Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar)

Thema
Spraak en taal
Type Studiedag
Code 033
Wanneer 11/06/2024
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 122,00 - € 105,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 10/06/2024
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming
Inschrijven
Extra info

Trefwoorden

Morfologie / syntaxis / taalontwikkelingsproblemen
 

Inhoud

Syntaxis en morfologie vormen een essentieel onderdeel in de taalvorm in functie van de communicatieve zelfredzaamheid van kinderen.

Problemen met morfosyntaxis hebben een weerslag op het begrijpen van instructies, nuances, gesprekken en verhalen, op de narratieve vaardigheden en op het gebruik van taal in communicatieve interactie. Die tekorten hebben invloed op de sociale en emotionele ontwikkeling.

Na een beknopt theoretisch kader volgt een overzicht van beschikbare onderzoeksinstrumenten van de formele taalaspecten morfologie en syntaxis.

In hoofdzaak richt deze studiedag zich vervolgens op specifieke doelen, bruikbare technieken en behandelmethoden om het morfosyntactische niveau te verhogen in een communicatief gerichte taaltherapie i.s.m. ouders. We voorzien tijd voor praktijkgerichte opdrachten, therapiesuggesties, materiaal en het uitwisselen van ervaringen.
 

Door wie?

Begga Van De Walle 

Begga Van De Walle is voorzitter van vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen). Ze werkte meer dan 40 jaar als logopedist in het CAR Overleie in Kortrijk, met jarenlange expertise in diagnostiek en therapie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Ze is coauteur van ‘Het verhaal van Odi. Leren omgaan met dysfasie’, medeontwikkelaar van het PDOD (Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie) en betrokken bij verschillende projecten rond psycho-educatie bij kinderen en jongeren met ontwikkelingsdysfasie.


Voor wie?

Voor logopedisten in de praktijk die betrokken zijn bij de taaldiagnostiek en therapie van kinderen bij wie de ontwikkeling van morfosyntaxis vertraagd of gestoord verloopt.
 

Over wie?

Kinderen met een taalleeftijd van 1;06 tot 7 jaar.
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag). Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media
Inschrijven
CONTACTEER ONS