Praktijkdag voor en door (psycho)motorisch therapeuten

Good practices bij de behandeling van kleuters - 2019/121

Praktisch
Type activiteit: Praktijkdag
Wanneer 28/11/2019
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 120,00 - € 105,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 28/11/2019
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare flyer

 

 


 

Inhoud

De roep vanuit de praktijk naar intervisie en overleg tussen collega’s is groot. Therapeuten zitten met de vragen als “Hoe pakken collega’s het aan?”, “Welke oefeningen kan ik nog geven om mijn cliënt gemotiveerd te houden?”, “Welke materialen zijn er voorhanden om deze vaardigheden te trainen?” Herkenbaar? Dan is deze praktijkdag iets voor jou!

Na een plenair gedeelte, waarbij professor Hilde Van Waelvelde het woord krijgt, hebt u de keuze uit verschillende good practices.

Elke good practice volgt hetzelfde stramien: er wordt gestart met een voorstelling van een casus aan de hand van het ICF-kader, waarna (sub)doelen voor de begeleiding geschetst worden. Wat volgt is een groepsbespreking: welke technieken, oefeningen of materialen kunnen er gebruikt worden? En hoe kan dit aangepast worden aan het kind? Op het einde van deze dag hebt u nieuwe en concrete handvaten om in de praktijk aan de slag te gaan.

Elke deelnemer kiest uit onderstaande opties drie Good Practices (GP):

 • GP 1: Fijnmotorische coördinatie: hoe handig kan je worden?
  Els De Schrijver (zelfstandig kinesitherapeut)

Deze workshop start met een casus, waaruit zal blijken dat de coördinatievaardigheden een ontwikkelingsvertraging kennen met invloed op de activiteiten, participatie en het welbevinden van de kleuter.
Deelnemers  denken in groepjes na over mogelijke oefeningen gericht op de training van de fijnmotorische coördinatie, zoals deze in de psychomotorische therapie worden gegeven. Vertrekkende van bestaande vragenlijsten, zoeken we samen naar een lijst van activiteiten  die een leidraad vormt om behandeldoelen en hulpvraag concreter te formuleren.

 • GP 2: Grafomotorische vaardigheden: teken je met me mee?
  Nathalie Vanassche (ergotherapeut CAR Ter Kouter, Deinze)

Kriebelen, krabbelen, al spelend met de hand, de vingers, bewegingssporen achterlaten in schuim, verf, zand, … Volop genieten van het doen, van het resultaat dat het onbewust oplevert. Door succeservaringen steeds meer en fijner willen gaan krabbelen. Door een toenemende fijne motoriek steeds fijnere voorwerpen kunnen omvatten en met die gaan krabbelen op een doos, een bord, op de stoep, op een groot blad, … Al krabbelend ontdekken dat je bewust kan gaan sturen om tot een verticale, een horizontale of cirkel te komen. 
Kortom, bij een normaal ontwikkelingsverloop ontdekt het kind zelf hoe het vanuit het fijnmotorisch handelen tot tekenen, vormgeven kan komen. Vanuit het tekenen ontdekt het hoe het letters, cijfers kan gaan vormen waardoor het zo goed als automatisch tot schrijven komt en een goede schrijfmotoriek ontwikkelt.                           
Bij onze kindjes in onze praktijk verloopt het helaas niet zo vanzelf, ze gaan vaak al minder exploreren, doen minder succeservaringen op waardoor ze minder durven/willen verkennen. Hoe kunnen wij ze aanzetten om (opnieuw) zin te krijgen om vorm te geven aan hun bewegingen, om te tekenen? Ik reik jullie gedurende de workshop “grafomotoriek” graag heel wat tips aan om daaraan tegemoet te komen.

 • GP 3: Grove motoriek: loop, spring, fiets, vang en bewonder!
  Jasmine Hoskens (zelfstandig Bobath therapeut, praktijkassistent KULeuven en UHasselt)

In deze workshop vertrekken we vanuit de fundamentele bewegingsvaardigheden die tijdens de kleuterperiode in volle ontwikkeling zijn. We gaan dieper in op een aantal vaardigheden waarover vaak vragen rijzen in de praktijk. In kleine groepjes zullen we (al dan niet met materiaal) nadenken over oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraden ter verbetering van een specifieke vaardigheid. Tenslotte zullen we deze bespreken en elkaars ervaringen delen in de hele groep.

 • GP 4: Visuomotoriek: meer dan kijken en zien
  Thaïs Dolferus (zelfstandig kinesitherapeut en leerkracht)

We vertrekken vanuit testmateriaal (en eventueel videomateriaal) om zo doelgerichte therapie in functie van de brede visuomotoriek op te stellen. We denken in groepjes na, met concreet therapiemateriaal, over mogelijke oefeningen op niveau van het kind.

 • GP 5: Het totale motorische plaatje: ouders spelen mee
  Griet Dewitte (COS Gent)

We staan kort stil bij het theoretisch kader rond ‘early childhood intervention’ waarbij de ‘family-centered’ benadering een cruciale rol speelt. De klemtoon ligt hier op participatie van het kind in dagelijkse activiteiten. Op die manier worden ouders sterker gemaakt en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Samen met mama D wordt een casus voorgesteld, vertrekkend vanuit het ICF-kader. Er wordt dieper ingegaan op het kiezen van de doelen. Vervolgens zoeken we oefeningen om deze doelen te bereiken en gaan we na hoe deze oefeningen in de thuissituatie kunnen geoefend worden. Mama D deelt haar ervaringen en zal met plezier vragen of bedenkingen beantwoorden.

Inschrijvingsprocedure

 1. Schrijf in voor deze praktijkdag (code 121), je ontvangt een bevestiging en een factuur per e-mail. 
   
 2. Midden november sturen we een e-mail met een link naar een Google form. Daarin moet je drie keuzes maken uit de vijf Good Practices (GP).
   
 3. Je voorkeuren worden dan verwerkt. Mochten zich hier onduidelijkheden voordoen, dan neemt een Sig-medewerker contact met u op.
   

Sprekers

Prof. dr. Hilde Van Waelvelde

Hoofddocent Universiteit Gent – kinesitherapeut

De good practices worden door verschillende kinesitherapeuten en ergotherapeuten uit het werkveld gegeven, waaronder Nathalie Vanassche (ergotherapeute CAR ter Kouter), Els De Schrijver (zelfstandig kinesitherapeut), Griet Dewitte (zelfstandig kinesitherapeut en medewerk COS), Thaïs Dolferus (zelfstandig kinesitherapeut en leerkracht) en Jasmine Hoskens (zelfstandig Bobath therapeut, praktijkassistent KULeuven en UHasselt).

 

Voor wie

Voor elke (psycho)motorische therapeut: ergotherapeuten en kinesitherapeuten
 

Praktisch

Deelnemersmap en catering zijn inbegrepen.

Early bird t.e.m. 13 oktober 2019: 110 euro (95 euro voor participanten)

Tarief vanaf 14 oktober 2019: 120 euro (105 euro voor participanten)

Accreditatie - 12 punten bij:

 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140