Diagnostiek en behandeling van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een gehoorverlies

Thema's
Gehoor - Zien
ADHD
Autisme (ASS)
Leerstoornis
Type Studiedag
Code 003
Wanneer 01/03/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 106,00 - € 91,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 25/02/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Trefwoorden

Diagnostiek / leer- en ontwikkelingsstoornissen / gehoorverlies
 

Inhoud

Deze studiedag richt zich op diagnostiek en behandeling van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een gehoorverlies. Dertig à veertig procent van de kinderen met een gehoorverlies heeft immers een bijkomende leer- en/of ontwikkelingsstoornis. Het probleem is dat ze vaak niet, verkeerd of te laat gediagnosticeerd worden zodat de aangepaste behandeling ook niet of te laat opgestart wordt.

In de voormiddag reiken we vooral wetenschappelijk onderbouwde informatie aan over de impact van de oorzaak van het gehoorverlies op eventuele bijkomende stoornissen en van auditieve deprivatie op leer- en ontwikkelingsstoornissen. We staan ook stil bij de diagnostiek van ASS bij een kind met een gehoorverlies.

Om te weten wat afwijkend is ten opzichte van een ‘normale’ ontwikkeling, moeten we natuurlijk eerst goed zicht hebben op de ‘normale’ ontwikkeling van een kind met een gehoorverlies. Hierbij bespreken we ook een aantal opvolgingsinstrumenten specifiek voor kinderen met gehoorverlies.

Na de middag gaan we enerzijds dieper in op differentiële diagnostiek bij kinderen met gehoorverlies (Hoe kunnen we hun sterke en zwakke leeraanleg in kaart brengen?). Anderzijds bespreken we een aantal praktische casestudies.

Iedere deelnemer wordt gevraagd vooraf een casus in te leveren. Gelieve deze ten laatste op 25/02 door te mailen naar jade.van.ransbeeck@sig-net.be.

Graag in enkele regels:

- De cliënt/leerling omschrijven: over wie het gaat: leeftijd, gehoorverlies, spraakverstaan, communicatie en taalvaardigheden, cognitieve mogelijkheden, schools functioneren, ….

- Het probleem omschrijven,

- Wat heb je al zelf gedaan en geprobeerd en wat was het effect

- Verdere vragen

De studiedag richt zich tot iedereen die betrokken is in onderwijs, revalidatie en begeleiding van kinderen met gehoorverlies.

 

Door wie?

Leo De Raeve PhD

Directeur ONICI, wetenschappelijk adviseur EURO-CIU en waarnemend voorzitter CIICA.
Leo is van opleiding psycholoog, maar behaalde tevens een diploma dovenleerkracht (gehoorgestoorden A) in Tilburg en doctoreerde in 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen tot doctor in de Medische Wetenschappen.
Van 1985-2002 was hij voorzitter van de Vlaamse Werkgroep Psychodiagnostiek bij dove en slechthorende kinderen.

 

Voor wie?

Hulpverleners die werken met kinderen met een gehoorverlies.
Enige voorkennis rond kinderen met gehoorverlies is vereist.

 

Over wie?

0 tot 12 jaar
 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS