images

Signaal Digitaal

 

Recensies Signaal Digitaal, gepubliceerd in de nieuwsbrief 'Sig-nieuws voor medewerkers CAR'

 • De Leeuw, B. (2021). Overprikkeling voorkomen. Vaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD.
  SWP. ISBN 9789088507939 > Recensie Marijke Van Campenhout

 • De Smit, M., Franceus, J., Kerkhofs, K., & Vandaele, B. (2021). Gehoorverlies bij kinderen. Handboek voor audiologen en logopedisten. Acco. ISBN 9789463798037 > Recensie Ann Neirynck
   
 • De Waal-Bogers, J. (2020). Taaldiagnostiek bij kinderen. Pearson. ISBN 9789043036870 > Recensie Françoise Cours

 • Demesmaeker, G. (2021). Dansen met mezelf - Eenzaamheid bij mensen met een onzichtbare kwetsbaarheid. Gompel&Svacina. ISBN 9789463713252 > Recensie Herman Van Hove 

 • Dupont, V., & Taghon, G. (2019). Antwoorden op agressie en grensoverschrijdend gedrag. Pelckmans. ISBN 9789463371667 > Recensie Saskia Vervaet

 • Matheusen, F. (2020). Rebelleren kan je leren. Deep democracy met kinderen en jongeren. Garant. ISBN 9789463372435 > Recensie Viviane Vermeiren

 • Orioni, M. (2020). Het meertalige kind. SWP. ISBN 9789088509872 > Recensie Hilde Desmedt
   
 • Put, K., & Vanderplas, C. (2022). De LeertaSS. Een methode voor leren leren met autisme. Garant. ISBN 9789044138948 > Recensie Daniëlle Schelstraete
   
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., Van Luit, E.H., Van Lieshout, J.H.H. & Kroesbergen, E.C.D.M. (2021). Handboek dyscalculie en rekenprobemen. Een dynamisch ontwikkelingsperspectief. Lemniscaat: 9789047713975 > Recensie Annemie Desoete
   
 • Ruijssenaars, R. & Ruijssenaars-Elshoff, C. (2021). Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie. Niet-geautomatiseerde basiskennis als centraal probleem. Gompel & Svacina. ISBN 9789463713146 > Recensie Annemie Desoete

 • Sabi, A. (2022). Hoe de zon soms anders staat - Moeders met een migratieachtergrond over hun zorgenkind. Mammoet. ISBN 9789462673885. > Recensie Hilde Desmedt
 • Stalpaert, K. (2023). OngestOORd. Zelfhulp bij tinnitus in 10 praktische stappen. Borgerhoff & Lamberigts ISBN 9789463939461. > Recensie Katleen De Waele
   
 • Verhaest, Y., & Vliegen, N. (2020). Vroege ontwikkeling alle kansen geven. Pelckmans. ISBN 9789463372169 > Recensie Marijke Van Campenhout
   
 • Van Ertvelde, A. (2024). Handicap: een bevrijding. De Bezige Bij. ISBN 9789403174815 > Recensie Viviane Vermeiren

 • Van Mierlo, L. & den Doelder, E. (2022). Van struikel- naar springblokken. Sensomotoriek als hulp bij spelling. Gompel & Svacina. ISBN 9789463713887 > Recensie  Françoise Cours

 • Vinck, B., & Vingerhoets, K. (2023). Tinnitus: een schaduw van geluid. Krijg door inzicht en controle je stilte terug. Standaard Uitgeverij. ISBN 9789022340493 > Recensie Katleen De Waele

 • Weed Phifer, L., Crowder, A., Elsenraat, T., & Hull, T. (2019). CGT-instrumenten voor kinderen en jongeren. Meer dan 200 werkbladen en oefeningen bij trauma, ADHD, autisme, angst, depressie en gedragsstoornissen. Nieuwezijds. ISBN 9789057125249 > Recensie Ann Vernaillen 

 •  


Hieronder vindt u een overzicht van alle boeken die ooit in Signaal (tot december 2020) gerecenseerd zijn. Behalve gegevens over de auteur(s), titel en uitgeversinformatie staat de naam van de recensent vermeld, aangevuld met het jaartal, het Signaalnummer en de paginanummers. U kunt de betreffende recensie altijd aanvragen in de Sig-bib.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 • Aalders, H., & Eling, P. (1991). Geheugenstoornissen. Een neuro-psychologische inleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Van Weyenbergh, 1992, Signaal, 3, 38-39.
 • Aarons, M., & Gittens, T. (in een bewerking van Roeyers, H.) (2000). Autisme. Werkboek sociale vaardigheden. Leuven/Leusden: Acco. K. Impens, 2001, Signaal, 35, 70-71.
 • Adams, K., & Rourke, B. (1992). The TCN-guide Professional Practice in Clinical Neuropsychology. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Scheiris, 1994, Signaal, 10, 40-41.
 • Adriaansz, R., Schalkwijk, F., & Stijlen, L. (Red.) (1986). Methoden van muziektherapie. Een overzicht van de praktijk van muziektherapie in Nederland. Nijkerk: Intro. J. Van laethem, 1992, Signaal, 4, 32-33.
 • Adriaenssens, P. (1995). Opvoeden is een groeiproces. Wegwijzers voor vaders en moeders. Tielt: Lannoo. H. Van Hove, 1997, Signaal, 19, 45-46.
 • Adriaenssens, P., Smeyers, L., Ivens, C., & Vanbeckevoort, B. (2000). In vertrouwen genomen. Tielt: Lannoo. K. Baeke, 2003, Signaal, 42, 56-57.
 • Aharoni, R. (2009). Kinderen leren rekenen. Amsterdam: Boom. A. Desoete, 2010, Signaal, 71, 52.
 • Alloway, T. (2014). Het werkgeheugen, gerichte ondersteuning bij leerstoornissen. Amsterdam: SWP. A. Desoete, 2015, Signaal, 90, 63-65.
 • America, M. (2009). Allemaal mensen. Herkenning en benadering van gedragsstijlen en persoonlijkheidsstoornissen en de (para)medische praktijk. Houten: Plenum. L. Kockelbergh, 2010, Signaal, 70, 69-72.
 • American Psychiatric Association (1996). Vertaald door G.A.S. Koster Van Groos. DSM-IV Case Boek. Werken met DSM, 200 uitgebreide gevalsbeschrijvingen. Lisse: Swets & Zeitlinger. L. Liessens, 1999, Signaal, 28, 49.
 • Andries, C. (Red.) (1990). Leesmoeilijkheden vanuit neurologisch perspectief. Leuven: Acco. J. Scheiris, 1992, Signaal, 2, 34-35.
 • Ansink, B.J.J., & Aldenkamp, A.P. (1993). Klinische neuropedagogiek. Leuven: Garant. I. Van De Weyer, 1995, Signaal, 12, 54-56.
 • Antersijn, P., & van Hest, A. (2012). Zo kun je mij bereiken. Bereik ieder kind: Praktische handleiding om de verschillende persoonlijkheidstypes in jouw klas betrokken te krijgen en te houden. Rijnsaterwoude: Process Communication Nederland. A. Desoete, 2014, Signaal, 88, 72-73.
 • Antipoff, P. (1999). Het neusgatenperspectief. Berchem: Epo. L. Calmeyn, 1999, Signaal, 27, 63.
 • Antipoff, P. (2001). Ça va Poff. Berchem: Epo. S. Willaert, 2002, Signaal, 40, 62-63.
 • Antrop, I., & Bal, S. (2017). STA sterker. Een gedragstherapeutische SocialevaardigheidsTraining voor Adolescenten. Tielt: Lannoo. D. Schelstraete, 2018, Signaal, 103, 54-56.
 • Apol, G., Kalff, S., Reijerkerk, L., & Uitslag, M. (2018). Conflicthantering en mediation. Bussum: Coutinho. V. Vermeiren, 2020, Signaal, 112, 61-62.
 • Asbreuk, H., Hoogeboom, F., & Schut, T. (1997). Een bijzondere plek. Onderwijs en hulpverlening in de E.J. van Detschool. Leuven/Amersfoort: Acco. R. Ingels, 1999, Signaal, 26, 28.
 • Attwood, T. (2001). Het syndroom van Asperger: Een gids voor ouders en hulpverleners. Lisse: Swets & Zeitlinger. K. Impens, 2002, Signaal, 40, 49-51.
 • Attwood, T. (2007). Hulpgids Asperger. De complete gids. Amsterdam: Nieuwezijds. P. Warreyn, 2009, Signaal, 69, 58-62.
 • Attwood, T., & Garnett, M. (2013). Leuk vinden - Lief vinden. Cognitieve gedragstherapie voor kinderen in het autismespectrum om affectie te leren begrijpen en uitdrukken. Behandelwijzer. Amsterdam: Nieuwezijds. T. Devos, 2015, Signaal, 90, 58-59.
 • Attwood, T., & Garnett, M. (2013). Leuk vinden - Lief vinden. Cognitieve gedragstherapie voor kinderen in het autismespectrum om affectie te leren uitdrukken en waarderen. Werkboek. Amsterdam: Nieuwezijds. T. Devos, 2015, Signaal, 90, 58-59.
 • Ausloos, G. (1999). De competentie van families. Tijd, chaos, proces. Leuven/Apeldoorn: Garant. J. Scholiers, 2000, Signaal, 33, 47.
 • Awouters, S., & Beunckens, I. (2017). Autisme in de klas. Tips voor leerkracht en leerling. Leuven: Acco. A.S. Depamelaere, 2018, Signaal, 105, 58-59.
 • Baert, H., De Witte, K., & Sterckx, G. (2000). Vorming, training en opleiding. Handleiding voor een kwaliteitsvol VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen. Leuven/Apeldoorn: Garant. V. Vermeiren, 2001, Signaal, 34, 61-62.
 • Baeyens, J.P. (Red.) (1995). Gerontologie en geriatrie 1994. Proceedings 17th winter meeting Oostende. Leuven: Garant. H. Van Hove, 1995, Signaal, 13, 43-44.
 • Bakker, M., Gerrits, P., & Theil, J. (2012). Resultaat met rekenen. Handvatten voor een goede rekenles. Amersfoort: CPS. A. Desoete, 2013, Signaal 82, 73-75.
 • Barkley, R.A. (1997). Diagnose ADHD. Een gids voor ouders en hulpverleners. Lisse: Swets & Zeitlinger. V. Pelckmans, 1999, Signaal, 26, 28-29.
 • Barkley, R.A. (1998). Opstandige kinderen. Een compleet oudertrainingsprogramma. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Hermans, 1998, Signaal, 25, 56-57.
 • Baron-Cohen, S. (2009). Autisme en Aspergersyndroom. De stand van zaken. Amsterdam: Nieuwezijds. A. Provost, 2010, Signaal, 71, 52-54.
 • Bart, K. (2002). ADHD: Op één spoor? Leuven/Apeldoorn: Garant. V. Pelckmans, 2003, Signaal, 42, 68-69.
 • Batliner, G. i.s.m. Logopedie en Audiologie KU Leuven (2003). Spelend leren horen. Tips voor het helpen van kinderen met gehoorstoornissen. Tielt: Lannoo. E. Verstraete, 2005, Signaal, 50, 67-68.
 • Beeckmans, K.J., & Michiels, K. (2005). Leven met een hoofdprobleem. Neuropsychologische gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. G. Van Bost, 2006, Signaal, 57, 53-56.
 • Beel, V. (2000). Dag vreemde man. Over partners met autisme. Gent/Antwerpen: VDA/Epo. T. De Wael, 2001, Signaal, 34, 60-61.
 • Beerthuizen-Van Giesen, R., Franken, M.C., & Nijhuis-Louwerens, M. (1995). Hoe te helpen als uw kind begint te stotteren? Van Gorcum, Dekker & Van De Vegt. J. Van laethem, 1996, Signaal, 16, 43-44.
 • Berger, M. (2008). Cognitieve problemen bij kinderen en adolesscenten. Samenspel van kennis en gevoel. Leuven: LannooCampus. D. Liessens, 2009, Signaal, 67, 61-63.
 • Berlin, C.I. (Red.) (1996). Hair Cells and Hearing Aids. San Diego/London: Singular Publishing Group. M. Rogiers, 1998, Signaal, 24, 61-62.
 • Bernaerts, W., De Hert, V., Jansen, M., Löfgren, K., & Roefs, C. (1994). Taaloefening voor afasiepatiënten. Leuven: Acco. D. Peeters, 1995, Signaal, 13, 40-41.
 • Bertens, A., & Weeda-Hageman, J. B (1999). Kinderen die stotteren. Een gids voor ouders. Amsterdam: Boom. E. Ravyts, 2001, Signaal, 35, 68.
 • Beyer, J., & Gammeltoft, L. (2010). Autisme en spel. Creatieve en praktische ideeën voor spelactiviteiten. Huizen: Pica. K. Impens, 2011, Signaal, 76, 67-68.
 • Beyers, A., Moerenhout, C., & Reunes, G. (2015). De survivalgids stotteren en broddelen. Sint-Niklaas: Abimo. M. Vanryckeghem, 2016, Signaal, 96, 58-60.
 • Bezemer, M., Brouwer, J., Winkelman, C., & Embrechts, M. (2006). Stotteren, van theorie naar therapie. Bussum: Countinho. L. Stragier, M. Gekiere, 2008, Signaal, 62, 48-49.
 • Bezemer, M., & Bouwen, J. (2018). Stotteren. Van theorie naar therapie. Bussum: Coutinho. G. Aerts, 2019, Signaal, 109, 51-52.
 • Billaert, E. (1996). Behandeling van leesproblemen. Technieken om leeszwakke kinderen te begeleiden. Diegem: Kluwer. R. Hofmans, 1997, Signaal, 20, 50.
 • Bisschop, M., & Compernolle, T. (1997). Je kind kan het zelf. Van theorie naar praktijk. Antwerpen/Houten: Standaard Uitgeverij/Van Holkema & Walendorf. V. Vandenhende, 2000, Signaal, 32, 41.
 • Blokhuis, A., & Van Kooten, N. (2003). Je luistert wel, maar je hoort me niet. Over communicatie met mensen met verstandelijke beperking: Voor begeleiders, ouders en leerkrachten. Utrecht: Agiel. M. Cocquyt, 2005, Signaal, 53, 43-46.
 • Blom, M., & Reubsaet, R. (1999). Leven met dementie. Hilversum: Teleac/NOT. N. Deryckere en H. Van Hove, 2000, Signaal, 30, 57-58.
 • Blöte, A., Horbach, C., & Van Wijnen, A. (1986). Oefenprogramma voor de schrijfhouding en schrijfbeweging. Lisse: Swets & Zeitlinger. L. De Saeger en M. De Wolf, 1993, Signaal, 7, 45.
 • Blume, S. (2006). Grenzen aan genezen. Over wetenschap, technologie en de doofheid van een kind. Amsterdam: Bert Bakker. C. Sybers, 2006, Signaal, 57, 65-67.
 • Boeije, H. (2006). Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. Amsterdam: Boom. A. Desoete, 2008, Signaal, 64, 51-54.
 • Boey, R. (1996). Gehoorprothese. Keuze, aanpassing en gebruik. Leuven: Garant. H. Ketels, 1997, Signaal, 18, 46.
 • Boey, R. (2000). Stotteren. Detecteren en meten. Leuven/Apeldoorn: Garant. V. Pelckmans, 2001, Signaal, 36, 66-67.
 • Boey, R. (2003). Stotteren en stottertherapie bij heel jonge kinderen. Sociaalcognitieve gedragstherapie. Leuven/Leusden: Acco. E. Ravyts, 2004, Signaal, 48, 75.
 • Boersma, H. (2007). De Autistengroep. Een praktische handleiding voor het opzetten van en werking in een autistengroep. Antwerpen: Garant. K. Impens, 2008, Signaal, 64, 54.
 • Bogdashina, O. (2004). Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met autisme en Asperger-syndroom. Verschillende ervaringen, verschillende werelden. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. M. Thys, 2005, Signaal, 52, 68-70.
 • Bogdashina, O. (2006). Communicatiekwesties bij autisme en syndroom van Asperger. Spreken we dezelfde taal? Antwerpen/Apeldoorn: Garant. P. Warreyn, 2008, Signaal, 62, 49-52.
 • Bogdagshina, O. (2008). Theory of Mind en de triade van perspectieven bij autisme en Syndroom van Asperger. Een blik vanaf de brug. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. T. Devos, 2010, Signaal, 70, 62-67.
 • Bögels, S.M., & Van Oppen, P. (Red.) (1999). Cognetieve therapie: Theorie en praktijk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. J. Van laethem, 2000, Signaal, 33, 45-46.
 • Boolman, P. (2012). Best wel heavy. Verhalen over mensen met een niet-zichtbaar NAH. Veghel: Libra libris. H. Van Hove, 2013, Signaal, 84, 68-69.
 • Boone, M. & Vandelanotte, G. Beter anders. Een pleidooi voor persoonlijke toekomstplanning. Gentbrugge: PLAN. L. Kockelbergh, 2009, Signaal, 66, 76-78.
 • Booth, T., & Ainscow, M. (2007). Index voor inclusie. Werken aan leren en participeren op school. Naar kwaliteitsvol (en ) inclusief onderwijs: bevraging met de Index voor inclusie. Tilburg/Antwerpen-Apeldoorn: Fontys OSO/Garant. L. Kockelbergh, 2008, Signaal, 62, 56-57.
 • Borra, R., van Dijk, R., & Rohlof, H. (2002). Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuurintensief werken met de DSM-IV. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. L. Kockelbergh, 2004, Signaal, 48, 70-72.
 • Bosch, J.D., Bosma, H.A., Oudshoorn, D.N., Rispens, J., & Vyt, A. (Red.) (1997). Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 2, 1996-1997. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. L. Verdyck, 1997, Signaal, 21, 42-43.
 • Bosch, J.D., Bosma, H.A., Van der Gaag, R.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Vyt, A. (1998). Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3, 1998-1999. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. L. Verdyck, 2000, Signaal, 30, 47-50.
 • Bosch, J.D., Bosma, H.A., Van der Gaag, R.J., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Vyt, A., (2000). Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 4. Bijblijven. Kinderen en adolescenten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. L. Verdyck, 2001, Signaal, 35, 73-78.
 • Bosmans, G., Bijttebier, P., Noens, I., & Claes, L. (2017). Diagnostiek bij kinderen, jongeren, en gezinnen. Deel 4: Specifieke klachten onder de loep. Leuven: Acco. A. Van Hecke, 2018, Signaal, 105, 48-49.
 • Bouma, A., Mulder, J., & Lindeboom, J. (1998). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Aflevering 2. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Hermans, 1998, Signaal, 25, 55-56.
 • Bouma, A., Mulder, J, Lindeboom, J., & Schmand, B. (2012). Handboek neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Pearson. J.P. De Maître, 2013, Signaal 82, 68-70.
 • Bouwers, H., & Van Goor, H. (1989). Diagnostiek en behandeling van rekenproblemen. Nijkerk: Intro. R. Van Cauwelaert, 1993, Signaal, 6, 38.
 • Bovee, E., & Drijfhout, S. (2006). Je kunt meer dan je denkt! Een faalangstreductietraining. Leuven/Voorburg: Acco. J. Baert, 2007, Signaal, 61, 69-71.
 • Braams, T. (1997). Dyslexie, een complex taalprobleem. Amsterdam: Boom. C. Janssens, 1998, Signaal, 25, 51.
 • Braams, T. (1998). Kinderen met dyslexie. Een gids voor ouders. Amsterdam: Boom. C. Janssens, 1998, Signaal, 25, 52.
 • Braams, T. (2002). Dyslexie. Een complex taalprobleem. Amsterdam: Boom. C. Janssens, 2005, Signaal, 53, 42-43.
 • Braams, T. (2009). Kinderen met dyslexie. Amsterdam: Boom. A. Desoete, 2010, Signaal, 70, 72-74.
 • Braams, T., & Desoete, A. (2008). Kinderen met dyscalculie. Amsterdam: Boom. A. Van Lint, 2009, Signaal, 66, 75-76.
 • Braams, T., & Milikowski, M. (2008). De gelukkige rekenklas. Amsterdam: Boom. A. Desoete, 2009, Signaal, 66, 81-84.
 • Bracke, P. (1995). Praktijkboek bewegingsopvoeding voor kleuters. Leuven: Garant. M. De Maeseneer, 1996, Signaal, 14, 30.
 • Braet, C., & Bögels, S. (Red.) (2008). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten. Amsterdam: Boom. P. Warreyn, 2010, Signaal, 73, 61-64.
 • Breeuwsma, G. (2019). Allemaal autistisch: tussen hulp,
  hoop en hype. Amsterdam: SWP. C. De Croock, 2020, Signaal, 112, 59-60.
 • Brocatus, N., & Vermeersch, K. (2012). Psycho-educatie bij dyslexie. Antwerpen: Garant. A. Desoete, 2012, Signaal 81, 55-56.
 • Broekaert, E. (Red.) (1993). Handboek Bijzondere Orthopedagogiek. Leuven: Garant. V. Vermeiren, 1995, Signaal, 12, 53-54.
 • Broekaert, E., Bogaerts, J., & Clement, J.P. (1994). Wat doven zeggen. Leuven: Garant. E. Layon-Verstraete, 1995, Signaal, 12, 58-59.
 • Broekaert, E., De Fever, F., Schoorl, P., Van Hove, G., & Wuyts, B. (1997). Orthopedagogiek en maatschappij. Vragen en visies. Leuven/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 1998, Signaal, 22, 49.
 • Broekhuis, W. (2010). Alleen met mijn wereld. Hoe ik leerde leven met autisme. Amsterdam: Nieuwezijds. I. Bieseman, 2011, Signaal, 74, 71-72.
 • Broekman, R. (2018). Partycrash. Hoe het feestje van een 15-jarige gymnasiaste volledig uit de hand liep. Maassluis: de Brouwerij. H. Van Hove, 2019, Signaal, 106, 63-65.
 • Broekmans, S., & Jacobs, I. (2008). NLD gewoon anders. praktijkgids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders. Leuven: Acco. A. Desoete, 2009, Signaal, 66, 74-75.
 • Bromfield, R. (2011). Opvoedwijzer Asperger. Een gids voor ouders en professionals om kinderen op het autismespectrum beter te begrijpen. Amsterdam: Hogrefe. T. Devos, 2012, Signaal 80, 61-63.
 • Brons, C., van der Bruggen, B., Delfos, M., Frankenhuis, M., Guyt, B., Knol, D., & van den Top, H. (2003). Dwarsliggers in de klas. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. J. Baert, 2005, Signaal, 50, 66-67.
 • Broos, D., & Van Dun, K. (Red.) (1997). Hou me (niet) vast. Hulpverlening en hechtingsstoornis. Leuven/Apeldoorn: Garant. J. Van laethem, 1998, Signaal, 24, 65-67.
 • Brouwer, W., van Zomeren, E., Berg, I., Bouma, A., & de Haan, E. (2002) Cognitive rehabilitation. A clinical neuropsychological approach. Amsterdam: Boom. D. Liessens, 2003, Signaal, 45, 72-74.
 • Brown, T.E. (Red.) (2004). ADHD en comorbiditeit gedurende de levensloop. Amsterdam: Harcourt. V, Pelckmans, 2005, Signaal, 53, 48-50.
 • Bryan, B., & Goodman, M. (2006). Systeemdenken. Ontdekken van onze organisatiepatronen. Den Haag: Academie Service. C. Sybers, 2007, Signaal, 60, 53-54.
 • Buitelaar, J.K. (1993). Diagnostiek en behandeling van ADHD. Aandachtsstoornissen met hyperactiviteit. Utrecht: Stichting Onderwijs en Voorlichting. M. Thys, 1996, Signaal, 15, 33-34.
 • Burger, E., van de Wetering, M., & van Weerdenburg, M. (2012). Kinderen met specifieke taalstoornissen. (Be)handelen en begeleiden in zorg en onderwijs. Leuven: Acco. F. Cours, 2013, Signaal 82, 72.
 • Bus, M.A.B., Hollands, L., Appelman, A.N., & Van Bergen, B.J.A.M. (1993). Een meetinstrument voor de kwaliteit van verpleging en verzorging van psychogeriatrische bewoners in verpleeghuizen. Utrecht: De Tijdstroom. M. Staelens en M. De Greve, 1994, Signaal, 9, 40-41.
 • Buyck, C.A. (1991). Werk en handicap. Praktische adviezen voor werkgevers en werknemers. Lisse: Swets & Zeitlinger. K. Boudry, 1992, Signaal, 3, 37-38.
 • Buys, K., Den Dulk, H., Essers, A., Logtenberg, H., Nieuwstraten, K., Ruijssenaars, W., & van Vugt, J. (2004). Problemen in de rekenontwikkeling (cahiers Speciale Onderwijszorg, nr. 8). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 2005, Signaal, 51, 67-68.
 • Calmeyn, P. (2010). De DCD survivalgids. Abimo: Sint-Niklaas. A. Desoete, 2011, Signaal, 74, 64-65.
 • Calmeyn, P., & Dewitte, G. (2001). Kinderen met ontwikkelingsdyspraxie. Leidraad voor begeleiders en ouders. Leuven/Leusden: Acco. V. Vanderheyden, 2002, Signaal, 38, 81-83.
 • Calvin, W.H., & Ojemann, G.A. (1995). Ontdekkingstocht door de hersenen. Onthullingen over geheugen, taal en denken. Bert Bakker. L. Golinvaux, 1996, Signaal, 16, 40-41.
 • Casteels, S. (Red.) (2017). Bouwstenen voor een cultuursensitieve zorg- en welzijnsorganisatie. Brussel: Politeia. N. De Vos, 2019, Signaal, 108, 55-59.
 • Cattrysse, P. (1995). Handboek scenarioschrijven. Leuven: Garant. V. Vermeiren, 1997, Signaal, 20, 46-47.
 • Centrum Ganspoel (2014). Begeleiding van kleuters van CVI. Leuven: Acco. A. Savoir, 2015, Signaal, 92, 65-66.
 • Ceyssens, M. (2001). Ik scheif faut. Omgaan met dyslexie. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo. R. Hofmans, 2002, Signaal, 39, 64-65.
 • Ceyssens, M. (2002) Ik reken fout. Omgaan met rekenproblemen. Gids voor ouders, leerkrachten en begeleiders. Tielt: Lannoo. A. Desoete, 2003, Signaal, 43, 65-67.
 • Ceyssens, M. (2018). Lezer-scan. Een behandelingsplan voor het leren lezen. Kalmthout: Pelckmans Pro. F. Cours, 2019, 106, 55-56.
 • Chatriot, M. (2015). Zoveel meer dan dyslexie. Leesproblemen in proportie zien. Amsterdam: Nieuwezijds. F. Cours, 2016, Signaal, 97, 54.
 • Cladder, J.M., Nijhoff-Huysse, M., & Mulder, G. (20005). Gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. Lisse: Swets & Zeitlinger. M.C. Rooryck, 2001, Signaal, 37, 58-59.
 • Claeys, J.A. (1993). Hersengestoorde kinderen. Vroegdiagnose en -behandeling. Leuven/Apeldoorn: Garant. L. Golinvaux, 1994, Signaal, 9, 37.
 • Claeys, J.A. (1999). Hersengestoorde kinderen, Deel II: Multifactoriële evaluatie en revalidatie. Leuven-Apeldoorn: Garant. L. Golinvaux, 2000, Signaal, 33, 46.
 • Clare, L., & Wilson, B.A. (1998). Geheugen kun je helpen. Hulpmiddelen en strategieën om een verminderd geheugen het hoofd te bieden. Lisse: Swets & Zeitlinger. B. De Smedt, 2001, Signaal, 34, 52.
 • Clark-Wilson, J., & Holloway, M. (2020). Family experience of brain injury. Surviving, coping, adjusting. Oxon: Routledge. G. Van Bost, 2020, Signaal, 111, 54-59.
 • Cloetens, C. (2006). Kinderen met autisme en een verstandelijke handicap. Een begeleidingsprogramma voor oudergroepen. Handleiding voor begeleiders en ouders. Leuven: LannooCampus. M. De Wolf, 2007, Signaal, 60, 60-61.
 • Cluckers, G., Meykens, S., Monthaye, M., Smis, W., & Verschueren, R. (1986). Steungevende kinderpsychotherapie. Een andere weg. Van Loghum Slaterus. C. Van Steenbrugge, 1993, Signaal, 5, 45-46.
 • Cockelaere, M., & Craeynest, P. (1998). Onze genen. Handboek menselijke erfelijkheid. Leuven/Amersfoort: Acco. Ch. De Brandt, 1999, Signaal, 28, 53-54.
 • Cocquyt, A. (2009). Een genie met dyslexie. Sint-Niklaas: Abimo. F. Cours, 2010, Signaal, 72, 91.
 • Cocquyt, S. (2000). De stille epidemie. Leven na een tragisch ongeval. Berchem: Epo. B. Van der Gucht, 2001, Signaal, 34, 57.
 • Cocquyt, S. (2006). Over-hoop. Jongeren met een hersenletsel na een verkeersongeval. Berchem: Epo. B. Van der Gucht, 2007, Signaal, 58, 82-83.
 • Cocquyt, S. (2010). Mij overkomt het niet. Ontmoetingen met veroorzakers van verkeersongevallen. Berchem: Epo. H. Van Hove, 2011, Signaal, 74, 62-63.
 • Cocquyt, S. (2019). Het spijt mij. Over bemiddeling na een verkeersongeval. Berchem: Epo. H. Van Hove, 2020, Signaal, 110, 56-57.
 • Collins-Donnelly, K. (2016). Weg met de angstduiveltjes. Werkboek voor jongeren die wel eens last hebben van angst, piekeren of paniek. Utrecht: Nieuwezijds. P. Trenson, 2017, Signaal, 100, 70.
 • Collot d’Escury-Königs, A., Engelen-Snaterse, T., & McKaay-Cramer, E. (Red.) (1995). Sociale vaardigheidstraining voor kinderen. Indicaties, effecten, knelpunten. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Van laethem, 1998, Signaal, 22, 41-44.
 • Compernolle, T. (1991). Zit Stil. Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen. Tielt: Lannoo. B. Van Den Broeck, 1992, Signaal, 2, 32.
 • Compernolle, T. (2014). Ontketen je brein. Hoe hyperconnectiviteit en multitasken je hersenen gijzelen en hoe je eraan kunt ontsnappen. Tielt: Lannoo. J.P. De Maitre, 2015, Signaal, 92, 62-64.
 • Conix, G., Claerhout, H., & Ryckaert, G. (Red.) (2005). Seks@relaties.kom! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking. Deel 1 - Seksualiteit. Berchem: Epo. C. Tanghe, 2009, Signaal, 68, 52.
 • Conix, G., Claerhout, H., & Van Hoey, T. (Red.) (2005). Seks@relaties.kom! Werkboek voor mensen met een verstandelijke beperking. Deel 2 - Relaties. Berchem: Epo. C. Tanghe, 2009, Signaal, 68, 53.
 • Cook O'Toole, J. (2012). Asperkids. Indrukwekkende ervaringen en inzichten om kinderen met Asperger te begrijpen en te helpen. Amsterdam: Hogrefe. I. Romanus, 2013, Signaal, 83, 62-64.
 • Coolen, J., & van den Dungen, A. (1999). Vooruitkijken in de gehandicaptenzorg I. Toekomst van dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap. Utrecht: NIZW. B. Beernaert, 2000, Signaal, 31, 51-52.
 • Coomans, R. (2018). Nicotineverslaving. Een oplossingsgerichte praktijk. Antwerpen: Garant. E. Franceus, 2019, Signaal, 108, 61-63.
 • Cooreman, A., & Van den Bosch, H. (1995). Als spelling een kwelling is. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. I. Snoeys, 1996, Signaal, 16, 41.
 • Cooreman, A., Bringmans, M. (2001-2002). RekenTrapperS. Goochelen met getalkaarten A en B. Kleine tweelingen. Antwerpen: De Sikkel/De Boeck. A. Desoete, 2002, Signaal, 40, 52-55.
 • Cooreman, A., & Bringmans, M. (2002). Ik heet niet dom. Leren leven met leerstoornissen Leuven/Leusden: Acco. A. Desoete, 2003, Signaal, 42, 64-68.
 • Cooreman, A., & Bringmans, M. (2003). Rekenen remediëren: droom of haalbare kaart? Stafkaart bij de methode RekenTrapperS. Antwerpen: De Boeck. A. Desoete, 2003, Signaal, 45, 76-80.
 • Cooreman, A., Baeten, G., & Thys, L. (2004). Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren bij normaal begaafde kinderen. Werkmap Leerzorg. Kessel-Lo: Die-’s-lekti-kus. L. Kockelbergh, 2005, Signaal, 50, 72-73.
 • Coppens, L. (2010). AVI binnenstebuiten. Veelgestelde vragen over de nieuwe AVI-procedure in Vlaanderen. Sint-Niklaas: Abimo. F. Cours, 2011, Signaal, 75, 55.
 • Cornelis, H., & Van Beversluys, H. (2019). Aap-zee-koe. Kinderen met autisme leren lezen. Berchem: EPO. T. Gevers, 2020, Signaal, 112, 56-57.
 • Corstens-Mignot, M.A.A.M.G., Cup, E.H.C., & Van Hartingsveldt-Bakker,M.J. (2000). Standaard Observatie Ergotherapie Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden. SOESSS. Theorie en praktijk. Utrecht: Lemna. L. Vaes, 2003, Signaal, 43, 62-63.
 • Crenshaw, D., Brooks, R., & Goldstein, S. (2017). Veerkracht versterken met speltherapeutische interventies. Amsterdam: SWP. J.P. Demaître, 2019, Signaal, 109, 50-51.
 • Cuyle, M. (2012). Executieve vaardigheden van kinderen met autismespectrumstoornissen. Trainingsboek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Provost, 2013, Signaal, 83, 64-66.
 • Cuyvers, L. (2000). Inleiding tot de dyscalculie. Leuven/Leusden: Acco. A. Desoete, 2002, Signaal, 39, 53-57.
 • Cuyvers, L. (2008). Therapie bij dysorthografie en dyslexie. Introductie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. F. Cours, 2009, Signaal, 67, 69-71.
 • Cuyvers, L. (2008). Therapie bij dyscalculie. Introductie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 2009, Signaal, 68, 54-56.
 • Daudey, F. (1994). Menselijk leven bestaat slechts bij de gratie van herinneringen. Opname en revalidatie. Het dagboek van een hersenbloeding. Utrecht: SWP. H. Van Hove, 1999, Signaal, 26, 33.
 • Davies, P.M. (1992). Hemiplegie. Deel 2. Selectieve rompactiviteit bij het behandelen van de volwassen hemiplegiepatiënt. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. G. Rombaut, 1996, Signaal, 17, 33-34.
 • Davies, P.M. (1997). Een nieuw begin. Vroege revalidatie na traumatisch hersenletsel of andere ernstige hersenbeschadiging. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. G. Rombaut 2005, Signaal, 51, 58-60.
 • Davies, P.M. (2001). Hemiplegie. Een handleiding voor het behandelen van de volwassen patiënt met een hemiplegie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. E. Van Ransbeeck, 2002, Signaal, 40, 57-60.
 • Dawson, P., & Guare, R. (2009). Slim maar ... Help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Amsterdam: Hogrefe. K. Verstraeten, 2010, Signaal, 70, 74-75.
 • De Backer, H. (2003). ADHD? Laat je niets wijsmaken! Berchem: Epo. V. Pelckmans, 2004, Signaal, 47, 71.
 • De Belie, E., & Van Hove, G. (Red.) (2005). Ouderschap onder druk. Ouders en hun kind met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. L. Kockelbergh, 2005, Signaal, 53, 57-60.
 • De Bondt, A. (2009). De Dyslexie Survivalgids. Sint-Niklaas: Abimo. A. Desoete, 2010, Signaal, 72, 90-91.
 • De Braeckeleer, N., & De Leenheer, E. (2010). De gehoorstoornis survivalgids. Sint-Niklaas: Abimo. A. Desoete, 2011, Signaal 76, 64-66.
 • De Bruin, C. (2004). Geef me de 5. Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Doetinchem: Graviant. J. Baert, 2005, Signaal, 52, 67-68.
 • De Bruin, C., De Clercq, H., Groot, N., Guit, B., Leget, C., Meganck, H., Nieuwenstein, H., & Van Vugt, P.(2006). Autisme in het voortgezet onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. K. Impens, 2008, Signaal, 63, 68-69.
 • De Clercq, C., & Houthuys, S. (2018). Wat je mond moet doen als je niet praat. Oud-Turnhout: Gompel&Svacina. J. Leclercq, 2019, Signaal, 106, 68.
 • De Coninck, L. (2008). Ergotherapie in de gerontologie. Basisboek voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Leuven: Acco. J.P. Baeyens, 2008, Signaal, 64, 55.
 • De Corte, E., & Weinert, R.E. (Red.) (1996). International Encyclopedia of Developmental and Instructional Psychology. Oxford: Elsevier Science. A. Desoete, 1998, Signaal, 23, 43-44.
 • De Clercq, H. (2005). Autisme van binnen uit. Een praktische gids. Antwerpen: Houtekiet. L. Kockelbergh, 2006, Signaal, 56, 63-66.
 • De Dood, I., & Van Wensen, C. (2013). Stotteren doe je niet alleen. Amsterdam: SWP. F. Cours, 2014, Signaal, 88, 73-74.
 • De Fever, F. (1991). Achter de schermen van de gedragsmodifica-tie. Leuven/Apeldoorn: Garant. J. Van laethem, 1993, Signaal, 6, 35-37.
 • De Fever, F. (1999). Mijn kind is depressief. Hoe herken ik het en wat doe ik eraan? Antwerpen/Baarn: Houtekiet/Fontein. H. Van Impe, 2000, Signaal, 31, 50-51.
 • De Fever, F. (2001). Kinderen met een depressie. Handboek voor opvoeding en onderwijs. Leuven/Leusden: Acco. H. Van Impe, 2002, Signaal, 38, 78-81.
 • De Fever, F. (2005). Wervelwindkinderen. Niet ADHD, wel bipolair. Leuven/Voorburg: Acco. V. Pelckmans, 2006, Signaal, 55, 80-81.
 • De Fever, F., & Coppens, L. (1997). Kinderen met een depressie. Een orthopedagogische aanpak. Leuven: Acco. T. De Wael, 1997, Signaal, 19, 50-51.
 • De Fever, F., Hellinckx, W., & Grietens, H. (Red.) (2001). Handboek jeugdhulpverlening. Een orthopedagogisch perspectief. Leuven/Leusden: Acco. H. Van Hove, 2003, Signaal, 44, 76-78.
 • De Graaf, G. (1996). Mijn kind gaat naar de gewone school. Leuven/Amersfoort: Acco. M. Cocquyt, 2000, Signaal, 31, 47.
 • De Groot, R., Chapel, G., & Halfwerk, B. (1992). Leermoeilijkheden en visuele opvoeding. Leuven: Garant. A. Savoir, 1994, Signaal, 10, 41.
 • De Jong, G.A., Knops, H.T., & Van den Berg, H. (Red.) (1997). Nieuwe mogelijkheden in revalidatie en handicap. Meppel: Van Gorcum & Comp. H. Van Hove, 1998, Signaal, 25, 49-50.
 • De Kockere, G., & Devrome, J. (2004). Knaap. Wielsbeke: De Eenhoorn. L. Kockelbergh, 2004, Signaal, 48, 86.
 • De Kort, M. (2014). Grip op je stem. Therapie en training volgens het 3-Zones Stemmodel. Leuven: Acco. C. Chiers, 2015, Signaal, 93, 66-67.
 • De La Forge, I. (1998). Kerven in mijn ziel. Het aangrijpende levensverhaal van Inez De La Forge, slachtoffer van ritueel-seksueel misbruik. Antwerpen: Icarus. A. Hermans, 1999, Signaal, 27, 59-60.
 • De Maeyer, J., Dhaene, L., Hertecant, G., & Velle, K. (1998). Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen. Kapellen: Pelckmans. H. Van Hove, 1999, Signaal, 28, 52-53.
 • De Medts, C., & Lambert, R. (2015). Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Motorische ontwikkeling. Antwerpen: Garant. I. Walgraef, Signaal, 95, 62-64.
 • De Moor, J.M.H., Van Balen, H.G.G., Beers, K.A., & De Vos, L.A.J. (Red.) (1990). Revalidatiepsychologie. Assen/Maastricht: Van Gorcum. H. Van Hove, 1992, Signaal, 2, 31-32.
 • De Nil, L. (2001). En mijn gedachten kleurden rood. Leven na een hersenbloeding. H. Van Hove, 2002, Signaal, 39, 62-63.
 • De Rijdt, C. (2007). Werken met visualisaties. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Legrand, 2010, Signaal, 73, 60-61.
 • De Roos, S. (2001). Diagnostiek en planning in de hulpverlening. Een dynamische cyclus. Bussum: Coutinho. L. Kockelbergh, 2004, Signaal, 49, 65-67.
 • De Sterck, M. (1997). Lees je mee? Een gids voor wie boeken en kinderen wil samenbrengen. Tielt: Lannoo. J. Vanlandschoot, 1998, Signaal, 24, 62.
 • De Vos, L., & Eilander, H. (Red.) (1994). Hersenletsel. Gevolgen voor de getroffene en de omgeving. Lisse: Swets & Zeitlinger. H. Van Hove, 1996, Signaal, 14, 30-32.
 • De Vries, N.K., & van der Plicht, J. (Red.) (1991). Cognitieve sociale psychologie. Amsterdam: Boom Meppel. A. Desoete, 1993, Signaal, 5, 46-47.
 • De Wachter, J. (1993). Aan beide kanten. Overwegingen vanuit het grensgebied tussen therapie, leven en dood. Tielt: Lannoo. H. Van Hove, 1995, Signaal, 11, 49.
 • De Waele, I. (2016). Goed genoed? Een nieuwe visie op ouderschap. Kalmthout: Pelckmans Pro. R. Van De Voorde, 2018, Signaal, 102, 42-44.
 • De With, T., Visser, M., & Puper, H. (2013). Woordenschatonderwijs, meer dan woorden leren. Amersfoort: CPS. F. Cours, 2014, Signaal, 89, 72-73.
 • Deckers, M., & Aerts, R. (1999). Kinderen rekenen. Een procesmatige benadering. Leuven/Amersfoort: Acco. A. Desoete, 2000, Signaal, 30, 51-53.
 • Decoodt., R., & Thys, L. (2018). Na(H)Leven - Terug. Gent: Skribis. S. Willaert, 2018, Signaal, 105, 55-56.
 • Deelman, B.G., Eling, P.A.T.M., de Haan, E.H.F., Jennekens-Schinkel, A., & van Zomeren, A.H. (Red.) (1997). Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom. J. Cracco, 1999, Signaal, 29, 53.
 • Degrieck, S. (2001). Denk & Doe. Praktische ideeën voor de eerste stappen in het leerproces bij mensen met autisme en mensen met een ontwikkelingsachterstand. Berchem: Epo. M. De Maeseneer, 2002, Signaal, 40, 51-52.
 • Degrieck, S. (2004). Werk maken van vrije tijd. Autisme en vrije tijd. Berchem: Epo / Gent: Autisme centraal. L. Kockelbergh, 2004, Signaal, 48, 78-79.
 • Deij, A. (2013). Gehoord worden. Omgaan met slechthorendheid. Leuven: Acco. A. Neirynck, 2013, Signaal, 85, 56.
 • Deij, A. (2017). Elk woord telt. Omgaan met een taalontwikkelingsstoornis/TOS. Prismascriptum: Annemiek Deij. F. Cours, 2017, Signaal, 101, 56.
 • Dekker, A. (2000). Ze noemen het AD(H)D: Lotgevallen van een moeder en haar kind. Lisse: Swets & Zeitlinger. V. Pelckmans, 2001, Signaal, 37, 59-60.
 • Delacato, C.H. (1993). De volstrekt vreemde. Het begrijpen van het autistische kind. Kapellen: Pelckmans. K. Impens, 1994, Signaal, 10, 42.
 • Delaet, L. (2002). Werkboek voor de begeleiding van kinderen met visuele perceptiestoornissen (CVI). Leuven/Apeldoorn: Acco. B. Portier, 2004, Signaal, 47, 66-67.
 • Delfos, M.F. (1997). Kinderen en gedragsproblemen. Een biopsychologisch model met richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Hermans, 1998, Signaal, 22, 47-49.
 • Delfos, M.F. (1997). Kinderen in ontwikkeling. Stoornissen en belemmeringen. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Hermans, 1998, Signaal, 22, 46-47.
 • Delfos, M.F. (1999). Ontwikkeling in vogelvlucht. Ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Lisse: Swets & Zeitlinger. I. Barbe, 2001, Signaal, 37, 52-53.
 • Delfos, M.F. (2016). Ivar, de verschrikkelijke koning. Amsterdam: SWP. G. Andries, Signaal, 97, 60-61.
 • Delfos, M.F. (2017). Autisme ontrafelen. Introductie over autisme met het Socioschema. Amsterdam: SWP. S. Cellier, 2018, Signaal, 103, 56.
 • Delion, P. (2007). Het autistische kind, de baby en de semiotiek. Antwerpen: Garant. P. Warreyn, 2009, Signaal, 69, 52-55.
 • Desnerck, G. (2007). Mensen met een handicap. Modellen tussen theorie en praktijk. Gent: Academia Press. A. Desoete, 2007, Signaal, 60, 58-60.
 • Desoete, A., Andries, C., & Ghesquière, P. (2009). Leerproblemen evidence based voorspellen, onderkennen en aanpakken. Bijdragen uit onderzoek. Leuven: Acco. F. Cours, 2010, Signaal, 71, 59-62.
 • Desoete, A., Vanderswalmen, R., De Bondt, A., Van Vreckem, C., Van Vooren, V., Vander beken, I., Van Dycke, S., & Baert, J. (2013). Dyscalculie. Gent: Academia Press. M. Sabbe, 2014, Signaal, 86, 80-82.
 • Desoete, A., & Roeyers, H. (2006).Cognitieve deelvaardigheden rekenen (CDR). Rekentests voor de 1ste, 2de en 3de graad. Herentals: VVL. K. Verraest, 2007, Signaal, 59, 66-67.
 • Devisch, F., Samoy, E., & Lammertyn, F. (2000). Barrières voor sociale integratie van personen met een handicap. Leuven: KUL Departement Sociologie. J. Van den Brande, 2001, Signaal, 37, 60-62.
 • Devos, C., & Lambert, R. (2015). Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren. Antwerpen: Garant. I. Walgraef, 2016, Signaal, 95, 62-64.
 • Dewitte, G., & Dewitte, K. (2018). Mijn kind heeft DCD. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo. P. Condijts, 2019, Signaal, 109, 50-52.
 • Dharmaperwira-Prins, R. (1996). Dysartrie en verbale apraxie. Beschrijving, onderzoek, behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Savoir, 1997, Signaal, 21, 39.
 • Dharmaperwira-Prins, R. (2000). Communicatiestoornissen bij rechterhemisfeerdisfunctie en het Rechter Hemisfeer Communicatie Onderzoek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. A. Savoir, 2002, Signaal, 41, 58-59.
 • D'Hondt, C., & Van Rossem, H. (2009). Hoogbegaafde kinderen opvoeden. Praktische gids voor de sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Antwerpen: Garant. L. Kockelbergh, 2010, Signaal, 71, 54-57.
 • D'Hondt, C., & Van Rossen, H. (2018). Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Antwerpen: Garant. L. Devaere, 2019, Signaal, 108, 54-55.
 • Didden, R., & Curfs, L.M.G. (2001). Slaap en slaapproblemen bij verstandelijk gehandicapten. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. S. De Koker & N. De Reghel, 2002, Signaal, 40, 60-62.
 • Dieltiens, K. (2006). Alles is Leander. Hasselt/Amsterdam: Clavis. E. Van Ransbeeck, 2006, Signaal, 57, 67-68.
 • Diesfeldt, H. (Red.) (1991). Psychogeriatrie in praktijk. Nijkerk: Intro. M. Joris, 1992, Signaal, 4, 32.
 • Dijkshoorn, P., Pietersen, W., & Dikken, G. (1998). Kinderen met een contactstoornis. Een groepsbehandeling voor PPD-NOS-kinderen en hun ouders. Lisse: Swets & Zeitlinger. K. Impens, 1999, Signaal, 26, 29-30.
 • Donders, P.C. (2006). De authentieke leider. Gezond leiderschap. Deel 1. Hoornaar: Gideon. C. Sybers, 2007, Signaal, 59, 68-69.
 • Dosen, A. (1990). Psychische en gedragsstoornissen bij zwakzinnigen. Een ontwikkelingsdynamische benadering. Amsterdam: Boom Meppel. J. Van laethem, 1995, Signaal, 11, 44-45.
 • Dosen, A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum. L. Last, 2006, Signaal, 54, 60-62.
 • Dowker, A. (2005). Individual differences in arithmetic. Implications for psychology, neuroscience and education. Hove: Psychology Press. A. Desoete, 2006, Signaal, 57, 62-64.
 • Dumazy, S. (2010). Een stille plek niet ver hier vandaan. Werkboek kindermindfulness voor therapeuten. Leuven: Acco. I. Snoeys, 2011, Signaal, 74, 66-67.
 • Durinck, K., & Radquet, L. (2003). Opvoedingsondersteuning…Een leidraad voor ouderbegeleiders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.L. Kockelbergh, 2006, Signaal, 55, 66-67.
 • Egberts, J., & Van der Giessen, M. (1996). Communicatie... niet vanzelfsprekend. Praktijkboek taaltherapie voor kinderen met contactstoornissen. Leuven: Acco. M. De Maeseneer, 1996, Signaal, 17, 35-36.
 • Eggink, G. (1997). Boekje open over verstandelijke handicaps. Dordrecht: De Inktvis. K. Baeke, 1999, Signaal, 28, 51-52.
 • Eilander, H., Beers, K., & De Vos, L. (Red.) (2005). Verder kijken. Ontwikkelingen in de revalidatie-psychologie. Amsterdam: Harcourt. G. Van Bost, 2006, Signaal, 56, 73-76.
 • Eilander, H., Van Belle-Kusse, P., & Vrancken, P. (1998). Ze zeggen dat ik zo veranderd ben. Omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Teleac/NOT-Landelijk Coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel. H. Van Hove, 1999, Signaal, 29, 50-51.
 • Eldar, A.M., Franken, M.C., & Kooijman, P.G.C. (1994). Spreken en zingen. Assen: Van Gorcum. S. Depoorter, 1994, Signaal, 10, 42-43.
 • Elen, R., & Manders, E. (2014). Articulatie- en fonologische stoornissen. Antwerpen: Garant. F. Cours, 2015, Signaal, 90, 62-63.
 • Eling, P., & Brouwer, W. (Red.) (1995). Aandachtsstoornissen. Een neuropsychologisch handboek. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Hermans, 1997, Signaal, 21, 38-39.
 • Eling, P., de Haan, E., Hijman, R., & Schmand, B. (Red.) (2003). Cognitieve neuropsychiatrie. Amsterdam: Boom. D. Liessens, 2004, Signaal, 46, 62-63.
 • Engelen, I. (1999). Leerproblemen aanpakken, hoe begin ik er aan? Leuven/Apeldoorn: Garant. A. Hermans, 2000, Signaal, 31, 52-53.
 • Engelen I., & Coosemans, I. (2003). Tieners in de knoei. Gids voor het begeleiden van jongeren. Tielt: Lannoo. J. Baert, 2005, Signaal, 51, 60-61.
 • Enzenberger, H.M. (1998). De telduivel. Een hoofdkussenboel voor iedereen die bang voor wiskunde is. Amsterdam: De Bezige Bij. A. Desoete, 2006, Signaal, 57, 52-53.
 • Eurelings-Bontekoe, E.H.M., & Snellen, W.M. (Red.) (2003). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Lisse: Swets & Zeitlinger. G. Van Bost, 2004, Signaal, 48, 77-78.
 • Evers, A., van Vliet-Mulder, J.C., Resing, W.C.M., Starren, J.C.M.G., van Alphen de Veer, R.J., & van Boxtel, H. (2002). COTAN. Testboek voor het onderwijs. Meppel: NDC-Boom. A. Desoete, 2004, Signaal, 47, 67-70.
 • Felix, F. (2020). Zeg me wat je zeggen wil. Logopedie met hoofd en hart. Amsterdam: SWP. F. Cours, Signaal, 113, 87-88.
 • Feuerstein, R., Rand, Y., & Rynders, J.E. (1993). Laat me niet zoals ik ben. Een baanbrekende methode om de cognitieve en sociale ontwikkeling te stimuleren. Rotterdam: Lemniscaat. L. De Saeger, 1995, Signaal, 12, 56-58.
 • Feys, R., & Van Biervliet, P. (2010). Beter leren lezen. De directie systeemmethodiek. Leuven/Den Haag: Acco. F. Cours, 2010, Signaal, 72, 82-83.
 • Forton, G. (1992). Praktische audiologie en audiometrie. Leuven: Garant. H. Ketels, 1993, Signaal, 7, 46.
 • Forton, G., & Depuydt, B. (1997). Praktische audiologie en audiometrie. Leuven/Apeldoorn: Garant. H. Ketels, 1999, Signaal, 27, 55.
 • Frances, A. (2013). Terug naar normaal. Inside informatie over de epidemie van psychische stoornissen, DSM-5, Big Pharma en de medicalisering van het dagelijks leven. Amsterdam: Nieuwezijds. A. Desoete, 2013, Signaal, 85, 51-54.
 • Franssen, Y.C. (2016). Emowijzer. Samen praten over wat je voelt. Amsterdam: SWP. M. Hayoun, 2017, Signaal, 100, 74-75.
 • Frith, U. (2005). Autisme. Verklaringen van het raadsel. Berchem: Epo. V. Vantorre, 2007, Signaal, 58, 68-69.
 • Frith, U. (2009). Autisme: een korte inleiding. Amsterdam: Nieuwezijds. K. Impens, 2010, Signaal, 72, 78-79.
 • Fröhlig, A. (1995). Basale stimulatie. Leuven: Garant. M. D'hondt, 1997, Signaal, 19, 47-48.
 • Froyen, B., & Schoonooghe, T. (2019). Pssst! Het grote weetjes en niet. Weetjes boek over psychische … euh … je weet wel. Gent: Borgerhoff-Lamberigts. S. De Greyt, Signaal, 113, 86-87.
 • Fryns, J.P., & Maes, B. (1994). Het fragiele x-syndroom. Over diagnostiek en hulpverlening. Leuven: C.M.E. A. Desoete, 1997, Signaal, 19, 45.
 • Gagné, P.P., Longpré, L.P., Vanthomme, J., Warnez, J., & Baert, J. (2009). Leren leren met Reflecto. Leuven: Acco. A. Desoete, 2010, Signaal, 71, 57-58.
 • Galjaard, H., Strubbe, W., & Van Zijderveld, B. (1983). Voorkomen is beter dan niet genezen. Voorlichting over erfelijkheid en aangeboren afwijkingen. Nijkerk: Intro. M. T'Jonck, 1994, Signaal, 8, 47-48.
 • Galle, L., & Martens, V. (2010). Codezetter. Software voor extra oefeningen bij aanvankelijke of moeilijke leesontwikkeling. Sint-Niklaas. Abimo. A. Desoete, Signaal, 78, 66-68.
 • Garcia Winner, M. (2017). Sociaal denken. Tussen de sociale regels leren lezen. Kalmthout: Pelckmans Pro. P. Trenson, 2018, Signaal, 102, 47-48.
 • Geerts, C. (Red.) (2018). Geheugensteuntjes: tip en technieken tegen het alledaags vergeten. Brussel: Politeia. H. Van Hove, 2019, Signaal, 109, 60-61.
 • Geldof, D. (2015). Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. Leuven: Acco. B. Volders, Signaal, 104, 64-67.
 • Geldof, R., & Depoorter, H. (2009). Help, ik zoek woordstructuur. Herentals: VVL. F. Cours, 2009, Signaal, 68, 57-58.
 • Geldof, R., & Depoorter, H. (2010). Spurt naar 100. Hoofdrekenen van 20 ? tot 100. Belsele: VVL. A. Desoete, 2011, Signaal, 75, 56-57.
 • Gerits, L. e.a. (2019). Gehechtheid in de behandelkamer. Therapeutische interventies in beeld. Amsterdam: SWP. R. Van De Voorde, 2020, Signaal, 110, 51-53.
 • Gerland, G. (1998). Een echt mens. In een vertaling van Lisette Keustermans. Antwerpen: Houtekiet. T. De Wael, 2000, Signaal, 32, 41.
 • Gerrits, E., Beers, M., Bruinsma, G., & Singer, I. (Red.) (2017). Handboek Taalontwikkelingsstoornissen. Bussum: Coutinho. F. Cours, 2017, Signaal, 100, 71-72.
 • Geuze, R.H. (Red) (2007). Developmental coordination disorder: A review of current approaches. Marseille: Solal. A. Desoete, 2009, Signaal, 67, 60-61.
 • Ghaye, M., & Daneels, R. (2012). Agressie in hulp- en dienstverlening. Van impact op medewerkers naar een gedragen beleid. Leuven: Acco. L. Jans, Signaal, 85, 50.
 • Ghesquière, P., & Janssens, J.M.A.M. (2000). Van zorg naar ondersteuning. Ontwikkelingen in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. A. Desoete, 2001, Signaal, 36, 67-69.
 • Ghesquière, P., & Maes, B. (Red.) (1995). Kinderen met problemen. Over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële en mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis. Leuven: Garant. C. De Brandt, 1998, Signaal, 22, 44-45.
 • Ghesquière, P., & Grietens, H. (Red) (2006). Jongeren met leer- of gedragsproblemen. Naar een school met zorg. Leuven: Acco. J. Baert, 2009, Signaal, 69, 49-52.
 • Ghesquière, P., & Ruijssenaars, A.J.J.M. (Red.) (1997). Leerproblemen in het middelbaar onderwijs. Leuven/Amersfoort: Acco. M.C. Rooryck, 1998, Signaal, 22, 49-51.
 • Ghesquière, P., & Ruijssenaars, A.J.J.M. (Red.) (1998). Ernstige leer- en gedragsproblemen op school. Leuven/Amersfoort: Acco. M.C. Rooryck, 1999, Signaal, 29, 55-57.
 • Gillberg, C., & Peeters, T. (1995). Autisme. Medisch en educatief. Antwerpen: VVA. M. De Maeseneer, 1996, Signaal, 16, 41-42.
 • Gillberg, C., & Peeters, T. (2003). Autisme. Medisch en educatief. Antwerpen: Houtekiet. Ch. De Brandt, 2004, Signaal, 47, 75-76.
 • Gilson, F., Hoogwegt, S.J.M., & Andreoli, P.J.H. (1990). Dat weet ik niet meer. Diagnostiek van dementie. Psychologisch onderzoek van gestoorde hersenfuncties. Almere: Versluys. M. Joris, 1992, Signaal, 3, 37.
 • Glorieux, P. (1998). Gevraagd: Superouders. Als opvoeden niet loopt zoals je wenst. Tielt: Lannoo. V. Pelckmans, 1999, Signaal, 29, 49.
 • Glorieux, P., & Vanthomme, J. (2010). Zorgzame klas. Psycho-educatie voor de basisschool. Leuven: Acco. J. Baert, 2012, Signaal 81, 48-49.
 • Gluckers, G. (Red.) (1994). Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema ik-steun. Leuven: Garant. R. Van De Voorde, 1996, Signaal, 15, 34-35.
 • Goodley, D., & Van Hove, G. (Red.) (2005). Another disability studies reader and a disabling world. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. V. Van Hees, 2006, Signaal, 54, 66-70.
 • Goorhuis-Brouwer, S.M. (2019). Peuters en kleuters zijn geen kinderen. Amsterdam: SWP. B. Van Cauwenberghe, 2020, Signaal, 110, 55.
 • Goorhuis-Brouwer, S.M., & Schaerlaekens, A.M. (1994). Handboek taalontwikkeling, taalpathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen. Utrecht: De Tijdstroom. I. Snoeys, 1996, Signaal, 16, 39.
 • Goorhuis-Brouwer, S., & Levering, B. (2006). Dolgedraaid. Mogen peuters nog peuteren en kleuters nog kleuteren? Amsterdam: SWP. P. Warreyn, 2009, Signaal, 69, 46-49.
 • Goorhuis-Brouwer, S. (2014). Peuters en kleuters onder druk. De ziekmakende effecten van de toetscultuur. Amsterdam: SWP. H. Van Hove, 2014, Signaal, 89, 73-75.
 • Gordon, A., & Geerlings, H. (1997). Kompas. Leven met multiple sclerose. Groningen: Van Brug. B. Van der Gucht, 1997, Signaal, 21, 43.
 • Gould, S.J. (1996). De mens gemeten. De geschiedenis van de intelligentietest. Deurne: Contact. J. Scheiris, 1997, Signaal, 20, 50-51.
 • Govaert, K., Hostyn, I., Steverlinck, A., Van Daele, S., & Willockx (2014).  Allemaal taal. Taal ontwikkelen en stimuleren bij jonge kinderen. Sint-Niklaas: Abimo. K. Van Houcke, 2015, Signaal, 91, 78-79.
 • Govaerts, J.M. (2007). Hechtingsproblemen in gezinnen. Integratie van de hechtingstheorie in het systeemtherapeutische model. Leuven: LannooCampus. J. Van laethem, 2008, Signaal, 65, 51-52.
 • Grandin, T., & Panek, R. (2014). Het autistische brein. Voorbij het spectrum denken. Amsterdam: Nieuwezijds. K. Impens, 2015, Signaal, 90, 60-62.
 • Grauwels, R., & de Nooij, G. (2003). Omgaan met een dysfatisch kind. Draaiboek. Antwerpen/Apeldoorn, Garant. B. Joostens, 2004, Signaal, 47, 74-75.
 • Greene, R.W., & Ablon, J.S. (2007). Het behandelen van explosieve kinderen. De methode van het gezamenlijk problemen oplossen. Amsterdam: Nieuwezijds. J. Van Laethem, 2008, Signaal, 62, 52-55.
 • Greenfield, S. (2001). Brain story. Ontsluiting van onze raadselachtige binnenwereld. Baarn: Bosch & Keuning. H. Van Hove, 2003, Signaal, 42, 58-59.
 • Greenspan, S.I. (1996). Kinderen met probleemgedrag. Over het omgaan met ‘moeilijke kinderen’. Utrecht: Het Spectrum. A. Hermans, 1997, Signaal, 21, 39-41.
 • Gringhuis, D., Moonen, J., & Van Woudenberg, P. (Red.) (1996). Kinderen die slecht zien. Ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. A. Savoir, 1996, Signaal, 17, 36-37.
 • Guare, R., Dawson, R., & Guare, C. (2013). Slim maar... Help adolescenten hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken. Pubereditie. Amsterdam: Hogrefe. A. Desoete, 2013, Signaal, 84, 72-74.
 • Gubbels, H. (2000). Leer samen spelen met Tim en Flapoor. Een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Lisse: Swets Test Publishers. V. Vandenhende, 2004, Signaal, 49, 64-65.
 • Gundrum, M., & Stinckens, N. (2010). De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk. Leuven: Acco. L. Last, 2011, Signaal 76, 66-67.
 • Gundrum, M., & Stinckens, N. (2016). De schatkist van de therapeut. Oefeningen en strategieën voor de praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro. S. Vrijdens, 2018, Signaal, 102, 50-51.
 • Haafkens, S., & Venema-Bos, I. (2003). Volwassenen & ADHD. Signalering en coaching binnen de eerstelijnshulpverlening. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Baert, 2004, Signaal, 49, 75-76.
 • Haarman, E. (2015). Game over? Start opnieuw! Sport en autisme. Verhalen, tips en spelletjes. Amsterdam: SWP. K. Impens, 2016, Signaal, 95, 56-57.
 • Hadders-Algra, M., & Dirks, T. (2000). De motorische ontwikkeling van de zuigeling. Variëren, selecteren en leren adapteren. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. L. Golinvaux, 2001, Signaal, 37, 62-63.
 • Hallowell, E., & Ratey, J. (2005). Hulpgids ADHD. De meest actuele en complexe gids voor een succesvol leven met ADHD. Amsterdam: Nieuwezijds. V. Pelckmans, 2007, Signaal, 58, 72-73.
 • Hamers, J.H.M., Van Luit, J.E.H., & Csapo, B. (Red.) (1999). Teaching and learning thinking skills. Contexts of learning. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Desoete, 2000, Signaal, 32, 46-48.
 • Handicum (2008). Prinses Waarom. Een uniek muzikaal avontuur. Sint-Niklaas: Abimo. L. Kockelbergh, 2009, Signaal, 66, 85-87.
 • Hartmann, T. (2002). ADHD. De complete gids voor kinderen en volwassenen. Berchem: Epo. V. Pelckmans, 2003, Signaal, 44, 82-83.
 • Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London/ New York: Routledge. A. Desoete, 2010, Signaal, 72, 79-81.
 • Hellemans, H., Vermeulen, P., Conix, G. & Delameilleure, L. (2006). Seks@autisme.kom - Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 1: Seksualiteit. Berchem: Epo. T; Devos, 2007, Signaal, 61, 63-64.
 • Hellendoorn, J., Groothoff, E., Mostert, P., & Harinck, F. (1992). Beeldcommunicatie, een vorm van kinderpsychotherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. J. Van laethem, 1993, Signaal, 7, 42-43.
 • Hellinckx, W., & Ghesquière, P. (1999). Als leren pijn doet… Opvoeden van kinderen met een leerstoornis. Leuven: Acco. A. Desoete, 1999, Signaal, 29, 57-59.
 • Hénault, I., (2006). Aspergersyndroom & seksualiteit in adolescentie en volwassenheid. Amsterdam: Nieuwezijds. C. Tanghe, 2008, Signaal, 63, 69-71.
 • Heyndrickx, P., Barbier, I., Van Ongevalle, M. Vansevenant, K. m.m.v. Driesen, H. (2011). De meervoudig gekwetste mens. Gedeelde en verdeelde zorg. Leuven. LannooCampus. L. Kockelbergh, Signaal, 78, 61-65.
 • Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, H. (2006³). Inleiding tot de gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. D. Liessens, 2007, Signaal, 60, 57-58.
 • Hermans, E. (2019). Over het hoofd gezien. 100.000 kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel. Sittard: eigen beheer. H. Van Hove, 2020, Signaal, 111, 52-53.
 • Hermans, H.J.M., Bergen, T., & Eijssen, R. (1990). Motivatie op school. Minder faalangst, meer verantwoordelijkheid. Lisse: Swets & Zeitlinger. H. Van Impe, 1992, Signaal, 3, 38.
 • Herschkowitz, N., & Chapman-Herschkowitz, E. (2003). Breintjes van kleintjes. Ontwikkeling van gedrag en vaardigheden van baby's, peuters en kleuters. Amsterdam: Nieuwezijds. M. De Maeseneer, 2004, Signaal, 46, 58-59.
 • Heuninck, H. (2002). Nog lang niet uitgeteld. Leuven/Leusden: Acco. A. Desoete, 2002, Signaal, 41, 67-69.
 • Heylen, L., Gysemberg, G., Kerkhofs, B., & Ansoms, N. (2016). Mijn tweede leven. Zoektocht naar een nieuw leven na een Niet-Aangeboren Hersenletsel. Antwerpen: Garant. G. Andries, 2017, Signaal, 99, 56-58.
 • Heylen, M. (2005). In de naam van de vader! Over de relaties tussen vaders en zonen. Leuven: Acco. R. Van De Voorde, 2007, Signaal, 58, 69-72.
 • Hochstenbach, J. (1998). Hersenscherven na een beroerte. Een werkboek voor patiënten en hun familie. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. V. Van Riet, 2000, Signaal, 31, 47-48.
 • Hoffer, C. (2016). Vertelt u mij iets meer... Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk. Amsterdam: SWP. N. De Vos, 2018, Signaal, 102, 40-41.
 • Höfer, S. (2015). Speltherapie. Begeleid individueel spel in de gedragstherapie. Amsterdam: SWP. R. Van de Voorde, 2016, Signaal, 94, 69-72.
 • Hoffman, K., Cooper, G., & Powell, B. (2018). Een kind dat zich veilig voelt. Gehechtheid, emotionele veerkracht en nieuwsgierigheid bevorderen met de Cirkel van Veiligheid. Amsterdam: Nieuwezijds. R. Van De Voorde, 2019, Signaal, 106, 56-59.
 • Hokkeling, J., & de La Mar, L. (2017). Moodmaker: het ontwikkelen van gastvrije organisaties. Amsterdam: Boom. V. Vermeiren, 2020, Signaal, 110, 57-58.
 • Hollowell, E., & Jensen, P. (2009). Opvoedwijzer ADD en ADHD. Tips en strategieën voor ouders van kinderen met aandachtsproblemen. Amsterdam: Hogrefe. K. Verstraeten, 2010, Signaal, 71, 58-59.
 • Horwitz, E.H., Kelelaars, C.E.J., & Van Lammeren, A.M.D.N. (2008). Autisme Spectrum Stoornissen bij normaal begaafde volwassenen. Assen: Van Gorcum. C. Tanghe, 2009, Signaal, 66, 79-81.
 • Howell, J., & Dean, E. (1998). Fonologische stoornissen. Behandeling van kinderen volgens de Metaphon-therapie. Vertaald door W. Leijdekker-Brinkman. Lisse: Swets & Zeitlinger. I. Snoeys, 1999, Signaal, 27, 57-58.
 • Howell-Brubaker, S. (1993). Werkboek voor afasie. Leuven/Apeldoorn: Garant. D. Peeters, 1994, Signaal, 9, 40.
 • Hubers-Kromhof, H. (2007). Hoera, mijn kind is anders! Huizen: Pica. T. Devos, 2010, Signaal, 70, 54-55.
 • Huebner, D. (2010). Wat kun je doen als je niet durft te gaan slapen. Een help-oefenboek voor kinderen. Amsterdam: Nino. C. Roels, M. Joris en A. Provost, 2011, Signaal, 75, 60-61.
 • Huebner, D. (2010). Wat kun je doen als je te snel boos bent. Een help-oefenboek voor kinderen. Amsterdam: Nino. C. Roels, M. Joris en A. Provost, 2011, Signaal, 75, 61-62.
 • Huebner, D. (2010). Wat kun je doen als je te veel piekert. Een help-oefenboek voor kinderen. Amsterdam: Nino. C. Roels, M. Joris en A. Provost, 2011, Signaal, 75, 62-63.
 • Huebner, D. (2010). Wat kun je doen als je verkeerde gewoontes hebt. Een help-oefenboek voor kinderen. Amsterdam: Nino. C. Roels, M. Joris en A. Provost, 2011, Signaal, 75, 64.
 • Huebner, D. (2010). Wat kun je doen als je gedachten vastlopen. Een help-oefenboek voor kinderen. Amsterdam: Nino. C. Roels, M. Joris en A. Provost, 2011, Signaal, 75, 65.
 • Hughes, D.A. (2017). Hechtsgerichte gezinstherapie. Werken aan de basis. Amsterdam: SWP. R. Van De Voorde, 2017, Signaal, 101, 61-65.
 • Huis in 't Veld-Verhoeven, D. (2017). De speeltuin van de kindertherapeut. Oefeningen en handvatten voor de praktijk. Kalmthout: Peckmans Pro. K. Impens, 2018, Signaal, 102, 51-52.
 • Huisman, N. (2014). Op hun eigen manier. Ergotherapeutische handleiding in kort bestek voor kinderen met autismespectrumstoornissen. Antwerpen: Garant. E. Caluwaerts, 2014, Signaal, 89, 75-76.
 • Huygen, S. (2015). Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. Aangepaste en constructieve begeleiding. Antwerpen: Garant. E. Mestdagh, 2015, Signaal, 93, 69-72.
 • Ingersoll, B., & Dvortcsak, A. (2012). Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Handleiding voor ouders. Leuven: Acco. T. Devos, 2013, Signaal, 84, 69-70.
 • Ingersoll, B., & Dvortcsak, A. (2013). Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis. Handleiding voor hulpverleners. Leuven: Acco. T. Devos, 2013, Signaal, 84, 70-72.
 • Isarin, J. (2013). Spraak Taal. Gids voor jongeren met een taalstoornis. Leuven: Acco. F. Cours, 2013, Signaal, 85, 55.
 • Isarin, J., & Verpoorten, R. (2009). Bewogen communicatie. Autisme en doofheid. Leuven: Acco. E. Pannemans, 2011, Signaal, 75, 50-51.
 • Jackson, L. (2017). Seks, drugs en Asperger. Een handleiding voor de volwassenheid. Amsterdam: Nieuwezijds. K. Impens, 2018, Signaal, 102, 44-46.
 • Jansen, J., & Michielsen, L. (1993). Moeilijk lerende kinderen leren werken. Aarschot: Fetoc. I. De Groote, 1994, Signaal, 10, 41.
 • Janssens, A. (1999). Ontwikkeling stimuleren. Werkboek voor ouders en opvoeders. Leuven/Amersfoort: Acco. A. Desoete, 2000, Signaal, 30, 56.
 • Janssens, A. (2019). Ontwikkelen doe je samen. Antwerpen: Garant. R. De Bondt, 2020, Signaal, 110, 53-55.
 • Janssens, H. (1991). Kinderen vragen om duidelijkheid. Amsterdam: Boom/Meppel. H. Van Hove, 1993, Signaal, 7, 43-44.
 • Jennes, A. (2006). Autisme-Wijzer en Autisme-KIJK-wijzer. Begeleiding van leerlingen met autisme. Antwerpen: Garant. T. Devos, 2008, Signaal, 64, 50-51.
 • Kalverboer, A.F. (Red.) (1996). De nieuwe buitenbeentjes. Stoornissen in aandacht en motoriek bij kinderen. Ortho inleidingen, monografieën en leerboeken op het gebied van orthopedagogiek. Rotterdam: Lemniscaat. H. Geervliet, 1998, Signaal, 23, 45-48.
 • Kandel, E. (2018). De gestoorde geest. Wat ongewone hersenen ons vertellen over onszelf. Amsterdam: Atlas Contact. M. Van Ussel, 2019, Signaal, 106, 60-63.
 • Kei-Jong (2017). Internetjes. Veilig en vriendelijk op het internet. Deurne: Kei-Jong. V. Vermeiren, 2018, Signaal, 103, 58-59.
 • Keirse, M. (1995). Helpen bij verdriet en verlies. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Tielt: Lannoo. V. Vermeiren, 1996, Signaal, 17, 34-35.
 • Keirse, M. (2002). Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt. Tielt: Lannoo. J. Baert, 2003, Signaal, 45, 70-71.
 • Kennes, R. (Red.) (2001). Inclusief beleid voor personen met een handicap. Voorbeelden uit de beleidspraktijk. Leuven/Leusden: Acco. J. Van den Brande, 2002, Signaal, 41, 70-71.
 • Kerckhofs, E., & Lafosse, C. (2011). Revalidatiepsychologie. Praktische psychologie voor hulpverleners in de revalidatie. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. G. Van Bost, 2012, Signaal 81, 49-52.
 • Kern (1998). Hulpverlening in perspectief. Jubileumuitgave 25 jaar Kern. Sint-Niklaas: Kern. I. Barbe, 1999, Signaal, 26, 32.
 • Keuss, P.J.G., Ten Hoopen, G., & Mannaerts, A.A.J. (1993). Taal. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Desoete, 1995, Signaal, 11, 46.
 • Kieboom, T. (2010). De Hoogbegaafdheid survivalgids. Abimo: Sint-Niklaas. A. Desoete, 2011, Signaal, 75, 53-55.
 • Kielhofner, G. (1999). Grondbeginselen van de ergotherapie. In een Nederlandse aanpassing van B.A. Bossaert et al. Leuven/Apeldoorn: Garant. L. Vercruysse, 2002, Signaal, 39, 50-51.
 • Kievit, T., De Wit, J., Groenendaal, J.H.A., & Tak, J.A. (Red.) (1992). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Leuven: Acco. L. Verdyck, 1997, Signaal, 20, 45-46.
 • Kingma-van den Hoogen, F. (2010). Kinderen beter leren communiceren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. J. Baert, 2011, Signaal, 75, 57-58.
 • Kleijnen, R. (1992). Hardnekkige spellingfouten. Een taalkundi-ge analyse. Lisse: Swets & Zeitlinger. N. Uyttersprot, 1994, Signaal, 9, 36-37.
 • Kleijnen, R. (1997). Strategieën van zwakke lezers en spellers in het voortgezette onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Cracco, 1997, Signaal, 20, 51-52.
 • Klusterman, I., & Vermeire, M. (1995). Verbeteren van arbeidskwaliteit door organisatieontwikkeling. Strategieën, methoden en praktijkvoorbeelden voor gezondheids- en welzijnswerkers. Leuven: Garant. J. Lambert, 1996, Signaal, 16, 39-40.
 • Knorth, E.J., Nakken, H., Oenema-Mostert, C.E., Ruijssenaars, A.J.J.M., & Strijker, J. (Red.) (2008). De ontwikkeling van kinderen met problemen. Gewoon anders. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 2009, Signaal, 67, 71-73.
 • Kohnstamm, D. (2002). Ik ben ik. De ontdekking van het zelf. Amsterdam: De bezige bij. L. Verdyck, 2003, Signaal, 43, 77-78.
 • Kok, A. (2004). Het hiërarchisch brein. Inleiding tot de cognitieve neurowetenschap. Assen: Van Gorcum. G. Van Bost, 2005, Signaal, 50, 70-71.
 • Kok, J.F.W. (2003). Asociale jeugd. Resultaat van een cultuur. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. H. Van Hove, 2004, Signaal, 49, 72-73.
 • Kolberg, J., & Nadeau, K. (2007). Opgeruimd leven met ADHD. Praktische organiseertips en -strategieën. Amsterdam: Nieuwezijds. V. Pelckmans, 2007, Signaal, 61, 72-73.
 • Kolberg, J., & Nadeau, K. (2018). Opgeruimd leven met ADHD. Praktische organiseertips en -strategieën. Amsterdam: Nieuwezijds. V. Vermeiren, 2020, Signaal, 111, 60-61.
 • Koning, S. & Verhage, W. (2019). KIJK! Ik ben een kikker. Amsterdam: SWP. F. Cours, 2020, Signaal, 112, 60-61.
 • Kooij, J.J.S. (2002). ADHD bij volwassenen. Inleiding in diagnostiek en behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger. V. Pelckmans, 2003, Signaal, 45, 69-70.
 • Kool, E. (2000). Ho, tot hier en niet verder! Training in sociale weerbaarheid voor kinderen van zeven tot twaalf jaar en hun ouders. Leuven/Leusden: Acco. J. Van laethem, 2002, Signaal, 39, 51-53.
 • Kool, E., van Rijswijk, K., & Schut, T. (Red.) (1998). Koerswijzigingen in het denken over onderwijs- en opvoedingsproblemen. Leuven/Amersfoort: Acco. R. Ingels, 1999, Signaal, 27, 61-63.
 • Kool, E., Koelemij, T., & Zsoldos, M. (Red.) (2004). Integratie in Hongarije en Nederland. Speciale onderwijszorg in Hongaarse en Nederlandse basisscholen. Leuven/Voorburg: Acco. L. Kockelbergh, 2005, Signaal, 51, 62-64.
 • Koops, W., (2000). Gemankeerde volwassenheid. Over eindpunten van de ontwikkeling en doelen van de pedagogiek. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. H. Van Hove, 2001, Signaal, 35, 72-73.
 • Korrelboom, C.W., & E. ten Broeke (2004). Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Muiderburg: Coutinho. G. Van Bost, 2005, Signaal, 53, 50-53.
 • Kraijer, D.W. (1991). Zwakzinnigheid, autisme en aan autisme verwante contactstoornissen. Aspecten van classificatie, diagnostiek, prevalentie, specifieke problematiek, opvoeding en behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger. K. Impens, 1992, Signaal, 4, 34-35.
 • Kraijer, D.W. (1998). Autistische stoornissen en verstandelijke beperking. Ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingstekort. Lisse: Swets & Zeitlinger. L. Wuyts, 1999, Signaal, 27, 58-59.
 • Kraijer, D.W., & Plas, J.J. (1997). Psychodiagnostiek in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen. Classificatie, test- en schaalgebruik. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Desoete, 1997, Signaal, 21, 44-45.
 • Kraijer, D., & Plas, J. (2002³). Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking. Classificatie, test- en schaalgebruik. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Desoete, 2003, Signaal, 44, 83-85.
 • Kraijer, D., & Plas, J. (2006). Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid. Amsterdam: Harcourt. A. Desoete, 2007, Signaal, 58, 73-75.
 • Kuyper, A., & Tiberghien, S. (2006). Kinderen met autisme en een normale begaafdheid. Een begeleidingsprogramma voor oudergroepen. Handleiding voor begeleiders en ouders. Leuven: LannooCampus. M. De Wolf, 2007, Signaal, 60, 60-61.
 • Lafosse, C. (1998). Zakboek Neuropsychologische Symptomatologie. Leuven/Amersfoort: Acco. J. Van Weyenbergh, 1998, Signaal, 25, 53.
 • Lafosse, C. (2000). Werkboek neuropsychologische vaardigheidstraining. Leuven: Acco. J. Van Weyenbergh, 2001, Signaal, 34, 59-60.
 • Lafosse, C. e.a. (2007). 101 vragen over hersenletsel. Tielt: Lannoo. J. Van Weyenbergh, 2008, Signaal, 62, 58-59.
 • Lambrecht, W., & Hermans, N. (2013). Breinzicht. Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel. Gent: Academia Press. G. Van Bost, 2014, Signaal, 87, 66-69.
 • Landschip, Modderman, L. (2004). Dubbelklik. Autisme bevraagd en beschreven. Berchem/Sint-Amandsberg: EPO/VDA. L. Kockelbergh, 2005, Signaal, 50, 74-75.
 • Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen. Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Groningen: Wolters-Noordhoff. R. Van de Voorde, 2007, Signaal, 61, 64-69.
 • Langley, J. (19972). Working with swallowing disorders. Bicester/Oxon: Winslow Press. N. Uyttersprot, 1999, Signaal, 28, 50-51.
 • Lebeer, J. (Red.) (2003). Bouwen aan leren leren. Cognitieve leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of leerstoornissen. Leuven/Leusden: Acco. J. Baert, 2004, Signaal, 49, 70-71.
 • Lebowitz, E.R., & Omer, H. (2018). De behandeling van angst bij kinderen en jongeren op basis van CGT en geweldloos verzet. Een gids voor hulpverleners en ouders. Amsterdam: SWP. A. Sommer, 2019, Signaal, 107, 56-58.
 • Le Fevere de ten Hove, M. (2000). Korte therapie. Handleiding bij het “Brugse model” voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Leuven/Apeldoorn: Garant. J.P. De Maître, 2001, Signaal, 34, 58-59.
 • Lebrun, Y. (2001). Laliën en fasieën. Een neurolinguïstisch onderzoek naar afwijkend taalgebruik. Leuven/Leusden: Acco. A. Savoir, 2002, Signaal, 38, 73.
 • Leirman, W. (1993). Vier culturen van educatie. Expert, ingenieur, profeet en communicator. Leuven: Garant. V. Vermeiren, 1994, Signaal, 10, 44-45.
 • Lemke; I. (2019). Leermeesters met een gevangen stem: essays over autisme. Oud-Turnhout: Gompel&Svacina. E. Vogels, 2019, Signaal, 109, 58.
 • Levering, B. (Red.) (2020). Bestaat dyslexie? En is het een
  relevante vraag? Amsterdam: SWP. A. Desoete, 2020, Signaal, 113, 76-81.
 • Liber, J., & de Boo, G. (2018). Meer zelfcontrole, minder boos. Trainershandleiding. Amsterdam: SWP. D. Schelstraete, 2019, Signaal, 107, 53-55.
 • Lichtert, G. (2004). Speuren naar ontluikende intentionele communicatie. Observeren van niet-talige en vroegtalige intentionele communicatie. Heverlee-Leuven: Lannoo Campus. B. Joostens, 2005, Signaal, 52, 64-65.
 • Limburg, M., Hijdra, A., & Cools, H.J.M. (1999). Cerebrovasculaire aandoeningen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. H. Van Hove, 2001, Signaal, 36, 61-62.
 • Links, P., Felken, J., & Bastiaanse, R. (1996). Afasie. Diagnostiek en therapie. Een linguïstische benadering. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. N. Uyttersprot, 1997, Signaal, 21, 41-42.
 • Lit, A.C. (1992). Integrale psychiatrie. Een systeemtheoreti-sche basis voor multidisciplinair werken. Lisse: Swets & Zeitlinger. H. Van Hove, 1993, Signaal, 6, 37-38.
 • Litière, M. (2002). Mijn kind leert schrijven - en hoe kan ik helpen? Een gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo. H. Ureel, 2003, Signaal, 44, 78-80.
 • Logemann, J. (2000). Slikstoornissen. Onderzoek en behandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger. C. Verbeeck & N. Uyttersprot, 2002, Signaal, 38, 70-71.
 • Loncke, F., Nijs, M., & Smet, L. (1998). SMOG. Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. Het handboek. Leuven/Apeldoorn: Garant. A. Dewilde, 1999, Signaal, 27, 60-61.
 • Loonstra, J.H., & Schalkwijk, F. (1999). Omgaan met dyslexie. Sociale en emotionele aspecten. Leuven/Apeldoorn: Garant. C. Janssens, 2001, Signaal, 35, 66-67.
 • Loots, G., Verliefde, E., Boogemans, A., Dever, J., Vansteenkiste, V., & Lebbe, F. (1997). De berengroepen. Leren door spel en beweging. Leuven: Acco. A. Desoete, 1998, Signaal, 24, 62-63.
 • Mak, P., & Van Geert, P. (1996). Muziek maken met kleur. Muzieklessen op toetsinstrumenten voor verstandelijk gehandicapten. Assen: Van Gorcum. B. Calleeuw & L. Stubbe, 1998, Signaal, 25, 48-49.
 • Manders, E. (1996). Al doende spreekt men. Normale en afwijkende taalpragmatiek bij kinderen en volwassenen. Leuven: Acco. I. Snoeys, 1997, Signaal, 19, 49-50.
 • Manders, E., Lambrechts, D, & Bastijns, R. (Red.) (1999). Stotteren, recente inzichten. Leuven/Amersfoort: Acco. B. Joostens, 2000, Signaal, 33, 43-44.
 • Manders, E. (2016). Handboek Neurologische communicatiestoornissen. Leuven: Acco. Y. Poignie, 2017, Signaal, 98, 72-73.
 • Manders, E. (2020). Nietszeggend, veelzeggend
  Spraak-, taal- en gehoorstoornissen in boeken, theater en films. Oud-Turnhout: Gompel&Svacina. G. Andries, Signaal, 113, 82-83.
 • Manolson, A. (1995). Praten doe je met z'n tweeën. Een gids voor ouders om hun kind te helpen bij het leren praten. Utrecht: NIZW. M. De Maeseneer, 1996, Signaal, 17, 37.
 • Manolson, A., Ward, B., & Dodington, N. (1998). Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind! Utrecht/Antwerpen: NIZW/The Hanen Centre/Maklu. M. De Maeseneer, 1999, Signaal, 27, 57.
 • Mason, P., & Kreger, R. (2010/2011). Leven met een borderliner: een praktische gids. Amsterdam: Nieuwezijds. L. Kockelbergh, Signaal, 76, 68-70.
 • Masschelein, J. (Red.) (2008). De lichtheid van het opvoeden. Een oefening in kijken, lezen en denken. Leuven: LannooCampus. H. Van Hove, 2009, Signaal, 69, 63-65.
 • Mattelin, E., & Volckaert, H. (2014). Oplossingsgericht aan de slag met mensen met autisme. a.n.d.e.r.s. Antwerpen/Apeldoorn, Garant. K. Impens, 2015, Signaal, 91, 76-78.
 • Matthijs, F. (1991). Het kind centraal. Opvoeden vanuit een client-centered visie. Leuven/Apeldoorn: Garant. A. Van Celst, 1993, Signaal, 6, 38-39.
 • Matthys, W. (2011). Gedragsstoornissen bij kinderen. Amsterdam: Hogrefe. H. D'haese, 2012, Signaal 81, 52-53.
 • Meihuizen-De Regt-De Moor, J.M.H., & Mulders, A.H.M. (Red.) (1996). Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum. S. Vereecken, 1998, Signaal, 23, 42-43.
 • Meihuizen- De Regt-De Moor, J.M.H., & Mulders, A.H.M. (Red.) (2003³). Kinderrevalidatie. Assen: Van Gorcum. E. Van Ransbeeck, 2004, Signaal, 46, 63-65.
 • Meinen, H. (2008). Rekenspellen bij Sommen Versnellen. Korte rekenspelletjes ter automatisering van de sommen t.e.m. 10 en t.e.m. 20. Drachten: Eduforce. A. Desoete, 2009, Signaal, 68, 60-61.
 • Meinen, H. (2014). Spiekkaarten Rekenen. Een handig rekenmaatje voor alle kinderen. Drachten: Eduforce. A. Desoete, 2015, Signaal, 90, 66-68.
 • Mensink-Ypma, W. et al. (1990). Broddelen en leerstoornissen. Aspecten van broddelen en leerstoornissen. Visie op de behandeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. N. De Poorter, 1992, Signaal, 2, 32-33.
 • Merlevede, E., Meerschaert, T., Bosmans, G., De Mey, W., & Braet, C. (2004). Kinderen… de baas!? Praktijkboek voor deskundigen. Een training in opvoedingsvaardigheden voor ouders van jonge kinderen met gedragsproblemen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. J. Van laethem, 2005, Signaal, 51, 64-66.
 • Mertens, M., & Vandebroeck, E. (1997). Systeemgerichte methoden in de hulpverlening. Een initiatie in het omgaan met mensen en hun netwerken. Leuven/Apeldoorn: Garant. V. Vermeiren, 1997, Signaal, 21, 45-46.
 • Mets, M. (2017). Spelenderwijs verbinden en hechten: met meer dan 100 spelletjes. Amsterdam: SWP. R. Van De Voorde, 2017, Signaal, 101, 68.
 • Meuwese, S., Van der Venne, M., Duchateau, E., Groeneweg-Bruckman, L., & Lambert, J. (1993). Taalstoornissen ontstaan in de voor taal niet-dominante hemisfeer. Een overzicht van artikelen die verschenen zijn vanaf 1986 tot en met 1990. Hoensbroek: Instituut voor Revalidatievraagstukken. I. Snoeys, 1994, Signaal, 9, 38.
 • Meykens, S., & Cluckers, G. (1997). Kinderen in ontwikkelingspsychologisch en diagnostisch perspectief. Leuven: Acco. J. Scholiers, 1998, Signaal, 23, 48.
 • Milikowski, M., & Vermeire, S. (2013). Nederlandse Dyscalculie Screener (NDS). Amsterdam: Boom Testuitgevers. A. Desoete, 2014, Signaal, 86, 84-86.
 • Minderaa, R.B., & Ketelaars, C.E.J. (1998). Psychofarmaca bij kinderen. Assen: Van Gorcum. L. Liessens, 2001, Signaal, 34, 53.
 • Minderhoud, J.M. et al. (1999). Multiple sclerose. Een boek voor mensen met multiple sclerose, familie, behandelaars en wetenschappers. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. H. Van Hove, 2001, Signaal, 35, 68-69.
 • Minne, B., & Van Den Abeele, T. (2017). Mama laat haar oren uit. Wielsbeke: De Eenhoorn. A. Neirynck, 2018, Sigaal, 104, 74.
 • Molenaar-Klumper, M. (2001). NLD. Signaleren, diagnosticeren en behandelen in de onderwijssetting. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Cracco, 2002, Signaal, 38, 83.
 • Monthaye, M., Gerits, A., Janssens, A., & Tilmans, B. (Red.) (2002). Relaxatie, meer dan een techniek? Antwerpen/Apeldoorn: Garant. J. Van Laethem, 2004, Signaal, 49, 67-69.
 • Moonen, E. (2012). Dwaalspoor Dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. F. Cours, 2013, Signaal, 83, 66-68.
 • Nadeau, K. (1999). Aandacht. Een kopzorg? Een gids voor volwassenen met concentratieproblemen. Lisse: Swets & Zeitlinger. V. Pelckmans, 2000, Signaal, 32, 46.
 • Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre. (2002). ICF, Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. H. Van Hove, 2003, Signaal, 45, 75-76.
 • Nelissen, M. (1997). Introductie tot de gedragsbiologie. Leuven/Apeldoorn: Garant. J. Scholiers, 1999, Signaal, 28, 49-50.
 • Neve, T. (2010). Positief en creatief opvoeden. Amsterdam: Hogrefe. H. D'haese, 2011, Signaal, 74, 63-64.
 • Nihom-Nijstad, S. (2006). Gek van je kind. Opvoeden, hoe doe je dat nou? Utrecht: Spectrum. P. Warreyn, 2008, Signaal, 62, 46-48.
 • Nijs, P. (1995). De luister van het luisteren. Essay over het gesprek als therapie. Leuven: Peeters. W. Ryckebusch, 1996, Signaal, 17, 36.
 • Nijssen, E., & van Lindhuizen, E. (2009). Lore. Hasselt: Clavis. M. De Maeyer, 2010, Signaal, 71, 64-65.
 • Nijzink-van Grinsven, C.W., Smit-Hermer, S.A.L., & Waar, C.H. (1994). Kinderheesheid. Achtergronden en suggesties voor therapie. Bussum: Coutinho. A. Van Malderen, 1996, Signaal, 14, 32.
 • Njiokiktjien, C. (1996). Problemen in de psychomotorische ontwikkeling. Handleiding voor verwijzing en behandeling. Amsterdam: Suyi. L. Tilley, 1996, Signaal, 15, 37-38.
 • Njiokiktjien, C. (2004). Gedragsneurologie van het kind. Handboek. Amsterdam: Suyi. A. Desoete, 2004, Signaal, 48, 80-83.
 • Noens, I., Peeters, Y., van Esch, L., Boonen, H., Maljaars, J., Lambrechts, G., & Van Leeuwen, K. (2018). Opvoeden en autisme. Een inspiratiegids voor ouders. Leuven. Acco. P. Trenson, 2019, Signaal, 106, 66-67.
 • Noteboom, A., & Klep, J. (2005). Als kleuters leren tellen. Peilen en stimuleren van getalbegrip bij jonge kinderen. Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling. A. Desoete, 2006, Signaal, 56, 67-68.
 • Oudejans, E. (2018). Op het slappe koord. Evenwicht bewaren tussen normaal en gestoord. Amsterdam: SWP. R. Van De Voorde, 2019, Signaal, 109, 53-56.
 • Ofman, D., & Verpaalen, G. (2006). HET is niet te geloven. Van reactief naar creatief leiderschap. Utrecht/Antwerpen: Servire. C. Sybers, 2007, Signaal, 58, 75-77.
 • Omer, H. (2011). Nieuwe autoriteit. Samen werken aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de samenleving. Amsterdam: Hogrefe. V. Vermeiren, 2012, Signaal, 80, 67-70.
 • Paemeleire, F. (2012). Handboek Spraakapraxie bij volwassenen. Antwerpen: Garant. A. Savoir, 2013, Signaal, 82, 71-72.
 • Palm, J.H.W. (1998). Portemonnee in de diepvries. Ervaringen met niet-aangeboren hersenletsel. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers. H. Van Hove, 1999, Signaal, 29, 59-60.
 • Palm, J.H.W. (19973). Veranderd leven. Begeleiding na hersenletsel. Assen: Van Gorcum. H. Van Hove, 1999, Signaal, 27, 56.
 • Palm, J. (2004). Omgaan met hersenletsel. Hulp bij een Veranderd Leven. Assen: Koninklijke Van Gorcum. G. Van Bost, 2005, Signaal, 53, 46-48.
 • Pameijer, N., & van Beukering, T. (1997). Handelingsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleer- en opvoedingsproblemen. Leuven: Acco. V. Pelckmans, 1998, Signaal, 23, 48-49.
 • Pameijer, N., & van Beukering, T.E. (2004²). Handelsgerichte diagnostiek. Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering bij onderwijsleerproblemen. Leuven/Voorburg: Acco. H. Mestdach, 2004, Signaal, 49, 76-77.
 • Pameijer, N., van Beukering, T., Schulpen, Y., & Van de Veire, H. (2007). Handelingsgericht werken op school. Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco. J. Baert, 2009, Signaal, 69, 56-58.
 • Pameijer, N., van Beukering, T., & De Lange, S. (2009). Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam. Samen met collega's, leerlingen en ouders aan de slag. Leuven/Den Haag: Acco. A. Desoete, 2010, Signaal, 72, 84-86.
 • Peeters, J. (2002). KLADboek. Probleemverkenning bij jongeren met gedragsmoeilijkheden aan de hand van de screeninglijst ‘Klachtenlijst Adolescenten’. Leuven/Apeldoorn: Garant. J. Van laethem, 2003, Signaal, 43, 75-77.
 • Peeters, K. (2009). Vriendschap, een gps op Mars. Tielt: Lannoo. K. Impens, 2010, Signaal, 71, 62-63.
 • Peeters, T. (1994). Autisme. Van begrijpen tot begeleiden. Antwerpen: Hadewijch. M. De Maeseneer, 1995, Signaal, 11, 47.
 • Peeters, T. (1995). Moeilijke adolescenten. Leuven: Garant. J. Van laethem, 1997, Signaal, 18, 41-43.
 • Peeters, T., & Quak, G. (Red.) (2002). Het Asperger-syndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Praktische gids voor leerkrachten en begeleiders. Antwerpen: Garant. S. Moens, 2004, Signaal, 46, 60-61.
 • Peeters, W. (2019). Autisme in het gezin. Het gezin als hefboom voor verandering. Antwerpen: Garant. A.S. Depamelaere, 2019, Signaal, 109, 56-58.
 • Perkins, W.H. (1993). Stotteren voorkomen. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. J. Van laethem, 1998, Signaal, 23, 41-42.
 • Perske, R. (Red.) (1991). Voeding of maaltijd? Praktische adviezen voor maaltijden met zwaar gehandicapte mensen. Lisse: Swets & Zeitlinger. M. D'Hondt, 1992, Signaal, 3, 39-40.
 • Pesenti, M., & Seron, X. (2000). Neuropsychologie des troubles du calcul et du traitement des nombres. Marseille: Solal. A. Desoete, 2001, Signaal, 37, 53-55.
 • Peters, H. (1992). Psychotherapie bij geestelijk gehandicapten. Lisse: Swets & Zeitlinger. H. Van Impe, 1994, Signaal, 8, 45-46.
 • Peters, H. (2002). Kun je mij begrijpen? Omgaan met verstandelijk gehandicapten in de psychotherapie. Leuven/Leusden: Acco. L. Wuyts, 2003, Signaal, 42, 69-70.
 • Peters, H.F.M., & Starkweather, C.M. (1991). Preventie en vroege interventie bij spraak-, taal- en hoorstoornissen. Lisse: Swets & Zeitlinger. I. Snoeys, 1994, Signaal, 8, 48-49.
 • Pieters, G., & Peuskens, J. (Red.) (1995). Rehabilitatie van de chronische psychiatrische patiënt. Op weg naar een gemeenschapspsychiatrie. Leuven: Garant. H. Van Hove, 1996, Signaal, 14, 34.
 • Polak, R., van As, C., van Dam, F., & Hilgers, F. (2002). Reukrevalidatie voor gelaryngectomeerden. Handleiding voor logopedisten. Lisse: Swets & Zeitlinger. A. Savoir, 2003, Signaal, 45, 74-75.
 • Polfliet, K., & Vanlishout, S. (2016). De Woordenwolkjesmachine. Hasselt: Clavis. J. Leclercq, 2017, Signaal, 100, 76.
 • Ponds, R., & Verhey, F. (2000). Geheugensteun. Praktische gids over de werking van het geheugen, ouderdomsvergeetachtigheid en dementie (met tips, oefeningen en activiteiten). Utrecht/Antwerpen: Kosmos/Z&K Uitgevers. J. Van Weyenbergh, 2003, Signaal, 42, 57-58.
 • Ponds, R. van Heugten, C. Fasotti, L., & Wekking, E. (Red.) (2010). Neuropsychologische behandeling. Amsterdam: Boom. W. Lambrecht, 2011, Signaal 77, 64-66.
 • Ponjaert-Kristoffersen, I. (Red.) (1999). Mishandeling door kinderen: de doos van Pandora? Leuven/Amersfoort: Acco. A. Hermans, 2000, Signaal, 33, 42-43.
 • Portael, V., Andries, C., & Ponjaert-Kristoffersen, I. (Red.) (2001). De kinderschoenen ontgroeid? Hedendaagse ontwikkelingen in de zorg voor probleemkinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant. L. Verdyck, 2002, Signaal, 41, 63-66.
 • Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K., & Marvin, B. (2016). De cirkel van veiligheid-interventie. Het bevorderen van gehechtheid in vroege ouder-kindrelatie. Amsterdam: Nieuwezijds. J.P. De Maître, 2017, Signaal, 99, 58-60.
 • Praet, M., & De Wispelaere, I. (2014). Hou vol Smoetie. Laarne: Acabo. A. Desoete, 2014, Signaal, 89,
 • Priddy, R. (2006²). Mijn kleine telboek. Houten: Piccolo/Unieboek. A. Desoete, 2007, Signaal, 60, 52-53.
 • Prins, P., & Braet, C. (Red.) (2008). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie. Over aanleg, omgeving en verandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. J.P. De Maitre, 2009, Signaal, 67, 66-68.
 • Prinzie, P. (2004). Waarom doet mijn kind zo moeilijk? Moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. Tielt: Lannoo. J. Baert, 2006, Signaal, 54, 54-55.
 • Probst, M., & Bosscher, R.J. (2001). Ontwikkelingen in de psychomotorische therapie. Zeist: Cure & Care Publishers. Psychomotorisch team NP Kliniek Sint-Camillus, 2002, Signaal, 39, 65.
 • Pudney, W., & Whitehouse, E. (2013). Kleine vulkaantjes. Jonge kinderen leren omgaan met boosheid en woede. Amsterdam: Nieuwezijds. L. Last, 2014, Signaal, 86, 79-80.
 • Quinn, P., & Nadeau, K. (2004). ADHD bij vrouwen. Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. Lisse: Harcourt. V. Pelckmans, 2005, Signaal, 51, 61-62.
 • Raemdonck, L., & Scheiris, I. (2007). Ongehoord verleden. Dove frontvorming in België aan het begin van de 20ste eeuw. Gent: Fevlado-Diversus. C. Sybers, 2008, Signaal, 65, 48-49.
 • Renne, M. (2014). Lezen zonder boek. Leesontwikkeling vanuit motorisch oogpunt. Leuven: Acco. V. Gheysen, 2015, Signaal, 92, 64-65.
 • Resing, W., & Drenth, P., (20072). Intelligentie. Weten en meten. Amsterdam: Nieuwezijds. L. Kockelbergh, 2008, Signaal, 63, 77-81.
 • Reunes, G. (2008). Spreken is goud. Hoe ik mijn stotteren overwon en logopedist werd. Gent: Academia Press. I. Quatacker, 2009, Signaal, 67, 68-69.
 • Reynders, R., & Langers, C. (2009). Afasietherapie plus - Associatieoefeningen voor patiënten met semantische stoornissen. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Savoir, 2010, Signaal, 70, 68-69.
 • Rigter, J. (2002). Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen. Bussum: Coutinho. J.P. De Maître, 2003, Signaal, 44, 80-82.
 • Rober, P. (2017). Samen in gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk. Kalmthout: Pelckmans Pro. R. Van De Voorde, Signaal, 103, 51-54.
 • Robert, E., & Mariën, P. (Red.) (2006). Afasie (z)onder woorden. Diagnostische en therapeutische ontwikkelingen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. M. Van der Linden, 2007, Signaal, 59, 73-74.
 • Robert, E., Visch-Brink, E., & Beeckman, A-S. (Red.) (2013). het (voor)beeldig brein. Taal en interventionele geneeskunde. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. E. Manders, 2014, Signaal, 87, 70-72.
 • Rodenburg, M. (1995). Geluid. Fysica, productie en geluidsmetingen. Utrecht: Lemma. H. Ketels, 1997, Signaal, 18, 43-44.
 • Rodenburg, M., & Hanssens, K. (1998). Audiometrie. Methoden en klinische toepassingen. Bussum: Coutinho. H. Ketels, 1999, Signaal, 29, 53-55.
 • Rodenburg-van Wee, M., Koopman, J., & de Wit, C. (2013). Communicatieve taaltherapie voor kinderen. Bussum: Coutinho. A. Amez, 2015, Signaal, 91, 66-67.
 • Rogers, S.G., & Dawson, G. (2011). Het ESDM voor jonge kinderen met autisme. Een ontwikkelingsgerichte benadering. Amsterdam: Pearson. P. Warreyn, 2012, Signaal 80, 58-61.
 • Roeyers, H. (2008). Autisme. Alles op een rijtje. Leuven: Acco. J. Honoré, 2009, Signaal, 68, 54.
 • Roeyers, H. (2014). Autismespectrumstoornis. Alles op een rijtje. Leuven: Acco. P. Trenson, 2015, Signaal, 92, 60-61.
 • Roodvoets, J.M. (1991). Stottertherapie met een menselijk gezicht. Groepsbehandeling voor adolescenten volgens de Doetinchemse Methodiek. Leuven: Acco. J. Van laethem, 1996, Signaal, 15, 32-33.
 • Rossius, M. (2018). Zonder leiders geen zelfsturing. Organisatiemodel voor teams. Tielt: LannooCampus. A. Coppieters, 2019, Signaal, 108, 59-60.
 • Rourke, B., Costa, L., Cicchetti, D., Adams, K., & Plasterk, K. (1979-1991). Methodological and biostatistical foundatioins of clinical neuropsychology. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Scheiris, 1994, Signaal, 10, 38-39.
 • Rovers, S. (1996). Boekje open over lichamelijke handicaps. Dordrecht: De Inktvis. K. Baeke, 1997, Signaal, 20, 47-48.
 • Rubenstein, A.E., & Korf, B.R. (1998). Neurofibromatose. Handboek voor patiënten, familieleden en professionele begeleiders. Leuven/Apeldoorn: Garant. H. Van Hove, 2000, Signaal, 31, 49-50.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M. (1992). Rekenproblemen: theorie, diagnostiek en behandeling. Rotterdam: Ortho Lemniscaat. R. Van Cauwelaert, 1995, Signaal, 13, 38.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., & Ghesquière, P. (Red.) (1999). Neuropsychologische aspecten van problemen op school. Leuven/Amersfoort: Acco. M.C. Rooryck, 2000, Signaal, 30, 54-55.
 • Ruijssenaars, A.J.J.W., & Ghesquière, P. (Red.) (2002). Dyslexie en dyscalculie: Ernstige problemen in het leren lezen en rekenen. Recente ontwikkelingen in onderkenning en aanpak. Leuven: Acco. A. Desoete, 2003, Signaal, 43, 69-73.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., & Hamers, J.H.M. (1993). Lees- en spel-lingproblemen. Praktijk en onderzoek. Leuven: Acco. K. Omey, 1994, Signaal, 9, 38-40.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., & Hamers, J.H.M. (1993). Rekenen als probleem. Praktijk en onderzoek. Leuven: Acco. L. Verdyck, 1994, Signaal, 10, 40.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., & Hamers, J.H.M. (Red.) (1992). Leerproblemen op school. Emotionele problemen. Praktijk, theorie en onderzoek. Leuven: Acco. L. Verdyck, 1995, Signaal, 11, 45-46.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., & Kleijnen, R. (Red.) (1995). Dyslexie. Lees- en spellingproblemen: diagnostiek en interventie. Leuven: Acco. K. Omey, 1996, Signaal, 15, 36-37.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., & Knorth, E.J., & Vedder, P.H. (Red.) (2002). Interculturele pedagogiek in de universiteit: Een reden tot zorg? Visies op interculturele pedagogiek. Leuven: Acco. J. Van den Brande, 2004, Signaal, 46, 55-57.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., Ruijssenaars-Elshoff, C.Th.G., Smeets, M.H.G., Willemsen-Bouwmans, M., & Van Mameren- Schoehuizen, G.M.M. (2009). Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingsproblemen. Achtergronden, opbouw en werkwijze. Leuven: Acco. F. Cours, 2011, Signaal, 74, 60.
 • Ruijssenaars, A.J.J.M., Ruijssenaars-Elshoff, C.Th.G., Smeets, M.H.G., Willemsen-Bouwmans, M., & Van Mameren-Schoehuizen, G.M.M. (2009). Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingsproblemen. Behandelmateriaal, instructies en oefeningen. Leuven: Acco. F. Cours, 2011, Signaal, 74, 60-62.
 • Rygaard, N.P. (2007). Hechtingsstoornissen. Praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen. Amsterdam: SWP. L. Wuyts, 2008, Signaal, 62, 59-61.
 • Sarneel, N. (2009). Het potjesverhaal. Kind in ontwikkeling, getekend en uitgelegd. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. J. Baert, 2010, Signaal, 72, 82.
 • Saperstein, J. (2011). Atypisch. Leven met Asperger in 20 1/3 hoofdstukken. Amsterdam: Hogrefe. K. Impens, 2012, Signaal, 80, 63-65.
 • Sas, P., & De Clercq, C. (1991). Als je veel moet praten. Deel 1: Stempedagogiek. Leuven/Apeldoorn: Garant. A. Van Malderen, 1993, Signaal, 6, 40-41.
 • Scarpa, A., Williams White, S., Attwood, T. (2013). Nederlandse bewerking door van Berckelaer-Onnes, I. (2015). CGT voor kinderen en adolescenten met hoogfunctionerend autismespectrumstoornissen. Pearson. D. Schelstraete, 2015, Signaal, 91, 67-70.
 • Schacht, R., & Peeters, R. (2000). Schemagerichte therapie voor moeilijke mensen. Een nieuwe uitdaging voor de cognitieve gedragstherapie. Leuven/Apeldoorn: Garant. J. Van laethem, 2001, Signaal, 37, 56.
 • Schaerlaekens, A. Kohnstamm, D., & Lejaegere, M. (1999). Streeflijst woordenschat voor zesjarigen. Derde herziene versie gebaseerd op nieuw onderzoek in Nederland en België. Lisse: Swets & Zeitlinger. T. Forier, 2000, Signaal, 33, 48.
 • Schiltmans, C. (Red.) (2002). Autisme verteld. Verhalen van anders zijn. Berchem: EPO. H. Souffriau, 2005, Signaal, 53, 43.
 • Schiltmans, C. (Red.).(2006). Partners in autisme. Relaas van (on)gewone relaties. Berchem: Epo. K. Impens, 2007, Signaal, 59, 71-72.
 • Schiltmans, C., & Fiems, A. (2004). Leven als (g)een ander. Over een vrienden- en kennissenkring. Verhalen en handleidingen. Gent/Berchem: VVA/EPO. K. Impens, 2005, Signaal, 51, 71-72.
 • Schouten, J., Leering, C., & Bender, J. (Red.) (1989). Leerboek geriatrie. Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema. H. Van Hove, 1995, Signaal, 13, 43-44.
 • Serlier, Van den Bergh, A. (2002). Development and validation of the Dutch Nonverbal Learning Disabilities Scale and Dutch Preschool Nonverbal Learning Disabilities Scale. Decision process within NLD assessment. Waalre: Praktijk Kinderneuropsychologie. J. Baert, 2004, Signaal, 46, 54-55.
 • Serruys, M. (2005). Aan de rand in het midden. Probleemgedrag bij mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. L. Kockelbergh, 2006, Signaal, 54, 64-66.
 • Shaywitz, S. (2005). Hulpgids Dyslexie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. V. Gheysen, 2006, Signaal, 56, 69-70.
 • Simone, R. (2010). Aspergirls. Een wegwijzer voor meisjes en vrouwen met het syndroom van Asperger. Amsterdam: Hogrefe. T. Devos, 2011, Signaal, 76, 71-75.
 • Simone, R. (2012). Werken met Asperger. Tips & tools voor mensen met Asperger, collega's en werkgevers. Amsterdam: Hogrefe. T. Devos, 2012, Signaal 81, 53-54.
 • Simons, J. (1991). Introductie tot de psychomotoriek. Leuven/Apeldoorn: Garant. H. Neirynck, 1993, Signaal, 7, 44.
 • Simons, J. (Red.) (1994). Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Jaarboek 1994. Leuven/Amersfoort: Acco. P. Calmeyn, 1994, Signaal, 10, 43-44.
 • Simons, J. (Red.) (1995). Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Jaarboek 1995. Leuven/Amersfoort: Acco. P. Calmeyn, 1996, Signaal, 15, 35-36.
 • Simons, J. (19973). Introductie tot de psychomotoriek. Leuven/Apeldoorn: Garant. G. Vandroemme, 1998, Signaal, 24, 63-64.
 • Simons, J. (Red.) (1997). Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Jaarboek 1997. Leuven/Amersfoort: Acco. P. Calmeyn, 1997, Signaal, 21, 46-47.
 • Simons, J. (Red.) (1998). Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Jaarboek 1998. Leuven/Amersfoort: Acco. P. Calmeyn, 1999, Signaal, 29, 49-50.
 • Simons, J. (Red.) (1999). Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Jaarboek 1999. Leuven/Amersfoort: Acco. P. Calmeyn, 2000, Signaal, 32, 45.
 • Simons, J. (Red.) (2001). Actuele themata uit de psychomotorische therapie. Jaarboek 2001. Leuven/Leusden: Acco. P. Calmeyn, 2003, Signaal, 43, 63-64.
 • Simons, J., & Konsten, L. (Red.) (1996). Psychomotorische therapie: bewegen in beeld. Leuven: Acco. P. Calmeyn, 1997, Signaal, 20, 48-50.
 • Slis, I.H. (1997). Audiologie. Horen in een wereld van geluid. Bussum: Coutinho. H. Ketels, 1997, Signaal, 20, 53-54.
 • Smidts, D., & Huizinga, M. (2011). Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: Nieuwezijds. K. Verstraeten, 2011, Signaal 77, 72-73.
 • Smidts, D., & Huizinga, M. (2017). Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers. Amsterdam: Nieuwezijds. J.P. De Maître, 2018, Signaal, 104, 67-68.
 • Smith, H. (2001). Een wonderlijke reis. De beroerte van binnenuit bekeken. Amsterdam: Boom. H. Van Hove, 2001, Signaal, 36, 69-70.
 • Smits, A., & Braams, T. (2006). Dyslectische kinderen leren lezen. Individuele, groepsgewijze en klassikale werkvormen voor de behandeling van leerproblemen. Amsterdam: Boom. H. Jacobs, 2006, Signaal, 56, 76-77.
 • Smits, P., Ponds, R., Farenhorst, N., Klaver, M., & Verbeek, R. (2016). Handboek neuropsychotherapie. Amsterdam: Boom. G. Van Bost, 2017, Signaal, 101, 56-61.
 • Snoijink, E. (2008). De Upside van Down. Houten: Het Spectrum. H. Van Hove, 2009, Signaal, 66, 84-85.
 • Snowling, M.J. (2000). Dyslexia. Oxford: Blackwell. A. Desoete, 2001, Signaal, 36, 64-65.
 • Somov, P. (2010). Goed genoed. Stop met streven, begin met leven. Je perfectionisme onder controle met mindfulness. Amsterdam: Hogrefe. I. Snoeys, Signaal, 76, 70-71.
 • Spiekhout, J., Rengenhart, E., Diesfeldt, A., Da Costa, S., Boon-Dirks, T., van den Berg, H., & van den Berg, A. (1988). Als je kind het zelf niet kan. Praktische handleiding voor de dagelijkse activiteiten van een kind met een motorische handicap ten gevolge van een hersenbeschadiging. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. M. De Wolf, 1997, Signaal, 20, 45.
 • Spiekhout, J., Rengenhart, E., Diesfeldt, A., Da Costa, S., Boon-Dirks, T., van Den Berg, H., & van Den Berg, A. (20012). Als je kind het niet zelf kan. Praktische handleiding voor de dagelijkse activiteiten van een kind met een motorische handicap tengevolge van een hersenbeschadiging. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. M.C. Rooryck, 2002, Signaal, 39, 57.
 • Spies, H., Tan, S., & Davelaar, M. (2016). De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting. Amsterdam: SWP. S. Clauwaert, 2017, Signaal, 101, 65-67.
 • Spoelders, D., & Fermon, H. (1996). Blij, boos, bang, verdrietig. Sociale vaardigheden en stottertherapie voor kinderen van vier tot acht jaar. Leuven/Amersfoort: Acco. J. Van laethem, 1998, Signaal, 22, 45-46.
 • Spruijt, E. (Red.) (1991). Psychologie van het gezin. Zicht op huwelijk en relaties. Utrecht: Teleac. H. Van Hove, 1992, Signaal, 4, 35.
 • Staarink, H.A.M., & Van Haaster, F.A.C. (19972). Het zitboek. Zithoudingsproblematiek in rolstoelen. Maarsen: Elsevier/De Tijdstroom. J. Van Weyenbergh, 2000, Signaal, 30, 51.
 • Stadeus, A., Windey, K., Raman, M., Vermeir, G., & Van Driessche, S. (1994). Tandemlijst voor jonge kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden. Leuven: Garant. M. T'Jonck, 1995, Signaal, 12, 59-60.
 • Stahl, B., & Goldstein, E. (2010). Mindfulness en stress-reductie. Een werkboek. Amsterdam: Nieuwezijds. I. Snoeys, 2011, Signaal, 75, 51-53.
 • Stallard, P. (2006). Denk goed – voel je goed. Werkboek Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Amsterdam: Nieuwezijds. J. Baert, 2007, Signaal, 61, 60-61.
 • Stallard, P. (2006). Behandelwijzer ‘Denk goed – voel je goed’. Cognetieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Amsterdam: Nieuwezijds. J. Baert, 2007, Signaal, 61, 62-63.
 • Standaert, R. (2014). De becijferde school. Meetcultus en meetcultuur. Leuven: Acco. A. Desoete, 2015, Signaal, 92, 66-71.
 • Stappaerts, K. (2005). Opnieuw leren lopen met hulpmiddelen. Leuven: Acco. K. Menschaert, 2006, Signaal, 56, 66-67.
 • Start West-Vlaanderen (1997). Een broertje anders dan anders. Brugge: Start West-Vlaanderen. K. Baeke, 1998, Signaal, 22, 51-52.
 • Steel, R., Vandevelde, S., & Poppe, L. (2010). Groene appels en zussenknuffels. Vier verhalen van brussen. Gent: Academia Press. M. De Maeyer, 2011, Signaal, 74, 70-71.
 • Steenberghe-Blokpoel, L. (2011). Buitengewoon. Het opvoeden van een kind met een handicap. Leuven: Acco. L. Van Evercooren, 2011, Signaal 77, 70-71.
 • Steens, R. (1993). Menselijke communicatie. Een zoektocht naar haar complexiteit. Werkboek. Antwerpen: Interaktie Akademie. L. Verdyck, 1995, Signaal, 13, 39-40.
 • Steerneman, P. (1994). De theory-of-mind screening-schaal. Leuven: Garant. A. Desoete, 1995, Signaal, 12, 60-61.
 • Steerneman, P. (1994). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Groepsbehandeling van kinderen. Leuven: Garant. A. Desoete, 1995, Signaal, 11, 47-48.
 • Steerneman, P. (1994). Sociale cognitie en sociale competentie bij kinderen en jeugdigen. Leuven: Garant. A. Desoete, 1996, Signaal, 14, 29-30.
 • Steerneman, P. (19972). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Groepsbehandeling van kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 1997, Signaal, 21, 47-48.
 • Steerneman, P. (2000). TOM-test. Leuven/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 2001, Signaal, 34, 53-56.
 • Steerneman, P., Vandormael, J., & Coolen, J.(Red.) (2004). Kind in de knel. Ontwikkelingsstoornissen in de praktijk van de jeugdzorg: samen-werken. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. J. Baert, 2006, Signaal, 55, 68-70
 • Steinbach, I. (1991). Klanktherapie. Werken met genezende klanken. Leuven: Panta Rhei/Aquila. A. Van Malderen, 1995, Signaal, 12, 52-53.
 • Stes, R. (1994). Stemstoornissen. Stemmisbruik en verkeerd stemgebruik. Leuven: Acco. M. Gillis, 1995, Signaal, 12, 58.
 • Stes, R. (1997). Articulatiestoornissen. Leuven: Acco. I. Snoeys, 1998, Signaal, 24, 64-65.
 • Stevens, V., & Van Oost, P. (1995). Pesten op school: een actieprogramma. Leuven: Garant. K. Baeke, 1997, Signaal, 19, 46-47.
 • Stock-Kranowitz, C. (2007). Met plezier uit de pas. Activiteiten voor kinderen met sensorische integratiestoornissen. Amsterdam: Nieuwezijds. E. Van Ransbeeck, 2008, Signaal, 63, 75-77.
 • Stock-Kranowitz, C. (20072). Uit de pas. Omgaan met sensorische integratiestoornissen bij kinderen. Amsterdam: Nieuwezijds. E. Van Ransbeeck, 2008, Signaal, 63, 75-77.
 • Stroecken, G. (1994). Het miskende kind in onszelf. Leuven: Acco. H. Van Hove, 1995, Signaal, 13, 41-43.
 • Sussman, F., & Weitzman, E. (2018). DANS tijdens spel. Een opzet voor contactspel (deel 1), Haal het speelgoed tevoorschijn (deel 2), Gebruik fantasie in het spel met je kind (deel 3). Amsterdam: SWP. W. Heylen, 2019, Signaal, 107, 60-61.
 • Swaab, D. (2016). Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken. Amsterdam: Atlas Contact. H. Van Hove, 2017, Signaal, 99, 60-63.
 • Swildens, H., De Haas, O., Lietaer, G., & Van Balen, R. (1991). Leerboek gesprekstherapie. De cliëntgerichte benadering. Amersfoort/Leuven: Acco. J. Van laethem, 1994, Signaal, 8, 43-45.
 • Symoens, T. (1991). Geef me vleugels. Het leven van een mucopa-tiënt. Tielt: Lannoo. V. Vermeiren, 1992, Signaal, 2, 33.
 • Szatmari, P. (2006). Een bijzonder bewustzijn. Een beter begrip van kinderen met autisme en Asperger. Amsterdam: Harcourt. T. Oosterlinck, 2006, Signaal, 57, 64-65.
 • Taeymans, R., & Van Bouchout, L. (2019). Circomotoriek met kleuters. Brasschaat: Pelckmans Pro. I. Swolfs, Signaal, 113, 83-84.
 • Tammet, D. (2007). Op een blauwe dag geboren, een geschiedenis. Indrukken van een autistische jongen met een bijzonder brein. Amsterdam: Nieuwezijds. M. De Wolf, 2008, Signaal, 65, 47-48.
 • Tan, X.S.T., et al. (2005). Dysfatische ontwikkeling. Theorie, diagnostiek en behandeling. Amsterdam: Suyi. M. Cocquyt, 2006, Signaal, 56, 74-76.
 • Ten Brink, E. (2003). Pubers met ADHD. Een oudertrainingsprogramma. Lisse: Swets & Zeitlinger. M.C. Rooryck, 2004, Signaal, 47, 70-71.
 • Ter Beek, C. (2007). Rekenen/ Wiskunde. Regels en definities. Amsterdam: Harcourt. A. Desoete, 2007, Signaal, 61, 71-72.
 • Ter Laak, J., & de Goede, M. (2003). Psychologische diagnostiek. Inhoudelijke en methodologische grondslagen. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Scheiris, 2004, Signaal, 48, 72-74.
 • Ter Haar, J.A.A. (Red.) (1992). Gewoon in beeld. Visie op de beeldvorming over mensen met een verstandelijke handicap. Leuven: Garant. V. Vermeiren, 1995, Signaal, 13, 38-39.
 • Teleac / HRmedia (2003). Hoe zorg ik voor een ander? Instructie-DVD en boekje met informatie voor de verzorger. Nijmegen: HRmedia. V. Van Riet, 2004, Signaal, 47, 72-73.
 • Teunissen, F.C.C. (1995). Schadelijke mondgewoonten: logopedische en tandheelkundige aspecten. Leuven: Acco. M. Gillis, 1996, Signaal, 16, 42-43.
 • Thyme-FrØkjaer, K., & FrØkjaer-Jensen, K. (2004). De accentmethode. Een stemtherapie in theorie en praktijk. Lisse: Harcourt. A. Van Malderen, 2006, Signaal, 54, 55-58.
 • Tilmans-Ostyn, E., & Meynckens-Fourez, M. (2008). De potentiële kracht van broer-zusrelaties. Een blinde vlek in de hulpverlening. Leuven: LannooCampus. R. Van de Voorde, 2008, Signaal, 65, 53-56.
 • Timmerman, K. (1995). Kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblemen. Leuven: Acco. L. Verdyck, 1996, Signaal, 14, 32-33.
 • Timmerman, K. (2001). Een persoonlijke denk- en leerstijl. Handleiding voor leerkrachten, begeleiders en ouders. Leuven: Acco. J. Baert, 2002, Signaal, 41, 59-61.
 • Timmerman, K. (2013). Lees eerst de vraag. Analyseer de opdracht en vermijd addertjes. Tielt: Lannoo Campus. F. Cours, 2014, Signaal 87, 72.
 • Timmerman, K., & Van der Schoot, D. (1998). Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen. Een berenaanpak. Leuven: Acco. H. Geervliet, 1999, Signaal, 29, 51-52.
 • Timmerman, K. & Van der Schoot, D. (2000). Kinderen met geheugen- en inprentingsproblemen. Tekst- en oefenboek. Leuven/Leusden: Acco. J. Baert, 2002, Signaal, 40, 48-49.
 • Timmerman, K., Ceyssens, M., & Litière, M. (2005). Diagnostiek in 3D. Multidisciplinaire diagnostiek gericht op handelen en begeleiden. Leuven: Acco. A. Desoete, 2006, Signaal, 54, 62-64.
 • Toxopeus, P.H. (1999). Je komt weer helemaal in mijn hoofd zitten. Over herstel na hersenletsel. Een openhartige beschrijving van een neurologisch geval. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. H. Van Hove, 1999, Signaal, 28, 54-55.
 • Trefhulp Zelfhulp (1996). Zelfhulpgids. Wegwijzer naar de zelfhulpgroepen en zelfhulporganisaties in Vlaanderen 96/97. Tielt: Lannoo. V. Vermeiren, 1997, Signaal, 18, 45.
 • Tynan, B. (2009). Stimuleer de talenten van je kind. Houten: Spectrum. L. Kockelbergh, 2009, Signaal, 68, 58-59.
 • Unruh, J.F. (1998). De zorg voor kinderen met Downsyndroom. Een gids voor hulpverleners, opvoeders en ouders. Leuven/Amersfoort: Acco. L. Demedts, 2000, Signaal, 30, 53-54.
 • Vaessen, G. (2003). Een wervelkind. Praktisch handboek voor ouders van kinderen met ADHD. Een pittig temperament of tegendraads gedrag? Antwerpen/Apeldoorn: Garant. L. Kockelbergh, 2004, Signaal, 48, 75-76.
 • Vaessen, G. (2010). Autisme ... En nu? Antwerpen: Garant. K. Impens, 2012, Signaal, 78, 58-60.
 • Valcke, M. (2001). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press. A. Desoete, 2002, Signaal, 38, 77-78.
 • Vallaey, M., & Vandroemme, G. (1997). Psychomotoriek bij kinderen. Leuven: Acco. L. Vaes, 1998, Signaal, 23, 49.
 • Van Acker, J. (1988). Ouders en kinderen in conflict. Theorie en praktijk van de hulpverlening aan gezinnen. Houten: Van Loghum Sla-terus. L. Verdyck, 1992, Signaal, 3, 39.
 • Van Acker, A., & Vanroy, K. (2014). Een schrijfprogramma voor kinderen met autisme: Aap-zee-koe. Sint-Amandsberg: Autisme Centraal. I. Romanus, 2016, Signaal, 94, 67-69.
 • Van Amelsvoort, H., Bolhuis, N., Damhuis, M., & Scholten, U. (Red.) (2005). Spelend ontwikkelen. Een inventarisatie van spelmogelijkheden en vormen van spelbegeleiding voor verstandelijk gehandicapten. Assen: Van Gorcum. L. Kockelbergh, 2005, Signaal, 52, 71-72.
 • Van Arragon, D., & Bastiaan, G. (2012). Dat is toch zo. Unieke ervaring: beleving van autisme door film en tekst. Apeldoorn/Antwerpen: Cyclus Garant. P. Warreyn, 2014, Signaal, 86, 78-79.
 • Van Assel, A., Helzen, Z., Vanwynsberghe, L., De Mey, G., & Verhaeghen, P. (1992). Omgaan met geheugen. Informatie en oefenboek. Leuven: Acco. J. Van Weyenbergh, 1995, Signaal, 11, 47.
 • Van Balen, F., Van Berkel, D., & Verdurmen, J. (1997). Het kind van morgen. Consequenties van voortplantingstechnologie. Groningen: Van Brug. Ch. Vanhecke, 1998, Signaal, 24, 65.
 • Van Berckelaer-Onnes, I.A., & Van Weerden, J. (1993). Taal of teken. Over de taalontwikkeling van kinderen met een handicap. Leuven/Apeldoorn: Garant. R. Ingels, 1994, Signaal, 9, 37-38.
 • Van Borsel, J. (2003). Kinderen met spraakproductieproblemen. Fonologische procesanalyse met oefeningen. Leuven/Leusden: Acco. I. Snoeys, 2004, Signaal, 46, 59-60.
 • Van Borsel, J. (2011). Basisbegrippen logopedie. Deel 1: Communicatiestoornissen. Stotteren en broddelen. Leuven: Acco. F. Cours, 2012, Signaal, 80, 66-67.
 • Van Borsel, J. (2011). Basisbegrippen Logopedie. Deel 2: Communicatiestoornissen. Dyslexie, dysorthografie, dysgrafie en dyscalculie. Leuven: Acco. F. Cours, 2012, Signaal, 80, 67.
 • Van Craen, W. (1997). Omgaan met anderen, een communicatiekunst. Leuven/Amersfoort: Acco. L. Verdyck, 1997, Signaal, 21, 43-44.
 • Van Cranenburgh, B. (1997). Neurowetenschappen, een overzicht. Utrecht: De Tijdstroom. J. Van Weyenbergh, 2001, Signaal, 36, 60-61.
 • Van Cranenburgh, B. (1997). Inleiding in de toegepaste neurowetenschappen 2. Herstel na hersenletsel. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom. J. Van Weyenbergh, 2000, Signaal, 30, 47.
 • Van Cranenburgh, B. (1999). Neuropsychologie. Over de gevolgen van hersenbeschadiging. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom. R. Spiessens, 2000, Signaal, 32, 48-50.
 • Van Crombrugge, H., & Lombaert, E. (Red.) (2005). Gezin en opvoeding: weldadig en gewelddadig. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. H. Van Hove, 2006, Signaal, 55, 81-84.
 • Van de Beek, T. (2011). De Dyslexie Express. Varsseveld: Uitgeverij Dyadon. A. Desoete, 2014, Signaal, 87, 73-75.
 • Van de Sande, J. (2018). Druk en dromerig. ADHD bij meisjes. Voor ouders, leerkrachten en meisjes. Amsterdam: SWP. J. Baert, Signaal, 108, 52-54.
 • Van den Bergh, W. (2002). De neurale klok bij dyslexie. Neurofysiologische mechanismen, evaluatie en behandeling. Antwerpen: Garant. L. Golinvaux, 2003, Signaal, 44, 88.
 • Van den Bergh, W. (2007). Neurofeedback en toestandregulatie bij ADHD. Een therapie zonder medicatie. Lede: Lorré Engeneering. V. Pelckmans, 2009, Signaal, 69, 55-56.
 • Van den Bos, K.P. (Red.) (1993). Current directions in dyslexia research. Lisse: Swets & Zeitlinger. K. Omey, 1997, Signaal, 18, 41.
 • Van den Bos, K.P., & Nakken, H. (1991). Verslag van een studiedag gehouden aan de R.U. Groningen op 29 mei 1991. Lisse: Swets & Zeitlinger. L. Breda, 1992, Signaal, 4, 35-36.
 • Van den Bos, K.P., & van Peer, D.R. (Red.) (1996). Dyslexie ’96. Leuven: Garant. L. De Paepe, 1998, Signaal, 23, 44-45.
 • Van den Bossche, I. (2009). Zeno alleen? Sint-Niklaas: Abimo. M. De Wolf, 2010, Signaal, 73, 77.
 • Van den Brande, A. (2019) Het autistische denken. Kijk of er meer aan de hand is. Toolbox. Antwerpen: Garant. M. Van Campenhout, 2020, Signaal, 112, 57-58.
 • Van den Dungen, L., & den Boon, N. (2001). Beginnende communicatie. Therapieprogramma voor communicatieve functies in de preverbale en vroegverbale fase. Lisse: Swets & Zeitlinger. M. De Maeseneer, 2002, Signaal, 39, 63-64.
 • Van den Dungen, L., & Verboog, M. (1991). Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Muiderberg: Coutinho. I. Wambacq, 1994, Signaal, 10, 39.
 • Van der Aalsvoort, D. (2006). Jonge leerlingen met een risicovolle ontwikkeling. Achtergronden, diagnose en behandeling. Leuven: Acco. E. Reyserhove, 2008, Signaal, 65, 46-47.
 • Van der Aalsvoort, D. (2008). De leraar als pedagoog of didacticus? Een balans vinden tussen pedagogisch sensitief en didactisch verantwoord handelen in het onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 2009, Signaal, 67, 63-66.
 • Van der Aalsvoort, D. (2017). Het belang van spelen. Suggesties om spel te bevorderen bij kinderen van 2 tot 13 jaar. Leuven: Acco. S. Vervaet, 2018, Signaal, 103, 57.
 • Van der Aalsvoort, G.M., & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2000). Jonge risicokinderen. Achtergronden, onderkenning, aanpak en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat. M.C. Rooryck, 2001, Signaal, 35, 78-79.
 • Van der Brugge, F. (2008). Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen. Overeenkomsten in symptomen en parametrische interventies. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. D. Liessens, 2010, Signaal, 73, 64-66.
 • Van der Hart, O. (1991). Trauma, dissociatie en hypnose. Lisse: Swets & Zeitlinger. H. Blancquaert, 1993, Signaal, 6, 47.
 • Van der Leij, A. (1998). Leesproblemen. Beschrijving, verklaring en aanpak. Rotterdam: Lemniscaat-Ortho. A. Desoete, 1999, Signaal, 28, 52.
 • Van der Leij, A. (2016). Dit is dyslexie. Achtergrond en aanpak. Tielt: Lannoo. A. Desoete, 2016, Signaal, 97, 48-53.
 • Van der Linden, E., & Kuiken, F. (2012). Het succes van tweetalig opvoeden. Gids voor ouders en opvoeders. Leuven: Acco. F. Cours, 2012, Signaal 81, 56-57.
 • Van der Meer, N., & Nuyens, T. (2002). Kinderen denken leren. Ontdekken en verkennen van denkgewoonten. (Vertaling van het ASCD-boek van A. Costa & B. Kallick, Habits of Mind). s’Gravenzande: NTO. J. Baert, 2003, Signaal, 44, 85-86.
 • Van der Ploeg, D., Schoorl, P., & Ruijssenaars, A.J.J.M. (Red.) (1995). Orthopedagogiek en ouders. Leuven: Garant. A. Desoete, 1996, Signaal, 14, 33.
 • Van der Ploeg, J.D. (1990). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's. Rotterdam: Lemniscaat. C. D'Haemers, 1993, Signaal, 6, 39.
 • Van der Velde, C. (2004). Oudergids autisme. Een praktische handleiding sociale vaardigheden. Amsterdam: Nieuwezijds. L. Kockelbergh, 2005, Signaal, 50, 68-70.
 • Van der Velde, C. (2007). Pubergids autisme. Een praktische handleiding. Amsterdam: Nieuwezijds, K. Impens, 2008, Signaal, 63, 73-75.
 • Van der Werf, H. (2003). NAH: Niet Altijd Handig! Arnhem: Syntax Media. J. Van Weyenbergh, 2004, Signaal, 46, 65-66.
 • Van de Steene, D., Vervenne, I., Vannieuwenhuyze, I., D'haeyer, S., Willaert, R., De Rycke, J., & Melsens, D. (2016). Test Meten en Metend Rekenen (TMMR 2-6). Gent: Academia Press. G. 2017, Signaal, 98, 74-75.
 • Van de Vijver, J.P. (2005). Inside or outside art? Kunst van mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. L. Kockelbergh, 2005, Signaal, 52, 70-71.
 • Van de Voorde, S. (2016). Wijzer in ontwikkelingsstoornissen. Een overzicht van theorie en praktijk. Leuven: Acco. D. Baeyens, 2017, Signaal, 100, 68-69.
 • Van den Berg, H., Land, I., & Meijsing, I. (2019). Liefde voor letters en lezen. Handboek stimulering geletterdheid. Amsterdam: SWP. F. Cours, 2019, Signaal, 107, 52-53.
 • Vanden Berghe, P. (2010). Stralingsgevaar! Vervuiling in een gsm-maatschappij. Berchem: Epo. H. Van Hove, 2011, Signaal, 74, 68-69.
 • Van Dijk, J. (1990). Persons handicapped by Rubella. Victors and victims. A follow-up study. Lisse: Swets & Zeitlinger. H. Blancquaert, 1992, Signaal, 4, 33-34.
 • Van Dijk, P., & Van Doorn, E. (2004) Ontwikkelingsgericht begeleiden in alledaagse situaties. Werkboek voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Gebaseerd op de methode van Feuerstein. Soest: Nelissen. J. Baert, 2006, Signaal, 55, 70-72
 • Vandierendonck, A. (2006). Aandacht en geheugen. Gent: Academia Press. A. Desoete, 2007, Signaal, 58, 79-82.
 • Van Dooren, H. (2004). Maatschappelijk werk, tussen burger en samenleving. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. G. D’eer, 2005, Signaal, 51, 68-71.
 • Vandormael, J., & Coolen, J. (2006). De rede van kinderen. Cognitieve vaardigheidstraining + Op denkreis (Handleiding + werkboek). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. J. Baert, 2007, Signaal, 58, 77-79.
 • Van Dyck, R., Spinhoven, P., & Van Der Does, J.W. (Red.) (1991). Hypnose en hypnotherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. J. Van laethem, 1995, Signaal, 13, 37-38.
 • van Dun, W. (2011). Onze pappa kreeg een ongeluk in zijn hoofd. Over de gevolgen van een herseninfarct. Amsterdam: Nino. W. Lambrecht, 2011. Signaal 77, 71-72.
 • van Elk, M., & Hunnius, S. (2010). Het babybrein. Over de ontwikkeling van de hersenen bij baby's. Amsterdam: Bert Bakker. P. Warreyn, Signaal, 78, 60-61.
 • van Engen, A. (1992). Schrijven op de basisschool. Handboek voor didactiek en praktijk. Vries: Schrijfpedagogisch insti-tuut. H. Ureel, 1993, Signaal, 7, 45-46.
 • van Everdingen, J.J.E., Burgers, J.S., & Assendelft, W.W.J. (2004). Evidence- based richtlijnontwikkeling. Een leidraad voor de praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. J. Scheiris, 2006, Signaal, 54, 58-60.
 • van Geugten, C., Post, M., Rasquin, S., & Smits, P. (2014). Handboek revalidatiepsychologie. Amsterdam: Boom. G. Van Bost, 2015, Signaal 91, 70-76.
 • van Grunsven, M.F. (1996). Tandheelkundige zorg voor kinderen met een handicap. Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. R. Cosyns & L. Stubbe, 1997, Signaal, 18, 44-45.
 • van Grunsven, W., & Njiokiktjien, Ch. (2017). Het schrijven, didactiek en behandeling van stoornissen. Meskers ontwikkelingsneuropsychologische concepten. Amsterdam: Suyi. H. Van Waelvelde, Signaal, 104, 69-73.
 • van Hartingsveldt, M., Cup, E., & Corstens-Mognot, M. (2006). Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK). Theorie, observatie en advies. Nijmegen: Ergoboek. L. Vaes, 2007, Signaal, 59, 69-70.
 • Van Hell, J.G., De Klerk, A., Strauss, D.E.M., & Torremans T. (2002). Taalontwikkeling en taalstoornissen: Theorie, diagnostiek en behandeling. Leuven/Apeldoorn: Garant. I. Snoeys, 2003, Signaal, 43, 73-75.
 • Van Keymeulen, G. (2004). Rekenvensters. Plus en min tot en met tien. Basisboek. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. A. Desoete, 2005, Signaal, 52, 65-67.
 • van Kordelaer, N., de Boer, E., & Althuizen, M. (2017). Ik en hoogbegaafdheid. Inzicht in jezelf. Amsterdam: SWP. V. Vandenhende, Signaal, 104, 68-69.
 • Van Londen, A., & Van Londen-Barentsen, W.M. (1986). In bed plassen. Houten/Diegem: Van Loghum Slaterus. L. Verdyck, 1992, Signaal, 2, 33.
 • Van Londen, A., & Van Londen-Barentsen, W.M. (1991). Wektraining voor kinderen die in bed plassen. Lisse: Swets & Zeitlinger. L. Verdyck, 1993, Signaal, 5, 48.
 • Van Loon, J. (2001). Arduin. Ontmantelen van de instituutzorg. Emancipatie en zelfbepaling van mensen met een verstandelijke handicap. Leuven: Garant. J. Van den Brande, 2002, Signaal, 41, 61-63.
 • Van Luyt, H. (2018). Dit is dyscalculie. Achtergrond en aanpak. Tielt: Lannoo. A. Desoete, 2019, Signaal, 107, 49-52.
 • Van Manen (2001). Zelfcontrole. Een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. L. Wuyts, 2002, Signaal, 39, 58-60.
 • Van Mosselvelde, E. (1996). De klas in de hand. Omgaan met en (bege)leiden van leerlingen. Leuven: Acco. H. Van Hove, 1997, Signaal, 19, 48-49.
 • Van Overveld, K. (2017). SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis. Huize: Pica. S. Vervaet, 2018, Signaal, 102, 46-47.
 • Van Pelt, G. (1993). De instelling voor verstandelijk gehandi-capten. Leefgemeenschap en organisme. Utrecht: Lemna. A. Desoete, 1994, Signaal, 8, 46-47.
 • Van Rossum, A. (1988). Neurologie: leer der symptomen en syndromen. Samson Stafleu. E. Verstraete, 1991, Signaal, 1, 21.
 • Van Soest, M. (1989). Autisme. Theoretisch concept volgens de Van Soest-therapie. Leuven: Acco. M. De Maeseneer, 1991, Signaal, 1, 21-22.
 • Van Waelvelde, H., & De Mey, B. (2007). Kinderen met Developmental Coordination Disorder. Als (ook) bewegen niet vanzelfsprekend is. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. A. Desoete, 2007, Signaal, 60, 54-57.
 • Van Waerenbergh, G., De Kinder, G., Janssen, K., & Verplancke, K., (2006). Mag ik even jouw hippocampus zien? Antwoorden op psychologische vragen van kinderen. Leuven: Davidsfonds/Infodok. A. Desoete, 2007, Signaal, 59, 67-68.
 • Van Weeghel, J., Pijnenborg, M., van 't Veer, J., & Keinhorst, G. (2015). Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen: Principes, perspectieven en praktijken. Bussum: Coutinho. R. Van de Voorde, 2016, Signaal 95, 58-60.
 • Van Weerdenburg, M., Bonder, F., & Slofstra-Bremer, C. (2009). Veelzeggend. Speciaal onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden. De praktijk ontrafeld. Leuven/Den Haag: Acco. I. Van De Weyer, 2010, Signaal, 73, 67-70.
 • Van Wensen, C. (2017). De ik-fabriek. Laat je lijf en hersenen samenwerken en maak ik-kracht. Amsterdam: SWP. P. De Troyer, Signaal, 105, 49-50.
 • Vandereycken, W., Hoogduin, C.A.L., & Emmelkamp, P.M.G. (1991). Handboek psychopathologie. Deel 2. Houten: Stafleu Van Loghum. R. Van De Voorde, 1994, Signaal, 9, 35-36.
 • Vanderlocht, M., & Ghesquière, P. (1998). Spellingtoets over werkwoordsvormen. Spowerk. Leuven/Amersfoort: Acco. R. Daubies, 1999, Signaal, 26, 30-31.
 • Vandermeulen, J.A.M., Ansink, B.J.J., & Defares, B.P. (Red.) (1997). Handboek posttraumatische stoornissen bij kinderen met niet-aangeboren hersenletsel. Utrecht: De tijdstroom. H. Van Hove, 2000, Signaal, 33, 42.
 • Vandeurzen, J. (2013). De kracht van het engagement. De vermaatschappelijking van de zorg in de dagelijkse praktijk. Brussel: Dep. Welzijn. A. Desoete, 2016, Signaal, 94, 66-67.
 • Vanroy, K. (2015). Leren met autisme. Autistisch denken in de onderwijspraktijk. Berchem: EPO/Autisme Centraal. S. Cellier, 2016, Signaal, 95, 57.
 • Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Leuven: Acco. A. Desoete, 2017, Signaal, 98, 68-71.
 • Vereycken, J., Cools, B., & Van Gael, M. (Red.) (1996). De psyche als zorg. Klinische psychologie in Vlaanderen. Kapellen: Pelckmans. A. Desoete, 1997, Signaal, 18, 48.
 • Verhaeghen, P., De Mey, G., Helzen, Z., Van Assel, A., & Vanwynsberghe, L. (1992). Omgaan met geheugen. Handboek voor hulpverleners en cursusbegeleiders. Leuven: Acco. J. Van Weyenbergh, 1995, Signaal, 11, 48.
 • Verhaeghe, P. (2002). Over normaliteit en andere afwijkingen. Handboek klinische psychodiagnostiek. Leuven: Acco. J. Scholiers, 2003, Signaal, 43, 67-69.
 • Verhey, H., & Kroodsma, E. (1995). Klinkklare taal. Leuven: Garant. G. Andries, 1998, Signaal, 24, 67.
 • Verheyden, L., & Van Ommeslaeghe, K. (1996). Kind en taal. Kindertaal. Herentals: VVL. L. De Gezelle, 1997, Signaal, 19, 50.
 • Verhoeven, L. (Red.) (1999). Preventie en behandeling van leesproblemen. Leuven/Apeldoorn: Garant. C. Janssens, 2000, Signaal, 32, 43-45.
 • Verhoeven, L., & Van de Ven, H. (2002). Interventie bij beginnende leesproblemen. Evaluatie van het ELLO-project. Leuven/Apeldoorn: Garant. L. De Paepe, 2003, Signaal, 42, 59-63.
 • Verhoeven, L., & Wentink, H. (Red.) (2008). Onderkenning en aanpak van leesproblemen en dyslexie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. F. Cours, 2010, 70, 55-62.
 • Verhofstadt-Deneve, L. (1991). Adolescentiepsychologie. Leuven/Apeldoorn: Garant. R. De Jonghe, 1993, Signaal, 6, 40.
 • Verhofstadt-Deneve, L. (1994). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor persoonsgerichte psychotherapie. Leuven: Acco. J. Van laethem, 1996, Signaal, 16, 38.
 • Verhofstadt-Denève, L. (2001). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Leuven/Leusden: Acco. K. Baeke, 2002, Signaal, 38, 75-77.
 • Verhofstadt-Deneve, L., Veyt, A., & Van Geert, P. (1991). Hand-boek ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. J. Van laethem, 1993, Signaal, 5, 48-49.
 • Verheugt-Pleiter, J.E., Schmeets, M.J.G., & Zevalkink,J. (2005). Mentaliseren in de kindertherapie. Leidraad voor de praktijk. Assen: Van Gorcum. R. Van De Voorde, 2006, Signaal, 57, 56-62.
 • Verhoeven, S., & Boersen, G. (2012). Dyslexie: stoornis of intelligentie! Faalangst en prestatiedrang omzetten in succes. Antwerpen/Apeldoorn: Cyclus/Garant. A. Desoete, 2013, Signaal, 83, 38-52.
 • Verhulst, F.C., Verheij, F., & Danckaerts, M. (2014). Kinder- en jeugdpsychiatrie. Assen: Van Gorcom. J. Baert, 2015, Signaal, 93, 67-69.
 • Verliefde, E., & Hermans, R. (2000). Geef me de tijd. Kinderen met leerproblemen in de klas. Leuven/Leusden: Acco. C. Janssens, 2001, Signaal, 36, 62-64.
 • Verliefde, E., Janssens, G., & Boogemans, A. (1996). Sociaal vaardig. Handleiding voor jongerenbegeleiding. Leuven/Amersfoort: Acco. J. Van laethem, 1999, Signaal, 26, 27.
 • Vermeerbergen, M., & Van Herreweghe, M. (Red.) (2008). Wat gewenst/geweest is. Organisaties van en voor doven in Vlaanderen bevraagd over 10 thema's. Gent: Fevlado/Academia Press. M. D'Havé, 2010, Signaal, 70, 67-68.
 • Vermeij, B., & Spee, G. (2019). De hut van Haasje. Amsterdam: SWP. A. Neirynck, 2020, Signaal, 110, 60.
 • Vermeulen, P. (1999). Dit is de titel. Over autistisch denken. Berchem: Epo. K. Impens, 2000, Signaal, 30, 55-56.
 • Vermeulen, P. (2001). Ik ben speciaal. Berchem: Epo. M. Van Huffel, H. Van Lierde & K. Vergaert, 2002, Signaal, 39, 61-62.
 • Vermeulen, P. (2001). …!? Over autisme en communicatie. Berchem/Gent: EPO/VDA. K. Impens, 2002, Signaal, 38, 74-75.
 • Vermeulen, P. (2002). Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit. De onderkenning van autisme bij normaal tot hoogbegaafde personen. Gent/Berchem: VDA/Epo. M. De Maeseneer, 2003, Signaal, 42, 63-64.
 • Vermeulen, P. (2002). Voor alle duidelijkheid. Leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. Berschem: Epo i.s.m. VDA. L. Dauw, 2003, Signaal, 44, 86-87.
 • Vermeulen, P. (Red.) (2005). Ik ben speciaal 2. Werkboek psycho-educatie voor mensen met autisme. Berchem: Epo. H. Van Impe, 2005, Signaal, 53, 53-57.
 • Vermeulen, P. (2005²). Een gesloten boek. Autisme en emoties. Leuven/Voorburg: Acco. F. Cours, 2006, Signaal, 56, 70-72.
 • Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Berchem/Gent: Epo/Autisme Centraal. M. De Wolf, 2010, Signaal, 73, 70-71.
 • Vermeulen, P. (2017). Autisme is niet blauw, smurfel wel.  Politiek incorrecte verhalen over autisme. Kalmthout: Pelckmans Pro. E. Mestdagh, 2018, Signaal, 102, 48-49.
 • Verschaffel, L., De Corte, E., Lasure, S., & Van Vaerenbergh, G. (1999). Leren oplossen van vraagstukken. Een lessenreeks voor leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool. Praktijkgids voor de basisschool. Diegem: Kluwer. R. De Schrijver, 2000, Signaal, 33, 44-45.
 • Verschraegen, J., Vandenbulck, M., & de Leeuw, R. (2017). Jongdementie. De beklimming van de berg Alzheimer. Antwerpen: EPO. H. Van Hove, 2018, Signaal, 105, 54-55.
 • Verspeeten, E. (2010). Gewoon buitengewoon. Berchem: EPO. T. Devos, Signaal, 76, 77.
 • Verspranghe, E. (2019). (Samen) Spelen. Spel en spelen autismevriendelijk aanpassen volgens sociale niveaus. Berchem: EPO. K. De Smet, Signaal, 111, 59-60.
 • Versteeg, B., Jager, J., & De Vries, M. (2005). Remediërend Programma Breuken. Ede: De Zuidvallei/Giralis. A. Desoete, 2006, Signaal, 55, 72-73.
 • Vervaet, E. (2007). Naar school. Psychologie van 3 tot 8. Baarn: Ambo/Anthos. H. D'haese, 2008, Signaal, 65, 50.
 • Vignero, G. (2019). De hechte draad tussen ouder en kind. Leuven: Garant. S. Boon, 2020, Signaal, 110, 50-51.
 • Vingerhoets, G., & Lannoo, E. (1998). Handboek neuropsychologie. De biologische basis van het gedrag. Leuven/Amersfoort: Acco. R. Spiessens, 1998, Signaal, 25, 53-55.
 • Vink, M. (1989). Geheugenboek voor ouderen. Almere: Versluys. J. Van Weyenbergh, 1993, Signaal, 7, 44-45.
 • Vlaamse Onderwijsraad / Raad Secundair Onderwijs (2003). Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren. Antwerpen: Garant. J. Baert, 2004, Signaal, 49, 73-75.
 • Vlaskamp, C. (1999). Een eigen perspectief. Een programma voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum & Comp. M. Velghe, 2000, Signaal, 32, 42-43.
 • Vlaskamp, C., Blokhuis, A., & Ploemen, M. (1996). Gewoon bijzonder. Opvoeden van kinderen met een ernstige meervoudige handicap. Assen: Van Gorcum. V. Delecluyse, 1997, Signaal, 18, 47-48.
 • Vliegen, N., & Meurs, P. (Red.) (1999). Het voorjaarsontwaken. De adolescentie in psychodynamische theorie en therapie. Leuven/Apeldoorn: Garant. J. Scholiers, 2000, Signaal, 31, 50.
 • Vliegen, N., Van Lier, L., Weytens, S., & Cluckers, G. (Red.) (2004). Een verhaal met betekenis. Diagnostiek bij kinderen en adolescenten vanuit een psychodynamisch interpretatief model. Leuven/Voorburg: Acco. L. Last, 2004, Signaal, 48, 84-85.
 • Vleeshouwer, B. (2012). Moeilijke letters lezen. Oefenbladen dyslexie. Leuven: Acco. F. Cours, 2013, Signaal, 82, 70.
 • Vliegen, N., Meurs, P., & Tang, E. (2017). Van kwetsuur naar litteken. Hulpverlening aan kinderen met een complex trauma. Kalmthout: Pelckmans Pro. R. Van De Voorde, Signaal, 105, 50-54.
 • Vloeberghs, I., & De Pau, R. (2018). Verder studeren met autisme. Praktische handvatten voor (toekomstige) studenten hoger onderwijs, docenten, leerkrachten en begeleiders. Brussel: Politeia. S. Boon, 2019, Signaal, 107, 55-56.
 • Vollenhoven, M., & Slootman, E. (2010). Developmental Coordination Disorder. Snap dat dan! (Ver)werkboek voor kinderen tot 12 jaar. Huissen. De Pedagoog. S. Pieters, Signaal, 76, 76-77.
 • Vroon, P. (1991). Intelligentie. Over het meten van een mythe en de politieke, sociale en onderwijskundige gevolgen. Schoten: Westland. T. De Wael, 1994, Signaal, 8, 45.
 • Vuylsteke, P., Reunes, G., & Van Borsel, J. (2001). Als spreken moeilijk is. Een gids voor stotteraars en hun omgeving. Tielt: Lannoo. SIG-intervisiewerkgroep Stotteren, 2002, Signaal, 40, 55-57.
 • VVKBuO (2004²). Autisme-wijzer. Begeleiding van leerlingen met autisme. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. S. Van den Berghe, 2005, Signaal, 50, 72.
 • Waelkens, V. (2017). Spraakontwikkelingsdyspraxie. Het watervalmodel in de praktijk. Leuven: Acco. E. Manders, 2018, Signaal, 103, 50-51.
 • Waltman, C. (1998). Zee. Houten: Van Reemst. A. Savoir, 1999, Signaal, 26, 31.
 • Warnez, J. (2002). Mediërend Agogisch Handelen. Een cognitieve benadering van volwassenen met verstandelijke beperkingen. Leuven/Leusden: Acco. A. Desoete, 2002, Signaal, 41, 71-73.
 • Warnez, J. & Kopacsi, C. (2011). Breinbreker: voortgezette cognitieve revalidatie bij een niet-aangeboren hersenletsel. Leuven: Acco. A. Van Lint, Signaal, 80, 65-66.
 • Weitzman, E., & Greenberg, J. (2018). Leren praten met plezier. Een handboek om de sociale, spraak- en taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. Amsterdam: SWP. G. Aellemeersch, 2019, Signaal, 108, 65-68.
 • Wenning, H., Santana, E.V., & Kloek, M. (2002). AD(H)D, een volwassen benadering. Individuele coaching en groepsbehandeling. Lisse: Swets & Zeitlinger. M.C. Rooryck, 2003, Signaal, 45, 71-72.
 • Wielaert, S., & Berns, P. (Red.) (2003). Status Afasietherapie. Gevalsbesprekingen uit de klinische praktijk. Lisse: Swets & Zeitlinger. M. Van der Linden, 2004, Signaal, 47, 73-74.
 • Wijnen, F., & Verstraten, F. (Red.) (2001). Het brein te kijk. Verkenning van de cognitieve neurowetenschappen. Lisse: Swets & Zeitlinger. J. Van Weyenbergh, 2003, Signaal, 45, 68.
 • Wildervanck, C. (2009). ADHD: Hoe haal je het uit je hoofd? Schiedam: Scriptum. V. Pelckmans, 2010, Signaal 73, 66-67.
 • Wilhelm, J.D. (2008) Hardopdenkend leren lezen. Helmond: Onderwijs maak je samen. F. Cours, 2009, Signaal, 69, 62-63.
 • Wille, R. (2010). Jee Jee Jee. Tielt: Lannoo. M. De Maeyer, 2010, Signaal, 73, 76-77.
 • Willemsen, A. (1999). Hersenkneuzing. Breda: De Geus. H. Van Hove, 2000, Signaal, 30, 56-57.
 • Wilson, B.A., Gracey, F., Evans, J.J. & Bateman, A. (2009). Neuropsychological Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome. Cambridge: Cambridge University Press. G. Van Bost, 2010, Signaal, 73, 71-75.
 • Wing, L. (2000). Leven met uw autistisch kind. Een gids voor ouders en begeleiders. Lisse: Swets & Zeitlinger. M. Joris, 2001, Signaal, 34, 56.
 • Witteveen, E., Admiraal, L, Visser, H., & Wilken, J-P. (2010). Communicatie bij hersenletsel. Begrijpen we elkaar? Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. D. Liessens, 2011, Signaal 77, 66-67.
 • Wolters-Schweitzer, M.H.J., & Beuger, C.L. (2001). Het brein belicht. Opstellen over niet-aangeboren hersenletsel. Utrecht: Lemma. H. Van Hove, 2002, Signaal, 38, 71-72.
 • Wolthuis-Scheeres, M. (2005). Hoogvliegers. Schrijfboek, Leesboek, Telboek en Ik-boek. Kortenhoef: Uitgeverij De Arend. A. Desoete, 2006, Signaal, 56, 62-63.
 • Wouters, M., & Lambert, R. (2015). Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Domeinboek Positieve ingesteldheid. Antwerpen: Garant. I. Walgraef, 2016, Signaal, 95, 62-64.
 • Wulteput, S. (2020). Oma praat zo gek?! eigen beheer. 2020, Signaal, 111, 62.
 • Wuyts, B. (2000). Samen over de drempel. Mens en Handicap. Landegem: Nevelland. V. Vermeiren, 2001, Signaal, 35, 80.
 • Wuyts, B. (2005). Over narren, kreupelen, doven en blinden. Leven met een handicap van de oudheid tot nu. Davidsfonds: Leuven. L. Kockelbergh, 2006, Signaal, 55, 76-79.
 • Wuyts, B. e.a. (2010). Naar een ethische beleidsvisie met betrekking tot personen met een handicap of functiebeperking. Ethiek en Maatschappij. Gent: Academia Press. L. Kockelbergh, 2011, Signaal 77, 67-70.
 • Z.N. (1994). Pasklaar. Werkboek voor de activiteitensector. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum. J. Van Weyenbergh, 1995, Signaal, 13, 41.
 • Zink, I., & Lejaegere, M. (2002). N-CDIs: Lijsten voor communicatieve ontwikkeling. Aanpassing en hernormering van de MacArthur CDI’s van Fenson et al. Leuven/Leusden: Acco. M. De Maeseneer, 2002, Signaal, 41, 66-67.
 • Zink, I., & Lejaegere, M. (2007). N-CDI 3. Aanpassing en hernormering van de MacArthur CDI: level III van Dale et al.(2000). Leuven: Acco. M. De Maeseneer, 2008, Signaal, 63, 81.
 • Zink, I., & Lembrechts, D. (2000). NNST: Nederlandstalige Nonspeech Test. Aanpassing en hernormering van de Nonspeech Test van Mary Blake Huer. Leuven/Leusden: Acco. M. De Maeseneer, 2001, Signala, 36, 65-66.
 • Zink, I., & Smessaert, H. (2010). Taalontwikkeling stap voor stap. Herentals: VVL. I. Snoeys, 2010, Signaal, 72, 86-89.
  Zit Stil (1993). ADHD: een uitdaging. Leuven: Acco. L. Verdyck, 1993, Signaal, 6, 35.
 • Zwets, J.H.J., & Kars, H. (1997). Medische zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. A. Desoete, 1997, Signaal, 20, 54.
CONTACTEER ONS