Weer aan het werk na NAH

Arbeidsre-integratie in een nieuw maatschappelijk kader - 2019/016

Praktisch
Type activiteit: Studiedag Herfst
Wanneer 30/10/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 21/10/2019
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Arbeidsre-integratie / wetgevend kader / NEC vs SEC / transitie / hersenletsel / NAH
 

Inhoud

In tijden van een wijzigend wetgevend kader rond re-integratie wordt er ook in revalidatie-trajecten meer aandacht besteed aan arbeid. Er wordt niet alleen gerevalideerd naar basisvaardigheden noodzakelijk voor zelfzorg, maar ook naar de mate van participatie in het maatschappelijk gebeuren. Want als mens (ook na een niet-aangeboren hersenletsel, NAH) vinden we het belangrijk om dingen zelf te kunnen ondernemen en zelf keuzes te maken. Door het wijzigend wetgevend kader worden er mogelijkheden gecreëerd om intensief te trainen naar re-integratie in het normale economische circuit. Als dat niet haalbaar is, is er nog een doorstroom mogelijk naar het sociale economische netwerk.

Tijdens deze studiedag nemen we het nieuwe wetgevende kader onder de loep, met aandacht voor de doelgroep ‘NAH-patiënten bestemd voor de arbeidsmarkt’. We hebben ook aandacht voor het luik hoe de transitie van onderwijs naar werk moet gebeuren.

Bovendien bekijken we op welke manier re-integratie gebeurt, hoe de deelnemers aan deze studiedag dit nu al organiseren en welke methodieken er gebruikt worden. Gebeurt dit op een evidence-based manier? Kortom, we gaan praktisch aan de slag met enkele cases en bekijken good-practices.
 

Door wie?

Katrien Biesmans
Hogeschool PXL

Onderzoeksmedewerker voor EMIOR, Weer-werk, Duurzame tewerkstelling voor chronische patiënten

Praktijklector in de opleiding ergotherapie sinds 2011, waaronder ook docent in de Postgraduaat NAH en
Supported Employment Coach i.s.m. Arteveldehogeschool.
 

Voor wie?

Hulpverleners betrokken in het proces van arbeidsre-integratie na NAH.
 

Over wie?

Volwassenen
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen


Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140