Adviesraden

Adviesraad vorming en opleiding

Voorzitter: Jo Rigole
Leden: Ann Coppieters, Barbara Van Cauwenberghe, Charlotte Joossens, Sophie Tessier, Lucia Vaes, Nick Van Hamme, Herman Van Hove, Pieter Vanvolsem, Vivivane Vermeiren, Marijn Wambacq, Petra Warreyn en Steven Wellekens.

De Adviesraad vorming en opleiding geeft advies en sturing op het vlak van vorming en opleiding voor professionele hulpverleners werkzaam in de ambulante revalidatie en aanverwante sectoren. De adviesraad vergadert tweemaandelijks. Op de agenda staan o.m. behoeftedetectie, prospectie en programmering, en evaluatie van de activiteiten. De adviesraad focust op de sector ambulante revalidatie. Van daaruit worden ook de meeste activiteiten geprogrammeerd, al staan de meeste initiatieven ook open voor andere geïnteresseerden. Voor de organisatie van specifieke activiteiten voor andere sectoren werken we samen met een netwerk van belangrijke contactpersonen uit die sectoren. Zij kunnen feedback geven over opleidingsnoden en -vragen.
 

Wetenschappelijk Platform en Netwerk

Voorzitter: Nick Van Hamme
Leden: Caroline Andries (VUB) - Geert Andries* (Sig) - Inge Antrop (UGent) - Dieter Baeyens* (KU Leuven) - Ivo Bernaerts* (Thomas More Antwerpen) - Caroline Braet (UGent) - Paul Corthals* (UGent & HoGent) - Marieke Coussens (Arteveldehogeschool) - Marina Danckaerts (KU Leuven) - Peter Paul De Deyn (UAntwerpen) - Miet De Letter (UGent) - Leo De Raeve (Onici) - Greetje Desnerck* (Howest) - Annemie Desoete* (UGent & Arteveldehogeschool) - Pol Ghesquière (KU Leuven) - Hans Hellemans (UAntwerpen) - Christophe Lafosse (KU Leuven) - Wouter Lambrecht (PC Caritas) - Bea Maes (KU Leuven) - Jarymke Maljaars (KU Leuven) - Mieke Meirsschaut (Arteveldehogeschool) - Emmanuël Nelis (KAS/AZ Sint-Lucas Brugge) - Herbert Roeyers (UGent) - Hilde Roeyers* (Vives) - Mark Schittekatte (UGent) - Stefaan Singelée (Federatie CAR) - Evert Thiery (UGent) - Wim Tops (RUGroningen) - John Van Borsel (UGent) - Gunther Van Bost (UGent) - Tine Van Damme (KU Leuven) - Saskia van der Oord (KU Leuven) - Herman Van Hove* (Sig) - Karla Van Leeuwen (KU Leuven) - Hilde Van Waelvelde* (UGent) - Dirk Van West (UAntwerpen & VUB) - Martine Vanryckeghem (UC Florida) - Viviane Vermeiren* (Sig) - Guy Vingerhoets (UGent) - Petra Warreyn* (UGent) - Inge Zink (KU Leuven)

De leden van het Wetenschappelijk Platform zijn aangeduid met een *

Eén van de doelstellingen van Sig bestaat erin het professionele (revalidatie)werk wetenschappelijk te onderbouwen. Sig wil de samenwerking tussen onderzoekers en veldwerkers stimuleren. In de praktijk is er namelijk wel nood aan, maar geen tijd voor dergelijk onderzoek en in researchprogramma's is de praktijkbetrokkenheid soms onderbelicht. Sig vervult deze rol mede met de steun van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

In de loop van 2014 werd de werking van de Adviesraad Wetenschappelijk onderzoek tegen het licht gehouden. Er ontstonden twee nieuwe organen: het Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk Netwerk.

Het Platform heeft de intentie om drie keer per jaar bijeen te komen om nieuwe onderzoeksprojecten te bespreken en de lopende projecten op te volgen. Het biedt hen ook de mogelijkheid om onderzoekers/wetenschappers van andere instituten te ontmoeten en in Sig een kanaal te vinden voor de realisatie van de maatschappelijke meerwaarde van het onderzoek.

Het Wetenschappelijk Netwerk is een breder netwerk van wetenschappers dat Sig kan aanspreken om mee te werken of feedback te geven op zaken van het Wetenschappelijk Platform. De bestaande groep leden wordt rond deze tijd geüpdatet en zo mogelijk aangevuld. 
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140