Doelgroepen

Augustus 2016: klik hier voor een overzicht van specifiek materiaal voor leerkrachten (boeken, artikels, enz.)

September 2016: klik hier voor een overzicht van specifiek materiaal voor ergotherapeuten (boeken, artikels, enz.)

September 2016: klik hier voor een overzicht van specifiek materiaal over NAH

Boekenlijst thema 'Didactiek': klik hier

Boekenlijst 'Wiskunde': klik hier

Boekenlijst 'NAH': klik hier

Boekenlijst 'Management': Klik hier

Boekenlijst 'Autisme in de klas'

Boekenlijst 'Kleuters'

Boekenlijst 'Spraak & taal'

Boekenlijst 'Rekenen'

Boekenlijst 'Autisme'

Boekenlijst 'Ontwikkelingsdysfasie'

Boekenlijst 'Talentgedreven werken'

Boekenlijst 'NAH'

Boekenlijst 'Aanwinsten'

Boekenlijst 'Gezinsbegeleiding'

Boekenlijst 'ASS en verstandelijke beperking'

Boekenlijst  'Dyslexie'

Boekenlijst  'ADHD'

Boekenlijst 'Neurologische inzichten'

Boekenlijst 'Spraak'

Boekenlijst 'Ouderenzorg'

Boekenlijst 'Neurologische (dis)functies'

Boekenlijst 'Kleuters met autisme'

Boekenlijst 'Leesmoeilijkheden'

Boekenlijst 'Aanleg en context'

Boekenlijst 'Spellingsmoeilijkheden'

Boekenlijst 'Mindfulness'

Boekenlijst 'Taaldiagnostiek'

Boekenlijst 'Rekentaal'

Boekenlijst '(Neuro)psychologische diagnostiek'

Boekenlijst 'Kinderobesitas'

Boekenlijst 'Kommagetallen'

Boekenlijst 'Tinnitus'

Boekenlijst 'Ouderbegeleiding bij ASS'

Boekenlijst 'Hodson & Paden'

Boekenlijst 'Ben Furman'

Aanwinstenlijst november 2017

Open doors

Boekenlijst stressmanagement

Boekenlijst Het brein

Aanwinsten

Boekenlijst ADHD bij kinderen

Boekenlijst spelling

Boekenlijst WRITIC

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140