images

Intervisiewerkgroepen

 

Welkom op Hanen-web, het informatiepunt over de Hanen Oudercursus© in Vlaanderen

 
 

Sig en Hanen

Enkele jaren geleden is Sig in Vlaanderen gestart met het organiseren van de certificeringsworkshops Hanen Oudercursus. Ondertussen is de workshop al talloze keren georganiseerd en zijn er een kleine 200 logopedisten opgeleid in Vlaanderen. Sig organiseert desgewenst ook verdiepingscursussen.
 

Wat is de Hanen Oudercursus?

De Hanen Oudercursus is een cursus voor ouders van een kind met een taalontwikkelingsstoornis. Uitgangspunt van de cursus is dat alle kinderen taal leren in hun dagelijkse omgeving, ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Voor de laatstgenoemden moet de dagelijkse omgeving worden aangepast aan hun mogelijkheden en behoeften. In de cursus leren ouders hoe zij dat kunnen doen. Zodoende helpen ze hun kind bij het leren praten. De cursus bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken waarin video-opnames worden gemaakt. In de certificeringsworkshop worden logopedisten opgeleid om de Hanen Oudercursus onder de knie te krijgen. Ze verkrijgen na afloop een certificaat dat hen in staat stelt de Hanen Oudercursus te geven en toegang geeft tot de verdere verdiepingscursussen.
 

Intervisiewerkgroep Hanen

De intervisiewerkgroep Hanen komt ongeveer zeswekelijks samen en neemt zich voor in de toekomst alle informatie en initiatieven over Hanencursussen in Vlaanderen te bundelen onder de naam Hanen-web, informatiepunt over de Hanen Oudercursus in Vlaanderen. Er wordt ook gedacht aan het maken en verspreiden van een algemene brochure, het informeren van opleidingen en het regelmatig organiseren van een Hanendag voor gecertificeerde logopedisten. Ondertussen hebben al twee Hanendagen plaatsgevonden. Op het programma stonden vorming over videotraining, de voorstelling van de Vlaamse instructieband, intervisie over bepaalde topics (vb. hoe Hanen Oudercursus organiseren in een CAR of in een zelfstandige praktijk), informatie over follow-up-cursussen, Hanen voor specifieke stoornissen (vb. dove en slechthorende kinderen).
 

More than Words

More than Words is een cursus voor ouders van een kind met een autismespectrumstoornis. Het programma combineert groepsbijeenkomsten voor ouders met individuele videofeedback sessies en is speciaal aangepast om tegemoet te komen aan de noden van kinderen met autisme en hun ouders. De cursus integreert recente inzichten in de begeleiding van kinderen met autisme met de Hanenprincipes. Zo worden de ouders geholpen om de taal- en communicatievaardighedenvan hun kind in alledaagse situaties te vergroten.
 

Learning Language and Loving It

Het programma Learning Language and Loving It (LLLI) heeft de preventie en het stimuleren van taalaanbod en taalverrijking tot doel in settings waar jonge kinderen worden opgevangen. De cursus omvat een aangepaste inhoud van het Hanenprogramma en is bedoeld voor kinderverzorgsters, kleuteronderwijzers, opvoedsters, enz.

CONTACTEER ONS