Intervisiewerkgroep multidisciplinaire revalidatie na NAH

Code 405
Thema
Hersenletsel (NAH)
Type Werkgroep
Code 405
Wanneer 04/11/2024
Uur 09:00u tot 12:00u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 139,00 - € 84,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 09/09/2024
Aantal uren vorming 12,00u
Professionele vorming
Inschrijven
Extra info

Doelstelling

Als werkgroep willen we een platform creëren om van elkaar te leren, waarbij zowel evidencebased werken aan bod komt als good practices.

We volgen initiatieven die genomen worden door o.a. Hersenletsel Liga en Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen op en trachten deze vanuit onze werking, waar mogelijk, ook te ondersteunen. We willen een bijdrage leveren aan sensibilisatie van het brede publiek (personen met NAH en hun context) en van professionelen (ziekenhuizen, huisartsen, mutualiteiten, CLB, enz.). We doen dit door samen na te denken over manieren waarop we informatie kunnen verstrekken over NAH, over de gevolgen van NAH en over de revalidatiemogelijkheden.

 

Doelgroep

(Para)medici, psychologen/pedagogen die werken met kinderen, jongeren en volwassenen met NAH en die behandelen vanuit een neuropsychologisch kader. Leden kunnen zowel werkzaam zijn in een residentiële als ambulante setting.

Nieuwe deelnemers zijn welkom, we streven een multidisciplinaire samenstelling na. 

 

Inhoudelijke coördinatie

Isabeau Muylaert, neuropsycholoog, CAR Oostakker

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2024-2025

  • Casuïstiek en intervisiemogelijkheden
  • Delen van informatie (evidence en practice based)
  • Opvolgen tendensen in het werkveld
  • Verder uitwerken vorming (revalidatie na) hersentumoren (richtdatum voorjaar 2025)
  • Inventariseren psycho-educatief materiaal voor (klein)kinderen van personen met NAH
  • Exploreren van mogelijke samenwerkingsverbanden

 

Wanneer

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.

Afhankelijk van de agendapunten, kunnen we er tevens voor kiezen om de vergadering afwisselend live en online te organiseren.                                                 

Maandag 4/11/2024 (Sig Gijzegem)

09u00 – 12u00

Bijeenkomst 2 (Sig Gijzegem)

09u00 – 12u00

Bijeenkomst 3 (Sig Gijzegem)

14u00 – 17u00

Bijeenkomst 4 (Sig Gijzegem)

09u00 – 12u00

 
Delen via social media
Inschrijven
CONTACTEER ONS