Helpdesk ICD-10

Helpdesk voor CAR bij het registreren van cliëntproblematieken volgens ICD-10

De registratie met ICD-10 brengt de problematieken van het CAR-cliënteel in kaart volgens pathologieën waarover er, wat betreft bestaan, voorkomen, omschrijvingen en labels, op een bepaald moment consensus is onder deskundigen.

De Centra voor Ambulante Revalidatie startten in 2006 met het registreren van cliëntproblematieken op basis van de ICD-10. De gegevens werden o.a. gebruikt in een studie van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) en worden jaarlijks verwerkt in de jaarverslagen voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

In 2009 werd de registratie via een enquête geëvalueerd. Dit mondde o.a. uit in de herwerking van de lijst met vaak gestelde vragen (versie februari 2011).

Voortaan kunnen de CAR vragen of problemen i.v.m. het coderen mailen naar icd10@sig-net.be. Je krijgt een individueel antwoord. Alle vaak gestelde vragen over de ICD-10 (met antwoorden) worden trimestrieel gebundeld en elektronisch rondgestuurd. Deze helpdesk en opvolging van vragen en problemen kaderen in de wetenschappelijke samenwerking tussen Sig en de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

>> CASUSBOEK ICD-10 (versie PDF)

>> CASUSBOEK ICD-10 (versie in Word-2007, met navigatiefunctionaliteiten)

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140