Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
07/01/2019 Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD) 002 yes
21/01/2019 Gedragsproblemen en agressie bij autisme: begrijpen en aanpakken 052 yes
21/01/2019 Een concrete aanpak van probleemgedrag in een klascontext 085 yes
25/01/2019 ASS en DCD: Een domein in beweging? 041 yes
28/01/2019 Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 001 yes
04/02/2019 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs 042 yes
05/02/2019 Voeding van bord tot maag 043 yes
05/02/2019 Focusing met kinderen en jongeren (emotie-coaching) 053 yes
08/02/2019 SNAPJEUH?!? Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders 054 yes
12/02/2019 SMART formuleren van doelen op basis van diagnostische informatie geordend in het ICF-model 056 yes
14/02/2019 Publicatie 'Taalmaatjes' (lanceringsmoment voormiddag) (deelname incl. pakket t.w.v. 120 euro) 088 yes
14/02/2019 Publicatie 'Taalmaatjes' (lanceringsmoment namiddag) (deelname incl. pakket t.w.v. 120 euro) 089 yes
15/02/2019 Emoties en gedrag 057 yes
18/02/2019 Zelfzorg: zorg voor jezelf als zorgdrager 058 yes
21/02/2019 Coachend leiderschap als fundament voor kwalitatieve functionerings- en evaluatiegesprekken 059 yes
22/02/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 044 yes
22/02/2019 Zelfdeterminatietheorie en opvoeden 045 yes
25/02/2019 Slaapproblemen bij adolescenten 055 yes
25/02/2019 Blootstelling bij angst: theorie en praktische toepassingen 060 yes
25/02/2019 Klasprikkels én prikkelende leermomenten voor elke leerling in de klas 086 yes
25/02/2019 Secretariaatsmedewerkers tussen hamer en aambeeld 092 yes
28/02/2019 Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model 061 yes
04/03/2019 Spraakontwikkelingsdyspraxie 003 yes
04/03/2019 Samen-werken met gescheiden ouders 004 yes
04/03/2019 Werkhouding bij kleuters (vm) 005 yes
04/03/2019 Werkhouding bij kleuters (nm) 006 yes
04/03/2019 Leren lezen is zoveel meer 007 yes
05/03/2019 Diagnostiek van ADHD en ASS: aan de slag vanuit een ontwikkelings- en contextperspectief 008 yes
05/03/2019 Hoe samen met een gezin rond een hulpvraag of -nood de weg vinden in de Integrale Jeugdhulp? 009 yes
05/03/2019 Vermoeidheid na NAH 010 yes
05/03/2019 Pesten en cyberpesten bij kinderen en jongeren: van inzicht naar actie 011 yes
05/03/2019 Oplossingsgericht werken bij autisme 012 yes
05/03/2019 De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie van kinderen met ASS 062 yes
05/03/2019 Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? 091 yes
06/03/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde 013 yes
06/03/2019 Sociaal-emotionele ontwikkeling 014 yes
06/03/2019 Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie 015 yes
06/03/2019 Weer aan het werk na NAH 016 yes
06/03/2019 Problematisch game- en internetgebruik: een oplossingsgerichte benadering 017 yes
07/03/2019 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop 018 yes
07/03/2019 Denken + Doen = Durven 019 yes
07/03/2019 Overleggen over en werken aan interdisciplinaire zorg en behandeling 020 yes
11/03/2019 Circomotoriek als creatieve psychomotorische vaardigheid 063 yes
15/03/2019 De aanpak van eetproblemen bij kinderen en adolescenten 064 yes
15/03/2019 MusicaMova: gebruik van muziekinstrumenten in de revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 065 yes
18/03/2019 Train de trainer FOCUS: een groepstraining voor jongeren met ADHD of ADD 066 yes
21/03/2019 Superdiversiteit als nieuwe realiteit en uitdaging voor hulpverleners 046 yes
22/03/2019 Rouw en verlies bij NAH 067 yes
25/03/2019 De SocrAutische gespreksmethode en autisme 068 yes
29/03/2019 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces 047 yes
29/03/2019 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces (voor studenten VIVES) 047 yes
29/03/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 048 yes
29/03/2019 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 069 yes
01/04/2019 Veerkracht bij kinderen en jongeren 070 yes
01/04/2019 Basiscursus PROMPT 071 yes
08/04/2019 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 021 yes
08/04/2019 Oplossingsgerichte interventietechnieken voor het werken met kinderen en jongeren 022 yes
08/04/2019 Training Diversiteitsbewuste Communicatie 072 yes
09/04/2019 'Toolkit Gedragsproblemen' voor paramedici 024 yes
09/04/2019 Hoe verbinden we aanleg en context? 025 yes
09/04/2019 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 026 yes
09/04/2019 Zelfverwonding en identiteitsontwikkeling in de adolescentie 027 yes
09/04/2019 Autisme in het gezin 028 yes
09/04/2019 Hoor eens! Zorgen voor een aangepast communicatief klimaat binnen gezinnen met dove en/of slechthorende kinderen 029 yes
10/04/2019 Angst- en stemmingsproblemen na hersenletsel 030 yes
10/04/2019 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 031 yes
10/04/2019 WRITIC 032 yes
10/04/2019 Psychopathische trekken bij minderjarigen: het taboe voorbij 033 yes
11/04/2019 Psychotherapie bij kinderen met ASS 034 yes
11/04/2019 Hulpverlening aan ouders en kinderen in scheidingssituaties 035 yes
11/04/2019 Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 036 yes
11/04/2019 Taalmaatjes 037 yes
11/04/2019 Heb ik een probleem dan? 038 yes
11/04/2019 Leren lezen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 039 yes
11/04/2019 Samenwerken aan veiligheid 040 yes
15/04/2019 KIDS: Directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar 073 yes
16/04/2019 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) 074 yes
17/04/2019 ACT in actie 075 yes
18/04/2019 Hodson en Paden 076 yes
25/04/2019 Stevig in je Schoenen – Lekker in je Vel! met de systeemgerichte integratieve methode “Ho, tot hier en niet verder…!” 077 yes
29/04/2019 Train-de-trainer: 'Eigen baas over je gedachten!' 087 yes
09/05/2019 Training DCDDaily (vm) 078 yes
09/05/2019 Training DCDDaily (nm) 079 yes
10/05/2019 Ticstoornissen bij kinderen 049 yes
16/05/2019 Cerebraal visuele stoornissen bij kinderen 050 yes
03/06/2019 Autismevriendelijke stappenplannen en werkbladen maken 080 yes
06/06/2019 Voeding en prematuriteit 051 yes
07/06/2019 COMET: Werken aan je zelfbeeld - Een cognitief-gedragstherapeutische interventie 081 yes
21/06/2019 Intensieve bijscholingscyclus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden 082 yes
01/07/2019 Behandelbasis binnen de rekenwereld tot 1000 083 yes
19/08/2019 Behandelbasis bij het gevorderd rekenen 084 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -