Het Cognitive Disabilities Model (CDM), praktische toepassing in het dagelijks leven van cliënten met NAH

Verdiepende workshop
Thema
Hersenletsel (NAH)
Type Workshop
Code 155
Wanneer 15/11/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 153,00 - € 123,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 01/11/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
Inschrijven PRINT
Extra info

Trefwoorden

Cognitive Disabilities Model (CDM) - cognitief functioneren - NAH - leefomgeving - hulpmiddelen

 

Inhoud

In het dagelijks handelen, of dit nu thuis gebeurt of in een instelling, moet de cliënt met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) naast de motorische vaardigheden ook voldoende cognitieve mogelijkheden hebben. Het Cognitive Disabilities Model (CDM) geeft goede handvatten om het cognitief niveau van de cliënt te kunnen inschatten. We zijn in staat te begrijpen waarom bepaalde dingen gebeuren. Hierdoor kan de behandeling beter gestroomlijnd worden én kunnen we er beter over communiceren naar teamleden en mantelzorgers. Als we het cognitief niveau van de cliënt bepaald hebben en we houden rekening met de hieraan verbonden cues, wordt hij/zij minder overvraagd. Zelfs moeilijk gedrag kan hierdoor vermeden worden.

Maar …hoe passen we het CDM best toe in de praktijk? Hoe formuleren we de instructies op de verschillende handelingsgebieden van de ergotherapeut: persoonlijke hygiëne, huishouden, maar ook verkeersdeelname en werkhervatting? Hoe kunnen we andere hulpverleners meenemen in ons verhaal van autonomie en de cliënt toch niet overvragen?

Om de ergotherapeut in staat te stellen deze praktische richtlijnen zelf uit te werken op de werkvloer, bieden we deze workshop aan.

Want vaak krijgt de ergotherapeut een verwijzing met het verzoek te inventariseren of het veilig genoeg is om een cliënt naar huis te laten gaan. Hoeveel hulp moet er dan voorzien worden? Op welke manier kunnen de dagelijkse handelingen zoals maaltijdbereiding best georganiseerd worden? En hoe veilig is het strijken? Is de cliënt in staat om zich buitenshuis te verplaatsen? Is deelname aan het verkeer wel veilig, zowel met de auto als met een scootmobiel of rollator?

Tal van afwegingen moeten gemaakt worden om hierop een gefundeerd antwoord te geven. Het is van belang te weten welke mogelijkheden en welke beperkingen van invloed zijn op het cognitief functioneren. Met andere woorden: het cognitief functioneren wordt getoetst aan de leefomgeving van de cliënt. Maar ook het leerniveau is van belang.

Tijdens deze workshop leer je een cliënt goed in te schalen en weet je wat de bijbehorende interventies zijn die er bij de training het beste gebruikt kunnen worden. Zo haalt de cliënt het optimale uit zijn mogelijkheden naar boven.

Daarnaast krijg je handvatten om de omgeving (team en mantelzorgers) een fundament te geven waarop ze de benadering met de cliënt met cognitieve problemen kunnen aanpassen. Je maakt als het ware een vertaling naar hun handelingsgebied, opdat de cliënt op een uniforme manier benaderd kan worden.

Leerdoelen:

  • Vanuit de basiscursus kan je het cognitief functioneren van de cliënt inschatten voor de uitvoering van dagelijkse activiteiten, in de eigen leefomgeving en in relatie met de wensen van de cliënt.
  • Je krijgt meer grip op de vraag of en welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden of behouden blijven.
  • Je kan de therapiesessies gradueel opbouwen, met de juiste instructies voor de cliënt.
  • Door een gestructureerde observatie en aanpak, passend bij het leerniveau van de cliënt, is de kans van een geslaagde training voor cliënt en therapeut het grootst.
  • Je kan de omgeving op hetzelfde pad leiden, zodat een uniforme aanpak de cliënt ten goede komt.

     

Door wie?

Heidi Lemmens

Ergotherapeut, revalidatie- en geriatrisch therapeut en letselschade-adviseur. Heidi is praktijkhouder van Ergo Sum (www.ergosum.be). Ze heeft meer dan 25 jaar klinische ervaring in de gezondheidssector en is gespecialiseerd in de behandeling van lichamelijke en cognitieve letsels. De cognitieve know-how komt vaak van pas bij de adviezen in de Letselschadedossiers. Heidi is lid van Ergotherapie Vlaanderen/Nederland en voorzitter van de regionale ergo-kring Vlaams-Brabant.

 

Voor wie?

Deelnemers moeten de basiscursus rond het CDM gevolgd hebben ofwel de inleidende studiedag (op 26 oktober 2021 of 8 juli 2022 zie vorming met code 100). Deze workshop is in de eerste plaats bedoeld voor ergotherapeuten. Heb je een andere opleiding genoten, maar ben je toch geïnteresseerd in het cognitief handelen, dan ben je ook welkom!

 

Over wie?

Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel

 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Minimum 15, maximum 25 deelnemers

 

Delen

Inschrijven
CONTACTEER ONS