SKOtest

Een nieuw computerondersteund SpraakKlankOnderzoek

Maak kennis met het basisonderzoek van het SKO (SpraakKlankOnderzoek). 

 

 

Korte historiek

De laatste jaren is er een veelheid aan nieuwe inzichten over het fenomeen spraakklankstoornis en zijn behandeling gepubliceerd. Bovendien hebben de normeringen van de bestaande Vlaamse spraakklanktests een zekere leeftijd. Een nieuw genormeerd onderzoeksinstrument drong zich dan ook op.

De ontwikkeling van het SpraakKlankOnderzoek SKO werd als project gestart in 2011 in het kader van de wetenschappelijke werking van Sig, met de steun van de Federatie van de Centra voor Ambulante Revalidatie. 

 

Werkgroep SKO

Sig vond alle Vlaamse universitaire en hogeschoolopleidingen logopedie bereid om mee te werken aan de ontwikkeling van een nieuwe spraakklanktest, samen met Joris Vanopstal, Jean-Pierre Martens en Ingrid Herreman. Bij de ontwikkeling van de test waren dit de voorwaarden:

  • Zowel de afname als de verwerking moeten comfortabel verlopen voor kind en onderzoeker. Daarom werd de test computerondersteund en modulair ontworpen en is elke module gekenmerkt door een korte afname- en verwerkingsduur.
  • De testresultaten moeten bijdragen tot een differentiële diagnose.
  • Bij de analyse van de resultaten wordt een gebalanceerde fonetisch-fonologische benadering gehanteerd.

 

Basisonderzoek SKO

Het SKO bestaat uit 5 modules. Momenteel is de belangrijkste module klaar: het basisonderzoek SKO (andere modules in voorbereiding en normaliter in 2021 beschikbaar).

Het basisonderzoek van het SKO is genormeerd voor kinderen van 2 jaar 6 maand tot 8 jaar. Het biedt een doorgedreven fonetische en fonologische analyse van de spraak. De module bevat in totaal 72 doelwoorden, i.c. 67 benoemwoorden en 5 nazegwoorden. De doelwoorden bevatten alle fonemen van het Nederlands en de meeste consonantverbindingen, zowel in initiale als in finale positie. Aangezien de fonetische en fonologische analyse door de computer gebeurt, zijn de resultaten onmiddellijk na de transcriptie van de responsen beschikbaar in een digitaal rapport. Het levert bij de volgende meetdoelen zowel percentielwaarden als percentages: 

  • PCC (procent consonanten correct)
  • Procent fonologische processen
  • Procent omissies, substituties, distorsies en addities van consonanten
  • Inventaris substitutie- en syllabestructuurprocessen
  • Fonetische foutencategorieën in percentages per consonant
  • Inventaris van alle foutencategorieën en processen per foutief geproduceerd woord

De 4 andere modules (inconsistentie, diadochokinese, s&r en interdentaliteit en sneltest) hebben tot doel verdieping in de diagnose mogelijk te maken.

Kort voorstellingsfilmpje SKO 

> Filmpje van (een deel van) de afname van het SKO bij een kleuter met ernstige spraakklankstoornissen. Het geeft een idee over de concrete manier van werken.

 

SKO aankopen?
Prijsinfo, licenties en credits

Het SKO is geprogrammeerd in een bestaand e-health programma van de UGent, genaamd ASISTO. Om veiligheidsredenen werken zowel ASISTO als het SKO met een licentiesysteem. Voor alle duidelijkeheid: de licentie voor ASISTO is gratis, de licentie voor het SKO is betalend.

Voor het SKO zijn er twee licenties beschikbaar:

Het SKO werkt met een creditsysteem wat afnames betreft. Na elke testafname vermindert het aantal afnames dat bij de licentie hoort: 1 afname staat dus voor 1 credit. 
 
De licenties (en inbegrepen afnames) zijn 5 jaar geldig en omvatten het gebruik van de 5 modules van het SKO (basisonderzoek en 4 andere modules). De licentieduur start nadat de bestel- en betalingsprocedure succesvol afgerond zijn.

Zijn de credits opgebruikt, dan kunnen deze per pakket aangekocht worden. De prijs daalt naargelang het aantal tot 4 euro per afname.

 

Bestelprocedure

Na bestelling en betaling van de factuur, krijgt u per e-mail gedetailleerde informatie over hoe de licentie geactiveerd wordt. Daarna kunt u meteen aan de slag!

 

Handleiding, snelgids, voorbeeldrapporten en scoreformulier

Wilt u al eens grasduinen in de SKO-handleiding? Dat kan zeker (en gratis)! Er is ook een snelgids ter beschikking en twee voorbeeldrapporten. Ook het scoreformulier (Word en PDF) is beschikbaar.

> Handleiding SKO

> Snelgids SKO

> Voorbeeldrapport 1

> Voorbeeldrapport 2

> Manueel scoreformulier SKO (PDF) (Word)

 

Meer info?

Vragen? Stuur ons gerust een mailtje

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140