Sterk in mantelzorg: kapstokken voor hulpverleners

Symposium - Code 041

Praktisch
Type activiteit: Symposium
Wanneer 10/03/2016
Uur 09:00 tot 17:00
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 120,00 - € 120,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 07/03/2016
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

>> Flyer in PDF


 

Inhoud

9.00 - 9.30: Onthaal en registratie
 

9.30 - 9.40: Verwelkoming

Cathy De Raes (voorzitter vakgroep Educatie, Communicatie en Revalidatie HoGent)
 

9.40 - 10.00: Beeldverhaal ‘Blij dat ik jou heb’ – Victoria Deluxe i.s.m. dienstencentrum Mozaïek
 

10.00 - 10.45: ‘Vermantel-schappelijking’ van de zorg: uitdagingen en kansen

Dr. Nico De Witte (lector vakgroep Verpleegkunde HoGent) & Dr. Jessica De Maeyer (coördinator expertisecentrum E-QUAL en academische werkplaats Vermaatschappelijking vakgroep Orthopedagogie HoGent)

Vermaatschappelijking brengt een aantal spanningsvelden teweeg in de ondersteuning van mensen in kwetsbare leefsituaties. Deze spanningsvelden komen tot uiting in moeilijkheden waar zorgverleners, cliënten en mantelzorgers dagelijks mee worden geconfronteerd. Het beleid rekent op de inzet van mantelzorgers, maar tegelijkertijd staat hun beschikbaarheid onder druk. In hoeverre bestaat er nog keuze om mantelzorg te verlenen én te krijgen? Is er ook voldoende gepaste ondersteuning voor mantelzorgers? Welke kansen zijn er voor een betere verbinding tussen mantelzorgers en hulpverleners?


10.45 - 11.15: Koffiepauze
 

11.15 - 12.45: Workshops - Sessie 1

Opgelet! Voor de workshops kan u in de voor- en namiddag kiezen uit 5 opties. U dient zich hiervoor nog apart te registreren. Hiervoor dient u op de links 'voormiddag' of 'namiddag' te klikken onder de titel van de workshop. Dezelfde 5 workshops komen zowel in de voor- als namiddag aan bod. Vergeet niet om na het registreren van de voormiddagsessie, ook een namiddagsessie te kiezen aub.
 

Workshop 1: Bouwstenen voor mantelzorgvriendelijke hulpverlening: van signaleren tot ondersteunen
Kies hier: voormiddag / namiddag

Benedicte De Koker  (wetenschappelijk medewerker en lector vakgroep Educatie, Communicatie, Revalidatie HoGent) en Lieve De Vos (lector vakgroep Educatie, Communicatie, Revalidatie HoGent)

Mantelzorgers doorlopen een traject waarbij hun situatie en noden kunnen veranderen. Hoe kan je als hulpverlener/organisatie inspelen op deze diverse en veranderende noden? Wat zijn schakelmomenten en good practices om mantelzorgers beter te bereiken en problemen te signaleren? We stellen een aantal instrumenten voor, waaronder de gespreksleidraad ‘Zicht op mantelzorg’. Daarnaast wisselen we praktische tips uit, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen.

 

Workshop 2: Het brussen-invulboekje: in dialoog met jonge brussen van kinderen met een beperking
Kies hier: voormiddag / namiddag

Dr. Tinneke Moyson (lector vakgroep Orthopedagogie HoGent)

Broers en zussen van kinderen met een beperking zijn een grote, maar vaak, onzichtbare groep jonge mantelzorgers. Door dag in dag uit samen te leven met hun broer of zus met een beperking nemen ze – vaak  vanzelfsprekend – heel wat verantwoordelijkheden en zorgtaken in hun gezin mee op. En hoewel deze zorgtaken mee de broer-zusrelatie een bijzondere kleur geven, is het belangrijk dat brussen de nodige erkenning krijgen én dat de balans van geven en nemen in evenwicht blijft. Het brussen-invulboekje werd ontwikkeld om met jonge brussen in dialoog te gaan over hun kwaliteit van leven als brus en biedt concrete handvatten aan om samen met de brus en zijn gezin die kwaliteit te behouden of te vergroten. In deze workshop wordt het gebruik van het brussen-invulboekje toegelicht.

 

Workshop 3: Loslaten en vasthouden: De rol van professionelen in de transitie van thuiszorg naar residentiële zorg voor ouderen
Kies hier: voormiddag / namiddag

Dr. Nico De Witte (lector vakgroep Verpleegkunde HoGent) en Patricia Vanleerberghe (lector vakgroep Verpleegkunde HoGent)

Veel mantelzorgers geven maanden- tot jarenlang toegewijde zorg in de thuissituatie. Wanneer de zorglast te hoog wordt, opteert men voor een opname in een woonzorgcentrum. Deze opname gaat enerzijds gepaard met veranderende rollen, zo wordt de ene bewoner en de andere bezoeker. Anderzijds brengt dit ook emotionele veranderingen bij de mantelzorgers teweeg. Vaak gaat de opname gepaard met een gevoel van verlichting en verademing. Maar tevens ervaren zij ook vaak schuldgevoelens door de opname: zij voelen zich als het ware persoonlijk tekortschieten. Op basis van resultaten van eigen onderzoek in België en Nederland worden tips en adviezen gegeven met als doel de transitie vlotter te laten verlopen en de mantelzorger te ondersteunen in de veranderde rolinvulling waardoor deze zich als dusdanig erkend en gerespecteerd voelt. De mantelzorger laat los, maar houdt toch ook nog vast.

 

Workshop 4: Krachtgericht en netwerkversterkend werken binnen mantelzorg
Kies hier: voormiddag / namiddag

Mieke Blontrock (praktijklector vakgroep Orthopedagogie HoGent) en Sofie Stevelinck (DOP Oost-Vlaanderen)

We stellen vast dat de krachtgerichte en netwerkversterkende benadering, vanuit zijn bewezen effecten, zich stilaan verankert in de zorg. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de hulpverlening en de hulpverlener, het vraagt een herschikking van de inhoud van de hulpverlening en de positie van de hulpverlener. In deze workshop staan we vanuit concrete praktijkverhalen stil bij de effecten van het krachtgericht en netwerkversterkend werken voor cliënt én mantelzorger. Hierna belichten we de veranderende rol en positie van de hulpverlener binnen deze processen, met aandacht voor de concrete vertaling in de praktijk

 

Workshop 5: Tussen de regels : communicatie met mantelzorgers vanuit een systeemtheoretisch denkkader
Kies hier: voormiddag / namiddag

Nadine De Stercke (lector vakgroep Sociaal Werk HoGent)

In deze workshop ligt de focus op tussenmenselijke processen en communicatie tussen hulpverlener en mantelzorger, waarbij ook het belang van de context verkend wordt. Vanuit een systeemtheoretische invalshoek worden theoretische concepten aangereikt en er wordt ook getraind. We oefenen met eigen ervaringen van deelnemers alsook met aangebrachte oefeningen. We denken na en reflecteren over mogelijkheden, valkuilen en complexiteiten.


12.45 – 13.45: Lunch en infostand
 

13.45 - 15.15 : Workshops - Sessie 2 (Keuze uit zelfde workshops als Sessie 1)

Zie info bij Sessie 1
 

15.30 - 16.30u: Getuigenissen van mantelzorgers en reflectie vanuit Steunpunt Mantelzorg

 

Doelgroep

Het symposium richt zich tot hulpverleners en organisaties in de welzijns- en zorgsector.

 

Praktisch

Er wordt een broodjeslunch voorzien tijdens de middagpauze.
Voor deze vorming kan u gebruik maken van de  KMO portefeuille.

 

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140