Inleiding

Rita hoort niet goed

Gehoorstoornissen en verstandelijke beperking:
een onderbelicht probleem

Onderzoek wijst uit dat gehoorverlies meer voorkomt bij personen met een verstandelijke beperking dan verwacht. Al meermaals is aangetoond dat het voor de omgeving en hulpverleners zeer moeilijk is om een gehoorverlies op te merken bij personen met een verstandelijke beperking. Is er toch een vermoeden, dan rijst vaak de twijfel of de persoon wel kan worden getest.

Bovendien stellen begeleiders zich de vraag of er wel iets kan worden gedaan aan een vastgesteld gehoorverlies. Wanneer gebruikers toch een hoorapparaat (beginnen) dragen, leert de ervaring dat het gebruik en het onderhoud van hoorapparaten bij deze doelgroep specifieke aandachtspunten vraagt.

Het gratis te downloaden infopakket is een praktische gids met heel wat antwoorden op allerlei vragen i.v.m. gehoorstoornissen en verstandelijke beperking.

Er zijn vijf hoofdstukken. Eerst gaan we in op het belang van horen. Vervolgens bespreken we de verschillende soorten gehoorstoornissen. Daarna komt het gehooronderzoek uitgebreid aan bod. Het vierde hoofdstuk gaat over hoorapparaten en omvat het meeste informatie: bv. over het gebruik en onderhoud en over eerste hulp bij problemen en ongevallen met hoorapparaten. In een laatste hoofdstuk gaan we in op het aspect communicatie.

Aansluitend zijn een aantal bijlagen voorzien. Zo is er een lijst met referentiecentra voor gehooronderzoek en een aantal praktische instrumenten (checklist, vragenlijst en observatielijst) i.v.m. het opsporen van gehoorverliezen en het gebruik van hoorapparaten. Alle materiaal is GRATIS DOWNLOADBAAR.

Dit project appelleert nadrukkelijk op het aspect ‘kwaliteit van leven’ bij volwassenen met een verstandelijke beperking. We raden voorzieningen voor volwassenen met een verstandelijke beperking aan de problematiek van gehoorstoornissen mee op te nemen in het algemeen beleid. Dit geldt trouwens evengoed voor de problematiek van gezichtsstoornissen.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140