images

Signaal Digitaal

 

Even voorstellen ...

De opvolger van het papieren tijdschrift Signaal is een online variant en luistert naar de naam Signaal Digitaal. Het doel blijft relevante en significante kennis en informatie ter beschikking stellen van de professionele hulpverlener. Online artikels vormen de basis van Signaal Digitaal, maar ze worden ondersteund door digitale kanalen (o.a. webinar en online discussieforum). 

In plaats van artikels op papier te bundelen in een nummer, stelt Signaal Digitaal ze voortaan stuk voor stuk online voor. Informatie op maat dus, met een online kantje, zodat u kunt bijblijven in uw vakgebied.
 

Hoe werkt Signaal Digitaal?

Artikels vormen de basis voor een interactief online gebeuren. De auteur stelt de inhoud van het artikel kort voor in een webinar. Onmiddellijk daarna is interactie (vraagstelling, discussie, netwerking) mogelijk over het voorgestelde thema. En waar blijft het artikel? Wie inschrijft voor een Signaal Digitaal Webinar krijgt de tekst bij aanvang in handen.

Nadat de auteur het artikel voorgesteld heeft, bent u vast helemaal klaar om de tekst tot in detail te lezen. Resultaat? Geen stapels ongelezen artikels of tijdschriften meer, waar u zich ooit eens door moet worstelen. Want u bent als het ware al opgewarmd!

Kunt u niet aanwezig zijn op het Signaal Digitaal Webinar? Geen nood, we nemen het op (weliswaar excl. de vraagstelling) en stellen het daarna, samen met het artikel in PDF, als publicatie ter beschikking in onze webshop.

We beseffen goed dat niet alle artikels zich tot webinars zullen lenen. Het ligt in onze intentie om later ook losse artikels aan te bieden.
 

Signaal Digitaal artikels

  • Paemeleire, F., Moerkerke, L. & Fierens, L. (2021). Communicatie-ondersteuning bij volwassenen met ernstige afasie: GLOBAMIX als toolbox om restvaardigheden te exploreren. Signaal Digitaal 2021-1. > Bestel artikel en webinar 


    Abstract artikel
    Personen met ernstige afasie betekenen een grote uitdaging in de NAH-revalidatie. Door de problemen met het begrijpen en uiten van taal, kunnen deze personen minder inbreng hebben in hun behandeling en hun communicatiestoornissen hebben een grote invloed op de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit. Het lijkt dan ook logisch om communicatie-hulpmiddelen bij deze doelgroep in te schakelen. Vanuit de praktijk weten we echter dat dit vaak een grote tijdsinvestering vergt en dat het gebruik ervan in dagelijkse situaties vaak bedroevend laag is. In dit artikel lichten we het net verschenen werkboek GLOBAMIX (Paemeleire & Moerkerke, 2020) toe. GLOBAMIX is een uitgebreide toolbox waarmee de communicatieve restvaardigheden van deze personen in kaart gebracht kunnen worden. We presenteren ook de resultaten van het onderzoek van Fierens (2019) waar negen Vlaamse personen met ernstige afasie uitgebreid getest werden met het werkboek. Ten slotte formuleren we op basis van de literatuur en onze eigen klinische ervaring een aantal adviezen voor de praktijk in verband met communicatie-ondersteuning bij personen met ernstige afasie.

 

Index artikels Signaal

Alle op papier gepubliceerde artikels uit Signaal (tot 2020). Sinds 2005 is alles gratis te downloaden in PDF. Oudere artikels kunt u opvragen in de Sig-bib.

De artikels staan alfabetisch op auteur. U kunt snelzoeken via de eerste letter van de familienaam (eerste auteur):

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

CONTACTEER ONS