Intervisiewerkgroep Revalidatie na een NAH

Code 405
Thema
Hersenletsel (NAH)
Type Werkgroep
Code 405
Wanneer 05/10/2023
Uur 14:00u tot 17:00u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 134,00 - € 81,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 01/10/2023
Aantal uren vorming 10,50u
Professionele vorming
Inschrijven
Extra info

Doelstelling

Als werkgroep willen we een platform creëren om van elkaar te leren, waarbij zowel evidence-based werken aan bod komt als good practices.

We volgen initiatieven die genomen worden door o.a. Hersenletsel Liga en Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen op en trachten die vanuit onze werking, waar mogelijk, ook te ondersteunen. Zo willen we een bijdrage leveren aan sensibilisatie van het brede publiek (personen met NAH en hun context) en van professionelen (ziekenhuizen, huisartsen, mutualiteiten, CLB …). We doen dat door samen na te denken over manieren waarop we informatie kunnen verstrekken over NAH, over de gevolgen van NAH en over de revalidatiemogelijkheden.

 

Doelgroep

(Para)medici, psychologen/pedagogen die werken met kinderen, jongeren en volwassenen met NAH en die behandelen vanuit een neuropsychologisch kader. Leden kunnen zowel werkzaam zijn in een residentiële als ambulante setting.

Nieuwe deelnemers zijn welkom, we streven een multidisciplinaire samenstelling na. 

 

Inhoudelijke coördinatie

Isabeau Muylaert, neuropsycholoog, CAR Oostakker

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2023-2024

  • Casuïstiek en intervisiemogelijkheden
  • Opvolgen tendensen in het werkveld
  • Uitwerken van een informat dat de persoon met NAH kan geven aan personen waarmee ze in contact komen. Het gaat hierbij om aandachtspunten (m.b.t de gevolgen van het NAH) waarmee de omgeving rekening moet houden om de contacten zo vlot mogelijk te kunnen laten verlopen en de persoon met NAH in zijn kracht te laten staan. Het is de bedoeling dat het informat eenvoudig gepersonaliseerd kan worden aan de specifieke noden.

 

Wanneer

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.

Afhankelijk van de agendapunten, kunnen we er tevens voor kiezen om de vergadering afwisselend live en online te organiseren.                                                 

Donderdag 5/10/2023 (Sig Gijzegem)

14u00 – 17u00

Bijeenkomst 2 (Sig Gijzegem)

09u00 – 11u30

Bijeenkomst 3 (Sig Gijzegem)

09u00 – 11u30

Bijeenkomst 4 (Sig Gijzegem)

09u00 – 11u30

 
Delen via social media
Inschrijven
CONTACTEER ONS