Lees je honger - Eten en drinken als basis voor functioneel en voorbereidend lezen

Functionele leesmethode
Thema
Spraak en taal
Type Studiedag
Code 063
Wanneer 29/04/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 106,00 - € 91,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 27/04/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

 

Trefwoorden

Functionele leesmethode - buitengewoon en kleuteronderwijs - verstandelijke beperking
 

Inhoud

Het functionele leesprogramma Lees je honger leert kinderen uit het buitengewoon onderwijs (in eerste instantie type 2) op een aangename en aan hun gerelateerde leefwereld aangepaste wijze, sneller en gemotiveerder tot lezen te komen. Ook voor de kleuters uit de derde kleuterklas kan dit programma een meerwaarde bieden waarbij er op een speelse, duidelijke en gestructureerde wijze wordt overgegaan tot het beginnend lezen. Het programma staat namelijk ook stil bij een selectie leesvoorwaarden. De 900 werkblaadjes in het pakket kunnen in de derde kleuterklas daarom ook beschouwd worden als een basis om het leesonderwijs op te starten. Deze werkwijze bevordert het zelfstandig werken en draagt bij tot een positief zelfbeeld.

Ook bij kinderen met een vorm van AD(H)D of ASS zagen we al dat Lees je honger voordelen biedt. De werkblaadjes beperken zich namelijk tot de essentie en er is heel weinig afleiding. Ervaring leert ons ook dat Lees je honger bij anderstalige nieuwkomers slaagkansen biedt. De aangebrachte woorden zijn namelijk functioneel, makkelijk te begrijpen en bereiken snel hun doel, wat kinderen dan weer motiveert om door te zetten.

Kortom het programma komt tegemoet aan de vraag van hulpverleners, kleuteronderwijzers en leerkrachten om het leesonderwijs op een speelse manier te introduceren zodat je gemotiveerde leerlingen krijgt. Het programma kwam tot stand na een proces van toetsen en afwegen en jarenlange praktijkervaring. Per letter is er een werkbundel met werkbladen en extra uitleg voorzien, ook extra materiaal in didactische spelvorm is aanwezig.

Tijdens deze studiedag komen onder andere de volgende elementen aan bod:

  • voorstelling van het functionele leesprogramma met terugkoppeling naar de praktijk
  • doorlopen van de doelstellingen en visies per werkblad
  • een praktijkoefening rond de uitbreidingsmogelijkheden van het programma
  • oefeningen rond het motiveren van leerlingen

De prijs van het pakket Lees je honger (uitgegeven bij Sig) is NIET inbegrepen in het inschrijvingsgeld voor deze vorming. U kan dit pakket online bestellen via de volgende link Lees je honger - pakket of u kan het pakket ook ter plaatse aankopen voor de prijs van 140 € tijdens de studiedag. U kan deze studiedag ook meevolgen zonder dit pakket aan te kopen.

 

Door wie?

Sofie Uyttersprot
BSBO De Horizon Aalst
Logopedist 

 

Voor wie?

Professionelen die betrokken zijn bij het leesonderwijs in het buitengewoon onderwijs type 2 of het kleuteronderwijs en andere geïnteresseerden
 

Over wie?

Leerlingen binnen het type 2 onderwijs en kleuters uit de derde kleuterklas, andere kinderen met leesproblemen
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS