Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD

Ouders onder druk - code 042

Praktisch
Type activiteit: Studiedag krokus
Wanneer 26/02/2020
Uur 09:30 tot 16:30
Waar Sig Gijzegem
Prijs € 102,00 - € 87,00 voor participanten
Info
Dit is een reductieprijs voor participanten. Vzw's uit de non-profit kunnen participant worden. In ruil voor een vast jaarlijks bedrag krijgen ze voordelen (o.a. reductie bij inschrijvingen). Meer info over participantschap vindt u bij OVER ONS
Doelgroep Professioneel
Info
Sig organiseert zowel vorming voor breed publiek (mensen met een beperking, partners, ouders, grootouders, enz.) als voor professionele hulpverleners. Het inhoudelijk niveau van de vorming is aangepast aan de doelgroep.
Uiterste inschrijvingsdatum 19/02/2020
Accreditering voor artsen werd aangevraagd
Aantal uren vorming 6u

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Afdrukbare fiche

Trefwoorden

Ouderbegeleiding / opvoeding / ADHD
 

Inhoud

Ouders van kinderen met ADHD staan sterk ‘onder druk’. De druk van hun kind dat extra zorg, structuur, rust, hulp, grenzen… vraagt. De druk en verwachtingen op school. De druk van de omstaanders met een blik van ‘geef die maar een week aan mij’ of ‘bij mij zou het niet waar zijn’. De druk van de maatschappij om top-ouder te zijn.

Tijdens deze studiedag staan we stil bij de impact van een kind met ADHD op de opvoeding in het hele gezin. Veel ouders hebben daarbij nood aan (opvoedings)-ondersteuning.

Volgens de internationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van ADHD is oudertraining een belangrijke pijler in de behandeling van ADHD. Naast psycho-educatie vormt dit een noodzakelijk onderdeel van de behandeling. Bij voorkeur wordt deze begeleiding aangeboden in groep. We illustreren de opbouw van zulke oudertraining en werken onderdelen concreet uit.

Daarnaast gaan we dieper in op de ondersteunende rol van iedereen die met deze kinderen en/of hun ouder(s) werkt zodat kind én ouder wel-varen.
 

Door wie?

Ilse Dewitte
ADHD-expert West-Vlaanderen en UZ Leuven
Orthopedagoog en gedragstherapeut

Ze is verbonden aan de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg te Leuven. Ze werkt daarnaast in een privépraktijk in Brugge met kinderen, jongeren én hun ouders rond gedrags- en emotionele problemen. Verder is ze supervisor gedragstherapie en geeft ze tal van opleidingen.


Voor wie?

Hulpverleners, leerkrachten en zorgleerkrachten die in contact komen met kinderen met ADHD en hun ouders.
 

Over wie?

Alle leeftijden
 

Praktisch

Informatiemap, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Deel deze cursus op Facebook, Twitter of Google+:

De uiterste inschrijfdatum voor deze vorming is reeds verstreken. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

 

Sig vzw - Pachthofstraat 1 - 9308 Gijzegem
tel. 053 38 28 18 - fax 053 38 28 19 - - Erkenningsnr. KMO 02140