Het brein in actie

Over motorische leerstrategieën
Thema
Hersenletsel (NAH)
Type Studiedag
Code 025
Wanneer 07/04/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 106,00 - € 91,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 04/04/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Trefwoorden

Hersenbeschadiging - neurale netwerken - leerstrategieën 

 

Inhoud

Sport wordt geassocieerd met spieren, muziek maken met vingervlugheid. Wanneer een CVA-patiënt herstelt van een parese, denken we dat de verlamde spieren weer sterker geworden zijn. We moeten echter beseffen dat herstel na hersenletsel en leren van motorische vaardigheden “een zaak van het hoofd” is en alleen mogelijk is dankzij de plasticiteit van ons brein. Door oefenen treden specifieke veranderingen op in neurale netwerken. Bij het functieherstel van een CVA-patiënt kunnen intacte hersengebieden de functie overnemen of vormen zich omwegen. Neurale netwerken veranderen. Zo krijgt iedere motorische vaardigheid zijn specifieke signatuur in het brein. Goed om te beseffen dat ons brein ons orgaan om te leren is.

Bij hersenbeschadiging en bij neurologische aandoeningen ontstaan nieuwe zwakke en sterke punten die individueel sterk kunnen verschillen. Wanneer we revalidatie als een leerproces beschouwen, moeten we daarom goed nadenken over de te kiezen leerstrategie.

Bij een expliciete strategie worden precieze bewegingsinstructies gegeven. Bij een impliciete leerstrategie gaan we ervan uit dat bewegingen automatisch tot stand komen. Het doel van de beweging wordt dan centraal gesteld. De keuze van de strategie kan bepalend zijn voor wat de patiënt/leerling leert. In de werelden van de sport en van de revalidatie zijn verbale instructie en feedback zeer gebruikelijk: buig je knie, strek je been goed uit. Toch werkt dat niet altijd. Bijvoorbeeld, bij mensen die moeite hebben met taal (afasie-patiënten, verstandelijk gehandicapten, buitenlanders) kunnen beter andere leerstrategieën ingezet worden, bv. demonstratie en imitatie. De strategie van het foutloos leren is vooral geschikt voor mensen die niet leren van hun fouten, bijvoorbeeld patiënten met prefrontaal letsel. Tijdens de studiedag geven we meer voorbeelden. Bij de uitleg van theorieën over motorisch leren zullen steeds de praktische consequenties worden aangegeven.

 

Door wie?

Dr. Ben van Cranenburgh
Neurowetenschapper.

Hij studeerde geneeskunde in Amsterdam en werkte daarna vele jaren als wetenschappelijk onderzoeker (neurofysiologie en neuropsychologie). Hij was een van de oprichters van de  stichting ITON (Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen) en leidde het instituut gedurende 32 jaren. Ben houdt zich intensief bezig met het overbruggen van de (te grote) kloof tussen de neurowetenschappen en de praktijk, op het gebied van neurorevalidatie, chronische pijn, sport en muziek. Zijn inzichten zijn vastgelegd in diverse publicaties.

Literatuur en leidraad bij de cursusdag

Van Cranenburgh, B. (202). Van Contractie naar Actie: motorisch leren in dagelijks leven, sport, muziek en revalidatie. Houten: BSL.

 

Voor wie?

Deze studiedag is bedoeld voor zorgverleners: therapeuten (kine, ergo, logo) in de neurorevalidatie (volwassenen en kinderen) en voor begeleiders/leraren op het gebied van beweging, sport, muziek en dans.

 

Over wie?

Kinderen en volwassenen

 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen. 

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS