GLOBAMIX Deel 1

Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie
Auteur Frank Paemeleire en Lieselot Moerkerke
Prijs € 250,00
Extra 460 pp. + usb stick pagina's
ISBN 9789058731128
Categorie Hersenletsel (NAH)
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

De MIX-reeks komt tegemoet aan de vraag vanuit het werkveld naar onderbouwd en concreet oefenmateriaal voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In het najaar van 2020 is een nieuwe titel verschenen: GLOBAMIX (deel 1).

GLOBAMIX is een werkboek dat ontwikkeld werd voor het dynamisch assessment van volwassenen met ernstige afasie. Het klassieke, statische assessment toepassen bij personen met ernstige afasie kent heel wat beperkingen: het is zeer frustrerend, weinig sensitief/informatief en vaak niet valide. In GLOBAMIX gebruiken we een vorm van dynamisch assessment met als doel op zoek te gaan naar restmogelijkheden die een ingangspoort kunnen zijn voor de behandeling (onderzoekend behandelen). 

Bij een dynamisch assessment is de logopedist geen observator, maar een actieve participant die de persoon ondersteunt en hierdoor het effect van cueing en taakaanpassingen evalueert.

Gezien de omvang wordt GLOBAMIX in twee delen uitgegeven. 

Deel 1 bestaat uit ongeveer ca. 460 pagina’s en omvat het volgende:

  • Theoretische en praktische inleiding bij GLOBAMIX
  • Beoordeling van natuurlijke communicatie
  • Gebruik van ja/nee-reacties
  • Bepalen van de auditieve en visuele presemantische restvaardigheden
  • Evalueren van de niet-talige cognitie (aandacht, geheugen, executieve functies, visuospatiële vaardigheden, buccofaciale praxis en ledematenpraxis)
  • Evalueren van het gebruik van een communicatiehulpmiddel (bord/boek)
  • Vragenlijsten om zicht te krijgen op de activiteiten en participatie
  • Vragenlijsten rond noden en communicatieve vaardigheden van communicatiepartners
  • Vragenlijst rond persoonlijke kenmerken

GLOBAMIX combineert evidence-based practice (bv. richtlijnen over assessment en groot aantal wetenschappelijke referenties) met practice-based evidence (bv. eigen klinische ervaring én input van verschillende experts in het werkveld).

De methodieken werden ontwikkeld voor personen met ernstige afasie (zowel vloeiende als niet-vloeiende), maar zijn grotendeels ook bruikbaar bij personen met een lichtere afasie en ernstige cognitieve communicatiestoornissen. 

Het werkboek wordt op papier en digitaal aangeboden. Het materiaal werd door een grote groep Vlaamse en Nederlandse logopedisten uit diverse werksettings uitgetest.

Meer info en voorbeelden op www.mixreeks.be

 

NIEUW - Online gebruikershandleiding bij GLOBAMIX 

 

UPDATE > GLOBAMIX in de persNieuwe test opent weg naar behandeling voor volwassenen met ernstige vormen van taalstoornis afasie

 

Over de auteurs

Frank Paemeleire is verbonden als lector aan de opleiding Bachelor in de Logopedie van de Arteveldehogeschool in Gent (België). Hij is ook werkzaam als logopedist in de dienst voor Logopedie & Afasiologie van het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares te Gent (België). Tevens is hij projectleider van de tweejarige postgraduaatopleiding Neurogene Communicatiestoornissen. Hij schrijft klinisch georiënteerde artikels/handboeken en ontwikkelt test- en therapiemateriaal.

Lieselot Moerkerke is werkzaam als logopediste in het AZ Groeninge (Kortrijk, België). Zij studeerde af als neurologopediste aan het postgraduaat Neurologische Taal- en Spraakstoornissen (NTSS, Arteveldehogeschool Gent) met een scriptie over het assessment van personen met globale afasie.

 

In de MIX-reeks zijn ook verschenen:

>> ANOMIX: werkboek woordvindingsproblemen
>> FOCUMIX: werkboek aandachtsstoornissen bij volwassenen
>> FRONTOMIX: werkgroep executieve stoornissen bij volwassenen
>> DYSAMIX Deel 1: werkboek dysartrie bij volwassenen
>> DYSAMIX Deel 2: werkboek dysartrie bij volwassenen

 

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS