Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
01/03/2021 Online studiedag - Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere 029 yes
04/03/2021 Online workshop - Basis Excel 056 yes
08/03/2021 Online workshop - Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 057 yes
09/03/2021 Online terugkomdag - Hoe coach ik kinderen en jongeren met faalangst naar meer zelfvertrouwen? 042 yes
09/03/2021 Online studiedag - Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces 088 yes
09/03/2021 Hersenletsel TeeVee - Waarom is lotgenotencontact belangrijk? 206 yes
11/03/2021 Online studiedag - Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere 030 yes
11/03/2021 Online workshop - Teams verdiepende workshop 083 yes
12/03/2021 Online workshop - Aangepaste ondersteuning voor kleuters met autisme 027 yes
12/03/2021 Situering CAR binnen het zorg- en welzijnslandschap 073 yes
15/03/2021 Online workshop - Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 058 yes
16/03/2021 Hoe omgaan met vermoeidheid na NAH? (online) 207 yes
16/03/2021 Hersenletsel-café/ontmoetingsmoment Limburg: Wat doet corona met jou? (online) 219 yes
17/03/2021 Hersenletsel-café Antwerpen: Quiz (online) 220 yes
19/03/2021 Online Studiedag - Kennismaking met het Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) van Bruce Perry 150 yes
19/03/2021 NAH: en nu? Over de gevolgen van een hersenletsel en de revalidatie ervan 216 yes
19/03/2021 Hersenletsel-café Antwerpen: kennismakingssessie stoelturnen (online) 221 yes
22/03/2021 Revalidatiemogelijkheden na NAH, wat bestaat er? Wat brengt de toekomst? 209 yes
23/03/2021 Online studiedag - CVI en de differentiaaldiagnostiek met ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en DCD 035 yes
25/03/2021 Online workshop - Basiscursus RESTART DCM 031 yes
29/03/2021 Online studiedag - Executieve functies en de rol van rust 026 yes
29/03/2021 Regelgevende instanties, administratieve procedures en verplichtingen van een CAR 074 yes
29/03/2021 Wat is NAH, wat zijn de gevolgen? 208 yes
30/03/2021 Webinar - Autisme en de hersenen 064 yes
01/04/2021 Online studiedag - Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere 070 yes
01/04/2021 Omgaan met vermoeidheid na NAH? (voor studenten) 210 yes
06/04/2021 Online studiedag - Probleemgedrag op school bij kinderen en jongeren met autisme in het reguliere onderwijs 055 yes
08/04/2021 Sociale cognitie bij neurologische aandoeningen - Diagnostiek en behandeling 077 yes
12/04/2021 Online studiedag - Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën 006 yes
12/04/2021 Online studiedag: "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 045 yes
13/04/2021 Online studiedag - Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs terecht… Welke ondersteuning kan hen helpen? 007 yes
15/04/2021 Online studiedag - (N)iemand naast mij… Over eenzaamheid bij personen met NAH 046 yes
19/04/2021 Klasprikkels en breinvriendelijk leren 065 yes
19/04/2021 Webinar - Kennismaking met het logopedisch ouderbegeleidingsprogramma TAALMAATJES 068 yes
19/04/2021 Online workshop Klankenpad - Letterweg 076 yes
20/04/2021 Online studiedag - Voor altijd en nooit meer: rouw bij kinderen 048 yes
21/04/2021 Online workshop - Basiscursus PROMPT 041 yes
22/04/2021 Basisworkshop Leespraat 014 yes
22/04/2021 Online workshop - Hoe coach ik kinderen en jongeren met faalangst naar meer zelfvertrouwen? 047 yes
22/04/2021 cursus Kop op: Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel? 224 yes
23/04/2021 Spraakontwikkelingsdyspraxie - Bekend of gekend? 053 yes
23/04/2021 Online workshop - Het 'draadverhaal' en leergedrag 059 yes
26/04/2021 Online workshop - Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 049 yes
26/04/2021 Online workshop - Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 075 yes
26/04/2021 Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking 143 yes
27/04/2021 Online workshop - Kijken achter het gedrag - Aan de slag met de authentieke persoon 051 yes
27/04/2021 Hoe hou ik het vol als partner/ouder van een persoon met een hersenletsel? (online) 201 yes
29/04/2021 Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school 004 yes
29/04/2021 EuREKA - Train de Trainer 012 yes
29/04/2021 De leidinggevende rol als complementaire rol 044 yes
29/04/2021 Online workshop - Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen 072 yes
03/05/2021 Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten 060 yes
04/05/2021 Theory of Mind-ontwikkeling bij kinderen en jongeren met gehoorverlies 054 yes
05/05/2021 Zorgen voor een familielid met een hersenletsel is niet zo vanzelfsprekend. Kan ik het volhouden? Wat als ik de zorg moet delen? 214 yes
06/05/2021 Online workshop - Aan de slag met mindset - Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? 050 yes
06/05/2021 MusicaMova: gebruik van muziekinstrumenten in de revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 052 yes
06/05/2021 EuREKA - Train de Trainer 082 yes
07/05/2021 Online studiedag - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 008 yes
18/05/2021 Piekeren na NAH, als familielid zeker niet gemakkelijk 213 yes
20/05/2021 Online studiedag - Assessment & behandeling ernstige afasie - Aan de slag met GLOBAMIX 081 yes
20/05/2021 Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?! 084 yes
21/05/2021 Online studiedag - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 009 yes
01/06/2021 Eet- en drinkproblemen in de logopedische zelfstandige praktijk 062 yes
01/06/2021 Eet- en drinkproblemen in de logopedische zelfstandige praktijk (voor studenten van Hogeschool VIVES) 062 yes
07/06/2021 Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht na NAH? 211 yes
10/06/2021 Hoe ondersteuning bieden aan personen met NAH in het verkeer? 212 yes
11/06/2021 Omgaan met de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel: communicatie en intimiteit 217 yes
01/07/2021 Online studiedag - Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van kinderen en jongeren met ADHD 078 yes
02/07/2021 Online studiedag - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 010 yes
05/07/2021 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 147 yes
06/07/2021 Online studiedag - Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters 069 yes
08/07/2021 Samenwerken met netwerken van personen met NAH 086 yes
30/09/2021 Online workshop - Basiscursus RESTART DCM 080 yes
04/10/2021 Online workshop - Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 071 yes
18/11/2021 Online studiedag - Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van kinderen en jongeren met ADHD 079 yes
07/12/2021 Hulpverlening op een goede manier afsluiten 013 yes
21/02/2022 Workshop - Lidcombe Programma 061 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140