Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext

Anders kijken naar alertheid, bewegingsgedrag & prikkels - Code 161

Praktisch
Type activiteit: Studiedag
Wanneer 15/10/2018
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 100,00 - € 85,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag (608 euro in 2017) krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 11/10/2018
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

(Zintuiglijke) prikkelverwerking / zelfregulerend gedrag / oefeningen en casussen
 

Inhoud

In deze basisvorming bekijken we de prikkelverwerking van kinderen en jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en gedrag. We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten o.a. kwadranten, het model ‘Werken met aandacht’ en mogelijke zintuiglijke stijlen.

Vele kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die hen onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of gedrag te stellen dat niet altijd als aangenaam ervaren wordt vanuit de (klas)omgeving.

We zoomen in op vier mogelijke kwadranten met het in kaart brengen van kansen- en kwetsbaarhedenprofiel van de leerling, bekijken de 21 zintuiglijke stijlen en de hypo- en hyperresponsiviteit van de zeven zintuigen. Dit oefenen we in a.d.h.v. oefeningen, film- en casusanalyses

Wat leer je?
 

  • Vanuit een situatie en/of observatie de over- of onder prikkeling  herkennen van een leerling, zintuiglijke stijlen begrijpen en koppelen aan vb. uit  observatie.
  • Kansen en kwetsbaarheden profiel opstellen vanuit elk kwadrant
  • Zelfregulerend gedrag herkennen en benoemen
  • Zeven zintuigen kennen in relatie tot hypo-en hyperresponsiviteit en witte ruis.
  • Gepaste strategie en interventie  bepalen in omgang met .de over-of onder prikkeling van de leerling.
     

Door wie?

Karen Van Dyck
Psychomotorisch therapeut in privépraktijk
De Mostheuvel, Malle
Erkend auticoach
Coördinatie ondersteuningsnetwerk
Gastspreker bij verschillende organisaties
 

Voor wie?

Leerkrachten en ondersteuners uit het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs, en therapeuten uit Centra voor Ambulante Revalidatie en aanverwante sectoren
 

Over wie?

6 - 18 jaar
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen
 

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140