Bereikbaarheid

Gijzegem is gelegen langs de gewestweg tussen Aalst en Dendermonde. De E40 Gent-Brussel ligt op 9 km afstand. Er is een vlotte verbinding met trein en bus Lijn 57 (Aalst-Dendermonde)

>> Bereikbaarheid met openbaar vervoer 
>> Bereikbaarheid wagen (Google Maps en Waze)
 

Parkeren in Gijzegem

Het is mogelijk om voorlopig gratis te parkeren in de ondergrondse parking van het woonzorgcentrum Aqua Vitae. Deze parking ligt op dezelfde site als de gebouwen van Sig maar is via een andere straat (Gravin de Robianostraat) toegankelijk. Lees hier alle info over de ondergrondse parking. Het ticketje dat je aan de slagboom krijgt, gebruik je ook om de parking buiten te rijden. Je hoeft dus niets te valideren of te betalen.

Lees Meer

Werking

Professionele hulpverleners

Sig verhoogt de expertise en competentie van hulpverleners die beroepsmatig werken aan de inclusie, integratie en revalidatie van mensen met een beperking.

Professionele hulpverleners vormen een onmiskenbare schakel in het bevorderen van de levenskwaliteit van personen met functioneringsproblemen. De constant evoluerende, wetenschappelijke inzichten in de diagnostiek en behandeling zorgen ervoor dat iedereen in het werkveld - pas of lang afgestudeerd - overtuigd is van de noodzaak van permanente vorming en bijscholing.

Om hieraan tegemoet te komen organiseert Sig verschillende soorten activiteiten onder andere studiedagen, workshops, bijscholingscyclussen, intervisiewerkgroepen en symposia voor professionele hulpverleners uit de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector. Via Signaal Digitaal blijven hulpverleners op de hoogte van ontwikkelingen in de sector via artikels en webinars. Daarnaast geeft Sig educatief materiaal uit (publicaties en producties) en stelt gespecialiseerde informatie en documentatie ter beschikking. Tot slot stimuleert en coördineert Sig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Breed publiek

Minstens tien procent van de westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Iedereen moet met beperkingen kunnen leven en omgaan. Sig streeft naar een maatschappij die een correct beeld heeft over kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die kampen met problemen in hun functioneren.

Sig wil ertoe bijdragen dat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Een positieve houding tegenover mensen met een beperking speelt een belangrijke rol. Onwetendheid is echter voor velen een grote struikelblok. Onbekend is nog altijd vaak onbemind. Sig wil de maatschappij dan ook informeren hoe ze kan omgaan met personen met een beperking en zo veel mogelijk mensen sensibiliseren voor de inclusie- en integratiegedachte.

Om dat doel te bereiken, organiseert Sig onder andere infomiddagen en -avonden, cursussen, debatten en ontmoetingsmomenten. Sig ontwikkelt ook zelf projecten, publiceert boeken, brochures en video’s, beheert de Sig-bib en verspreidt een elektronische nieuwsbrief. Deze werking is bedoeld voor alle geïnteresseerden en betrokkenen.

Sig wil in eerste instantie de personen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving informeren door voor hen ontmoetingsmomenten, hersenletsel-cafés, cursussen en informatiesessies te organiseren.

Missie en Visie

Missie

Sig stimuleert de inclusie van mensen met een beperking/handicap en/of psychische kwetsbaarheid. Iedereen heeft recht op een eigen plaats in onze samenleving. Kwaliteit van leven staat centraal. We richten ons op mens en maatschappij.

 

Hoe doen we dat?

Mensen sterker maken
We leggen de klemtoon op de talenten en krachten van al wie met een beperking/handicap en/of psychische kwetsbaarheid te maken krijgt.
 

Meer inzicht brengen
We reiken mensen bouwstenen aan voor een meer inclusieve samenleving.
 

Een onderbouwde visie bieden
We gebruiken de principes van het verantwoord handelen:

  • wetenschappelijk verantwoord
  • bruikbaar in de praktijk 
  • rekening houdend met de eigenheid van de cliënt
     

Samenwerken met diverse partners
Wij werken inhoudelijk en organisatorisch samen met andere organisaties.

We stemmen ons aanbod op elkaar af en wisselen expertise uit.
 

Diversiteit als kracht
Diversiteit is met respect en nieuwsgierigheid omgaan met alle verschillen die er tussen mensen zijn. Dit is een leidraad voor onze werking.

 

 

 

 

Leren als organisatie

  •  We luisteren aandachtig naar de feedback van de deelnemers. Waar nodig sturen we onze werking bij. 
  • We dagen onze eigen medewerkers uit om nieuwe inzichten en vaardigheden te ontwikkelen.

Inspelen op wat er leeft

We houden voeling met de veranderingen in de samenleving. 
 

Wat doen we? 

Kennis en vaardigheden opdoen en verdiepen
We organiseren lezingen, informatiesessies, ontmoetingen met lotgenoten en cursussen voor mensen met een beperking/handicap en hun omgeving. 
Voor hulpverleners zijn er studiedagen, workshops, intervisiegroepen, symposia, inspiratiedagen, praktijkdagen, boekvoorstellingen, enz. 

Bewust worden van een probleem en aanzetten tot verandering
Wij werken hiervoor allerlei projecten uit: (foto)tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, standen op beurzen, websites, folders en filmpjes.

Informatie delen
We geven jaarlijks een aantal publicaties uit. Dit gaat van theoretische en praktische pakketten tot levensverhalen in getuigenisvorm. 
Via het online tijdschrift Signaal Digitaal, de nieuwsbrieven en via de Sig-bib bezorgen we relevante informatie en achtergronden aan de lezers en bezoekers.

We stimuleren praktijkgericht onderzoek 
We slaan een brug tussen hulpverleners en onderzoekers van universiteiten en hogescholen. 

Wie is wie?

Viviane Vermeiren

Algemene coördinatie, personeelsbeleid, kwaliteitszorg, vorming professionele hulpverleners

Geert Andries

publicaties en tijdschrift, wetenschappelijk onderzoek, externe communicatie en website, preventieadviseur en netwerkbeheerder

Jade Van Ransbeeck

Vorming professionele hulpverleners

Marijn Wambacq

Vorming professionele hulpverleners

Luc Van Sant

documentatie, informatie

Sabine Willaert

Vorming Breed publiek (open aanbod en op maat)

Benedict Verheye

(vervanging)

Johan Engels

Coördinatie Hersenletsel Teevee
Project diversiteit

Kim Van Daele

Inschrijvingenadministratie, organisatie vorming professionele hulpverleners, communicatie

Vanessa De Grauwe

Onthaal en administratie, facturatie, tentoonstellingsruimte Sig

Katia Casier

Onthaal en administratie, bestellingen publicaties, reservatie infrastructuur

Jolie Kwete

Logistiek medewerker

Fatoumata Sow

Onderhoud

Paul
Guy
Bob
Paula
Katrien
Melissa
Serge
Anja

Bestuur
 

Het bestuur

Leden: Kristof Carpentier, Leen Cautereels, Siska Cauwe, Marc Claeys, Marc Colson, Ann Coppieters, Dirk florin, Jo Rigole, Jan Scheiris, Stefaan Singelée, Nick Van Hamme, Herman Van Hove, Pieter Vanvolsem en Marleen Verbeke

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van het bestuur en de volgende personen:

Sandra Adriaens, Eve Agtergael, André Bosman, Kristof Carpentier, Leen Cautereels, Siska Cauwe, Klaas Coopman, Walter D’haenens, Maia De Wymmer, Erwin Franceus, Luc Ghyselinck, Lieve Haverbeke, Marc Lambrecht, Veerle Poppe, Bart Portier, Els Reyserhove, Chris Sijbers, Ingrid Snoeys en Bart Volders 

Gedelegeerd bestuur

Leden: Nick Van Hamme (voorzitter), Marc Colson, Ann Coppieters, Jo Rigole,  Herman Van Hove en Pieter Vanvolsem. Het gedelegeerd bestuur komt maandelijks samen, in aanwezigheid van Viviane Vermeiren (directeur).
 

Adviesraden
 

Adviesraad Vorming en Opleiding (AVO)

Voorzitter : Jo Rigole 

Leden: Charlotte Joossens, Sophie Tessier, Lucia Vaes, Nick Van Hamme, Herman Van Hove, Pieter Vanvolsem, Steven Wellekens, Petra Warreyn, Jade Van Ransbeeck, Viviane Vermeiren en Marijn Wambacq

De Adviesraad vorming en opleiding geeft advies en sturing op het vlak van vorming en opleiding voor professionele hulpverleners werkzaam in de ambulante revalidatie en aanverwante sectoren. De adviesraad vergadert tweemaandelijks. Op de agenda staan o.m. behoeftedetectie, prospectie en programmering, en evaluatie van de activiteiten. De adviesraad focust op de sector ambulante revalidatie. Van daaruit worden ook de meeste activiteiten geprogrammeerd, al staan de meeste initiatieven ook open voor andere geïnteresseerden. Voor de organisatie van specifieke activiteiten voor andere sectoren werken we samen met een netwerk van belangrijke contactpersonen uit die sectoren. Zij kunnen feedback geven over opleidingsnoden en -vragen.

Wetenschappelijk Platform en Netwerk

Voorzitter: Nick Van Hamme

Leden: Caroline Andries (VUB) - Geert Andries* (Sig) - Inge Antrop (UGent) - Dieter Baeyens* (KU Leuven) - Ivo Bernaerts* (Thomas More Antwerpen) - Caroline Braet (UGent) - Paul Corthals* (UGent & HoGent) - Marieke Coussens (Arteveldehogeschool) - Marina Danckaerts (KU Leuven) - Peter Paul De Deyn (UAntwerpen) - Miet De Letter (UGent) - Leo De Raeve (Onici) - Greetje Desnerck* (Howest) - Annemie Desoete* (UGent & Arteveldehogeschool) - Pol Ghesquière (KU Leuven) - Hans Hellemans (UAntwerpen) - Christophe Lafosse (KU Leuven) - Wouter Lambrecht (PC Caritas) - Bea Maes (KU Leuven) - Jarymke Maljaars (KU Leuven) - Mieke Meirsschaut (Arteveldehogeschool) - Emmanuël Nelis (KAS/AZ Sint-Lucas Brugge) - Herbert Roeyers (UGent) - Hilde Roeyers* (Vives) - Mark Schittekatte (UGent) - Stefaan Singelée (Federatie CAR) - Evert Thiery (UGent) - Wim Tops (RUGroningen) - John Van Borsel (UGent) - Gunther Van Bost (UGent) - Tine Van Damme (KU Leuven) - Saskia van der Oord (KU Leuven) - Herman Van Hove* (Sig) - Karla Van Leeuwen (KU Leuven) - Hilde Van Waelvelde* (UGent) - Dirk Van West (UAntwerpen & VUB) - Martine Vanryckeghem (UC Florida) - Viviane Vermeiren* (Sig) - Guy Vingerhoets (UGent) - Petra Warreyn* (UGent) - Inge Zink (KU Leuven)

De leden van het Wetenschappelijk Platform zijn aangeduid met een *

Eén van de doelstellingen van Sig bestaat erin het professionele (revalidatie)werk wetenschappelijk te onderbouwen. Sig wil de samenwerking tussen onderzoekers en veldwerkers stimuleren. In de praktijk is er namelijk wel nood aan, maar geen tijd voor dergelijk onderzoek en in researchprogramma's is de praktijkbetrokkenheid soms onderbelicht. Sig vervult deze rol mede met de steun van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

In de loop van 2014 werd de werking van de Adviesraad Wetenschappelijk onderzoek tegen het licht gehouden. Er ontstonden twee nieuwe organen: het Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk Netwerk.

Het Platform heeft de intentie om drie keer per jaar bijeen te komen om nieuwe onderzoeksprojecten te bespreken en de lopende projecten op te volgen. Het biedt hen ook de mogelijkheid om onderzoekers/wetenschappers van andere instituten te ontmoeten en in Sig een kanaal te vinden voor de realisatie van de maatschappelijke meerwaarde van het onderzoek.

Het Wetenschappelijk Netwerk is een breder netwerk van wetenschappers dat Sig kan aanspreken om mee te werken of feedback te geven op zaken van het Wetenschappelijk Platform. De bestaande groep leden wordt rond deze tijd geüpdatet en zo mogelijk aangevuld. 

Activiteitenverslag

Wilt u een zicht krijgen op wat Sig in 2022 zoal heeft verwezenlijkt? Hoeveel activiteiten zijn er georganiseerd en voor hoeveel mensen? Welke publicaties zijn er allemaal verschenen? Hoeveel bezoekers ontving de Sig-bib? Welke wetenschappelijke projecten lopen momenteel? U leest het allemaal in het activiteitenverslag. >> Lees meer

CONTACTEER ONS