Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
15/10/2019 Zorgmogelijkheden na NAH, waar vind ik hulp? 277 yes
15/10/2019 NAH-café: georganiseerd door BZIO in Oostende 294 yes
15/10/2019 NAH-café: georganiseerd door samenwerkingsverband NAH Vlaams Brabant en Brussel 295 yes
15/10/2019 NAH-café: georganiseerd door UZ Gent in UZ Gent-K7 297 yes
15/10/2019 NAH-café: georganiseerd door 't Volderke en AZ St. Dimpna in Geel 305 yes
15/10/2019 NAH-café: georganiseerd door De Bolster in Ronse 306 yes
15/10/2019 Omgaan met de niet zichtbare gevolgen van NAH 312 yes
16/10/2019 NAH-café: georganiseerd door Cepos in Duffel 296 yes
16/10/2019 NAH-café: georganiseerd door Reva Pulderbos in Zandhoven 308 yes
17/10/2019 Themadag: alles wat je moet weten over zindelijkheid! 119 yes
17/10/2019 Stressmanagement bij autisme 123 yes
17/10/2019 Evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongvolwassenen met (ernstige) motorische beperkingen 147 yes
17/10/2019 Zorgen voor jezelf in het samenleven met een persoon met NAH 278 yes
17/10/2019 NAH-café: georganiseerd door Fiola vzw in Wetteren 298 yes
17/10/2019 NAH-café: georganiseerd door groep Ubuntu x8K, CAR Overleie, en AZ Groeninge in Kortrijk 304 yes
18/10/2019 'Toolkit Gedragsproblemen' voor paramedici 130 yes
18/10/2019 Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas 150 yes
18/10/2019 De werking van het brein: herstel-mechanismen in het beschadigde brein en cognitieve problemen na NAH 279 yes
18/10/2019 NAH-café: georganiseerd door Sig en Hersenletselpraktijk in Gent 299 yes
18/10/2019 NAH-café: georganiseerd door revalidatieziekenhuis Inkendaal in Vlezenbeek 300 yes
18/10/2019 NAH-café: georganiseerd door Mané in Maasmechelen 301 yes
18/10/2019 NAH-café: georganiseerd door Rode Kruis in Zuienkerke 303 yes
18/10/2019 NAH-café: georganiseerd door NAH werking De Kluiver in Antwerpen 307 yes
21/10/2019 Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking 114 yes
21/10/2019 Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 124 yes
21/10/2019 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) - VOLZET 162 yes
21/10/2019 Omgaan met ouders: basishouding en weerstandspatronen 167 yes
21/10/2019 EHBO Opfrissingscursus 168 yes
21/10/2019 Hoe oud worden met geluk/waardigheid en positief denken over oud worden? 265 yes
22/10/2019 Omgaan met emoties en gedrag na NAH (voor studenten) 280 yes
23/10/2019 Sociale administratie na NAH: een tocht door het landschap van sociale voorzieningen 281 yes
24/10/2019 Ki.L.D. - Kinderen Leren Denken 131 yes
24/10/2019 Hoogbegaafdheid: diagnostiek en begeleiding 132 yes
24/10/2019 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH 282 yes
24/10/2019 Hoe omgaan met vermoeidheid na NAH? 283 yes
25/10/2019 Toepassing van psychomotorische therapie en relaxatietherapie in impulscontroletherapie 157 yes
25/10/2019 NAH-café: georganiseerd door De Hoop in Zottegem 302 yes
28/10/2019 Omgaan met storend gedrag op de bus: een ervaringsgerichte training voor busbegeleiders 133 yes
28/10/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 151 yes
28/10/2019 Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend? 163 yes
29/10/2019 Vroegtijdige interventies: begeleiding van peuters met autisme 125 yes
29/10/2019 Werken met kinderen met autisme 126 yes
29/10/2019 Aanpak van werkgeheugenproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis 134 yes
29/10/2019 Intelligentie in nieuwe banen: de CoVaT-CHC, de WISC-V e.a. 135 yes
29/10/2019 Emotieregulatie bij jongeren 140 yes
29/10/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen 152 yes
30/10/2019 Weer aan het werk na NAH 016 yes
30/10/2019 Infant Mental Health 111 yes
30/10/2019 Sociaal welbevinden bij kinderen en adolescenten met communicatieproblemen 141 yes
30/10/2019 Executieve functies bij dove en slechthorende kinderen: hoe belangrijk zijn ze en hoe ze stimuleren? 145 yes
30/10/2019 "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 158 yes
30/10/2019 Basiscursus RESTART DCM 164 yes
31/10/2019 Autisme in het gezin 127 yes
31/10/2019 Slaapproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis 142 yes
31/10/2019 Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 165 yes
04/11/2019 Training Life Space Crisis Intervention 116 yes
05/11/2019 Training van perspectiefnemingsvaardigheden bij kinderen met autisme 128 yes
05/11/2019 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten 159 yes
05/11/2019 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten (voor leden Ergotherapie Vlaanderen en stagebegeleiders Thomas More) 159 yes
06/11/2019 Intervisiewerkgroep Musicamova 416 yes
14/11/2019 Verwerking na NAH 284 yes
15/11/2019 Functionele kracht en powertraining bij kinderen met Cerebrale Parese 160 yes
15/11/2019 Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) 166 yes
18/11/2019 Joining the dots: Social Competency, thriving academically, emotional well-being and Hearing Loss 118 yes
18/11/2019 Cerebrale Parese bij kinderen 120 yes
18/11/2019 ICF als denk- en handelingskader om maximale arbeidskansen te bieden in het kader van de activeringstrajecten 177 yes
19/11/2019 Opvoeden van gevoelige kinderen met een sterke wil 262 yes
19/11/2019 Leren lezen, schrijven en rekenen bij kinderen met een taalvertraging, een taalstoornis of dysfasie 263 yes
21/11/2019 Kan ik mijn leven nog sturen? 148 yes
21/11/2019 Ik heb NAH, hoe ga ik ermee om (getuigenissen en uitwisselingsavond) 314 yes
22/11/2019 Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën 153 yes
25/11/2019 Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas 129 yes
25/11/2019 Het biopsychosociaal model en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag 172 yes
26/11/2019 Emotieregulering in de praktijk: lichaam en geest in balans 143 yes
26/11/2019 (Neuro)psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren: een praktisch overzicht 149 yes
27/11/2019 Mediawijs online - Hoe leer je kinderen en jongeren omgaan met online risico’s zoals cyberpesten en sexting? 144 yes
28/11/2019 Praktijkdag voor en door (psycho)motorisch therapeuten 121 yes
29/11/2019 Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Voormiddagsessie 154 yes
29/11/2019 Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Namiddagsessie 155 yes
02/12/2019 Teamcoaching voor leidinggevenden 169 yes
02/12/2019 Hoe omgaan met karakterverandering en emoties bij mijn familielid met NAH? 286 yes
02/12/2019 Ik heb NAH, hoe ga ik om met mijn veranderd karakter en emoties? 287 yes
05/12/2019 Cognitieve functies, cognitieve vaardigheden, executieve functies, zelfregulering,... What's in a name? 136 yes
05/12/2019 Omgaan met veranderde rollen en sociaal netwerk binnen het gezin 288 yes
06/12/2019 Symposium ADHD (voor professionals) i.s.m. Centrum ZitStil 115 yes
06/12/2019 Symposium ADHD (voor ouders) i.s.m. Centrum ZitStil 115 yes
09/12/2019 OMFT-1 Basiscursus 113 yes
09/12/2019 Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten 137 yes
09/12/2019 International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop 173 yes
11/12/2019 Hoe werkt het geheugen en hoe hou je het als senior op punt? 266 yes
12/12/2019 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 122 yes
12/12/2019 Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving 170 yes
12/12/2019 Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving (voor studenten VIVES) 170 yes
12/12/2019 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 171 yes
12/12/2019 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug (voor studenten VIVES) 171 yes
12/12/2019 Omgaan met emoties en gedrag na NAH 289 yes
12/12/2019 Omgaan met cognitieve gevolgen na NAH 290 yes
09/03/2020 OMFT-1 Basiscursus 174 yes
18/06/2020 OMFT-2 Verdiepingscursus A 175 yes
10/12/2020 OMFT-1 Basiscursus 176 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140