images

Publicaties

ImPACT is een wetenschappelijk onderbouwd, toegankelijk en gebruiksvriendelijk programma om kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) te ondersteunen in hun ontwikkeling van sociaalcommunicatieve vaardigheden.

Het ImPACT-programma zet ouders op weg om hun kind zelf te stimuleren in sociale betrokkenheid, communicatie, imitatie en spelvaardigheden. Ouders kunnen technieken gebruiken in hun dagelijkse routines, waardoor dit voor veel ouders haalbaar is. Het aantal uren waarin hun kind met ASS gericht leert, kan zo in sterke mate toenemen. Ouders geven vaak aan zich op die manier competenter te voelen en minder stress te ervaren bij de opvoeding. We zijn verheugd dat we de vernieuwde editie van ImPACT ook in het Nederlands ter beschikking kunnen stellen.

Op deze webpagina kunnen formulieren en materialen voor ouders en hulpverleners gedownload worden, die horen bij de handleiding voor ouders en de handleiding voor hulpverleners. 

BELANGRIJK: Alleen wie in het bezit is van de handleiding voor ouders en/of de handleiding voor hulpverleners van het ImPACT-programma 'Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis' heeft de toestemming om de onderstaande formulieren te downloaden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik met cliënten. De formulieren mogen niet opgeslagen worden op of verspreid worden via intranet.
 

> Materialen uit de Handleiding voor ouders

> Materialen uit de Handleiding voor hulpverleners

 

 

Handleiding voor ouders

Downloadbare formulieren per hoofdstuk

 

Handleiding voor hulpverleners

Downloadbare checklists, oefenplannen en andere formulieren voor het individuele en groepsprogramma van ImPACT

PowerPointpresentaties van de groepssessies van het ImPACT-programma

 

CONTACTEER ONS