Kwaliteitsvol werken en armoede: een zaak van ons allemaal

Thema
Algemeen
Type Studiedag
Code 077
Wanneer 13/05/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 56,00 - € 45,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 11/05/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info


 

Inhoud

Armoede heeft een grote impact op het welzijn, de ontwikkeling en de toekomst van kinderen. Door gebrek aan maatschappelijke hulpbronnen hebben mensen het moeilijker om de omstandigheden te creëren waarin ze met hun kinderen een leven kunnen leiden in menselijke waardigheid. Deze problemen cumuleren door het gebrek aan inspraak en participatie aan de samenleving.

Als een vorm van hulpverlening situeren de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) zich in een mediërend en politiserend armoedebeleid. De CAR kunnen armoede niet oplossen, maar kunnen dit complexe maatschappelijk probleem wel blijven problematiseren. Dit houdt in dat medewerkers en directies in de CAR armoedebewust - in plaats van armoedeblind - handelen vanuit een engagement om armoede te bestrijden.

Het uitgangspunt om tot verandering te komen, is de (h)erkenning van de complexiteit van de problematiek van armoede en de wijze waarop de CAR zich verhouden tot de armoedeproblematiek. De manier waarop een CAR omgaat met armoede en mensen in armoede bepaalt dus mee hoe er vorm gegeven wordt aan de relatie tussen individu en samenleving en of er rechtvaardige praktijken ontwikkeld worden.

Op deze gevarieerde en interactieve studiedag laten we ons inspireren door het kruisen van kennis in onderzoek en praktijkkennis in de CAR. We starten de dag met seminaries in de voormiddag, gevolgd door discussie. We gaan hier in de namiddag dieper op door in kleine groepjes, waarbij er kans gecreëerd wordt om vragen te stellen, kennis in te brengen en ervaringen te delen.

 

Door wie?

Rudi Roose en Griet Roets

Hoofddocenten sociaal werk en sociale pedagogiek aan de UGent.

Wim Van Lancker
Docent sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven.

Bart Volders
Directeur van CAR Ascendere.

 

Voor wie?

Voor alle directies, hulpverleners en sociaal werkers die zoeken naar een ruimer kader en concrete handvaten in het werken met gezinnen in armoede. De studiedag richt zich in eerste instantie tot medewerkers van de Centra voor Ambulante Revalidatie. 

 

Over wie?

0 tot 18


 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS