Narratieve Taal-Teken-Therapie (NTTT)

Thema
Spraak en taal
Type Workshop
Code 068
Wanneer 20/05/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 190,00 - € 152,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 18/05/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Trefwoorden

Semantisch-pragmatische taalstoornis - Narratieve Taal-Teken-Therapie® (NTTT) - ouders

 

Inhoud

In deze workshop staat het behandelen van fonologische, morfosyntactische en semantisch-pragmatische stoornissen bij kinderen voorop. Na een zeer korte inleiding over dit type taalstoornissen maken we kennis met de Narratieve Taal-Teken-Therapie® (NTTT), die zeer geschikt is voor het behandelen van bovengenoemde taalstoornissen bij kinderen.

Deelnemers krijgen een indruk van de psycholinguïstische theorie achter deze taaltherapiemethode, die gemaakt is voor het kind met een communicatie- en/of taalstoornis en zijn ouders. Kinderen met psychiatrische problematiek en hun ouders worden er in Nederland en Denemarken respectievelijk achttien en acht jaar mee behandeld met goede resultaten.

We leren aan de hand van enkele praktische opdrachten (met elk een typerende casus als achtergrond) om enthousiast te worden voor het gebruiken van deze taaltherapie in de eigen praktijk. Naar aanleiding van praktijkillustraties, demonstraties en oefeningen worden de eigen taaltherapeutische vaardigheden die van pas komen bij de Narratieve Taal-Teken-Therapie® inzichtelijk gemaakt.

De NTTT® is geschikt voor alle semantisch-pragmatisch taalgestoorde kinderen vanaf vier jaar met hun ouders, in het bijzonder voor kinderen met een semantisch-pragmatische taal- en psychiatrische stoornis, zoals AD(H)D, ASS, ODD, angst- en/of depressieve stoornis. Ook kinderen met een syndroom, zoals het syndroom van Turner, Waardenburg, enz., kunnen veel baat hebben bij deze taaltherapievorm, alsmede kinderen die slechthorend zijn. Voor kinderen met een visuele beperking is deze taaltherapie minder geschikt.

Bij de NTTT® leert de logopedist aan de ouders van het kind in behandeling om de regels voor taal, de regels voor communicatie en eventueel de regels voor contact na te leven en bij het kind aan te bieden, zodat het kind een inhaalslag kan maken in de ontwikkeling van semantisch-pragmatische en andere taalvaardigheden. In de praktijk geven de eerste nametingen een zeer positief resultaat weer.

Relevante publicaties:

  • Blankenstijn, C.J.K., & Scheper, A.R. (2003). Language development in children with psychiatric impairment. LOTpublication 82 (www.lotpublications.nl) · www.claudiablankenstijn.nl
  • TekenenbijTos op Instagram

 

Door wie?

Claudia Blankenstijn

Klinisch psycholinguïst

Werkzaam in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Transparant te Leiden en bij LUMC Curium, het Onderzoekscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Onderdeel van het Leidsch Universitair Medisch Centrum in Oegstgeest-Leiden-Gouda.
 

Voor wie?

Logopedisten die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met communicatie- en/of taalstoornissen met of zonder psychiatrische stoornissen

Kennis over de taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen is een voorwaarde!
 

Over wie?

Kinderen met communicatie- en/of taalstoornissen met of zonder psychiatrische stoornissen vanaf vier jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Minimum 15, maximum 20 deelnemers

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS