Pijn en het brein

Nieuwe inzichten in chronische pijn
Thema
Algemeen
Type Studiedag
Code 026
Wanneer 08/04/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 106,00 - € 91,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 05/04/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Trefwoorden

Pijn - bio-psycho-socio-perspectief - chronische pijn

 

Inhoud

Het denken over pijn is de laatste decennia ingrijpend veranderd. Pijn is lang niet altijd het gevolg van weefselschade of een onderliggende aandoening, maar kan ook een probleem op zich zijn. Pijn heeft te maken met activering van diverse hersendelen: het neurale pijnensemble. De eigenschappen van dit pijnensemble worden deels bepaald door genetische factoren, maar ook door ervaringen in het verleden (bv. medische ingrepen, mishandeling, oorlog), door de context (bv. werkomgeving) en door cognities (ideeën, aandacht en verwachtingen). Al deze invloeden zijn bevestigd via beeldvormende technieken. Hiermee wordt duidelijk dat chronische pijn niet in een 1/1-relatie staat met weefselschade, maar bepaald wordt door vele factoren op uiteenlopende gebieden. Dit impliceert dat een brede pijnanalyse gemaakt moet worden vanuit een bio-psycho-socio-perspectief.

Chronische pijn is het resultaat van een evolutieproces: pijnsystemen in ruggenmerg en hersenen worden gevoeliger (sensitisatie) of er vindt een herordening plaats (neurale reorganisatie).  Deze nieuwe opvattingen over pijn openen wegen voor een bredere aanpak: niet alleen maar medicamenten, blokkades of operaties, maar ook sensorische stimulatie, cognitieve en gedragsmatige methoden. Chronische pijn is dus veel meer dan een medisch probleem en vele pijnbestrijdingsmethoden liggen niet op medisch gebied. Het lijkt van het grootste belang een nodeloze medicalisering te verhinderen en ervoor te zorgen dat de patiënt zelf zo lang mogelijk de regie houdt over zijn pijn.

 

Door wie?

Dr. Ben van Cranenburgh
Neurowetenschapper.

Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk onderzoeker (neurofysiologie en neuropsychologie). Hij was een van de oprichters van de  stichting ITON (Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen) en leidde het instituut gedurende 32 jaren. Ben houdt zich intensief bezig met het overbruggen van de (te grote) kloof tussen de neurowetenschappen en de praktijk, op het gebied van neurorevalidatie, chronische pijn, sport en muziek. Zijn inzichten zijn vastgelegd in diverse publicaties.

Literatuur
Van Cranenburgh, B. (2021). Pijn, waarom? Vierde druk. Haarlem: Toegepaste Neurowetenschappen.
Van Cranenburgh, B. (2021). Pijn, nieuwe inzichten – andere aanpak. Tiende druk. Houten: BSL.
 

Voor wie?

Studiedag bedoeld voor iedere zorgverlener die te maken heeft met pijn en pijnpatiënten: therapeuten, artsen, verplegenden, enz.
 

Over wie?

Kinderen en volwassenen

 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen. 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS