De rol van psycho-educatie in de praktijk: wat, waarom, hoe?

Thema
Algemeen
Type Studiedag
Code 034
Wanneer 29/02/2024
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 160,00 - € 130,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 13/02/2024
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

Extra info

De deadline voor inschrijving is verstreken, maar er is nog een beperkt aantal plaatsen. 
Wil je je nog inschrijven? Neem dan contact op via info@sig-net.be of bel naar 053 38 28 18.

 

Inhoud

De kunst van het geven van ‘psycho-educatie’: meer dan informatie delen?
Tine Daeseleire 

Psycho-educatie is een methode om werk van te maken! Deze interventie is een heel belangrijk werkinstrument binnen de zorg zodat de cliënt zichzelf beter kan begrijpen en zijn klachten kan accepteren. Het heeft als doel om cliënten inzicht te geven in hun problemen maar ook stappen te zetten naar verandering via concrete handvatten.

Tijdens deze studiedag gaan we in op verschillende mogelijkheden om psycho-educatief te werk te gaan in onze individuele begeleidingen en reiken we belangrijke transdiagnostische psycho-educatieve modellen aan die deelnemers onmiddellijk kunnen toepassen in de praktijk.  ‘Psycho-educatie geven’ vereist ook een andere houding en andere vaardigheden dan onze reguliere therapeutische aanpak.  We gaan dus meer in op wat psycho-educatie inhoudt, wat de rol van psycho-educatie kan zijn en wat je ermee kan bereiken. Wetenschappelijke bevindingen, succesvolle factoren en beperkingen worden belicht.

Vervolgens wordt ook gewezen op het belang van psycho-educatie aan groepen te geven wat een antwoord biedt op de vraag naar laagdrempelig en preventief werken, andere doelgroepen bereiken en meer mensen transdiagnostische tools aanreiken. Bovendien is het mogelijk om zowel in individuele sessies als in psycho-educatieve sessies in groep ook de context (familieleden, mantelzorgers, zorgleerkrachten, peers…) van cliënten te betrekken. We illustreren met voorbeelden hoe we psycho-educatie vormgeven, reiken tips aan om psycho-educatie in groep te organiseren en werken op een praktische en waar mogelijk interactieve manier.

Tine Daeseleire is oprichter van de ELP praktijk DEHUISPSYCHOLOOG in Berchem waar ze zelf werkt en psycho-educatieve groepsprogramma’s geeft. Ze is oprichtster van The Human Link en is nu coördinator van de ELP-Academie. Ondertussen heeft ze talloze psycho-educatieve programma’s uitgewerkt en is ze een autoriteit in Vlaanderen voor het uitdragen van psycho-educatieve vaardigheden en programma’s aan de universiteiten, hogescholen, hulpverlenersinstanties (CAW, CGG, artsen…), ….

Namiddag: workshops

Verschillende teams en hulpverleners presenteren hoe zij werken met psycho-educatie. Je kan 2 workshops volgen, die telkens 1u15 duren. De workshopbegeleiders spreken uiteraard vanuit ervaring met een bepaalde groep cliënten, maar de klemtoon ligt op aspecten die vertaalbaar zijn naar andere groepen cliënten: PE bij verschillende leeftijden, PE met context, PE bij cliënten die niet talig zijn, PE bij cliënten die een leven lang begeleid worden, PE bij cliënten met beperkter inzicht in hun problematiek. Bovendien lichten ze verschillende methodieken toe. 

Een tijdje na je inschrijving krijg je een mail om 2 van deze workshops te kiezen:

 • Psycho-educatie bij kinderen en jongeren met taalontwikkelingsstoornissen
  Begga Van De Walle
  Psycho-educatie voor kind en ouders is een belangrijk onderdeel van de begeleiding en behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De taalproblemen hebben impact op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en het gezinsfunctioneren.
  Psycho-educatie helpt om meer inzicht te verkrijgen in de problematiek van de ‘stoornis’ maar vooral in het aanleren van vaardigheden en een positieve houding met adequaat aanpakgedrag. Een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en actieve participatie verhogen motivatie en betrokkenheid met een gunstig effect op het dagelijks functioneren. In deze workshop staan casussen en interactie centraal.
   
 • Psycho-educatie bij gehoorproblemen: een traject van baby tot volwassene
  Hilde Vonckers en Cynthia Adutwum
  Beeld je in dat je net een kindje hebt gekregen en je wordt van je roze wolk geduwd. Je komt in een wereld terecht waar je niets van afweet en de weg niet kent. Welke hindernissen zijn er? Wat helpt, wat brengt hoop? Wie kan jou ondersteunen en samen met jou de weg van verwerking bewandelen? Tijdens deze workshop gaan we in op diverse vormen van psycho-educatie doorheen de verschillende leeftijden en contexten.
   
 • (VOLZET) Psycho-educatie over emoties bij kinderen en jongeren
  Nathalie Haeck
  In deze workshop zie je een aantal mogelijke technieken die kunnen gebruikt worden bij kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren in het omgaan met emoties. Hierbij is er aandacht voor verschillende werkvormen : verbaal, visueel, filmmateriaal en apps. Je leert concrete toepassingen die in elke setting met kinderen en jongeren kunnen gebruikt worden.
  Nathalie is auteur van het kortdurend behandelmodel Met Prop los ik het op (Debruyne & Haeck, 2016) en werkt mee aan de herwerking van de Emotieregulatietraining Eureka, met toepassing op de eerste lijn. Vanuit deze kaders zal zij een aantal belangrijke oefeningen meenemen.
   
 • Psycho-educatie bij kinderen en jongeren met ADHD
  Ilse Dewitte 
  Psycho-educatie of voorlichting over ADHD is de eerste en noodzakelijke stap in de zoektocht naar een goede aanpak van een kind met ADHD. Inzicht in wat ADHD echt is en ook niet is, moet ervoor zorgen dat een kind zich beter begrepen voelt en dat de omgeving een meer passende manier van reageren vindt. Psycho-educatie is daarom belangrijk voor iedereen die op de een of andere manier betrokken is. Het kind zelf, de (plus)ouders, leerkrachten, maar evenzeer de klasgenoten, grootouders, begeleiders van kampen, …
  In deze workshop zoemen we in op de inhoud van psycho-educatie en op de vorm waaronder deze kan gegeven worden. Psycho-educatie aan kinderen, aan ouders alsook op school komen aan bod.  We geven concrete voorbeelden hoe dit individueel kan maar ook hoe een groepsaanbod eruit kan zien.  

Programma 29 februari

 • 9u30: Inleiding
 • 9u45: Deel 1 - Tine Daeseleire 
 • 10u45: Pauze
 • 11u15: Deel 2 - Tine Daeseleire 
 • 12u30: Lunch
 • 13u30: Workshop keuze 1
 • 14u45: Koffiepauze en wisseling van groep
 • 15u15: Workshop keuze 2
 • 16u30: Einde

Prijs

 • Participanten: 130,00 euro
 • Niet-participanten: 160,00 euro

Inbegrepen : documentatie, catering (koffiepauzes en middaglunch)

Schrijf je in vóór 16.02.2024

Voor wie?

Elke hulpverlener (logopedist, ergotherapeut, psycholoog, kinesist, maatschappelijk assistent, …) die psycho-educatie wenst te gebruiken in individueel of groepsverband en benieuwd is te ontdekken wat het specifieke van PE is.

 
Delen via social media

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS