Gezins- en schoolgericht handelen bij opvoedings- en gedragsproblemen

Thema
Werken met de context
Type Workshop
Code 009
Wanneer 20/03/2023
30/03/2023
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 311,00 - € 249,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 06/03/2023
Aantal uren vorming 12,00u
Professionele vorming

Deze vorming is geannuleerd.

Extra info

Trefwoorden

Effectvolle adviezen - contextgericht werken - interacties
 

Inhoud

Deze workshop richt zich tot iedereen die betrokken is op kinderen/jongeren met specifieke noden in gezins- en/of onderwijscontext. We denken aan zorgleerkrachten en -coördinatoren, ondersteuners, leerlingbegeleiders,  pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, enz.

Deze workshop gaat over deze kinderen. Doorheen de jaren is er in de hulpverlening aan kinderen en jongeren - langzaam maar zeker - een verschuiving van de focus opgetreden. Het individu is niet langer het ‘target’ van de behandeling. Maar wel de interacties tussen het kind/jongere enerzijds en de context waarin het probleem zich manifesteert - nl. gezin en school – vormen de focus. Onderzoek toont namelijk aan dat het effect van een 'geïsoleerde' behandeling snel wegkwijnt kort nadat deze stopgezet wordt. Aan de andere kant is het zo dat adviezen en bijsturingen die rekening houden met de gezins- en schoolcontext veel langer beklijven. 
Betere adviezen, niet omwille van de spitsvondigheid waarmee ze tot stand kwamen, maar wel omdat ze beter aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen, de gewoonten en rituelen, de kracht en de onmacht van alle betrokkenen. 

Effectvolle adviezen komen vrijwel nooit tot stand vanuit een communicatief éénrichtingsverkeer. In een goed advies is de inbreng van alle partners namelijk verweven, waardoor de herkenbaarheid voor de ontvangers vergroot. 

Dag 1: gezinsgericht handelen. Tijdens deze dag leren we hoe we vanaf de aanmelding tot en met de volledige adviesfase de gezinsinbreng kunnen valideren.
Dag 2: schoolgericht handelen. Tijdens deze dag leren we hoe we vanaf de aanmelding tot en met de volledige adviesfase de schoolinbreng kunnen valideren.

Aanpak:
Voormiddag: uitdiepen van het theoretisch kader 
Namiddag: ruimte voor praktijktoepassingen  
 

 

Door wie?

Maurits Wysmans is voormalig opleidingsverantwoordelijke aan de UCLL Sociale Readaptatiewetenschappen: kinderen, jongeren en welzijn. Hij beschikt over veel praktijkervaring op het terrein van  opvoedings- en gedragsproblemen en is daarnaast auteur van diverse artikels en co-auteur van het boek ‘Praten met ouders’ (Lannoo Campus). Hij verzorgt lezingen en opleidingen in binnen- en buitenland. 

 

Voor wie?

Voor professionele hulpverleners die werken met kinderen en jongeren, hun gezin en schoolcontext

 

Over wie?

Kinderen en jongeren met gedragsproblemen
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
Min. 15, max. 25 deelnemers

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond ADHD en gedragsproblemen? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

Deze vorming is geannuleerd.

CONTACTEER ONS