Sig, Gijzegem (Aalst)

>> Een woordje uitleg
>> Bereikbaarheid met wagen en openbaar vervoer
>> Parkeren in Gijzegem (nieuw: ondergrondse parking)
>> Nieuwe locatie onthaal
>> Update werken op de ring rond Aalst

Sig is sinds 2015 gehuisvest in het centrum van Gijzegem in een voormalig kloostergebouw op de hoek van de Pachthofstraat en de Steenweg naar Oudegem.

Er zijn twee manieren om onze gebouwen te betreden:

1. Via onze hoofdingang

Sig vzw, Pachthofstaat 1, 9308 Gijzegem (Aalst)
Deze ligt in de bocht van de pachthofstraat, herkenbaar aan het grote oranje bord met daarop 'Campus Robiano' (en in het klein 'Sig') en aan de grote naaldboom. Via de houten deur geraakt u binnen (zie foto bij een woordje uitleg):

Let op! 
Er zijn drie organisaties die hetzelfde adres hebben:
A. Sig vzw
B. Woonzorgcentrum Aqua Vitae
C. Kloosterorde St. Vincentius.

2. Via de binnenkoer

Deze kunt u bereiken op twee manieren:

A. Maakt u gebruik van de nieuwe  ondergrondse parking?
Dan komt u via de lift uit op de binnenkoer. Volg de oranje pijlen en u komt uit op een blauwe, glazen deur waarop het logo van Sig in het groot afgebeeld staat.

B. Het wegje tussen de gebouwen van de school SVI Gijzegem (pachthofstraat 3) en de serviceflats van WZC Aqua Vitae (pachthofstraat 1).
Deze weg loopt door tot de binnenkoer/tuin die tussen onze gebouwen en die van WZC Aqua Vitae ligt. Zie nieuwe locatie onthaal voor een plan.


Een woordje uitleg

Door de uitbreiding van de basisschool kon Sig niet langer in Destelbergen blijven. Na een lange zoektocht hebben we een uitstekende nieuwe locatie gevonden in Gijzegem (Aalst). We kunnen er zowel de kantoren huisvesten als alle activiteiten laten plaatsvinden.

Het gebouw deed in het verleden dienst als klooster. Het werd ondertussen volledig gerenoveerd en aangepast tot een eigentijdse en stijlvolle werkplek met bureaus, vergader- en vormingslokalen. Het is een mooi voorbeeld van hoe historisch erfgoed een nieuwe functie kan krijgen. Op dezelfde site zijn verder een basisschool, een secundaire school en een woonzorgcentrum gevestigd.

Er zijn tal van lokalen om de Sig-activiteiten te organiseren: een zaal voor 170 deelnemers, een zaal voor 70, twee lokalen voor 40 deelnemers en twee voor 20. Allemaal zijn ze voorzien van moderne audiovisuele apparatuur. In het hele gebouw is er ook gratis wifi. Tijdens studiedagen zorgt een centrale cafetaria in authentieke stijl voor een aangenaam onthaal en een prettige sfeer tijdens de pauzes. De lokalen worden ook voor andere geïnteresseerde organisaties ter beschikking gesteld.

Begin- en einduren van onze activiteiten zijn voortaan afgestemd op de verkeersdrukte en de aankomst- en vertrekuren van openbaar vervoer. Zo gaan activiteiten bv. iets later van start en korten we de middagpauze tijdens studiedagen gevoelig in. Nieuw is ook dat we ter plaatse een broodjeslunch voor alle deelnemers kunnen voorzien (voor activiteiten van een hele dag). Deelnemers hoeven dus niet meer de straat op en bovendien hebben ze meer tijd om te netwerken …

Situering en bereikbaarheid

Gijzegem is gelegen langs de gewestweg tussen Aalst en Dendermonde. De E40 Gent-Brussel ligt op 12 km afstand. Er is een vlotte verbinding met trein en bus Lijn 57 (Aalst-Dendermonde)

>> Download de info over bereikbaarheid met openbaar vervoer 
>> Download de routebeschrijving met de wagen 
 

Parkeren in Gijzegem

Ondergrondse parking
Deelnemers kunnen (voorlopig) gratis parkeren in de ondergrondse parking van woonzorgcentrum Aqua Vitae. Info over hoe je deze parking makkelijk kunt bereiken en hoe je van daar uit naar het nieuwe onthaal moet geraken, lees je hier. 

Parkings in de buurt
De grootste parking in de buurt is die van de Woonzorgcentrum Aqua Vitae. Dit is een ondergrondse parking met twee verdiepingen in de Gravin de  Robianostraat. P1 op de kaart. Deze is voorlopig gratis te gebruiken.

De tweede parking is die van de Sint-Vincentiusschool en ligt op 300m van Sig in de Pachthofstraat 10. Zie P2 op de kaart. 
Let op: deze mag u enkel gebruiken tijdens schoolvakanties.

Twee kleinere parkings kan u vinden in de Meirweg en de Neeroflaan (aan de kerk), ook op enkele honderden meter van Sig.

Nieuwe locatie onthaal

Daarnaast is het onthaal verplaatst naar 'de Foyer'. Deze is het makkelijkst te bereiken via de binnenkoer (2) van Sig en het WZC. De doorgang bevindt zich tussen de school SVI Gijzegem (4) en de serviceflats van WZC Aqua Vitae (3). Het is nog steeds mogelijk Sig te betreden via de hoofdingang (1) (pachthofstraat 1) maar dan moet u gewoon doorstappen tot in de Foyer. Meer info vindt u in dit document vanaf puntje 3.

Werken op de ring rond Aalst

Lees hier de update van de werken vanaf april 2019.

Tips om de werken aan het viaduct Ledenbaan te vermijden.

De tunnel is ondertussen in gebruik maar er zijn nog steeds werken aan enkele op- en afritten van de tunnel en sommige verbindingswegen. U zal dus wellicht nog even, in mindere mate weliswaar, hinder ondervinden. Het verouderd viaduct krijgt binnenkort een onderhoud en en ook de laatste schakel van de Gentsesteenweg heraangelegd. Dit gebeurt in verschillend fases om de hinder te beperken. Aalst blijft dus bereikbaar, maar goed geïnformeerd zijn, is dus de boodschap.

Alle info kan u vinden op http://www.ringaalst.be
Alternatieve routes kan u hier downloaden.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140