Hoe omgaan met (een vermoeden van) kindermishandeling? - Inleidende studiedag

Thema
Algemeen
Type Studiedag
Code 058
Wanneer 19/04/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 106,00 - € 91,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 15/04/2022
Aantal uren vorming 6,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

Trefwoorden

Kindermishandeling - signalen - therapeutische houding - beroepsgeheim
 

Inhoud

Kindermishandeling heeft een ernstige impact op de ontwikkeling van kinderen. Bovendien kan het leiden tot langdurige trauma’s. Daarom is het belangrijk dat kinderen die hiervan slachtoffer worden, vroegtijdig (h)erkend worden en dat hun veiligheid en bescherming ernstig genomen wordt. Het fenomeen van geweld op kinderen in al zijn facetten is jammer genoeg wijd verspreid in onze welvaartmaatschappij.

Het is niet makkelijk om bij een vermoeden van mishandeling een goede therapeutische houding te vinden. Daarom gaan we tijdens deze studiedag dieper in op het bespreken van de bezorgdheid met de kinderen zelf, maar ook met de ouders. Verder komen signalen aan bod die kunnen wijzen op kindermishandeling. We bekijken ook hoe die signalen bij kinderen met en zonder een beperking kunnen verschillen.

Als hulpverlener is het dikwijls moeilijk te weten wat te doen bij een vermoeden van mishandeling. We gaan ook dieper in op kindermishandeling in het licht van beroepsgeheim: Wat mag gemeld worden? Wat moeten we melden? Waar kan je terecht met meldingen?

Op dinsdag 26 april 2022 kan u rond dit thema een verdiepende workshop volgen waarbij er dieper wordt in gegaan op gespreksvoering met ouders over vermoedens van kindermishandeling en verontrustende opvoedingssituaties (zie vorming met code 060 voor meer informatie).
 

Door wie?

Dr. Kristel Kluppels

Huisarts, jeugdarts en werkt als vertrouwensarts op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) te Gent

Kristel Bovijn

Maatschappelijk werker op het VK Gent en vormingsverantwoordelijke

 

Voor wie?

Voor alle hulpverleners, leerkrachten, opvoeders en andere geïnteresseerden die werken met kinderen

 

Over wie?

Kinderen

 

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.

Accreditering voor artsen werd aangevraagd bij het paritair comité Ethiek en economie

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS