Symposium - Samen sterk in de ondersteuning van taalproblemen bij meertalige kinderen

Thema's
Spraak en taal
Interculturaliteit
Type Symposium
Code 150
Wanneer 10/11/2022
Uur 09:15u tot 16:45u
Waar Auditorium De Schelde Gent
Prijs € 135,00 - € 125,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 07/11/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

Extra info

Trefwoorden

Meertalige kinderen - ondersteuning - ouders - taalaanbod - taalontwikkelingsstoornis
 

Inhoud

Meertalige ondersteuning voor meertalige kinderen, dat is het uitgangspunt van dit symposium. Taalstimulatie moet namelijk altijd gericht zijn op het volledige talige functioneren van het kind en zijn omgeving. Maar hoe kan je een taal versterken die je niet zelf spreekt? Tijdens dit symposium benaderen verschillende sprekers deze vraag vanuit een andere invalshoek.  

Bij sommige kinderen ligt het probleem bij het taalaanbod. De taalontwikkeling komt in dat geval onvoldoende tot ontwikkeling omdat de aanpak thuis niet op de goede manier verloopt en het aanbod weinig uitnodigt tot interactie. In die gevallen is het belangrijk om preventief of vroeg remediërend op te treden. Daarnaast zijn er meertalige kinderen die door een onderliggende taalontwikkelingsstoornis moeilijk tot spreken komen. Zij vragen een specifieke logopedische behandeling.  

Voor beide groepen kinderen en hun ouders willen we inzichten en tools aanreiken die professionals kunnen ondersteunen om echt met meertaligheid aan de slag te gaan.   

Programma

08:45

Onthaal

09:15

Inleiding

09:30

Een gesprek over het gezinstaalbeleid – kernthema’s en concrete benadering

11:00

Pauze

11:15

Een meertalig behandelplan: van wetenschappelijke evidentie tot toepassing in de praktijk

12:45

Middagpauze

13:30

Het vergroten van de vaardigheden van ouders om in de thuiscontext hun taalaanbod te versterken

15:00

Pauze

15:15

Ouders van meertalige kinderen als co-therapeut in de logopedische praktijk

16:45

Einde

 

Lezingen

Een gesprek over het gezinstaalbeleid: kernthema’s en concrete benadering – Hilde De Smedt en Hilde Roeyers

In deze sessie staan we op de eerste plaats stil bij de actuele visie rond meertalig opvoeden. Een aangepast gezinstaalbeleid is belangrijk in functie van het taalleren maar ook in functie van welbevinden en familiale cohesie. Wanneer je betrokken bent bij meertalige gezinnen vanuit onderwijs of hulpverlening kan je ouders adviseren wanneer ze vragen hebben of wanneer je vaststelt dat er op dat vlak kan worden bijgestuurd. We koppelen dit aan een introductie van de tool Planting Languages en illustreren hoe je er in praktijk mee aan de slag kan gaan. Maar ook wanneer ouders trachten een goede taalondersteuning te geven aan hun kind, blijkt dit niet altijd evident. We stellen ook hier een instrument voor om met de ouders in gesprek te gaan. 

Een meertalig behandelplan: van wetenschappelijke evidentie tot toepassing in de praktijk – Charlotte Mostaert

Steeds meer onderzoekers pleiten voor een meertalige aanpak in taaltherapie bij meertalige kinderen. Toch behandelen de meeste logopedisten in Vlaanderen meertalige kinderen enkel in het Nederlands. De belangrijkste redenen hiervoor zijn een gebrek aan kennis van de verschillende moedertalen en de overtuiging dat Nederlands de belangrijkste taal is. Bovendien voelen ze zich erg zeker bij deze aanpak. Zijn deze overtuigingen terecht of kan het ook anders? Tijdens deze lezing krijg je een overzicht van de meest recente inzichten in taaltherapie bij meertalige kinderen. Je leert de troeven van een meertalige aanpak kennen en krijgt handvaten voor het opstellen van een meertalig behandelplan. Een aantal korte videofragmenten illustreert ten slotte de haalbaarheid van deze aanpak in de praktijk.

Het vergroten van de vaardigheden van ouders om in de thuiscontext hun taalaanbod te versterken – Lut Schelpe, Loubna El Hadri en Sofie Lamon

Ouderprogramma’s zoals Praten doe je met z’n tweeën (Hanen) en Taalmaatjes (Sig) worden vaak ingezet in indirecte therapie om in de thuiscontext de taalontwikkeling van een kind met een taalachterstand te versterken. Wij gingen aan de slag met meertalige gezinnen in de thuiscontext. We delen onze ervaringen en die van de ouders en tonen mogelijke aanpassingen. Verder bekijken we hoe je, als zelfstandig logopediste, in een beperkt tijdsbestek, ouders kunt versterken in hun vaardigheden om taal te stimuleren en te versterken.

PIM@home is een programma waarmee op een toegankelijke wijze ouders kunnen worden ondersteund in het versterken van hun taalaanbod in de thuistaal. We stellen het project voor, lichten toe hoe we ermee aan de slag gaan en vertellen over onze ervaringen bij het werken met individuele ouders en oudergroepen.

Ouders van meertalige kinderen als co-therapeut in de logopedische praktijk – Helen Van den Brande

Hoe stimuleer je de thuistaal van een kind als je die taal zelf niet spreekt? Tijdens deze lezing kom je te weten hoe je ouders hiervoor kan inzetten. Je leert welke kennis je nodig hebt over de thuistaal, waar je die info kan vinden en hoe je je voorbereidt op een therapiesessie met ouders als co-therapeut. Motiveer ouders door hen uitleg te geven over je aanpak. Geef hen inbreng in de inhoud van de therapie en bied opbouwende feedback.

Er worden specifieke inzichten en methodes aangereikt voor de verschillende taaldomeinen. Semantische, morfosyntactische en in het bijzonder fonologische therapie bij meertalige kinderen komen aan bod.

 

Door wie?

Hilde De Smedt (Foyer vzw, Brussel)

Hilde Roeyers (Hogeschool VIVES)

Charlotte Mostaert (Thomas More hogeschool)

Loubna El Hadri (Foyer vzw, Brussel)

Sofie Lamon (PAIKA UZ Brussel)

Lut Schelpe (COS, UZ Brussel)

Helen Van den Brande (MaLoLi Logopedisch Centrum)


Voor wie?

Voor logopedisten, CLB-medewerkers, zorgleerkrachten en gezinsbegeleiders
 

Over wie?

2,5 - 12 jaar
 

Praktisch

Early bird deelnameprijs wordt verlengd tot 2 oktober:
Participanten: 115 euro / Niet-participanten: 125 euro

Prijs vanaf 3 oktober 2022:
Participanten: 125 euro / Niet-participanten: 135 euro

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Op zoek naar meer achtergrondinformatie rond spraak en taal? Neem gerust een kijkje in de catalogus van de Sig-bib. Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS