Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
19/10/2018 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces 131 yes
19/10/2018 De werking van het brein, herstel-mechanismen in het beschadigde brein en cognitieve problemen na NAH. VOLZET 254 yes
20/10/2018 Voorleessoftware voor je kind. Hoe ga je als ouder aan de slag? 271 yes
23/10/2018 ADHD en ASS in jongvolwassenheid 078 yes
23/10/2018 NAH en het gebruik van hulpmiddelen 255 yes
23/10/2018 Depressie en angst na NAH: theoretische achtergrond en therapeutische mogelijkheden 256 yes
25/10/2018 Dove kinderen met cochleaire implantaten functioneren schools en taalkundig beter dan ooit. Maar toch… 132 yes
25/10/2018 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH 257 yes
26/10/2018 Behandelbasis bij het gevorderd rekenen 082 yes
29/10/2018 Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas 109 yes
29/10/2018 Slaapproblemen bij kinderen en adolescenten 110 yes
29/10/2018 Als de ouder last heeft van psychische of verslavingsproblemen... Hoe gaat het dan met de kinderen? 111 yes
29/10/2018 Basismotorische vaardigheden van kinderen met downsyndroom 112 yes
30/10/2018 Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën 113 yes
30/10/2018 Over orchideeën, paardenbloemen en tulpen: hoe individuen van elkaar verschillen in sensitiviteit voor de omgeving 114 yes
30/10/2018 Gedrags- en emotionele problemen bij mensen met een verstandelijke beperking 115 yes
30/10/2018 Een eerlijke kans: ontwikkeling stimuleren bij kinderen in kansarmoede 116 yes
30/10/2018 Diagnostiek van opvoeding en gezin 117 yes
30/10/2018 ADHD als motivatieprobleem? 118 yes
30/10/2018 Gedragsstoornissen bij jonge kinderen 119 yes
31/10/2018 Behandeling van hoofdpijn na hersenletsel vanuit biopsychosociaal model 120 yes
31/10/2018 Cultuursensitieve zorg, practice based - Methodologische uitgangspunten m.b.t. het begeleiden van cliënten met moslim- en/of migratie-achtergrond 121 yes
31/10/2018 Beroepsgeheim en familierecht 122 yes
31/10/2018 Leren lezen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 123 yes
31/10/2018 Lichamelijk onverklaarbare klachten (LOK) en chronische pijn bij kinderen en adolescenten: diagnostiek en behandeling 124 yes
31/10/2018 Initiatie in de bewegingspedagogiek gebaseerd op het werk van Veronica Sherborne 125 yes
31/10/2018 Andere zintuiglijke verwerking en autisme 126 yes
31/10/2018 Relaxatietherapie en -technieken voor kinderen 151 yes
06/11/2018 Eetproblemen en autisme 152 yes
07/11/2018 PROMPT 2: van techniek naar interventie 153 yes
08/11/2018 Zindelijkheid, plas- en stoelgangproblemen 133 yes
08/11/2018 ‘Feedback is the breakfast of the champions’ Werken met cliëntfeedback in psychotherapie 154 yes
12/11/2018 Taalpragmatiek bij kinderen: stimuleren van taalgebruik en communicatievaardigheid 155 yes
12/11/2018 Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een ASS 164 yes
13/11/2018 Begeleiding en behandeling van problemen in aandacht, geheugen en executieve functies bij kinderen en jongeren 134 yes
13/11/2018 Omgaan met gevoelige kinderen met een sterke wil VOLZET! 265 yes
15/11/2018 International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop 156 yes
16/11/2018 MISC: ontwikkeling stimuleren bij baby’s, peuters en kleuters 135 yes
16/11/2018 Implementatie van de biopsychosociale visie in de logopedische praktijk a.d.h.v. ICF 147 yes
16/11/2018 Implementatie van de biopsychosociale visie in de logopedische praktijk a.d.h.v. ICF (voor VVL-leden) 147 yes
19/11/2018 Werken met de Sensory profiles bij kinderen van 0-12 jaar 136 yes
19/11/2018 Elk kind een lezer: effectieve leesinterventies nader bekeken 157 yes
19/11/2018 Zie de mens, anders kijken naar elkaar! 267 yes
20/11/2018 Symposium 'Meertalige kinderen en hun gezinnen' 108 yes
20/11/2018 Intervisiewerkgroep Gehoor en verstandelijke beperking 414 yes
22/11/2018 Depressie bij kinderen en adolescenten 137 yes
22/11/2018 Logopedie voor kinderen met een normale begaafdheid en autisme 158 yes
22/11/2018 Emoties en gedrag na NAH 258 yes
23/11/2018 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen 138 yes
26/11/2018 Gameverslaving 139 yes
27/11/2018 Voor altijd en nooit meer: rouw bij kinderen 140 yes
27/11/2018 Positieve Psychologie inzetten in de hulpverlening 159 yes
29/11/2018 International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) - Workshop ‘Train the trainer’ 107 yes
29/11/2018 Rolverandering in het gezin na NAH 259 yes
03/12/2018 Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD) 163 yes
03/12/2018 Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht bij mijn partner met NAH? 260 yes
03/12/2018 Ik heb NAH, wat is er nu eigenlijk gaande? 261 yes
06/12/2018 OMFT-1 Basiscursus 160 yes
06/12/2018 Verwerking na NAH 262 yes
07/12/2018 De interne logica van angst en dwang: instandhoudende mechanismen en behandeling 141 yes
10/12/2018 Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten 162 yes
07/01/2019 Praktijkdag voor en door logopedisten: Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie (OD) 002 yes
28/01/2019 Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 001 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -