Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
18/02/2019 Zelfzorg: zorg voor jezelf als zorgdrager 058 yes
18/02/2019 Rekenen, de feiten op een rijtje, hulp bij rekenproblemen en rekenstoornissen 234 yes
19/02/2019 Op zoek naar mijn eigen ik na NAH 204 yes
19/02/2019 Kinderen anders doen denken en leren 235 yes
19/02/2019 Huiswerk! Kinderen met ontwikkelingsdysfasie thuis ondersteunen 236 yes
21/02/2019 Coachend leiderschap als fundament voor kwalitatieve functionerings- en evaluatiegesprekken 059 yes
21/02/2019 Mijn familielid met NAH reageert anders, is het niet willen of niet kunnen? 206 yes
21/02/2019 Zorgen voor jezelf in het samenleven met een persoon met NAH 207 yes
21/02/2019 Een wandeling door het brein 208 yes
22/02/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 044 yes
22/02/2019 Zelfdeterminatietheorie en opvoeden 045 yes
25/02/2019 Slaapproblemen bij adolescenten 055 yes
25/02/2019 Blootstelling bij angst: theorie en praktische toepassingen 060 yes
25/02/2019 Klasprikkels én prikkelende leermomenten voor elke leerling in de klas 086 yes
25/02/2019 Secretariaatsmedewerkers tussen hamer en aambeeld 092 yes
25/02/2019 De kunst van stress-arm oud worden 231 yes
25/02/2019 NAH is een familiezaak 242 yes
28/02/2019 Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model 061 yes
28/02/2019 Hoe kan je je familielid met NAH het beste ondersteunen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen? 209 yes
04/03/2019 Spraakontwikkelingsdyspraxie 003 yes
04/03/2019 Samen-werken met gescheiden ouders 004 yes
04/03/2019 Werkhouding bij kleuters (vm) 005 yes
04/03/2019 Werkhouding bij kleuters (nm) 006 yes
04/03/2019 Leren lezen is zoveel meer 007 yes
05/03/2019 Diagnostiek van ADHD en ASS: aan de slag vanuit een ontwikkelings- en contextperspectief 008 yes
05/03/2019 Hoe samen met een gezin rond een hulpvraag of -nood de weg vinden in de Integrale Jeugdhulp? 009 yes
05/03/2019 Vermoeidheid na NAH 010 yes
05/03/2019 Pesten en cyberpesten bij kinderen en jongeren: van inzicht naar actie 011 yes
05/03/2019 Oplossingsgericht werken bij autisme 012 yes
05/03/2019 De rol van de kinesitherapeut in de diagnostiek en therapie van kinderen met ASS 062 yes
05/03/2019 Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? 091 yes
06/03/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend rekenen en meetkunde 013 yes
06/03/2019 Sociaal-emotionele ontwikkeling 014 yes
06/03/2019 Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie 015 yes
06/03/2019 Weer aan het werk na NAH 016 yes
06/03/2019 Problematisch game- en internetgebruik: een oplossingsgerichte benadering 017 yes
07/03/2019 Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop 018 yes
07/03/2019 Denken + Doen = Durven 019 yes
07/03/2019 Overleggen over en werken aan interdisciplinaire zorg en behandeling 020 yes
11/03/2019 Circomotoriek als creatieve psychomotorische vaardigheid 063 yes
14/03/2019 Wat is NAH? Basisinformatie 210 yes
15/03/2019 De aanpak van eetproblemen bij kinderen en adolescenten 064 yes
15/03/2019 MusicaMova: gebruik van muziekinstrumenten in de revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 065 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH - BZIO Oostende 244 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: Sig en Hersenletselpraktijk Gent 245 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: Revalidatiecentrum Pulderbos en NAH Centrum Turnhout 246 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH:samenwerkingsverband OTL en support team Herent 247 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH:revalidatieziekenhuis Inkendaal, Vlezenbeek 248 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: Mané vzw, Maasmechelen 249 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH:Selko-Art, Berbroek 250 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: De Hoop, Zottegem 251 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: DAB, Zonhoven 252 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: Rode Kruis Vlaanderen en Ons Huis - De Nieuwe Notelaar Brugge 253 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: Ubuntu x 8K, CAR Overleie en AZ Groeninge Kortrijk 254 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: 't Volderke, Olen 255 yes
15/03/2019 Breincafé over NAH: MoNAH Oostakker 256 yes
18/03/2019 Train de trainer FOCUS: een groepstraining voor jongeren met ADHD of ADD 066 yes
18/03/2019 Slaap en slaapproblemen bij senioren 232 yes
20/03/2019 De onzichtbare gevolgen na NAH 205 yes
21/03/2019 Superdiversiteit als nieuwe realiteit en uitdaging voor hulpverleners 046 yes
21/03/2019 Ons gezin is uit balans, sinds ons familielid met NAH, hoe kunnen we dit aanpakken? 211 yes
21/03/2019 Hoe omgaan met de veranderde rollen in het gezin met familielid met NAH? 212 yes
22/03/2019 Rouw en verlies bij NAH 067 yes
23/03/2019 Omgaan met faalangst en een laag zelfbeeld bij kinderen met DCD 237 yes
25/03/2019 De SocrAutische gespreksmethode en autisme 068 yes
26/03/2019 Wat is NAH, oorzaken en gevolgen (voor studenten) 213 yes
27/03/2019 Snoezelen met baby’s, een leuke uitdaging! 238 yes
28/03/2019 Omgaan met veranderd gedrag en emoties na NAH 214 yes
28/03/2019 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH 215 yes
29/03/2019 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces 047 yes
29/03/2019 Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces (voor studenten VIVES) 047 yes
29/03/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 048 yes
29/03/2019 Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? 069 yes
01/04/2019 Veerkracht bij kinderen en jongeren 070 yes
01/04/2019 Basiscursus PROMPT 071 yes
01/04/2019 Mijn familielid met NAH neemt zo weinig initiatief, is het niet willen of niet kunnen? 216 yes
01/04/2019 Ik heb NAH en ik kom soms moeilijk tot actie, hoe komt dit? 217 yes
04/04/2019 Zorg voor jezelf als mantelzorger, in de zorg van personen met NAH 218 yes
08/04/2019 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 021 yes
08/04/2019 Oplossingsgerichte interventietechnieken voor het werken met kinderen en jongeren 022 yes
08/04/2019 Training Diversiteitsbewuste Communicatie 072 yes
09/04/2019 'Toolkit Gedragsproblemen' voor paramedici 024 yes
09/04/2019 Hoe verbinden we aanleg en context? 025 yes
09/04/2019 Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 026 yes
09/04/2019 Zelfverwonding en identiteitsontwikkeling in de adolescentie 027 yes
09/04/2019 Autisme in het gezin 028 yes
09/04/2019 Hoor eens! Zorgen voor een aangepast communicatief klimaat binnen gezinnen met dove en/of slechthorende kinderen 029 yes
10/04/2019 Angst- en stemmingsproblemen na hersenletsel 030 yes
10/04/2019 Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 031 yes
10/04/2019 WRITIC 032 yes
10/04/2019 Psychopathische trekken bij minderjarigen: het taboe voorbij 033 yes
11/04/2019 Psychotherapie bij kinderen met ASS 034 yes
11/04/2019 Hulpverlening aan ouders en kinderen in scheidingssituaties 035 yes
11/04/2019 Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 036 yes
11/04/2019 Taalmaatjes: Logopedische ouderbegeleiding bij kleuters 037 yes
11/04/2019 Heb ik een probleem dan? 038 yes
11/04/2019 Leren lezen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) 039 yes
11/04/2019 Samenwerken aan veiligheid 040 yes
15/04/2019 KIDS: Directe stottertherapie voor kinderen vanaf 6 jaar 073 yes
16/04/2019 Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) 074 yes
17/04/2019 ACT in actie 075 yes
18/04/2019 Hodson en Paden 076 yes
25/04/2019 Stevig in je Schoenen – Lekker in je Vel! met de systeemgerichte integratieve methode “Ho, tot hier en niet verder…!” 077 yes
25/04/2019 Hoe omgaan met karakterveranderingen na NAH? 219 yes
25/04/2019 Opvoeden van een meerling: op school en thuis 239 yes
26/04/2019 De werking van het brein, herstel-mechanismen in het beschadigde brein en cognitieve problemen na NAH 220 yes
29/04/2019 Train-de-trainer: 'Eigen baas over je gedachten!' 087 yes
29/04/2019 Omgaan met cognitieve gevolgen na NAH 243 yes
07/05/2019 Omgaan met vermoeidheid na NAH 221 yes
08/05/2019 Cursus NAH-mindfulness: een kennismaking 222 yes
09/05/2019 Training DCDDaily (vm) 078 yes
09/05/2019 Training DCDDaily (nm) 079 yes
09/05/2019 Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht bij mijn partner met NAH? 223 yes
10/05/2019 Ticstoornissen bij kinderen 049 yes
14/05/2019 Hoe kunt u vlot werken met schrijftolken en afstandstolken? 233 yes
14/05/2019 "How2talk2kids" , een nieuwe manier van communiceren met kinderen! 240 yes
14/05/2019 Hoe omgaan met macht en gezag in de opvoeding? 241 yes
15/05/2019 Het gezin na NAH, hoe pak je het aan? 224 yes
15/05/2019 Het gezin na NAH. Hoe ga je ermee om als kind van een ouder met NAH? 225 yes
16/05/2019 Cerebraal visuele stoornissen bij kinderen 050 yes
03/06/2019 Autismevriendelijke stappenplannen en werkbladen maken 080 yes
03/06/2019 Hoe omgaan met vermoeidheid bij mijn partner met NAH? 226 yes
03/06/2019 Ik heb NAH en ik ben zo moe? Hoe komt dit? 227 yes
05/06/2019 Wat na NAH? 228 yes
06/06/2019 Voeding en prematuriteit 051 yes
07/06/2019 COMET: Werken aan je zelfbeeld - Een cognitief-gedragstherapeutische interventie 081 yes
11/06/2019 Symposium DCD: coaching in de context 093 yes
20/06/2019 Basisinformatie over de oorzaken en gevolgen van NAH 229 yes
21/06/2019 Intensieve bijscholingscyclus: behandelbasis bij rekenmoeilijkheden 082 yes
01/07/2019 Behandelbasis binnen de rekenwereld tot 1000 083 yes
11/07/2019 Inleefsessie Autisme yes
19/08/2019 Behandelbasis bij het gevorderd rekenen 084 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 -