images

Publicaties

Online gebruikershandleiding

 


Inleiding
Artikels over GLOBAMIX
Overzicht onderdelen GLOBAMIX (kennisclips)
Klinische vragen
 

Inleiding

Welkom op deze online gebruikershandleiding bij GLOBAMIX (Paemeleire & Moerkerke, 2020), een werkboek voor dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie. Op deze pagina leer je alles over het theoretisch concept achter het werkboek, krijg je een goed beeld van alle methodieken en leggen we de link tussen klinische vragen en GLOBAMIX.

Bekijk eerst deze korte kennisclip waarin GLOBAMIX voorgesteld wordt. Op de website www.mixreeks.be vind je voorbeelden van verschillende methodieken.


Publicatie bestellen? GLOBAMIX is een uitgave van Sig vzw > Meer info en bestellen

 

Artikels over GLOBAMIX

Hieronder kan je vier artikels over GLOBAMIX downloaden.
 
In het eerste artikel bespreken we een onderzoeksproject met de Nederlandse aanpassing van de Boston Assessment of Severe Aphasia (BASA), die de aanzet betekende van de ontwikkellijn die uiteindelijk zou resulteren in GLOBAMIX. 
 • Download hier het artikel
 • Referentie: Moerkerke, L., Paemeleire, F., & Robert, E. (2017). Boston Assessment of Severe Aphasia (BASA): een meerwaarde bij het onderzoek van personen met globale afasie? Logopedie, 30(3), 19-31.  
In het tweede artikel lichten we de principes van dynamisch assessment toe en wordt de inhoud van GLOBAMIX voorgesteld.
 • Download hier het artikel
 • Referentie: Paemeleire, F., & Moerkerke, L. (2019). Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie. Logopedie, 32(4), 5-17. 
In het derde artikel wordt een onderzoeksproject met GLOBAMIX beschreven en formuleren we op basis van de literatuur zes richtlijnen voor ondersteunde communicatie bij ernstige afasie.
 • Download hier het artikel
 • Referentie: Paemeleire, F., Moerkerke, L., & Fierens, L. (2021). Communicatie-ondersteuning bij volwassenen met ernstige afasie: GLOBAMIX als toolbox om restvaardigheden te exploreren. Signaal Digitaal, 1(1), 1-10. 
In het vierde artikel bespreken we de indeling in communicatorcategorieën van Garrett & Lasker (2005) en illustreren we per categorie concrete oefenmethodieken.
 • Download hier het artikel
 • Referentie: Paemeleire, F., & Moerkerke, L. (2022). Assessment en behandeling van communicatiepartner-afhankelijke personen met afasie. Logopedie, 35(3), 20-30. 

 

Overzicht onderdelen GLOBAMIX: kennisclips

Bekijk de onderstaande kennisclips om een beeld te krijgen van alle onderdelen van GLOBAMIX deel 1 (totale duur 33 min.)

 

Klinische vragen

We leggen nu de link tussen klinische vragen die vaak in de praktijk voorkomen en de onderdelen van GLOBAMIX die je in dit geval kan gebruiken. Klik op een vraag om naar de kennisclips te gaan waarin de relevante onderdelen uit GLOBAMIX toegelicht worden.
 
 1. Wat zijn de mogelijkheden van de persoon met betrekking tot non-verbale communicatie?
 2. Hoe kan ik de omgeving van de persoon begeleiden/ondersteunen?
 3. Op welk niveau kan ik best stoornisgerichte taalbegripstraining geven?
 4. Hoe kan ik het taalbegrip ondersteunen (schrijven, tekenen, voorwerpen, gebaren, …)? 
 5. Wat is de meest betrouwbare manier om ja/nee duidelijk te maken?
 6. Welke communicatietips kan ik de omgeving geven in verband met het gestoorde taalbegrip?
 7. Hoe zijn de niet-talige cognitieve functies van de persoon met ernstige afasie?
 8. Hoe kan ik zicht krijgen op de restmogelijkheden van de persoon op het vlak van ondersteunde communicatie? 
 9. Hoe kan ik de omgeving bij de behandeling betrekken?
 10. Hoe kan ik evalueren of er enige vorm van productie mogelijk is?
 11. Welke onderdelen van GLOBAMIX zijn algemeen bruikbaar bij personen met afasie (dus ook bij een lichtere ernstgraad op stoornisniveau)?
 12. Welke onderdelen van GLOBAMIX zijn algemeen bruikbaar bij personen met een ernstige neurogene communicatiestoornis (dysartrie, spraakapraxie of cognitieve communicatiestoornis)?
 13. Welke onderdelen van GLOBAMIX zijn bruikbaar in de acute fase?
 14. Wat kan ik proberen wanneer er geen aanduidgedrag is? 
 
 
1. Wat zijn de mogelijkheden van de persoon met betrekking tot non-verbale communicatie?
 
2. Hoe kan ik de omgeving van de persoon begeleiden/ondersteunen?
 
3. Op welk niveau kan ik best stoornisgerichte taalbegripstraining geven?
 
4. Hoe kan ik het taalbegrip ondersteunen (schrijven, tekenen, voorwerpen, gebaren, …)? 
 
5. Wat is de meest betrouwbare manier om ja/nee duidelijk te maken?
 
6. Welke communicatietips kan ik de omgeving geven in verband met het gestoorde taalbegrip?
 • Ja/nee-reacties
 • Taalbegrip (GLOBAMIX deel 2, in ontwikkeling)
 • Non-verbale expressie (GLOBAMIX deel 2, in ontwikkeling)
 • Semantiek (GLOBAMIX deel 2, in ontwikkeling)
 • Informatiefolders (GLOBAMIX deel 2, in ontwikkeling)
 • Terug naar Klinische vragen
 
7. Hoe zijn de niet-talige cognitieve functies van de persoon met ernstige afasie?
 
8. Hoe kan ik zicht krijgen op de restmogelijkheden van de persoon op het vlak van ondersteunde communicatie
Wil je meer inzichten over hoe je ondersteunde communicatie bij deze doelgroep praktisch kan aanpakken? Download dan deze artikels:

Terug naar Klinische vragen

 
9. Hoe kan ik de omgeving bij de behandeling betrekken?
 
10. Hoe kan ik evalueren of er enige vorm van productie mogelijk is?
 
11. Welke onderdelen van GLOBAMIX zijn algemeen bruikbaar bij personen met afasie (dus ook bij een lichtere ernstgraad op stoornisniveau)?
 
12. Welke onderdelen van GLOBAMIX zijn algemeen bruikbaar bij personen met een ernstige neurogene communicatiestoornis (dysartrie, spraakapraxie of cognitieve communicatiestoornis)?
 
13. Welke onderdelen van GLOBAMIX zijn bruikbaar in de acute fase?
 
14. Wat kan ik proberen wanneer er geen aanduidgedrag is? 
 
 
Laatste update: juni 2022

 

 

 

CONTACTEER ONS