images

Vorming Professionelen

  • nog plaats beschikbaar
  • laatste plaatsen
  • wachtlijst
Status Datum Vorming Thema Type Locatie Code
Nog plaats beschikbaar 01/10/2024 Joining the dots: social competency and executive functions in children with hearing loss Herneming Online
Gehoor - Zien
Workshop Online 129
Nog plaats beschikbaar 03/10/2024 Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters - Introductie Herneming Online
Spraak en taal
Webinar Online 098
Nog plaats beschikbaar 07/10/2024 Handvaten voor hulpverleners om motivatie bij kinderen te versterken Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 130
Nog plaats beschikbaar 11/10/2024 Begeleiden van kinderen met leesmoeilijkheden doorheen de lagere school Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 118
Nog plaats beschikbaar 15/10/2024 DCD van baby tot volwassene: een leven in beweging Nieuw
(Psycho) motoriek
Studiedag Sig Gijzegem
183
Nog plaats beschikbaar 16/10/2024 Introductie dyscalculie - Waarom niet alle problemen met rekenen wijzen op dyscalculie Nieuw Online
Leerstoornis
Webinar Online 168
Nog plaats beschikbaar 18/10/2024 DIS is it! Logopedische interventie vanuit een bredere kijk op ontwikkeling - Dag 1 Nieuw
Spraak en taal
Praktijkdag Sig Gijzegem
170
Nog plaats beschikbaar 19/10/2024 DIS is it! Logopedische interventie vanuit een bredere kijk op ontwikkeling - Dag 2 Nieuw
Spraak en taal
Praktijkdag Sig Gijzegem
171
Nog plaats beschikbaar 21/10/2024 Jonge kinderen leren eten Nieuw
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
148
Nog plaats beschikbaar 21/10/2024 Vormingstraject - Onderzoek en behandeling van voedingsproblemen bij jonge kinderen Nieuw
Spraak en taal
Vormingstraject 147
Nog plaats beschikbaar 22/10/2024 Autisme en het voorspellende brein Herneming Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 134
Nog plaats beschikbaar 25/10/2024 Versterken van executieve functies bij kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
126
Nog plaats beschikbaar 25/10/2024 Het topje van de rekenberg … Rekentaal en zoekstrategieën Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 119
Nog plaats beschikbaar 28/10/2024 Werkdruk anders bekeken - Een multifactoriële benadering Nieuw
Algemeen
Workshop Sig Gijzegem
151
Nog plaats beschikbaar 28/10/2024 De impact van zwakke executieve functies op het leervermogen via spel mediëren Herneming
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
120
Nog plaats beschikbaar 29/10/2024 Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken Herneming
Autisme (ASS)
Studiedag Sig Gijzegem
095
Nog plaats beschikbaar 29/10/2024 Rondom Klanken - Woorden - Zinnen Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
152
Nog plaats beschikbaar 30/10/2024 Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 088
Nog plaats beschikbaar 31/10/2024 Basisworkshop Leespraat Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
089
Nog plaats beschikbaar 05/11/2024 Inclusieve kinderopvang - introductie Nieuw Online
Algemeen
Workshop Online 174
Nog plaats beschikbaar 05/11/2024 Vormingstraject - Inclusieve kinderopvang Nieuw Online
Algemeen
Workshop Online 173
Nog plaats beschikbaar 06/11/2024 Hoe kan je kinderen met rekenproblemen helpen om omtrek en oppervlakte echt te begrijpen: een visuele aanpak! Nieuw Online
Leerstoornis
Webinar Online 172
Nog plaats beschikbaar 07/11/2024 Een sleutelrol voor executieve functies bij kinderen en jongeren: effectieve hulpverlening en onderwijs Nieuw
Algemeen
Studiedag Crowne Plaza Antwerpen
086
Nog plaats beschikbaar 08/11/2024 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 121
Nog plaats beschikbaar 08/11/2024 Spontane Taalanalyses van Kindertaal - Het belang van spontane taalanalyses voor diagnostiek en behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
132
Nog plaats beschikbaar 12/11/2024 Aan de slag met mindset - Groeidenken stimuleren bij kinderen met een leerstoornis Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 143
Nog plaats beschikbaar 13/11/2024 Een alternatieve manier van kloklezen voor kinderen met rekenproblemen Nieuw Online
Leerstoornis
Webinar Online 178
Nog plaats beschikbaar 14/11/2024 ‘Toolkit Gedragsproblemen’ voor paramedici Herneming
Cognitie en gedrag
Studiedag Sig Gijzegem
090
Nog plaats beschikbaar 14/11/2024 Gehoorrevalidatie voor volwassenen: theoretische update en praktische tips Nieuw
Gehoor - Zien
Studiedag Sig Gijzegem
100
Nog plaats beschikbaar 15/11/2024 Grammaticale taaltherapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
154
Wachtlijst 20/11/2024 Basiscursus PROMPT Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
005
Nog plaats beschikbaar 22/11/2024 OMFT-2 Verdiepingscursus A Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
003
Nog plaats beschikbaar 22/11/2024 Schrijven volgens de regels van de kunst … makkelijker gezegd dan gedaan! Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 122
Nog plaats beschikbaar 26/11/2024 Masterclass DTTC en ReST Herneming Online
Spraak en taal
Workshop Online 099
Nog plaats beschikbaar 28/11/2024 Speekselverlies bij jonge kinderen - De DRIPs in de logopedische praktijk Nieuw Online
Spraak en taal
Workshop Online 159
Nog plaats beschikbaar 29/11/2024 Rekenen met kleuters - Op avontuur in de wereld van getallen Nieuw
Leerstoornis
Studiedag Sig Gijzegem
150
Nog plaats beschikbaar 29/11/2024 TOS en meertaligheid: praktische richtlijnen voor diagnostiek Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
156
Nog plaats beschikbaar 02/12/2024 Onderzoek en begeleiding van voedingsproblemen bij jonge kinderen Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
149
Nog plaats beschikbaar 02/12/2024 Verlies en rouw bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis of beperking Nieuw Online
Geestelijke gezondheid
Workshop Online 161
Wachtlijst 02/12/2024 Project ImPACT - Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis Herneming
Autisme (ASS)
Workshop Sig Gijzegem
137
Nog plaats beschikbaar 02/12/2024 Introductie positieve psychologie in de logopedie Herneming Online
Algemeen
Workshop Online 144
Nog plaats beschikbaar 03/12/2024 De ontwikkeling van getalgevoel en de opbouw van wiskundige basisvaardigheden bij kinderen met (ernstige) rekenproblemen Nieuw
Leerstoornis
Workshop Sig Gijzegem
176
Nog plaats beschikbaar 06/12/2024 Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 Herneming Online
Leerstoornis
Studiedag Online 124
Nog plaats beschikbaar 06/12/2024 Op weg naar participatiedoelen voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vanuit de BITOS-vragenlijsten Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
162
Nog plaats beschikbaar 09/12/2024 Lidcombe Programma Herneming
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
Online
127
Nog plaats beschikbaar 09/12/2024 Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere Herneming Online
Spraak en taal
Studiedag Online 145
Nog plaats beschikbaar 10/12/2024 Lees je honger - Eten en drinken als basis voor functioneel en voorbereidend lezen Herneming
Spraak en taal
Studiedag Sig Gijzegem
133
Nog plaats beschikbaar 12/12/2024 Taaltherapie en taalmaterialen bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Nieuw
Spraak en taal
Workshop Sig Gijzegem
163
Nog plaats beschikbaar 13/12/2024 Autisme en eetproblematiek: van ARFID tot anorexia Nieuw Online
Autisme (ASS)
Studiedag Online 164
CONTACTEER ONS