Giften

Steun Sig met een gift

Sig wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Ministerie van Cultuur (decreet socio-cultureel volwassenenwerk), maar moet zeer veel eigen middelen verwerven om de werkingskosten en de professionele werking te financieren. Uw gift is daarom altijd welkom!

Giften worden geïnvesteerd in de ondersteuning van onze totale werking. U kunt ook een specifieke bestemming aan uw gift geven (bv. de werking rond NAH, niet-aangeboren hersenletsel).

Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Attesten worden opgemaakt en verstuurd in het jaar nadat uw gift werd gestort. U krijgt van Sig vzw het attest thuis bezorgd in de loop van de maand maart.

Steun Sig met een gift op rekening nummer BE98 3900 9570 4093 (BBRUBEBB) .

Giften in de vorm van een duo-legaat zijn ook mogelijk. De techniek van het duo-legaat kan fiscaal bijzonder interessant zijn als je als erflater iets wil nalaten aan iemand die hoge successierechten moet betalen. Bij een duo-legaat laat de erflater een deel van zijn bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan zijn erfgenamen. Meer info op www.testament.be

Wij danken u bij voorbaat!
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140