Intervisiewerkgroep NAH

Code 407
Thema
Hersenletsel (NAH)
Type Werkgroep
Code 407
Wanneer 24/10/2022
Uur 14:00u tot 17:00u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 121,00 - € 73,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 05/09/2022
Aantal uren vorming 10,50u
Professionele vorming
Inschrijven PRINT
Extra info

Doelstelling

Als werkgroep willen we een platform creëren om van elkaar te leren, waarbij zowel evidence-based werken aan bod komt als good practices.

We volgen initiatieven die genomen worden door o.a Hersenletsel Liga en Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen op en trachten deze vanuit onze werking, waar mogelijk, ook te ondersteunen. Zo willen we een bijdrage leveren aan sensibilisatie van het brede publiek (personen met NAH en hun context) en van professionelen (ziekenhuizen, huisartsen, mutualiteiten, CLB,…). We doen dit door samen na te denken over manieren waarop we informatie kunnen verstrekken over NAH, over de gevolgen van NAH en over de revalidatiemogelijkheden.

 

Doelgroep

(Para)medici, psychologen/pedagogen die werken met personen met NAH en die behandelen vanuit een neuropsychologisch kader. Leden kunnen zowel werkzaam zijn in een residentiële als ambulante setting.

Nieuwe deelnemers zijn welkom, we streven een multidisciplinaire samenstelling na. 

 

Inhoudelijke coördinatie

Isabeau Muylaert, neuropsycholoog, CAR Oostakker

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2022-2023

  • Intervisie en casusbespreking aan de hand van het OASE-model
  • Bespreken van thema’s verwant aan NAH, uitwisselen info studiedagen, interessante boeken
  • Revalidatie bij specifieke doelgroepen, bv. oncologische cliënten en kinderen
  • Vormgeven aan samenwerking met overkoepelende instanties betrokken bij NAH (zoals Hersenletsel Liga)

 

Wanneer

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.

Afhankelijk van de agendapunten, kunnen we er tevens voor kiezen om de vergadering afwisselend online te organiseren.

                                                 

Maandag  24/10/2022

14u00 – 17u00

Bijeenkomst 2

09u00 – 11u30

Bijeenkomst 3

09u00 – 11u30

Bijeenkomst 4

09u00 – 11u30

Delen

Inschrijven
CONTACTEER ONS