images

Wetenschap

 

Procedure

Voorstellen van onderzoeksprojecten worden bij de wetenschappelijk medewerker ingediend.

De wetenschappelijke werking van Sig wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.

Er zijn geen vaste indiendata voor het overmaken van onderzoeksprojecten. Elk voorstel houdt minstens de volgende elementen in:

 • Identificatiegegevens (curriculum vitae)
 • Motivering van de aanvraag
 • Theoretisch kader
 • Onderzoeksvragen
 • Methodologie (onderzoeksdesign, subjecten, apparatuur, planning, gegevensanalyse)
 • Wat zijn de baten voor het werkveld?
 • Verwachtingen tegenover Sig en baten voor Sig
 • Beschrijving van de eigen financiële middelen en materiaal

Elk ingestuurd voorstel van onderzoeksproject wordt door het Wetenschappelijk Platform beoordeeld. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Het voorstel wordt aanvaard.
 • Het project- of onderzoeksvoorstel wordt voor herwerking of bevraging teruggestuurd.
 • Het project- of onderzoeksvoorstel wordt afgewezen.

Het Wetenschappelijk Platform beoordeelt het voorstel, gebruikmakend van een vastgelegde leidraad.

Binnen de drie maanden na de indiendatum geeft het Wetenschappelijk Platform op basis van de beoordelingen een gemotiveerd advies aangaande de wetenschappelijke en praktische houdbaarheid van elk onderzoeksproject. De beslissing wordt meegedeeld aan de indiener(s).

Voor goedgekeurde projecten wordt met de indiener een contract opgemaakt waarin een actievoorstel is opgenomen.

Er wordt minstens één keer per jaar  een rapport gemaakt door de onderzoeker over:

 • de stand van zaken van het onderzoek
 • de planning voor volgend jaar
 • relevante publicaties of andere producten
 • medewerking aan andere initiatieven uit hoofde van het project
   

Aanvraagdocument

>> Download het inlichtingenformulier (Word-document) 
      voor het indienen van onderzoeksprojecten

 

Beoordeling

>> Download de leidraad bij beoordeling (PDF) voor onderzoeksprojecten

CONTACTEER ONS