De toepassing van ACT en mindfulness bij de behandeling van NAH-patiënten

Code 061

Praktisch
Type activiteit: Workshop
Wanneer 22/10/2020 - 23/10/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 252,00 - € 201,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 19/10/2020
Aantal uren vorming 12u
Ik schrijf me in

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

ACT / mindfulness / niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 

Inhoud

In het eerste dagdeel worden kort de basics opgefrist zodat er een gemeenschappelijke basis is. Het functioneel contextualistisch kader wordt geschetst en wat dit voor de neurowetenschappen kan betekenen. Het klinisch model van ACT en de hexaflex worden kort en krachtig overlopen.

Tijdens het tweede dagdeel wordt een kader geschetst van ‘therapie  voor het brein’ waarin de verschillende interventies hun plaats kunnen krijgen. Het betreft ‘eerste-orde ‘ en ‘tweede-orde’ veranderingen, wat betekent dat op inhoud, vorm of frequentie van gedragingen/cognities wordt gewerkt, of op de relatie tot deze inhouden. Er wordt stilgestaan bij enerzijds de primaire gevolgen van NAH, neuropsychologische deficits en de relatie van cognitieve flexibiliteit (CF), executieve functies (EF) en psychologische flexibiliteit (PF) en anderzijds de secundaire gevolgen (angst depressie, trauma) en de rol van ACT hierbij als kader.

In een derde deel wordt samengevat welke de mogelijke ingrediënten zijn voor een NAH-vriendelijke wijze van therapie (wijze, middel, focus en strategie) terwijl het laatste deel van de workshop wordt gebruikt om manieren van casusconceptualisatie te oefenen vanuit ACT om zo tot een geïntegreerd therapieplan te komen.

De aanpak die tijdens de workshop aan bod komt is ook ruimer toepasbaar op patiënten met  epilepsie, degeneratieve hersenpathologie zoals Huntington, dementiële processen, etc.

 

Door wie?

Francis Pascal-Claes

CGG Waas en Dender - Kinder- en Jongerenteam

Psycholoog en gedragstherapeut

Supervisor VVGT

 

Voor wie?

Professionele hulpverleners die met kinderen, jongeren en/of volwassenen met een NAH werken. Er wordt een zekere bekendheid met het ACT-model verwacht.
 

Over wie?

0 jaar - 65+
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

Ik schrijf me in

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140