Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
30/01/2020 Veranderde rollen na NAH 233 yes
04/02/2020 Focusing met kinderen en jongeren: emotiecoaching 060 yes
05/02/2020 Kennismaking met mindfulness voor personen met NAH 229 yes
06/02/2020 Logopedie voor kinderen met een normale begaafdheid en autisme 072 yes
06/02/2020 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD - nieuwe datum 082 yes
06/02/2020 Hoe omgaan met emoties en gedrag na NAH? 225 yes
07/02/2020 Het SMART formuleren van doelen op basis van diagnostische informatie geordend in het ICF-model 007 yes
10/02/2020 Een concrete aanpak van probleemgedrag in een klascontext 037 yes
10/02/2020 Taalpragmatiek bij kinderen: stimuleren van taalgebruik en communicatievaardigheid 080 yes
10/02/2020 Mijn familielid met NAH heeft vaak stress, hoe gaan we ermee om? 201 yes
10/02/2020 Ik heb NAH en ik heb veel stress, hoe ga ik ermee om? 202 yes
11/02/2020 ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen 179 yes
11/02/2020 NAH, wat doet het met je? 203 yes
13/02/2020 Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen 015 yes
13/02/2020 Hoe kan je je familielid met NAH het beste ondersteunen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen? 231 yes
13/02/2020 Karakterveranderingen na NAH 234 yes
14/02/2020 Training Foto-interview 012 yes
14/02/2020 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 028 yes
14/02/2020 Ouders in conflict: hoe ga je naar een onderhandelde oplossing? 062 yes
17/02/2020 Praktische aanpak van faalangst bij autisme 066 yes
17/02/2020 Mobiliteit na NAH, hoe 'boempatat' vermijden? 204 yes
17/02/2020 Leven met NAH, ik moet het accepteren zeggen ze 221 yes
18/02/2020 "Opnieuw vogels horen" - Leven met een gehoorstoornis 205 yes
20/02/2020 OMFT-1 Basiscursus 083 yes
24/02/2020 Dompel je onder in de leefwereld van een persoon met autisme 024 yes
24/02/2020 Evaluatie van balanscontrole bij kleuters 032 yes
24/02/2020 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde 040 yes
25/02/2020 Veranderd leven, veranderde krachten: het krachtenmodel als handelingskader voor kwaliteit van leven bij volwassen met NAH 006 yes
25/02/2020 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) 020 yes
25/02/2020 Hoe reageer ik op agressie van verstandelijk beperkte mensen met autisme: een praktische leidraad 021 yes
25/02/2020 Begrijpend lezen beter begrijpen: van theorie naar diagnostiek en therapie 038 yes
25/02/2020 'Toolkit Gedragsproblemen' voor paramedici 039 yes
25/02/2020 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop 041 yes
25/02/2020 Rouwen na zelfdoding: hulpverlener als nabestaande 045 yes
26/02/2020 Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD 042 yes
26/02/2020 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 058 yes
26/02/2020 Intelligentie in nieuwe banen: de WISC-V, de CoVaT-CHC, e.a. 135 yes
27/02/2020 KOPP, niet ver van uw bed maar meer dan u denkt in uw eigen caseload 009 yes
27/02/2020 Training: Test of Gross Motor Development, Third edition (TGMD-3) 019 yes
27/02/2020 Diagnose en behandeling van spraakapraxie 043 yes
27/02/2020 Kort en bondig schrijven in de hulpverlening 068 yes
02/03/2020 Rekenen met RekentrapperS in 4, 5 en 6 002 yes
02/03/2020 Rekenen met RekentrapperS in 4, 5 en 6 (voor studenten VIVES) 002 yes
02/03/2020 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext 030 yes
02/03/2020 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext (voor studenten VIVES) 030 yes
03/03/2020 Van onmacht naar impact: hulpverlening aan multi-probleemgezinnen 067 yes
03/03/2020 Hoe omgaan met emotionele veranderingen na NAH? 206 yes
05/03/2020 Bevrijdingstechnieken 008 yes
05/03/2020 Agressiehantering 034 yes
06/03/2020 Psycho-educatie bij dyslexie - Aanpak gestoeld op empowerment, contextueel werken en het biopsychosociaal model (ICF) 017 yes
06/03/2020 ADHD-Experience 025 yes
09/03/2020 Grip op begrijpen: begeleiden van mensen met autisme en een diep verstandelijke beperking 071 yes
09/03/2020 OMFT-1 Basiscursus 174 yes
09/03/2020 Hoe hou ik het vol als mantelzorger van een persoon met NAH? 230 yes
10/03/2020 Bevrijdingstechnieken 064 yes
10/03/2020 NAH, hoe verwerk je dat? (voor STUDENTEN) 207 yes
12/03/2020 Vergaderhygiëne - Zo efficiënt mogelijk vergaderen 070 yes
12/03/2020 Emotieregulatietraining bij adolescenten 073 yes
12/03/2020 Wat is NAH? Oorzaken en gevolgen 208 yes
13/03/2020 Zelfregulering trainen bij kinderen van 4 tot 8 jaar 003 yes
16/03/2020 Als hulpverlener communiceren met lager geschoolde ouders: uitdagingen en kansen 018 yes
16/03/2020 Terugkomdag Zintuiglijke prikkelverwerking 031 yes
17/03/2020 Praktijkdag probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking: vergeet de zintuigen niet! 079 yes
17/03/2020 De onzichtbare gevolgen van NAH: veranderingen in stemming en het verliesproces 222 yes
19/03/2020 Congres 'Traumasensitief (be)handelen met de ontwikkeling van het brein als leidraad' (2 DAGEN) 023 yes
19/03/2020 Congres 'Traumasensitief (be)handelen met de ontwikkeling van het brein als leidraad' (DAG 1) 023 yes
19/03/2020 Hoe omgaan met cognitieve problemen na NAH? 209 yes
20/03/2020 Congres 'Traumasensitief (be)handelen met de ontwikkeling van het brein als leidraad' (DAG 2) 023 yes
20/03/2020 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 033 yes
23/03/2020 Voor ieder kwaaltje een pilletje? Over gebruik en misbruik van medicatie bij ouderen 227 yes
24/03/2020 Verwerking na NAH, hoe doe je dat? 210 yes
26/03/2020 Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school 004 yes
26/03/2020 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH 211 yes
26/03/2020 Cognitieve gevolgen na NAH 235 yes
30/03/2020 Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het (buiten)gewoon lager onderwijs 036 yes
30/03/2020 Basiscursus PROMPT 057 yes
30/03/2020 Sinds mijn familielid NAH heeft, zijn onze sociale contacten veranderd, hoe gaan we daarmee om? 212 yes
30/03/2020 Ik heb NAH en mijn sociale contacten zijn veranderd, hoe ga ik ermee om? 213 yes
30/03/2020 Hoe werkt een hoorapparaat? 223 yes
03/04/2020 De werking van het brein, herstelmechanismen in het beschadigde brein en cognitieve problemen na NAH 214 yes
06/04/2020 "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 055 yes
06/04/2020 Diagnostiek bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen uit gezinnen met een migratieachtergrond 078 yes
07/04/2020 Samenwerken met netwerken van personen met NAH 005 yes
07/04/2020 Voor altijd en nooit meer: rouw bij kinderen 048 yes
07/04/2020 Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs terecht… Welke ondersteuning kan hen helpen? 049 yes
07/04/2020 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters 051 yes
07/04/2020 Zie wat ik zie, doe wat ik doe! Stimuleren van imitatie en gedeelde aandacht bij jonge kinderen met ASS 053 yes
07/04/2020 Sociale cognitie bij neurologische aandoeningen - Diagnostiek en behandeling 077 yes
08/04/2020 Emoties bij mensen met een NAH 047 yes
09/04/2020 Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken 010 yes
09/04/2020 Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 050 yes
09/04/2020 Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? 052 yes
09/04/2020 Beroepsgeheim, familierecht en GDPR 054 yes
09/04/2020 Lezen en spellen met Taal in Blokjes - Een fonologische en evidence-based methode 063 yes
09/04/2020 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 069 yes
15/04/2020 Infant Mental Health. Wie het kleine niet eert... 046 yes
15/04/2020 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 056 yes
16/04/2020 Zorgen voor jezelf in het samenleven met een persoon met NAH 236 yes
20/04/2020 Conflictcoaching 081 yes
21/04/2020 Wat zijn de mogelijke cognitieve gevolgen na NAH? (voor STUDENTEN) 215 yes
23/04/2020 Basisworkshop Leespraat 014 yes
23/04/2020 Mijn familielid met NAH krijgt het dagelijks leven krijgt niet alles meer geregeld, waar vinden we hulp? 216 yes
24/04/2020 Executieve functies en de rol van rust 026 yes
24/04/2020 Buiten de lijnen: Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met speciale behoeften 035 yes
27/04/2020 Terugkomdag Hodson en Paden 016 yes
27/04/2020 Hoe omgaan met cognitieve problemen na NAH 224 yes
27/04/2020 NAH fotogroep: foto's (leren) maken om over de gevolgen van je hersenletsel in gesprek te gaan 228 yes
28/04/2020 Jongeren en ontwikkelingsdysfasie, hoe ga je ermee om? 217 yes
08/05/2020 DCD, alleen problemen met motoriek? 001 yes
08/05/2020 Van Moetivatie naar Motivatie: verdieping en uitbreiding van het Foto-interview als instrument voor coaching 011 yes
08/05/2020 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 027 yes
11/05/2020 Klasprikkels en breinvriendelijk leren 065 yes
11/05/2020 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 074 yes
11/05/2020 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) (voor studenten VIVES) 074 yes
11/05/2020 Attachment-Based Family Therapy 075 yes
11/05/2020 Attachment-Based Family Therapy (voor studenten VIVES) 075 yes
14/05/2020 De toepassing van ACT en mindfulness bij de behandeling van NAH-patiënten 061 yes
20/05/2020 Het gezin na NAH, hoe ga je er als familieleden mee om? 237 yes
20/05/2020 Het gezin na NAH, hoe ga ik er als kind van een persoon met NAH mee om? 238 yes
28/05/2020 Talentgedreven werken met kinderen 059 yes
28/05/2020 Wat is NAH? Oorzaken en gevolgen 226 yes
29/05/2020 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 029 yes
29/05/2020 Terugkomdag PROMPT 084 yes
08/06/2020 Mijn partner met NAH is heel vaak moe, hoe gaan we ermee om? 218 yes
08/06/2020 Ik heb NAH en ik ben altijd vlug moe, hoe komt dat? 219 yes
18/06/2020 OMFT-2 Verdiepingscursus A 175 yes
25/06/2020 Wat zijn de algemene gevolgen na NAH? 220 yes
25/06/2020 Ziekte-inzicht en aanvaarding bij NAH 239 yes
15/10/2020 Hulpverlening op een goede manier afsluiten 013 yes
10/12/2020 OMFT-1 Basiscursus 176 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140