Intervisiewerkgroep Meertaligheid

Code 406
Thema
Spraak en taal
Type Werkgroep
Code 406
Wanneer 22/09/2022
Uur 09:00u tot 11:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 121,00 - € 73,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 05/09/2022
Aantal uren vorming 19,50u
Professionele vorming
Inschrijven PRINT
Extra info

Let op! Intervisiewerkgroepen zijn bedoeld voor CAR-medewerkers.  Komt u toevallig op deze pagina terecht, dan kunt u voor deze activiteit niet inschrijven.

Doelstelling

Via intervisie de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen in de Centra voor Ambulante Revalidatie optimaliseren.

 

Doelgroep

Logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, pedagogen, maatschappelijk en psychologisch assistenten en andere geïnteresseerden werkzaam in een CAR waar meertalige kinderen en jongeren worden behandeld. Deze werkgroep opteert voor een multidisciplinaire benadering van meertalige kinderen met problemen. Het is verrijkend om vanuit verschillende invalshoeken in te gaan op de problemen met rekenen en bewegen, de visueel-ruimtelijke, communicatieve en sociaal-emotionele problematiek van het meertalige kind. Ook aspecten zoals spelontwikkeling en cultuur komen aan bod. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

 

Inhoudelijke coördinatie

Hilde De Smedt, logopedist en coördinator Meertaligheid, Foyer vzw Brussel

 

Specifieke agendapunten werkjaar 2022-2023

Momenteel bestaat de werkgroep vooral uit logopedisten, wat zich weerspiegelt in de geplande thema’s. De werkgroep staat zeker open om ook andere thema’s op te nemen.

  • De voorbije jaren lag het accent sterk op mondelinge taalproblemen, we gaan dit volgend werkjaar verruimen en ook kijken naar bijvoorbeeld dyslexie.
  • Ervaringen uitwisselen inzake therapie bij meertalige kinderen met STOS
  • Uitdiepen hoe bij meertalige kinderen de juiste diagnose kan worden gesteld rond taal bij bijvoorbeeld autisme (is er ook een STOS of niet)
  • Op 10 november 2022 werken we mee aan een Sig-symposium rond meertaligheid. We besteden hier in de werkgroep de nodige aandacht aan.

 

Wanneer

De datum van de eerste vergadering ligt vast, de andere data worden vastgelegd tijdens de eerste vergadering. De data zullen op wisselende werkdagen gepland worden.

                                                 

Donderdag 22/09/2022

9u00 – 11u30

Bijeenkomst 2

9u00 – 16u00

Bijeenkomst 3

9u00 – 11u30

Bijeenkomst 4

9u00 – 16u00

Bijeenkomst 5

9u00 – 11u30

Delen

Inschrijven
CONTACTEER ONS