International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop

2020/087
Thema
ICF
Type Workshop
Code 087
Wanneer 26/11/2021
28/01/2022
18/03/2022
Uur 09:30u tot 16:30u
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 500,00 - € 500,00 voor participanten
Uiterste inschrijvingsdatum 24/11/2021
Aantal uren vorming 18,00u
Professionele vorming

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

PRINT
Extra info

 

Trefwoorden

Biopsychosociaal redeneren / beeldvormend/diagnostisch kader / ICF / verdieping

 

Opleiding ICF

De volledige ICF-opleiding bestaat uit een inleidende studiedag en deze verdiepende workshop. Het volgen van de inleidende studiedag is een voorwaarde bij inschrijving voor de workshop. In de prijs van de workshop is de inleidende studiedag niet inbegrepen. Hiervoor moet u apart inschrijven.

Als u deze studiedag reeds gevolgd hebt op een ander moment, laat dit dan aub even weten via info@sig-net.be bij inschrijving voor de workshop.
 

Inhoud

Het biopsychosociale model (BPS-model) is een synthese van de ‘medische’ en de ‘sociale’ visie op gezondheid. In het medische model van gezondheid gaat men uit van een rechtstreeks verband tussen de aandoening of ziekte en de gezondheidsproblemen. Ziekte, handicap, enz. zijn (medische), persoonsgebonden problemen. Aldus ligt de nadruk op (individuele) behandeling. In het sociale model wordt een aandoening of ziekte niet zozeer beschouwd als een kenmerk van een individu, maar als een toestand die mede wordt bepaald door een complex van factoren die grotendeels met de sociale omgeving samenhangen. Ziekte, handicap, enz. hebben ook maatschappelijke en ‘politieke’ aspecten. Aldus ligt de nadruk hier op sociale actie. Het BPS-model maakt een synthese van beide complementaire modellen door het menselijk functioneren te beschouwen als een samenspel tussen biologische, psychologische en sociale factoren. Het is dit model dat de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF) ondersteunt.

De ICF is de vertaling van de in 2001 gelanceerde International Classification of Functioning, Disability & Health van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en vervangt de International Classification of Disability, Impairment and Handicap (ICIDH). De ICF is bedoeld om een omvattende omschrijving te geven van het functioneren van een persoon. De ICF wil een gemeenschappelijk taalgebruik en denkkader bieden dat dienstig kan zijn in de gezondheidszorg, onderwijs, revalidatie, wetenschappelijk onderzoek, … voor al wie werkt met mensen met een beperking.

 

Door wie?

Jo Lebeer
Arts, Universiteit Antwerpen, ELIZA Vakgroep Eerstelijns- & Interdisciplinaire Zorg/Unit Handicapstudies - Studiecentrum INCENA (Inclusie & Enablement).

Nadja Brocatus
Logopedist-stottertherapeut, coach, docent Arteveldehogeschool Gent.

De begeleiding is in handen van RIVM-gecertificeerde ICF-trainers of trainers die een ruime ervaring rond werken met het ICF-model hebben. Voor beide workshopdagen wordt een vaste begeleider voorzien per 9 deelnemers. De deelnemers worden zoveel mogelijk per (gelijkaardige) sector gegroepeerd. Als er niet voldoende deelnemers zijn om een extra groep samen te stellen wordt een wachtlijst aangemaakt.


Voor wie?

Artsen, paramedici, kinesitherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, verpleegkundigen, leidinggevenden en coördinatoren werkzaam in het onderwijs, de welzijns- of gezondheidszorg, of de sector arbeidsintegratie of de hierbij betrokken overheden.

 

Programma driedaagse workshop

Op de inleidende studiedag krijgen de deelnemers een aantal opdrachten die hen aanzetten tot het browsen of het gebruik van het boek. Tijdens de workshop worden deze opdrachten besproken en wordt eigen inbreng vanuit casussen verwacht. De theoretische kennis van de studiedag wordt via deze opdrachten en casussen zeer concreet en praktisch besproken. Er gaat ook aandacht naar teamcommunicatie, verslaggeving en implementatie.

 

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

ICF Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, Houten: Bohn, Stafleu & Van Loghum, 2007 (60 euro)

Downloads:

 

Eindcompetenties

Kennis (academische competenties)

 • Het biopsychosociale model in gezondheidszorg kennen
 • Kennis hebben van het medische, sociale, culturele model en burgerschapsparadigma in handicap
 • De ICF kunnen kaderen in de geschiedenis van de classificatie van handicap
 • De ICF als kader kennen voor het evalueren van het functioneren van individuen en voor het opstellen van een ondersteuningsplan

Vaardigheden (beroepsgerichte competenties)

 • Een functioneringsprobleem kunnen situeren in termen van de ICF-componenten:
  • stoornissen in functies en anatomische eigenschappen
  • beperkingen in activiteiten
  • participatieproblemen
  • belemmerende en bevorderende (ondersteunende) externe en persoonlijke factoren
 • Het menselijk functioneren  kunnen klasseren in termen van de ICF
 • Het ICF-denkkader kunnen aanreiken in de eigen setting
 • Een functioneel profiel kunnen opstellen in termen van de ICF en de relevante kenmerken ervan kunnen vertalen in een verslag
 • Doelen bepalen vanuit een omvattend functioneel ICF profielgericht op kwaliteit van leven

Attitudes

 • Mensen met een functioneringsprobleem/beperking bejegenen vanuit een gelijkwaardig burgerschapsperspectief
 • Mensen met een beperking bejegenen vanuit hun mogelijkheden
 • Mensen met een beperking als volwaardige partner betrekken in elk beslissingsproces omtrent hun leven

Praktisch

Documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen.
Deelnemers ontvangen na de opleiding een certificaat.

Hebt u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met viviane.vermeiren@sig-net.be

Accreditering voor artsen werd aangevraagd bij het paritair comité Psychiatrie

Delen

De uiterste inschrijfdatum voor deze activiteit is verstreken.

CONTACTEER ONS