Vormingen

Gebruik de filters hieronder om vormingen te zoeken

DATUM INHOUD CODE VOOR WIE
Van
Tot
Kies een thema
Info
Klik op het plusteken om de categorie te activeren. U kunt desgewenst meer dan één categorie kiezen (en deze ook weer verwijderen).

Code van de vorming
Functie / studierichting:
ZOEK VORMINGEN     WIS FILTERS

Komende vormingen

Start Vorming Code Professioneel Breed publiek
28/08/2019 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters 099 yes
31/08/2019 Intervisiewerkgroep Musicamova 416 yes
10/09/2019 Schrijftolken en afstandstolken, hoe werkt het systeem, wie heeft er recht op? Alles op een rijtje 291 yes
10/09/2019 Intervisiewerkgroep ICF 415 yes
11/09/2019 Gezin en NAH, hoe kunnen we ons gezin terug doen draaien? 267 yes
11/09/2019 Gezin en NAH, hoe ga ik er als kind mee om? 268 yes
11/09/2019 Intervisiewerkgroep Gehoor 403 yes
12/09/2019 Intervisiewerkgroep NAH 408 yes
13/09/2019 Intervisiewerkgroep Rekenstoornissen 402 yes
16/09/2019 Intervisiewerkgroep Psychomotoriek 410 yes
17/09/2019 Intervisiewerkgroep Hanen 405 yes
19/09/2019 Wat is de impact van NAH op gezin en relaties? 269 yes
19/09/2019 Intervisiewerkgroep Autisme 406 yes
19/09/2019 Intervisiewerkgroep ADHD 411 yes
20/09/2019 Intervisiewerkgroep Meertaligheid 407 yes
23/09/2019 Intervisiewerkgroep Jasper 418 yes
24/09/2019 Anders kijken naar jongeren en kinderen 260 yes
24/09/2019 Intervisiewerkgroep Taal bij kinderen 404 yes
25/09/2019 Kop op: Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel? 270 yes
26/09/2019 Hoe gaan we om met persoonlijkheidsveranderingen bij personen met NAH? 271 yes
26/09/2019 Hoe kan je je familielid met NAH het beste ondersteunen en tegelijkertijd goed voor jezelf zorgen? 272 yes
27/09/2019 Intervisiewerkgroep ADOS 417 yes
01/10/2019 Intervisiewerkgroep Preventie 412 yes
02/10/2019 Intervisiewerkgroep Leesstoornissen 401 yes
03/10/2019 Assesment bij (cognitieve) communicatiestoornissen na een rechterhemisfeerletsel 146 yes
03/10/2019 Relaxatie voor kinderen met ontwikkelingsproblemen 156 yes
05/10/2019 Omgaan met faalangst en laag zelfbeeld bij kinderen met DCD 261 yes
07/10/2019 Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen 161 yes
07/10/2019 Wat is het belang van het onderhouden van sociale contacten bij senioren? 264 yes
07/10/2019 Hoe ga ik om met de stemmingswisselingen en de angsten bij mijn partner met NAH? 273 yes
07/10/2019 Ik heb NAH, hoe ga ik om met mijn angsten en stemmingswisselingen? 274 yes
08/10/2019 Intervisiewerkgroep Ontwikkelingsstoornissen 409 yes
10/10/2019 Training: Herstel Veiligheid en Veerkracht bij Jeugdigen 138 yes
10/10/2019 Wat is NAH? Basisinformatie 275 yes
14/10/2019 Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext: met een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels 139 yes
14/10/2019 Hoe omgaan met emoties en gedrag na NAH? 276 yes
15/10/2019 Zorgmogelijkheden na NAH, waar vind ik hulp? 277 yes
15/10/2019 Intervisiewerkgroep Sociaal Werk 413 yes
15/10/2019 Intervisiewerkgroep Gehoor en verstandelijke beperking 414 yes
17/10/2019 Themadag: alles wat je moet weten over zindelijkheid! 119 yes
17/10/2019 Stressmanagement bij autisme 123 yes
17/10/2019 Evaluatie van taalbegrip bij niet of nauwelijks sprekende kinderen en jongvolwassenen met (ernstige) motorische beperkingen 147 yes
17/10/2019 Zorgen voor jezelf in het samenleven met een persoon met NAH 278 yes
18/10/2019 'Toolkit Gedragsproblemen' voor paramedici 130 yes
18/10/2019 Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de vierde klas 150 yes
18/10/2019 De werking van het brein: herstel-mechanismen in het beschadigde brein en cognitieve problemen na NAH 279 yes
21/10/2019 Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking 114 yes
21/10/2019 Project ImPACT - Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis 124 yes
21/10/2019 Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) 162 yes
21/10/2019 Omgaan met ouders: basishouding en weerstandspatronen 167 yes
21/10/2019 EHBO Opfrissingscursus 168 yes
21/10/2019 Hoe oud worden met geluk/waardigheid en positief denken over oud worden? 265 yes
22/10/2019 Omgaan met emoties en gedrag na NAH (voor studenten) 280 yes
23/10/2019 Sociale administratie na NAH: een tocht door het landschap van sociale voorzieningen 281 yes
24/10/2019 Ki.L.D. - Kinderen Leren Denken 131 yes
24/10/2019 Hoogbegaafdheid: diagnostiek en begeleiding 132 yes
24/10/2019 Cognitieve, emotionele en gedragsmatige veranderingen na NAH 282 yes
24/10/2019 Hoe omgaan met vermoeidheid na NAH? 283 yes
25/10/2019 Toepassing van psychomotorische therapie en relaxatietherapie in impulscontroletherapie 157 yes
28/10/2019 Omgaan met storend gedrag op de bus: een ervaringsgerichte training voor busbegeleiders 133 yes
28/10/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 1000 151 yes
28/10/2019 Spraakontwikkelingsdyspraxie, bekend of gekend? 163 yes
29/10/2019 Vroegtijdige interventies: begeleiding van peuters met autisme 125 yes
29/10/2019 Werken met kinderen met autisme 126 yes
29/10/2019 Aanpak van werkgeheugenproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis 134 yes
29/10/2019 Intelligentie in nieuwe banen: de CoVaT-CHC, de Wisc-V e.a. 135 yes
29/10/2019 Emotieregulatie bij jongeren 140 yes
29/10/2019 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen 152 yes
30/10/2019 Weer aan het werk na NAH - nieuwe datum 016 yes
30/10/2019 Infant Mental Health 111 yes
30/10/2019 Sociaal welbevinden bij kinderen en adolescenten met communicatieproblemen 141 yes
30/10/2019 Executieve functies bij dove en slechthorende kinderen: hoe belangrijk zijn ze en hoe ze stimuleren? 145 yes
30/10/2019 "Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij kinderen op basis van Kids' Skills 158 yes
30/10/2019 Basiscursus RESTART DCM 164 yes
31/10/2019 Autisme in het gezin 127 yes
31/10/2019 Slaapproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis 142 yes
31/10/2019 Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk 165 yes
04/11/2019 Training Life Space Crisis Intervention 116 yes
05/11/2019 Training van perspectiefnemingsvaardigheden bij kinderen met autisme 128 yes
05/11/2019 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten 159 yes
05/11/2019 CO-OP benadering: een probleemoplosser worden voor dagelijkse activiteiten (voor leden Ergotherapie Vlaanderen en stagebegeleiders) 159 yes
14/11/2019 Verwerking na NAH 284 yes
15/11/2019 Functionele kracht en powertraining bij kinderen met Cerebrale Parese 160 yes
15/11/2019 Cursus Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) 166 yes
18/11/2019 Joining the dots: Social Competency, thriving academically, emotional well-being and Hearing Loss 118 yes
18/11/2019 Cerebrale Parese bij kinderen 120 yes
19/11/2019 Opvoeden van gevoelige kinderen met een sterke wil 262 yes
19/11/2019 Leren lezen, schrijven en rekenen bij kinderen met een taalvertraging, een taalstoornis of dysfasie 263 yes
21/11/2019 Kan ik mijn leven nog sturen? 148 yes
22/11/2019 Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën 153 yes
25/11/2019 Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas 129 yes
25/11/2019 Het biopsychosociaal model en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) in de gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag 172 yes
26/11/2019 Emotieregulering in de praktijk: lichaam en geest in balans 143 yes
26/11/2019 (Neuro)psychologische diagnostiek bij kinderen en jongeren: een praktisch overzicht 149 yes
27/11/2019 Mediawijs online - Hoe leer je kinderen en jongeren omgaan met online risico’s zoals cyberpesten en sexting? 144 yes
27/11/2019 Hoe werkt het geheugen en hoe hou je het als senior op punt? 266 yes
28/11/2019 Praktijkdag voor en door (psycho)motorisch therapeuten 121 yes
29/11/2019 Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Voormiddagsessie 154 yes
29/11/2019 Hoe een goed gemotiveerd verslag dyslexie en/of dyscalculie opstellen voor leerlingen en studenten? - Namiddagsessie 155 yes
02/12/2019 Teamcoaching voor leidinggevenden 169 yes
02/12/2019 Hoe omgaan met karakterverandering en emoties bij mijn familielid met NAH? 286 yes
02/12/2019 Ik heb NAH, hoe ga ik om met mijn veranderd karakter en emoties? 287 yes
05/12/2019 Cognitieve functies, cognitieve vaardigheden, executieve functies, zelfregulering,... What's in a name? 136 yes
05/12/2019 Omgaan met veranderde rollen en sociaal netwerk binnen het gezin 288 yes
09/12/2019 OMFT-1 Basiscursus 113 yes
09/12/2019 Opmaak Sensorisch Profiel vanuit observatie en vragenlijsten 137 yes
09/12/2019 International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop 173 yes
12/12/2019 Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD 122 yes
12/12/2019 Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving 170 yes
12/12/2019 Ben jij al intercultureel competent? Omgaan met zorg in een superdiverse samenleving (voor studenten VIVES) 170 yes
12/12/2019 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug 171 yes
12/12/2019 Rekenen met RekenTrapperS in 1, 2 en 3 / Hoofdrekenen met en zonder brug (voor studenten VIVES) 171 yes
12/12/2019 Omgaan met emoties en gedrag na NAH 289 yes
19/12/2019 Omgaan met cognitieve gevolgen na NAH 290 yes
09/03/2020 OMFT-1 Basiscursus 174 yes
18/06/2020 OMFT-2 Verdiepingscursus A 175 yes
10/12/2020 OMFT-1 Basiscursus 176 yes
 

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140