Sherborne bij volwassenen met een handicap (dvd)

Toepassing van de bewegingspedagogiek bij verstandelijke beperkingen
Auteur Ilse Bontinck en Suzy Van Daele
Prijs € 25,00
Extra 25 minuten pagina's
ISBN 9789058730749
Categorie (Psycho)motoriek
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

De Belgische Sherborne Vereniging nam i.s.m. Sig het initiatief om een film te maken over de mogelijke toepassingen van de Sherborne-methode bij volwassen deelnemers met een verstandelijke beperking, functionerend van basaal tot matig mentaal niveau.

Door ontspannen bewogen te worden, met de nodige veiligheid en geborgenheid, laten we deze mensen nieuwe ervaringen opdoen. Op die manier wordt het lichaamsbewustzijn geactiveerd en komen we tot positieve lichaamsbeleving. Via plezier- en succeservaring beogen we de verhoging van het zelfvertrouwen, wat beantwoordt aan de specifieke nood van deze doelgroep.

Het sensitief-responsief inspelen van de begeleider speelt ook bij volwassenen met een verstandelijke beperking een essentiële rol. De begeleider blijft openstaan voor gevoelsuitingen en gedragingen van de deelnemers en speelt in op hun initiatieven. Elementen als vaste structuur, herhaling, veiligheid en betrokkenheid blijven van groot belang.

Behalve deze film heeft Sig nog materiaal over Sherborne:

>> Het Groene Boekje: Een kijk op de bewegingspedagogiek van Veronica Sherborne
>> Sherborne: inleiding in de bewegingspedagogiek (DVD): een kijk op de Sherborne bewegingspedagogiek
>> Sherborne in het basisonderwijs (DVD): Sherborne in kleuter- en lagere school - Groot en klein spelen samen

 

 

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS