Gelezen en begrepen

Begrijpend lezen van verhalen voor kinderen met autisme
Auteur Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys
Prijs € 89,00
Extra ca. 220 pagina's
ISBN 9789058731036
Categorie Autisme (ASS)
BESTELLEN
Delen op sociale media
Korte inhoud

Na de succesvolle bundels Over (het) leven (sociale leerverhalen) en Doe wat je leest (Begrijpen en uitvoeren van geschreven opdrachten voor kinderen met autisme) hebben Hilde Cornelis en Ilse van Beversluys werk gemaakt van een losbladige publicatie over begrijpend lezen bij kinderen met autisme in de lagereschoolleeftijd.

Gelezen en begrepen is een losbladige bundeling van tekstmateriaal die kan dienen als basis bij het trainen van begrijpend lezen van verhalen bij kinderen met autisme.

Het zoeken naar geschikte teksten en verhalen voor kinderen met autisme is een tijdrovende (en bovendien vaak frustrerende) activiteit. Voor kinderen zonder autisme is er heel wat goed leesmateriaal voorhanden. Daarbij geldt het technisch leesniveau, uitgedrukt in AVI, als criterium. Nergens zien we echter een inhoudelijke kwalificatie, terwijl dit bij de keuze van verhalen voor kinderen met autisme dé belangrijkste invalshoek zou moeten zijn. Voor hen is de volledige verhaalcontext namelijk van wezenlijk belang om te begrijpen waarover het gaat.

Deze bundel is ontstaan vanuit de werkervaring van de auteurs. Hij bevat verschillende soorten verhalen waarbij de nadruk op telkens een ander aspect van begrijpend lezen ligt. Er is tekstmateriaal op een makkelijk en hoger leesniveau (resp. voor beginnende en gevorderde lezers).

> Voorbeeld van een verhaal met tekeningen

> Voorbeeld van een verhaal met vragen tussendoor

De verhalen zijn door de auteurs zelf bedacht en geschreven. De keuze van onderwerpen en verhaallijnen is gebeurd volgens de mogelijkheden en specifieke moeilijkheden van bepaalde kinderen met autisme.

De gebruiker van deze bundel moet de verhalen selecteren, rekening houdend met de specifieke mogelijkheden, noden en behoeften van elk kind. Het is voor een kind met autisme motiverender om iets te lezen dat het leestechnisch vlot aankan én dat bovendien aansluit bij zijn interesses of ervaringen. Aanpassingen qua taal, lay-out, leesniveau en werkwijze moeten gebeuren voor elk kind afzonderlijk, afhankelijk van de mogelijkheden en moeilijkheden van het kind. Om die reden is er bij de bundel ook een CD-rom toegevoegd (met alle verhalen in Word-formaat).

 

Wellicht ben je ook geïnteresseerd in deze verwante titel(s) van dezelfde auteurs:

 

BESTELLEN
Delen op sociale media
CONTACTEER ONS