKA - Train de Trainer Herneming
Geestelijke gezondheid
Workshop Oude Abdij Drongen
168
Nog plaats beschikbaar 18/11/2021 Luisterhulpmiddelen: indicatie, evaluatie en terugbetaling Herneming
Gehoor - Zien
Studiedag Sig Gijzegem
133
Nog plaats beschikbaar 18/11/2021 Voorbereiding en begeleiding van leerlingen met dyslexie en leesproblemen die starten in het secundair onderwijs Nieuw
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
153
Nog plaats beschikbaar 19/11/2021 Tijd voor muziek: communicatietraining bij slechthorendheid/doofheid met behulp van muziek Nieuw
Gehoor - Zien
Workshop Sig Gijzegem
117
Nog plaats beschikbaar 19/11/2021 Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
136
Nog plaats beschikbaar 19/11/2021 NAH + seks = complex Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Studiedag Sig Gijzegem
141
Nog plaats beschikbaar 19/11/2021 Aan de slag met mindset - Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? Herneming Online
Cognitie en gedrag
Workshop Online 137
Nog plaats beschikbaar 22/11/2021 Activiteit- en participatiegerichte interventies voor kinderen en jongeren Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Webinar Online 165
Nog plaats beschikbaar 22/11/2021 Activiteit- en participatiegerichte interventies voor kinderen en jongeren (voor leden van Ergotherapie Vlaanderen) Nieuw Online
(Psycho) motoriek
Webinar Online 165
Wachtlijst 23/11/2021 Praktijkdag probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking: vergeet de zintuigen niet!
Verstandelijke beperking
Praktijkdag Sig Gijzegem
079
Nog plaats beschikbaar 25/11/2021 Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van kinderen en jongeren met ADHD Herneming Online
ADHD
Studiedag Online 110
Nog plaats beschikbaar 26/11/2021 International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop Herneming
ICF
Workshop Sig Gijzegem
087
Nog plaats beschikbaar 30/11/2021 Actief bouwen aan veerkracht Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 133
Wachtlijst 01/12/2021 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
158
Nog plaats beschikbaar 02/12/2021 Kijken achter het gedrag, daar vind je een ander verhaal Nieuw Online
Cognitie en gedrag
Workshop Online 138
Nog plaats beschikbaar 03/12/2021 Het Cognitive Disabilities Model (CDM), praktische toepassing in het dagelijks leven van cliënten met NAH Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
142
Nog plaats beschikbaar 03/12/2021 Het Cognitive Disabilities Model (CDM), praktische toepassing in het dagelijks leven van cliënten met NAH (voor leden van Ergotherapie Vlaanderen) Nieuw
Hersenletsel (NAH)
Workshop Sig Gijzegem
142
Wachtlijst 06/12/2021 Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
143
Nog plaats beschikbaar 07/12/2021 Hulpverlening op een goede manier afsluiten Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
013
Nog plaats beschikbaar 07/12/2021 Een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen Nieuw
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
159
Nog plaats beschikbaar 09/12/2021 Participatie bij jonge kinderen met ADHD, DCD en ASS: assessment en perspectieven Nieuw Online
Algemeen
Studiedag Online 167
Wachtlijst 10/12/2021 Terugkomdag PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
084
Nog plaats beschikbaar 13/12/2021 Stressmanagement bij autisme Herneming
Autisme (ASS)
Studiedag Sig Gijzegem
109
Nog plaats beschikbaar 14/12/2021 De ontwikkeling van de hechtingsdynamiek Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
102
Nog plaats beschikbaar 14/12/2021 Kinderdysfonie: wat nu? Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
160
Nog plaats beschikbaar 17/12/2021 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 154
Nog plaats beschikbaar 17/12/2021 Het belang van genetisch onderzoek bij de diagnose en behandeling van ontwikkelingsstoornissen Nieuw
Algemeen
Studiedag Sig Gijzegem
132
Nog plaats beschikbaar 20/01/2022 MusicaMova: gebruik van muziekinstrumenten in de revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
052
Nog plaats beschikbaar 04/02/2022 OMFT-2 Verdiepingscursus A Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
122
Nog plaats beschikbaar 21/02/2022 Workshop - Lidcombe Programma Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
061
Nog plaats beschikbaar 07/04/2022 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
168
Nog plaats beschikbaar 07/04/2022 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten (voor leden van Ergotherapie Vlaanderen) Herneming
(Psycho) motoriek
Workshop Sig Gijzegem
168
Nog plaats beschikbaar 10/06/2022 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
125
Nog plaats beschikbaar 18/11/2022 OMFT-1 Basiscursus Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
126
CONTACTEER ONS