De invloed van slaap op de gedrags- en emotieregulatie bij kinderen tot 6 jaar

Thema
Algemeen
Type Webinar
Code 185
Wanneer 18/11/2022
Uur 10:00u tot 12:00u
Waar Online
Prijs € 33,00 - € 29,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 17/11/2022
Aantal uren vorming 2,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

Extra info

Trefwoorden

Slaapproblemen - regulatie - ouder-kind afstemming
 

Inhoud

In de kinder- en jeugdpsychiatrie voor 0-6 jarigen (ambulant en dagkliniek) van het UZ Gent worden kinderen vaak aangemeld omwille van gedrags- en emotionele regulatiemoeilijkheden en/of een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis. De primaire aanmeldklachten zijn zelden slaapproblemen, maar bij doorvragen blijkt toch een belangrijk percentage kinderen hier moeilijkheden mee te hebben. Deze webinar gaat hier dieper op in.

Vaak slapen deze kinderen te weinig (nacht en/of overdag) en hebben ze heel veel hulp nodig om in- en/of door te slapen. Hoewel ouders er soms niet meteen een hulpvraag over hebben, zetten we zelf in onze dagkliniek consequent in op slaap overdag. Slaap zien we als een onderdeel van een breder plan rond regulatie van gedrag en emoties, als een essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Bij baby’s en peuters baseren we ons op literatuur rond de zogenaamde ‘wakkertijden’. Niet zelden betekent dit ook het herintroduceren van één of meerdere dutjes overdag, tot de leeftijd van 3 à 4 jaar. Ouders rapporteren heel vaak dat de gedrags- en emotionele uitbarstingen minder zijn sinds hun kind overdag meer slaapt. Via ouderbegeleiding kan er een breder en specifiek plan rond slaap uitgewerkt worden. Inzetten op leren zelfstandig in- en doorslapen is hierbij de focus. We gebruiken hiervoor meerdere methodes, die soms ook gecombineerd worden: gecontroleerd huilen, methodes die inzetten op nabijheid en geleidelijke afbouw van ouderlijke hulp (Droomritme en Gentle Sleep).

Zodra het kind ook ’s nachts beter slaapt, geven ouders aan dat ze bij hun kind bijkomende opmerkelijke gedragsveranderingen zien. Het kind kent doorgaans minder (intense) woedebuien, is vrolijker, kan vaak beter zelfstandig spelen en leeftijdsadequate scheiding van ouders aan. Voedingen/eten verloopt ook vaak beter. De initiële vraag die soms gesteld werd om gedragsregulerende medicatie toe te dienen aan het kind, vervalt daardoor vaak. Op gezinsniveau wordt er eveneens heel veel winst geboekt: ouders voelen zich energieker en ervaren een groter gevoel van competentie. In die zin is het inzetten op slaap vaak een onderdeel van een veel groter plan, waarbij een degelijke ouder-kind afstemming en kindontwikkeling de doelstellingen zijn.

Opgelet: het webinar is een herneming van de bijdrage die Isabel De Groote bracht tijdens het symposium Insigt vroegbegeleiding (2021).
 

Door wie?

Isabel De Groote
Doctor in de Orthopedagogiek
Integratief therapeut (cliëntgericht en gedragstherapie) en slaapcoach Droomritme.

Ze heeft vijftien jaar ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie op de Infantafdeling (0-5 jaar). Sinds 2012 vervult ze deze functie in het UZ Gent.

 

Voor wie?

Elke professional die geïnteresseerd is in of betrokken is bij de begeleiding van jonge kinderen.
 

Over wie?

0 - 6 jaar
 

Praktisch

ZOOM

Via het platform Zoom kunt u deze webinar volgen. U krijgt een e-mail met een link naar de webinar op 17/11 en wat praktische informatie. Kreeg u op 17/11 voor 14.00 u nog geen link via e-mail? Neem dan contact op met Kim Van Daele via kim.van.daele@sig-net.be

Op zoek naar meer achtergrondinformatie? Neem een kijkje in de catalogus van de Sig-bib.
Spring gerust binnen tijdens de openingsuren (elke werkdag van 09:00 -tot 12:00, uitgezonderd woensdag).
Uitlenen is gratis.

 
Delen via social media

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS