Infopakket

Rita hoort niet goed

Gehoorstoornissen en verstandelijke beperking:
een onderbelicht probleem

Hieronder het online informatieve pakket. U kunt elk hoofdstuk apart downloaden in PDF-formaat. Onderaan kunt u het hele pakket in één keer van deze webpagina halen (ZIP).

ISBN: 978 90 5873 087 9
Wettelijk Depot: D/2011/7746/04

>> Hoofdstukken (informatieve gedeeltes)
>> Bijlagen (praktisch bruikbaar materiaal: checklist, vragenlijst, observatieformulieren, enz.)
>> Volledige pakket
 

 

Hoofdstukken

Er zijn vijf hoofdstukken. Eerst gaan we in op het belang van horen. Vervolgens bespreken we de verschillende soorten gehoorstoornissen. Daarna komt het gehooronderzoek uitgebreid aan bod. Het vierde hoofdstuk gaat over hoorapparaten en omvat het meeste informatie: bv. over het gebruik en onderhoud en over eerste hulp bij problemen en ongevallen met hoorapparaten. In een laatste hoofdstuk gaan we in op het aspect communicatie.

Hoofdstuk 1
>> Het belang van horen (PDF)

Hoofdstuk 2
>> Gehoorstoornissen (PDF)

Hoofdstuk 3
>> Gehooronderzoek (PDF)

Hoofdstuk 4
>> Hoorapparaten (gebruik) (PDF)
>> Hoorapparaten (onderhoud) (PDF)
>> Hoorapparaten (eerste hulp bij problemen) (PDF)
>> Hoorapparaten (eerste hulp bij ongevallen) (PDF)

Hoofdstuk 5
>> Communicatie (PDF)
 

Bijlagen

De bijlagen bevatten praktisch materiaal, klaar voor gebruik. Zo is er bv. een checklist die begeleiders kunnen gebruiken om reacties van zorggebruikers op omgevingsgeluiden in kaart te brengen. Er is ook een vragenlijst bruikbaar tijdens proefperiodes met hoorapparaten en een observatieformulier i.v.m. gewenning aan hoorapparaten.

Bijlage 1
>> Referentiecentra Kind & Gezin (PDF) - rechtstreeks via Kind & Gezin (PDF)

Bijlage 2
>> Checklist gehoor en bijhorende vragenlijst voor de begeleiders (PDF)
>> Handleiding bij de checklist (PDF)

Bijlage 3
>> Vragenlijst en observatieformulier (PDF)
>> Vragenlijst tijdens proefperiode met hoorapparaten (PDF)
>> Observatieformulier gewenning hoorapparaten (PDF)

Bijlage 4
>> Accessoires hoorapparaat (PDF)

Bijlage 5
>> Referenties (literatuur) (PDF)
 

Volledige pakket

>> Download hier het volledige pakket in één bewerking (ZIP-file - 3,2 MB)

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140